понеделник, 24 април 2017 г.

Участие на студенти и преподаватели от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ в научно-практическа конференция „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“

Катедра „Икономика“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при РУ „Ангел Кънчев“ беше съорганизатор на научно-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“. Двадесет и първото издание на форума протече под патронажа на тримата ръководители катедри, обучаващи студенти в специалност „МИО“ - доц. д-р Галина Захариева (Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - Свищов), доц. д-р Георги Маринов (Икономически университет – Варна) и проф. дн. Дянко Минчев (Русенски университет „Ангел Кънчев“). За трета поредна година, въз основа на сключения през 2015 г. Меморандум за сътрудничество, своите идеи и виждания за предизвикателствата пред международния бизнес обмениха студенти, докторанти, преподаватели с интереси в сферата на световното стопанство от трите университета – катедра „Международни икономически отношения“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ Свищов, катедра „Икономика“ на Русенски университет „Ангел Кънчев и катедра „Международни икономически отношения“ при Икономически университет – Варна.
 Събитието се състоя в периода от 21 до 23 април 2017 г. в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак.
Конференцията бе официално открита от гл. ас. д-р Симеон Момчев, който приветства с добре дошли участниците и разказа накратко историята на форума. Проф. д-р ик. н. Иван Стойков, по чиято идея се провежда първата конференция през 1996 г., увери студентите, че са избрали актуална и перспективна специалност, особено в състоянието на несигурност относно бъдещето на изградените икономически съюзи, в които участва и България. Обръщения и окуражителни думи към участниците бяха отправени от доц. д-р Георги Маринов от ИУ-Варна и гл. ас. д-р Даниела Илиева от РУ „Ангел Кънчев“.
 
 В рамките на конференцията бяха представени 20 разработки в пет тематични направления: „Международни икономически кризи“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен маркетинг“, „Международни инвестиции“, „Международен туризъм“.
Дискусиите се водеха в две секции.
Модераторите на първа секция: проф. дин Иван Стойков, доц. д-р Георги Маринов, доц. д-р Здравко Любенов, гл. ас. д-р Даниела Илиева, ас. д-р Иван Ангелов и ас. Ирина Кънчева, отправиха своите въпроси и препоръки към представените в секцията доклади, засягащи ефектите от BREXIT за Великобритания и за Европейския съюз, рисковете при международните инвестиции, туристическия потенциал в българския участък на река Дунав, Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС, CETA и др.
Модератори на втората секция бяха доц. д-р Драгомир Илиев, гл. ас. д-р Симеон Момчев, гл. ас. д-р Александър Шиваров, гл. ас. д-р Йордан Нейков, ас. д-р Ивайло Петров и ас. Недялка Александрова. В този панел бяха дискутирани теми относно липсата на инвестиции в България, най-посещаваните туристически дестинации в света, бъдещето на космическия туризъм, законите на брандинга, разширяването на Еврозоната, картелните споразумения в ЕС и др.
В конференцията от катедра „Икономика“ при РУ „Ангел Кънчев“ взеха участие гл. ас. д-р Даниела Илиева и студентите от четвърти курс на специалност „Международни икономически отношения“ – Маноела Петрова, с доклад на тема: „Франчайзингът – успешна форма за излизане на чужд пазар“, Александра Химонас, с доклад на тема „Законите на брандинга и тяхното проявление в потребителските нагласи“ и Десислава Илиева, обучаваща се в магистърска програма на ФБМ, която представи „Туристическият потенциал в българския участък на река Дунав“.
Всички участници получиха сертификати за представянето си, подписани от ръководителите на катедрите-организатори.
Научните разработки ще бъдат достъпни в електронен формат на страницата на конференцията www.mioconference.eu и на dlib.uni-svishtov.bg. 


 
Автор: гл. ас. д-р Даниела Илиева

Няма коментари:

Публикуване на коментар