четвъртък, 16 ноември 2017 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ участваха в Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" 2017 в ПГИУ "Елиас Канети" - Русе

На 16. ноември 2017 г. се проведе поредната инициатива Иновационно състезание "Световна седмица на предприемачеството" на ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе с подкрепата на Центъра по предприемачество на Русенски университет "Ангел Кънчев". Събитието отбеляза второто участие на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в световната седмица на предприемачеството (13.11. - 19.11.2017 г.) под егидата на Junior achievment Bulgaria. Основните участници са ученици от 8. до 12. клас на ПГИУ "Елиас Канети", гр. Русе.
  
Състезанието бе открито от г-жа Марияна Рачева, зам. директор на  ПГИУ "Елиас Канети".
Проведеното състезание бе под формата на уъркшоп за младежи от 15 - 19 години. Сформирани бяха 6 екипа, които трябваше да представят своите бизнес идеи като презентации по зададена тема "Как искам да изглежда градът на моите мечти".
 

 
Работата на учениците бе подпомогната от менторите, осигурени от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие": докторант Цанислав Момчев; студентите от специалност "Предприемачество и иновации" ОКС "Магистър": Силвия Момчилова, Симона Петкова и Гюляй Акъ; Десислава Първанова специалност "Бизнес мениджмънт" и Ралица Ангелова специалност "Публична администрация" ОКС "Бакалавър".
 
 
Работата на журито, в чийто състав беше и деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" доц. д-р Александър Петков, бе много затруднена поради високите качества и равностойните презентации на представените бизнес идеи. За победител в това оспорвано състезание бе избрана идеята за "Библиотека на открито" на отбора "Читателки мечтателки" с ментор Гюляй Акъ - студент в магистърската програма "Предприемачество и иновации". Менторите подариха на всички участници награди, осигурени от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
 
 
От усмивките по лицата на учениците може да се съди, че първите стъпки за едно по-интензивно сътрудничество по отношение на новата предприемаческа среда в града между двете образователни институции са успешни.


За контакти: гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар