сряда, 6 декември 2023 г.

Второкурсникът Кирил Миланов от Русенския университет спечели конкурса на екоминистерството „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2023 г."

Второкурсникът Кирил Миланов от специалност „Индустриален мениджмънт" на Русенския университет „Ангел Кънчев" спечели третото издание на конкурса за студенти с високи академични постижения „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще 2023 г." на Министерството на околната среда и водите.

20-годишният младеж от Видин показа задълбочени познания и оригинални идеи в областта на устойчивата мобилност. Кирил впечатли журито с висока езикова култура както в есето си, така и по време на събеседването с комисията за избор на тазгодишния лауреат.„Темата за пестене на енергия ми е много интересна още от ученическите години и в свободното си време помагам на баща ми, който се занимава с вятърна енергия, и има няколко патентовани проекта. Мотивиран съм да се реализирам професионално в сферата на опазване на околната среда. Участвал съм в изпълнението на проекти, опазващи околната среда, като някои от тях вече са патентовани. Имам и редица отличия в различни конкурси и състезания", сподели Кирил Миланов, който е завършил Математическата гимназия във Видин с отличие. Успехът му от предходната академична година също е отличен - 5,67.

Наградата за студента от Русенския университет е годишна финансова подкрепа в размер на 2970 лв., предоставена от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ.

Конкурсът „Зелена подкрепа за устойчиво бъдеще" се провежда за трета поредна година под егидата на Министерството на околната среда и водите в рамките на кампанията на Европейската комисия „Европейска седмица на мобилността". Целта на конкурса е да идентифицира и подкрепи студенти с високи постижения, които се обучават в специалности, свързани с околната среда, и имат интереси към екологията. Организатор е Изпълнителната агенция по околна среда.

В първия етап на конкурса кандидатите представят есе, чиято тема през настоящата година беше „Пестене на енергия", каквато е и темата на Европейската седмица на мобилността през 2023 г. Вторият етап е събеседване с жури, до който достигат авторите на отличените есета.

Източник: Дирекция "Връзки с обществеността" на Русенски университет "Ангел Кънчев"

понеделник, 4 декември 2023 г.

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    В рамките на кръгла маса на тема "Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги", проведена на 01.12.2023 г. в Актова зала "Панчо Владигеров" на Шуменски университет, доц. Свилена Рускова и доц. Свилен Кунев от катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет проведоха Майсторски клас на тема: 

"SWOT-анализ - приложение в академична среда"

 Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    Събитието откри доц. Станимир Железов - Заместник-ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав на Шуменски университет.

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"
    Доц. Росица Михайлова - декан на Педагогически факултет на Шуменски университет запозна аудиторията с резултатите от университетски проект по качество на ШУ 2023г. 

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Кръгла маса “Конкурентна среда на международния пазар на образователни услуги” с участие на екип от кат. "Мениджмънт и социални дейности"     

     Поредната съвместна инициатива между Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” и Русенски университет “Ангел Кънчев” бе изключително полезна и ползотворна.

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

вторник, 28 ноември 2023 г.

Съвместни обучителни дейности между кат. "Мениджмънт и социални дейности" и Университетски център гр. Питещи, Румъния

    В периода 27.11-01.12.2023г. преподаватели от катедра "Мениджмънт и социални дейности" провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ - Университетски център гр. Питещи, Румъния за студентите от специалност "Социални дейности" при Русенски университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм. 

  Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    В рамките на своето посещение преподавателите д-р Лучия Неагое и д-р Диана Раду представиха пред студенти от специалност "Социални дейности" университетския център в гр. Питещи. Двете лекторки изнесоха интригуващи лекции свързани с румънския опит по отношение на "Информирано за Травмата обучение в университета" и "Предизвикателства и препоръки на румънските приемни родители за техните супервизиращи социални работници"

 Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    Интерактивна дискусия завладя аудиторията с въпроси свързани с управлението и функционирането на приемната грижа в двете държави, прилагането на индивидуален и човешки подход при обучението и работата на бъдещите социалните работници. Двата университета поддържат тесни партньорски отношения и практики. 

