понеделник, 18 септември 2023 г.

ФБМ посрещна първокурсниците, които ще се обучават в 5 специалности

На 18. септември 2023 г. се проведе тържественото откриване на академичната 2023/24 година в Русенски университет "Ангел Кънчев". Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна първокурсниците, избрали да се обучават в 5 бакалавърски специалности: "Индустриален мениджмънт", "Икономика", "Европейско и международно сътрудничество", "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности".

Първокурсниците се запознаха с очакващите ги възможности, новите отговорности, ръководителите на обучаващите катедри, груповите наставници, административните секретари и част от преподавателите.

Деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" приветства новите студенти за избора на специалност с бъдеще и им пожела винаги да са с една идея напред. Проф. дн М. Кирова сподели резултати от скорошно проучване, според  които възпитаниците на всички специалности във Факултета ще могат да се реализират в дигитализиращата се икономика. Техните професии ще бъдат сред 4-те от посочените 10, които няма опасност да бъдат заменени от изкуствен интелект. 


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


четвъртък, 14 септември 2023 г.

Ирина Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор" по "Организация и управление на производството (индустрия)"

На 14. септември 2023 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЕНЧМАРКИНГА КАТО ПОДХОД ЗА ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ", разработен от докторант Ирина Петрова с научното ръководство на проф. дн инж. Милена Кирова.

Научното жури с председател проф. дн инж. Милена Кирова и членове доц. д-р Антон Недялков, проф. д-р Николай Карев, доц. д-р Добрин Добрев и доц. д-р Христо Сирашки оцени достойнствата на дисертационния труд и присъди на кандидата Ирина Петрова образователна и научна степен "доктор" по докторска програма „Организация  и  управление  на  производството(индустрия)” в професионално направление3.7„Администрация и управление“.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Снимка: гл. ас. д-р Игор Шелудко

петък, 8 септември 2023 г.

Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности

    В разгара на отминаващото лято, 24 – 30 юли, в гр. Торино (Италия) проф. дн Диана Антонова, доц. д-р Ирина Костадинова и доц. д-р Свилен Кунев успешно проведоха специализация за повишаване на квалификацията и експертен потенциал в областта на зелената икономика и бизнес управлението, като част от дейностите по международен проект Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises.

Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности

    Едноседмичното събитие, под домакинството на утвърдената консултантска компания INFORELEA, обхвана всички ключови компоненти от създаването на обособена бизнес екосистема, ориентирана към иновативно и екологично използване на ресурси, като по-конкретно:

✅ Предприятие за производство на електроенергия от биогаз, въз основа на преработка на животински тор, подобряващо енергийната ефективност и носещо доход на земеделски стопани, асоциирани на регионален принцип; 
 
✅ Център по роботика и дигитални иновации, действащ като лаборатория за ко-иновиране съвместно с водещи индустриални предприятия от Европа и САЩ; 
 
✅ Селска община, инвестирала в енергоефективно отопление на обществени сгради с дървесен чипс, в комбинация с допълващи мощности от соларни панели по труднодостъпни склонове от планинския релеф на общината; 
 
✅ Предприятие за преработка на битови отпадъци в малко населено място (крайградска зона), с патентован производствен процес с естествено отлежаване до получаване на компост, използван за наторяване на земеделски площи;
 
✅ Научен парк, управляващ комплекс от изследователски лаборатории за базисни иновации, позволяващ на учени от учени и компании от няколко континента да провеждат научни опити и експериментални тестове на нови технологични решения, предимно от областта на водородната мобилност, нови сплави и материали, др.; 
 
✅ Център за внедряване на виртуална реалност (VR) в симулацията и управлението на производствени процеси, както и в обучението по производствен мениджмънт и инженеринг. 
 
Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности
 
    Новите впечатления, добрите практики от действащи компании и местни организации, както и пряката връзка и съвместна работа на русенските преподаватели с колеги от няколко европейски държави позволяват директно пренасяне на ново знание в обучението на студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“, както и в научните изследвания на Русенския университет, в подкрепа на социалното и бизнес развитие на региона.
 
Новината подготви: доц. д-р Свилен Кунев

събота, 15 юли 2023 г.

Студенти от ФБМ сред "Лидерите на зелената икономика" в Риека, Хърватия

За своите впечатления от летния лагер в Риека разказват нашите студенти Виктория, Дамяна и Поли. Благодарим им за достойното представяне на Русенски университет "Ангел Кънчев"!

 

    В периода 28 юни - 1 юли 2023 г. заедно с нашите преподаватели - проф. Диана Антонова и доц. Ирина Костадинова от Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет "Ангел Кънчев", имахме възможността да участваме в летен студентски лагер в Риека, Хърватия по проект Leaders of the Green Economy. Домакин на срещата бе University of Rijeka (Хърватия), като в нея участваха аналогичен брой студенти и преподаватели от всяка партньорска институция - University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България).

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

    След дългия и уморителен път, влизайки в Риека забравихме умората и закипяхме от енергия. Красив град, който като архитектура напомня за центъра на любимия ни град Русе, стъпаловидно нареден като Старата столица – Велико Търново, античен като Пловдив… Страхотен град! Успяхме бързо да се ориентираме и открихме университетските общежития, които по-скоро напомняха на хотел. Изключително подредено, оптимизирано пространство, поддържани сгради и околни пространства – едва ли има по-красиво място за изживяване на незабравими студентски години. 

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

    След това започна и същинската част от летния лагер. Домакините ни посрещнаха, представиха ни града и университета, а след това се запознахме с всеки един от участниците, представител на останалите партньори по проекта. Още в този момент стана ясно, че бууткампът ще бъде страхотно преживяване.

    На следващия ден посетихме остров Крък (Krk), където ни беше представена фирма Ponikve Krk – те се грижат за чистотата и водоснабдяването на острова. Освен това имат страхотна инициатива, наречена „Синя чанта“. В различни части на острова се раздават сини чували, в които местните и туристите могат да събират отпадъците от не толкова посещавани плажове, след което качват снимка на сайта на проекта и участват в конкурс. Всъщност сините чували вече са черни и са произведени от рециклирана пластмаса, събрана по време на инициативата. 

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

    Всички участници в проекта Leaders of the Green Economy (LGE) бяхме разделени на три мултинационални екипа, а задачата ни бе да работим над конкретен и различен за всеки отбор казус. Всеки екип трябваше да предложи отговори, препоръки и идеи за развиване на други дейности от страна на Ponikve Krk, които да допринесат за чистотата и още по-здравословния начин на живот на острова. 

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия
Студенти от ФБМ сред "Лидерите на зелената икономика" в Риека, Хърватия

    След напускането на Крък беше време за почивка – всички студенти (вече приятели) си направихме бърз плаж. Вечерта се наслаждавахме на нощна Риека – красива и за наш късмет, без прекалено много туристи.

    На третия ден от приключението посетихме University of Rijeka, Faculty of Economics and Business, където имахме възможността да участваме в лекцията Decarbonization path in the EU – Carbon Footprint, проведена от Barbara Fajdetić. Целта на лекцията бе да повиши информираността за това, колко важно е да се опитаме да сведем до минимум въглеродния отпечатък, който оставяме на тази планета. След кратка почивка бе ред всеки от отборите да презентира предложенията си към Поникве. Сигурни сме, че всеки екип предложи много интересни идеи, които биха били изключително полезни за бъдещото развитие на Ponikve Krk.

Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия


Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

    След ползотворната екипна и отлично свършена работа, за всички участници в проекта беше организиран тур в централната част на Риека. Видяхме скрити кътчета на оживени места, много изкуство, стари красиви сгради и забележителности. Следващият ден беше свободен и го прекарахме като туристи – купуване на много сувенири, губене по улички и откриване на интересни места. 
 
Студенти от ФБМ сред Лидерите на зелената икономика в Риека, Хърватия

    Беше удоволствие за нас да сме част от Leaders of the Green Economy (LGE). Научихме за Поникве и как рециклират отпадъците, които събират. Разбрахме по какъв начин водоснабдяват острова и видяхме мястото, от което това се контролира. Дадохме обратна връзка и нови идеи за контролиране на замърсяванията на о. Крък. Всеки от нас взе и нови идеи за себе си. Запознахме се с различни хора, създадохме приятелства, видяхме малко по-различна култура. Риека е много гостоприемен град, а хората са приветливи, усмихнати и отзивчиви. 
    Благодарим на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет "Ангел Кънчев", на нашите домакини от University of Rijeka (Хърватия), както и на всички останали участници в проекта, за възможността да участваме в бууткампа в Риека и да се запознаем с един успешен пример за устойчиво градско управление!

 -------------------------------------------------------

Новината подготвиха: Виктория Мицова, специалност "Бизнес мениджмънт"; Дамяна Сотирова, специалност "Бизнес мениджмънт"; Полина Трифонова, специалност "Индустриален мениджмънт";

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

 -------------------------------------------------------

Leaders of the Green Economy (LGE) се осъществява по Проект Еразъм+ (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263) и в партньорство с University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България).

 

четвъртък, 22 юни 2023 г.

