неделя, 30 октомври 2016 г.

Международен форум „Корпоративна социална отговорност” - организиран от преподаватели във ФБМ


На 27. и 28. октовмври в Русенския университет академични и бизнес представители от Югоизточна Европа и Германия разработиха основните направления и приоритети на корпоративната социална отговорност в спецификата на социално-икономическото развитие на България, Румъния, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватска република, Германия. Академичните партньори са част от интернационалната мрежа по предприемачество и иновации „Решица”, действаща успешно от 2009 г. насам, и в която Русенски университет „Ангел Кънчев” в лицето на Факултет „Бизнес и мениджмънт” е съосновател.

Програмата започна на 27 октомври (четвъртък)  с официално откриване и приветствия от ректора на университета – проф. д-р Велизара Пенчева, заместник-кмета „Европейско развитие” в община Русе – д-р Страхил Карапчански и  заместник-декана по научно и кадрово развитие на Факултет „Бизнес и мениджмънт” – доц. д-р Павел Витлиемов.
По време на работна сесия, модерирана от проф. Петер Шулте (Institute for European Affairs, Германия) и проф. Герд Васенберг (Aachen University, Германия), ключови презентации  имаха проф. Иван Михайлович (Университет Белград, Сърбия) и проф. Василика Куме (Tirana University, Албания). В заседанието със свои изказвания и препоръки участваха ръководители на бизнес, неправителствени и обществени организации на национално и регионално ниво, сред които Община Русе, Еконт експрес, Доминекс Про, Startup Factory, Национален алианс за корпоративна отговорност, Асоциация на индустриалния капитал, Русенска търговско-индустриална камара, Ротари клуб - Русе.
 Важен момент от програмата на 28 октомври (петък) бе създаването  на Декларация „Русе”- Разбирането за корпоративната социална отговорност, обединяваща възгледите на участниците и представляваните от тях институции  относно целта, заинтересованите страни и същността на социалната отговорност на бизнеса сред държавите от Югоизточна Европа. Декларацията е обнародвана още същия ден по време на пленарното заседание на 55-тата международна научна конференция на Русенския университет.За контакти и повече информация:
проф. д-р Диана Антонова, Зам.-ректор по научноизследователската дейност и координатор на мрежа “Решица” за Русенски университет „Ангел Кънчев”, тел. 0878 822 303.

 
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
Снимки: доц. д-р Даниел Павлов


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар