сряда, 14 февруари 2018 г.

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" имаха занятие с лектор от бизнеса

На 14. февруари 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе лекция на тема "Анализ на рисковете при различните видове бизнес". Лектор беше Мария Героева - икономист и финансист по образование, предприемач с богат опит.
С презентацията имаха възможност да се запознаят студентите задочно обучение от специалност Бизнес мениджмънт, 3 курс, по време на упражнения по дисциплината "Застраховане".
Мария Героева сподели своя опит с различни бизнес инициативи. След това разказа на студентите за основните видове бизнес и разликите между тях. Последната част от лекцията включваше анализ и съпоставка на основните рискове, които съпътстват различните видове бизнес.
 
 


За повече информация:
гл. ас. д-р Преслава Великова, e-mail: pvelikova@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар