събота, 24 юни 2017 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ участваха в международно лятно училище за корпоративна социална отговорност


         Екип на Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет участва в лятно училище за корпоративна социална отговорност, 18-23.06.2017, в гр. Букурещ, Румъния.

 
         Четирима студенти от специалност „Публична администрация“ и „Бизнес мениджмънт“ към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на РУ “А. Кънчев“ бяха селектирани за участие в международно лятно училище за „Корпоративна социална отговорност в гр. Букурещ (Румъния) по проект Edu4Society – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения при създаването на устойчиви бизнес дейности”.  Двама преподаватели от катедрата: д-р Свилен Кунев и д-р Ирина Костадинова също бяха сред поканените лектори. Участници в събитието бяха: домакините от университет Политехника, Букурещ(Румъния); университетът Марибор (Словения) и експерти от бизнеса - представители на VODAFONE; GROUP RENAULT ROMANIA; UNILIVER South Central Europa; IBM Romania и др.

 

Най-голям интерес предизвика работният семинар на Координатора на DB Cargo Romania отговаряща за професионалното развитие в групата – г-жа Магдалена Връжитуру, презентациите на дългогодишния мениджър по КСО на „HILTON”, Australia, г-н Дарън Уилям и на директора по комуникациите и завеждаща КСО на Group Renault Romania, г-жа Адина Юнеско.   
Работата в лятното училище даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. На самите студенти, дипломанти на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на РУ “А. Кънчев“:  Симона Петкова, Силвия Момчилова, Гюлсюн Мехмедова и Мила Петрова обучението дава възможност не само да натрупат нови знания, но и възможност да работят в интеркултурна среда позволяваща им да разширят международните си контакти.
 
 
За контакти и повече информация:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269

Няма коментари:

Публикуване на коментар