Четвъртият випуск инженер-мениджъри завърши успешно специалност "Индустриален мениджмънт" във Филиал гр. Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев"

На 22. юни 2023 г. петнадесет дипломанти от специалност "Индустриален мениджмънт" завършиха успешно своето обучение във филиала на Русенския университет в гр. Видин. 

Защитите на дипломните разработки дават надежда, че Северозападният район на България може да разчита на висококвалифицираните инженер-мениджъри, които умеят да идентифицират проблеми, да разработват проекти, да формулират предложения за иновативни решения.


Впечатляващ е фактът, че 73% (11 души) от дипломантите се представиха отлично, като шестима от тях  получиха  по две шестици - за дипломната разработка и за достойната защита пред държавната изпитна комисия с председател доц. д-р Павел Витлиемов и членове: проф. дн Милена Кирова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко.Преподавателите изразиха своето удовлетворение от усърдното и отговорно отношение на студентите към учебния процес, въпреки предизвикателствата през изминалите 4 години. Поздравиха бакалаврите за качеството на дипломните разработки и отправиха пожелания за още много покорени върхове, не само в образованието, а в кариерен и личен план.

Новината подготвиха доц. д-р Павел Витлиемов и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

сряда, 21 юни 2023 г.

Възпитаници на катедра "Бизнес развитие и иновации" защитиха своите дипломни работи

На 20. и 21. юни 2023 г. в катедра "Бизнес развитие и иновации" се проведоха защити на дипломни работи на завършващите образователна и квалификационна степен "Бакалавър" в специалност "Индустриален мениджмънт" и магистри от специалности: "Бизнес администрация", "Индустриален мениджмънт", "Индустриален мениджмънт и маркетинг" и "Мениджмънт на европейски проекти". 

Държавната изпитна комисия с председател доц. д-р Павел Витлиемов и членове: проф. дн Милена Кирова, доц. д-р Людмила Михайлова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Игор Шелудко е впечатлена от изследваните проблеми в индустриални предприятия, предложените от новите магистри и бакалаври иновативни решения за модернизация, дигитализация и разработените проекти за нови продукти, развитие на общини и др.Удовлетворяващ е фактът, че голяма част от дипломантите представиха реални проблеми, установени на работните им места и дадоха обратна връзка от своите работодатели за полезността на формулираните препоръки за подобрения.Членовете на изпитната комисия отправиха поздравления към своите възпитаници за постигната образователна цел и отправиха искрени пожелания за здраве, успешно кариерно развите, лично щастие и удовлетвореност.


Студентите от група 39А с вълнение отвориха "капсулата на желанията", запечатана в началото на първи курс и с радост споделиха, че са им се сбъднали всички или почти всички желания, които са формулирали още първата седмица в Русенския университет.


Новината подготвиха доц. д-р Павел Витлиемов и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

понеделник, 5 юни 2023 г.

Студенти и преподаватели от ФБМ представиха свои разработки в седмото Иновативно младежко ЕКСПО

На 05. юни 2023 г. се проведе седмото издание на Иновативно младежко ЕКСПО по инициатива на  Академичното ръководство и Студентския съвет на Русенски университет "Ангел Кънчев" под егидата на Министъра на образованието и науката, България, Фондация „Еврика“ – съорганизатор, „Асоциация на индустриалния капитал в България“ – партньор.


Факултет "Бизнес и мениджмънт" организира представянето на иновативни разработки, които можеха да се видят на следните 9 щанда:

  •  „Академия за жени предприемачи“ и специалност Индустриален мениджмънт, Катедра "Бизнес развитие и иновации", ФБМ  • Реновиран ретро мотоциклет АVO SPORT от 1958 г. - Катедра "Икономика и международни отношения", ФБМ


  • Екипът победител в състезанието „Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия“  • Представители на училище „Иван Вазов“ от Тараклия, Молдова и специалност „Бизнес мениджмънт“ на Русенски университет в Тараклия, Молдова
  • АЕГ „Гео Милев“ и ФБМ на Русенски университет - Модул „Предприемачество“ за придобиване на профилирана подготовка във втори гимназиален етап  • „Обсерватория  по комуникации и социални иновации“ – катедра "Мениджмънт и социални дейности", ФБМ
  • Център по предприемачество при Русенски университетЩанд 20 – Кулинарни иновации – представители на „Академия за жени предприемачи“, Център за предприемачество, карвинг, компания Милина Молдова, вкусове от Малайзия  • ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.002-0002 – „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД)Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: г-жа Юлияна Андонова от Дирекция Връзки с обществеността и рекламата; личен архив на участниците