вторник, 8 ноември 2016 г.

15 представители на ФБМ получиха своите дипломи за придобити научни степени и длъжности през последната година

На 08.11.2016 г. от 14:00 часа на Тържествено събрание по случай празника на Русенския университет в Канев център бяха връчени дипломите на колегите, получили научни степени и длъжности през периода ноември 2015 - ноември 2016 г.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" с гордост приветсва своите нови 13 доктори, 1 доцент и 1 доктор на науките.
 
Тържествено слово на Ректора на Русенския университет
Фотограф: маг. Мария Шелудко
 Образователна и научна степен "Доктор" в 4 професионални направления и 6 научни специалности (Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия), Социално управление; Икономика - Икономика и управление (индустрия), Политическа икономия; Политически науки - Организация и управление извън сферата на материалното производство; Филология - Общо и сравнително езикознание) придобиха:
Анна Ангелова Оцетова 
Връчване на дипломите за ОНС "Доктор"
Фотограф: маг. Мария Шелудко
Даниела Николаева Йорданова
Елица Николаева Бабанова
Илияна Йорданова Кошарова
Ирина Василева Костадинова
Лилия Михайлова Илиева
Мария Петрова Пеева
Миглена Цанева Пенчева
Преслава Рачева Великова
Христина Емилиянова Соколова
Елизар Алексиев Станев
Игор Анатолиевич Шелудко
Мирослав Недялков Ганчев

Гл. ас. д-р Иванка Димитрова вече заема академичната длъжност "Доцент" в професионално направление Икономика по научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. 
Връчване на дипломите за АД "Доцент"
 
 
Доц. д-р Румяна Петрова стана "Доктор на науките" в професионално направление Филология, специалност Европеистика, научна специалност Общо и сравнително езикознание.
 
Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева
(по данни от Отдел "Развитие на академичния състав")

Няма коментари:

Публикуване на коментар