вторник, 21 март 2017 г.

ФБМ участва в "Градска среща за развитие на предприемаческата среда"

На 20. март 2017 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" организира заедно с Министерство на икономиката "Градска среща за развитие на предприемаческата среда".
 
 
Целта на събитието бе да се стимулира конструктивен диалог между институциите и предприемаческата общност, за да се откроят потенциални възможности за развитие на икономическата среда в Русе и региона. Присъстваха около 30 участници от различни институции, бизнес организации, студенти, предприемачи. Г-жа Иванина Томова, представител от кабинета на Министъра на икономиката, в ролята на водещ на семинара представи резултатите за България от международно изследване Global Entreprenurship monitor (GEM) като открои някои тенденции в развитието на предприемаческата среда в нашата страна.
 
 

Втората част на събитието бе под формата на интерактивна сесия, в която участниците бяха разделени на работни групи за дискутиране на предложени от тях теми, като например: адекватни подходи за обучение по предприемачество, стимулираща данъчна система за стартиращ бизнес, улесняване на инвестиционните процеси и др. В резултат на активната работа и предложените идеи бяха формулирани препоръки за приоритетни мерки и краткосрочни цели, които ресорните държавни органи (министерства, агенции) биха могли да развият, за да допринесат за създаването на благоприятни условия за стартиращ бизнес и стимулиране на местната икономика.

 

 
Факултет „Бизнес и мениджмънт” (ФБМ), като своеобразен домакин на семинара, вече повече от 16 години има опит в обучението и подпомагането на предприемачеството сред младите хора на Русе и региона. Стимул за това е и дадената позитивна оценка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) през 2014 г. и представянето на университета в конференция на Европейската комисия в Брюксел през месец май 2016 г. В бакалавърските програми на ФБМ широко е застъпена темата за създаване и управление на малък бизнес, а магистърската програма „Предприемачество и иновации” се радва на сериозен интерес вече 9 години.
Съществуващият Център за подпомагане на предприемачеството в университета подпомага установяването на пряка връзка между студенти и вече действащи предприемачи и бизнес структури, като  им предоставя експертна помощ, консултации, менторство и участие в тематични инициативи по национални и международни проекти.

 
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев, заместник-ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството при Русенски университет "Ангел Кънчев"


Няма коментари:

Публикуване на коментар