Съвместни обучителни дейности между кат. "Мениджмънт и социални дейности" и Университетски център гр. Питещи, Румъния
Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    През летния семестър още трима студенти от университета в гр. Питещи ще се обучават в специалност "Социални дейности" при Русенски университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм

    Хуманният подход в обучението и работата със студенти и потребители се превърна в мото на съвместните преподавателски дейности.

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра "Мениджмънт и социални дейности", sruskova@uni-ruse.bg

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

На 27.11.2023 по покана на Еразъм офиса на Русенски университет "Ангел Кънчев", проф. Elena Fleaca от National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest изнесе международен семинар за студенти и преподаватели на тема:

Sustainable Development and Corporate Sustainability Reporting Directive as well as the new obligatory standards for the companies

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Участници от страна на студентите бяха представители на три специалности: Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт и Технология и управление на транспорта. 

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Модератори на събитието бяха доц. д-р Свилен Кунев и доц. д-р Ирина Костадинова от катедра "Мениджмънт и социални дейности" при Факултет "Бизнес и мениджмънт".

✉ Новината подготви: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

петък, 24 ноември 2023 г.

Преподаватели от катедра “Бизнес развитие и иновации” на официален прием по случай 52-та годишнина от основаването на ОАЕ

На 24.11.2023 г. доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов  участваха в тържествен прием по случай националния празник на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), по покана на Н.Пр. г-н Султан Алнуайми, посланик на ОАЕ в България. Събитието се проведе в гр. София и събра Дипломати от цял свят, с част от които бяха обсъдени възможности за сътрудничество и обмен на преподаватели и докторанти в професионално направление "Икономика". Отбелязан бе интерес към докторската програма по "Икономика и управление (индустрия)" в Русенския университет, по която в момента се обучават 4 чуждестранни докторанти към катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт".


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

четвъртък, 23 ноември 2023 г.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда"

    На 23 ноември 2023 г. (четвъртък) се проведе семинар на тема: „Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда“ по проект Leaders of the Green Economy, 2022-1- MK01-KA220-HED-000089263.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"
     
    Ръководителят на проекта доц. д-р Свилена Рускова заедно с доц. д-р Ирина Костадинова показаха основните резултати постигнати по отделните работни пакети. Доц. д-р Свилен Кунев представи методика за работа с казуси и даде пример с конкретен казус, разработен за нуждите на проекта.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

     Участници в събитието бяха представители на 15 катедри от всички факултети на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"
 
Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    Екипът на проекта в състав: доц. д-р Свилена Рускова (ръководител на проект за РУ); проф.дн Диана Антонова; доц. д-р Даниел Павлов; доц. д-р Свилен Кунев; доц. д-р Ирина Костадинова и докт. Ана Тодорова, е готов да предостави материали и на други заинтересовани колеги, които не успяха да участват в събитието.

✉ За контакт: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

понеделник, 20 ноември 2023 г.

Пътуваща изложба по повод 200 години от рождението на Шандор Петьофи пристигна в Русенския университет

Русенският университет става домакин на изложбата "Петьофи обикаля света", организирана от Унгарския културен институт „Лист“. Експозицията е разположена в топлата връзка между Ректората и Корпус 2 на университета. „Петьофи обикаля света“ е международна изложба, която е организирана по повод 200 години от рождението на унгарския поет. Целта ѝ е да разкрие на посетителите необикновените качества на поета-революционер Шандор Петьофи. 

Експозицията включва 13 пана с най-ценните приноси на Петьофи в пробуждането на унгарската народност към национална независимост. Петьофи е символът на романтичната епоха и национално-освободителната борба на Унгария. За краткия си 26-годишен живот Шандор Петьофи оставя на света близо 1000 стихотворения, като неговата вълнуваща поезия докосва сърцата, както на поколения унгарци, така и на милиони читатели по света. Той става главен вдъхновител и на българското национално-освободително движение.  

Изложбените пана ще останат на разположение на посетителите до 15.01.2024 г. 

Събитието е организирано със съдействието на гл. ас. д-р Христина Соколова - унгарист и преподавател в катедра "Икономика и международни отношения", Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Новината подготви гл. ас. д-р Христина Соколова