сряда, 2 ноември 2016 г.

Студентско самоуправление в Областна администрация Русе с участието на ФБМ

Ден на студентското самоуправление се проведе в Деня на народните будители в Oбластна администрация Русе. Инициативата допълва картината на партньорство между двете институции и в частност Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Юридически факултет на Русенския университет.
Студентите Георги Георгиев, Гюляй Аккъ, Емануил Иванов, Браян Златев, Еркут Насуф и Ахмед Ахмедов бяха „назначени“ на шест ръководни позиции, между които и „Областен управител“. Те се обучават в различни специалности: Публична администрация, Бизнес мениджмънт, Европеистика и многостепенно управление, Мениджмънт на европейски проекти и Право. 
 
Денят на студентското самоуправление започна в кабинета на Областния управител, г-н Бурджиев. Той се обърна към студентите с думите „Идеята да реализираме подобна инициатива е продиктувана преди всичко от това, че осъзнаваме силата, която представлявате Вие студентите, сила, изразяваща се във факта, че Вие сте и Вие трябва да бъдете основен стълб в обществото, посредством който се изгражда съвременния свят.  
  
Кулминацията на  събитието беше по време на дискусията за ефективността на организацията в администрацията, когато впечатленията от практическата дейност на съответните ръководни позиции, бяха допълнени от теоретичното им представяне, съгласно устройствения правилник. Г-н Стефко Бурджиев оцени високо изпълнението на инициативата, отговорността на служителите и активността на студентите по време на нейното реализиране.
 
 
 
 
Заместник областният управител г-н Станчев, връчи свидетелства на участници за успешно представяне в деня на студентското самоуправление, призова ги да бъдат себе си и да защитават завещаните им от будителите ценности.
 
 
 
 
Г-н Бурджиев изказа благодарност на ръководството на Русенския университет и персонално на гл. ас. д-р Красимир Коев, пряк отговорник за проведените до сега съвместно със студентите инициативи като студентски практики, Дни на отворени врати, засаждане на дърво в Деня на младежката солидарност и др.
 
 
 
 

Автори: гл. ас. д-р Красимир Коев, ас. д-р Мирослава Бонева и данни от Областна администрация Русе

Няма коментари:

Публикуване на коментар