понеделник, 10 април 2017 г.

Препоръчано от Европейската Комисия специално представяне на Русенския университет на авторитетен международен форум в БрюкселВ събитието, наречено от Европейската Комися 7th European University-Business Forum UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION - FOR INNOVATION AND MODERNISATION , провело се в периода 06-07 април 2017 в Meeting Centre, Mont des Arts-Kunstberg, Brussels под директната организация на Европейската Комисия, се събраха повече от 400 представители на академичните среди, бизнеса и нестопанския сектор от всички страни-членки на ЕС, както и гости от други държави. Основен предмет на дискусията са връзките бизнес-университет и тяхното подобряване през призмата на HEInnovate , познат още и като „Предприемчив университет“.  

  
На 20.05.2016 г. Русенският университет за първи път е поканен да представи своите добри практики от прилагането на HEInnovate. В резултат от втората официална покана, на 06.04.2017 в работен панел 3.1 : Shifting Roles in a Changing Society; what path for HEIs? представителят на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) доказа със снимки от наскорошни събития нивото на предприемчивост сред състава на Русенския университет, с което и привлече различни въпроси от страна на чуждестранните академични участници.


Представителите на Европейската Комисия и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (към ООН) изказаха похвала към нивото на постоянна предприемчивост в Русенския  университет „Ангел Кънчев“ и изказаха желание за последващи съвместни дейности. Тези достижения на Русенския университет издигат и международната репутация на Република България!
Русенският университет е поканен в бъдеще да представи своя опит на авторитетни международни форуми и в държави извън Европейския съюз, сред които Азербайджан и Узбекистан.

Цялата презентация може да се види тук.Автор: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg  

Няма коментари:

Публикуване на коментар