сряда, 14 декември 2016 г.

Георги Георгиев представи ФБМ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 

Един от тримата представители на Русенския университет е Георги Георгиев. Той се отзова на покана за участие в Съвета по външна политика и национална сигурност на
тема "Гласът на България - фактор в глобалната политика".
По време на представянето е изразено становище свързано с двупластното разглеждане на  националната сигурност - във вътрешен и външен аспект, т.е. обвързване на  националните приоритети на България с външната политика, както и  огледалната идея, за да се превантират крайни политически идеи.
Във вътрешен аспект гарантиране на икономическа, социална, енергийна и екологична сигурност и по-конкретно: 
  • Икономическа сигурност чрез насърчаване на външноикономически дейности, преки чуждестранни инвестиции, разработване на политика за реинженеринг на фирмите, мерки за намаляване на различията  между отделните региони. Нужно е провеждане на такава икономическа политика, която насърчава структурното икономическо развитие, а не просто бюджетна политика пренасочваща парични средства между отделните пера.
  • Социална сигурност, обхваща здравеопазване, инвестиции в човешки ресурси (продължаващо обучение и обучение през целия живот).
  • Енергийна сигурност - превръщане на България в енергиен хъб, т.е. разпределител за другите балкански страни. 
Във външната политика - поддържане на принципите за добросъседство и доверие между народите и насърчаване на евроатлантическа и европейска интеграция на страните от Западните Балкани. Провеждане на засилена дипломация с Р. Гърция във връзка с мигрантската криза, както и със страните от Вишеградската четворка и Република Турция. Също така за повишаване видимостта на Република България е необходимо и развитие на културата, поради богатото ни историческо минало.
Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.
  
Възпитаникът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" е дипломиран с пълно отличие, специалност  "Международни икономически отношения", ОКС "Бакалавър", 2016 г. и в момента се обучава в магистърски курс, специалност "Мениджмънт на европейски проекти".
  

 
 
Автори: Георги Георгиев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: личен архив на Георги Георгиев

Няма коментари:

Публикуване на коментар