понеделник, 31 октомври 2016 г.

Преподавател от ФБМ с награда от Съюза на учените - Русе

По повод Деня на народните будители проф. д.н. Красимир Ениманев беше удостоен с наградата "За цялостно творчество в областта на инфраструктурната осигуреност на устойчивото развитие". Наградата беше връчена на Тържествено събрание по случай 1-ви ноември от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Председател на Съюза на учените - Русе.


 
Проф. д.н. инж. Ениманев е автор на повече от 110 публикации у нас и в чужбина (2 монографии, 6 студии, 61 статии, доклади, учебници и учебни помагала) в областите: сградостроителство и архитектура, архитектура на инженерните съоръжения, проектиране и изследване на строителни конструкции, енергийна ефективност, устойчиво развитие на агроиндустриалното производство, териториално-селищно устройство и инфраструктура и др.

Автор: доц. д-р Антон Недялков - Председател на секция "Икономика, мениджмънт и право" към Съюза на учените - Русе

1 коментар: