понеделник, 24 април 2017 г.

Експерти от Министерство на икономиката запознаха студенти от ФБМ с "ТЕХНОСТАРТ 3"

На 24.04.2017 г. в Русенския университет се проведе информационна среща относно инициативата "Техностарт 3 - Насърчаване на иновационната активност на младите хора в България".
Експерти от Министерство на икономиката на Република България представиха възможностите за стартиране на собствен бизнес с безвъзмездно финансиране чрез проект "Техностарт 3" пред студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" и присъстващите потенциални предприемачи от Русе и региона.
Аудиторията имаше възможност да обсъжда своите въпроси с г-н Мехмед Мюхтар - експерт в отдел "Политика за малките и средните предприятия", дирекция "Икономически политики за насърчаване" и г-жа Ваня Спасова - експерт в дирекция "Финанси и управление на собствеността".
Г-н Вихрен Ганев сподели с аудиторията своя успешен предприемачески опит за проекта, финансиран през 2015 г. при първата инициатива "Техностарт".

"Техностарт 3" е в изпълнение на приоритетни области №1 "Предприемачество" и №9 "Умения и иновации" от Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.

Организатор на инициативата Министерство на икономиката

Няма коментари:

Публикуване на коментар