четвъртък, 28 април 2016 г.

Mеждународна научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“

Студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие в организирането и провеждането на международна научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС“. Това е юбилейно двадесето издание на форума, който протече под патронажа на тримата ръководители катедри, обучаващи студенти в специалност „МИО“: доц. д-р Галина Захариева (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов), доц. д-р Георги Маринов (Икономически университет – Варна) и проф. д-р н. Дянко Минчев (Русенски университет „Ангел Кънчев“), въз основа на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество между трите университета.
Събитието се проведе в периода от 22 до 24 април 2016 г. в учебна база на СА „Д. А. Ценов“ – с. Орешак. Участие взеха общо 36 души – 12 преподаватели, 4 докторанта и 20 студента от 6 университета. В конференцията с доклади се включиха и чуждестранни студента от Русия, Армения и Молдова, обучаващи се по програма „Еразъм+“ в Стопанската академия.
В рамките на конференцията бяха представени 21 разработки в пет тематични направления: „Международни икономически кризи“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен маркетинг“, „Международни инвестиции“, „Международен туризъм“. Основни акценти в дискусиите бяха международните инвестиции и преките чуждестранни инвестиции в България, ролята на държавата за привличане на чуждестранни инвестиции, сливанията и придобиванията като форма на чуждестранни инвестиции, мястото и значението на международния туризъм и мястото на България в него, световната икономическа криза и нейното отражение в България, основни продуктови стратегии в международния маркетинг, сблъсъкът между традиционната и онлайн търговията.
Представянето на разработките бе разделено в две секции. Модератори на първата секция бяха проф. дин Иван Стойков, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева, гл. ас. д-р Александър Шиваров и ас. д-р Йордан Нейков. Модератори на Секция 2 бяха доц. д-р Галина Захариева, доц. д-р Веселина Димитрова,  доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Симеон Момчев и гл. ас. д-р Петьо Бошнаков. Подобаващо за един международен форум, докладите и дискусиите към тях бяха изнесени на три езика – български, руски и английски.
В конференцията от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие гл. ас. д-р Даниела Илиева и студентите от четвърти курс на специалност „Международни икономически отношения“ – Марина Кьося с доклад на тема: „Влияние на санкциите срещу Русия и руското ембарго върху външнотърговските отношения на Руската Федерация и Европейския съюз“ и Десислава Илиева, която представи „Казусът „Еконт“ или франчайз от ново поколение“.

Всички участници получиха сертификати за представянето си, подписани от ръководителите на катедрите-организатори. Представените доклади ще бъдат публикувани в сборник на хартиен носител и в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu.
Като част от културната програма към събитието, участниците се разходиха из архитектурно-историческия резерват „Вароша“ в Ловеч, разгледаха Троянския манастир, чуха беседа в Къкринското ханче и посетиха Деветашката пещера.
Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар