четвъртък, 15 юни 2017 г.

Преподаватели от ФБМ участваха в IX МНК "Е-управление и е-комуникации"

На 14 и 15 юни 2017 г. в гр. Созопол се проведоха научните сесии от IX Международна научна конференция "Е-управление и е-комуникации", организирана от Технически университет - София, НИС при Технически университет - София, Център за научни изследвания и обучение по Е-управление към Стопански факултет и Технически университет-София - Технологии.
Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представиха научни доклади, отразяващи дейности от Проект № 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет. 
Доц. д-р Антон Недялков запозна аудиторията с "ИНТЕГРИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ  В ПУБЛИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ". Сесията се излъчваше на живо в youtube-канала на Технически университет - София. Към пълния видеозапис...
Доц. д-р Александър Петков презентира "ИЗСЛЕДВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ" . Към пълния видеозапис...

Гл. ас. д-р Мирослава Бонева представи "ПРОБЛЕМИ И НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ". Към пълния видеозапис...
Участниците изказват специални благодарности на Организационния комитет на конференцията.

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар