петък, 24 март 2017 г.

ФБМ се срещна със свои бъдещи студенти

На 23. март 2017 г. в Канев център се проведе "Ден на отворените врати". Представители на осемте факултета и два филиала на Русенския университет запознаха кандидат-студенти с възможностите за обучение и квалификация във висшето училище със 71-годишна история.
 
Студенти и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" се срещнаха с ученици от региона, проучиха техните очаквания и им представиха направленията, в които могат да придобият образователна и квалификационна степен "Бакалавър" за някоя от специалностите: 
 • "Бизнес мениджмънт"
 • "Европеистика и глобалистика"
 • "Европеистика и многостепенно управление" (на английски език)
 • "Европейска и глобална сигурност"
 • "Икономика"
 • "Индустриален Мениджмънт"
 • "Маркетинг"
 • "Международни икономически отношения"
 • "Публична администрация"


 • Снимки: гл. ас. д-р Свилен Кунев
  Текст: гл. ас. д-р Мирослава Бонева

  Няма коментари:

  Публикуване на коментар