петък, 9 декември 2016 г.

Преподаватели от ФБМ дискутираха възможности за съвместни дейности с работодатели от региона

На 08. декември 2016 г. се организира среща на преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и представители на бизнес организации от Русе и региона.

По време на дискусиите бяха обсъдени възможности за съвместни дейности, относно:
  • осигуряване на места за студентски практики;
  • провеждане на изнесени обучения - посещения в реална работна среда;
  • участие в комисии при защити на дипломни работи;
  • лекции на работодатели пред студентите;
  • задаване на практически задачи и казуси;
  • участие в съвместни проектни предложения;
  • съвместни мероприятия на ФБМ, свързани с професионалната ориентация и кариерното развитие на студентите.
Събитието се организира със съдействието на Русенската Търговско-индустриална камара. На поканата се отзоваха 25 представители на предприятия като: ТОП МЕН ЕООД, ЕКОНТ, ОРГОХИМ АД, СЧЕТОВОДНА КЪЩА "КЛУБ 5" ООД и др.Автор: доц. д-р Александър Петков - декан на ФБМ
Снимки: доц. д-р Даниел Павлов

1 коментар: