петък, 30 юни 2017 г.

Преподаватели от ФБМ и ТФ на семинар в Dundalk Institute of Technology – Ирландия

На 29. и 30. юни 2017 г. се проведе Дискусия за предприемчиво обучение, организирана от Европейската Комисия и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР, ООН) в Dundalk Institute of Technology – Ирландия.


Проведената международна дискусия е в контекста на HEInnovate – предприемачив университет. Представителите на Русенския университет доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Предприемаческия център и преподавател във Факултет Бизнес и мениджмънт) и д-р Иван Белоев (Ръководител на интердисциплинарен екип от преподаватели и студенти, преподавател в Транспортен факултет) представиха новия автомобил с водородна клетка.
 

Участниците в семинара изказаха похвала към представеното ниво на интерактивност (между факултетите; между Русенския университет и бизнеса). Представителят на МОН – д-р Ивана Радонова, уведоми всички участници, че през юни 2018 Русенският университет ще бъде домакин на международно събитие по HEInnovate, което е възможност за различните катедри и лаборатории да изградят допълнителни партньорства с бизнеса.
 
 
За повече информация относно семинара:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg, Ръководител на Предприемаческия център на Русенския университет;
д-р Иван Белоев, ibeloev@uni-ruse.bg, Ръководител на екипа по изработване на автомобил с водородна клетка.

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар