четвъртък, 28 март 2024 г.

ФБМ представи своите специалности в "Деня на отворените врати"

На 28. март 2024 г. се проведе "Ден на отворените врати" в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" презентираха на кандидат-студенти възможностите за обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по следните специалности:

  • Бизнес мениджмънт
  • Дигитален мениджмънт и иновации
  • Европейско и международно сътрудничество
  • Икономика
  • Индустриален мениджмънт
  • Публична администрация
  • Социални дейности
Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

понеделник, 25 март 2024 г.

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

На 25 март 2024 година, екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности. Тя се проведе във Велико Търново под егидата на НАОА и бе открита от председателя на Агенцията проф. д-р Елиза Стефанова. 
 
Представители на академичната общност от всички университети, обучаващи студенти по специалности в професионалното направление осъществиха заедно с практици от Министерството на труда и социалната политика, МОН, експерти на комисията по образование на НС и членове на Акредитационния съвет обсъдиха актуални проблеми на акредитацията и професионална реализация на специалностите от различните образователно квалификационни степени в социалните дейности. 
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Участниците подчертаха значимостта на обучението по социални дейности предвид факта, че във века на глобална дигитална трансформация социалната работа остава от малкото професии, в които не може човек да бъде изместен от изкуствения интелект или роботи. Тава поставя сериозни предизвикателства пред обучаващите бъдещи специалисти.
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Освен подготовката за предстоящата акредитация на специалностите от професионалното направление, следобедната сесия на кръглата маса протече в дискусия по предложения и промени за повишаване на качеството на професионалното направление. Предложенията на участниците във форума ще бъдат обект на последващо обсъждане и инициатива в комисиите по образование и социална политика на Народното събрание.
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg
 

сряда, 20 март 2024 г.

Лектор от практиката запозна студенти от ФБМ с възможни приложения на изкуствения интелект в електронната търговия

На 20. март 2024 г. студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" се запознаха с актуална и практически насочена тема "Приложения на изкуствения интелект в електронната търговия".

Милен Янкулов - маркетингов директор в Ontotext, представи на студенти от специалности "Индустриален мениджмънт", "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" потенциала на изкуствения интелект с конкретни инструменти да се предлага по-добро потребителско преживяване, да се изпълняват по-бързо ежедневни задачи при е-търговия и да се постигат поставените маркетингови цели.

Лекторът от практиката препоръча на студентите да не се страхуват от изкуствения интелект, а да се научат да се възползват от неговите възможности, за да имат успешна реализация на по-привлекателни позиции.


Новината подготви: гл. ас. д-р Мирослава Бонева


понеделник, 18 март 2024 г.

Предстоящо откриване на Клуб “Инвестиционни стратегии”

 Клуб “Инвестиционни стратегии” най-учтиво Ви кани да присъствате на официалното ни откриване, което ще се проведе на 19-ти март 2024 г. (вторник) от 12:00 ч. в Русенски университет “Ангел Кънчев”, втори корпус, зала “Сименс” (2Г.204).Този клуб е инициатива, която се стреми да обогати финансовата култура на студенти, граждани и ученици и да им предостави възможност да изучават, обсъждат и развиват практическите си познания в областта на инвестициите.За нас ще бъде голямо удоволствие да присъствате на събитието.


С уважение,

Клуб “Инвестиционни стратегии” към Русенски университет “Ангел Кънчев”

Email: ru.investor.24@gmail.com

четвъртък, 7 март 2024 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" организира конкурс за постер на тема "Споделено бъдеще за трансформираща промяна"

 

Уважаеми, студенти,

Във връзка с честването на Световния ден на социалната работа на 19.03.2024 г., Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет съвместно със Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association - Русе организират:
 
⭐ КОНКУРС за ПОСТЕРИ на тема:
 
"Споделено бъдеще за трансформираща промяна"- 
„Превенция и справяне с пренаталното насилие"
 

Постерите могат да бъдат изработени на картон или друг подходящ материал във формат не по-малък от А4. Възможно е да бъдат нарисувани, апликирани, да се представи есе, послания, стихотворения върху постера или др. креативни идеи.
 
❗Постерите могат да бъдат индивидуални или екипни!

Срокът за предаване е 15.03.2024 г.  във втори корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" в кабинет 112 или при охраната на втори корпус.
 
❗ На постера е необходимо да запишете имената на студентите участвали в изработването му, курс и специалност.
 
🏆 На 20.03.2024 г. ще се обявят резултатите от конкурса и ще се наградят най-добрите идеи в рамките на международна конференция за пренатално насилие по проект “Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с всички форми на перинатално насилие - MAP", финансиран от ЕК.
 
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

събота, 16 декември 2023 г.

Русенският университет беше домакина на международна младежка конференция

От 14 до 16 декември 2023 г. Русенски университет беше домакин на ежегодната международна младежка конференция на Дунавското училище, съорганизирана от Българо-румънски интеруниверситетски Европа център – БРИЕ, Международно дружество „Елиас Канети“, Европейски инициативи без граници и Европейска дунавска академия, Улм, Германия. Събитието привлече 30 участници от България, Виетнам, Индия,  Кипър,  Китай, Молдова, Румъния, Северна Македония, Украйна.

Конференцията се проведе под мотото LEAD (Languages and Encounters Along the Danube), от англ. език – водя, с две основни теми. Тъй като на 1 ноември 2023 г. се навършиха 30 години от влизане в сила на Договора за Европейския съюз, конференцията очерта водещата роля на Съюза за преодоляване на политически и икономически кризи и за управляване на конфликти с мирни средства. На второ място беше разгледана водещата роля на езиците в процесите на национално изграждане в Европа и в целия Дунавски регион от 19-ти век насам.  Беше обосновава тезата, че човешките общности се борят за съществуването на своите езици, защото по този начин отстояват своята идентичност, свобода и сигурност, или казано по друг начин – езикова политика, която дискриминира езика на определена група, предизвиква конфликти и войни.

Конференцията беше открита с приветствие от Ректора на Русенски университет акад. дтн Христо Белоев. Той поздрави организаторите и участниците за подбора на актуална тематика и за утвърждаването на БРИЕ като средище на международни изследвания и научни проекти. Приветствие поднесе и Областният управител г-н Данаил Ковачев, който подчерта  всеотдайността и професионализма, с който организаторите ежегодно добавят стойност към европейската идентичност на Русе и региона.  

В първата част на конференцията бяха представени резултати от четири изследвания. Доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ, разкри кризите в Европа и последващите импулси за европейска интеграция не само в последните 30 години, но и в периода след Втората световна война.  Ас. д-р Е. Първанова, възпитаник на БРИЕ, очерта силните и слаби страни на Съвета за сигурност на ООН и необходимостта от неговото реформиране.  Д-р А. Раду, възпитаник на БРИЕ и съветник на Министъра на вътрешните работи на Румъния се спря детайлно върху актуалните предизвикателства пред Шенгенското пространство и предстоящото включване на България и Румъния. Докторант М. Николов, възпитаник на БРИЕ, говори по темата за национал-популизма в държави-членки на ЕС като вътрешен риск за бъдещето на Съюза. 

Във втората част на конференцията се включиха трима лектори. Проф. дфн П. Ангелова, президент на Международно дружество Елиас Канети и първи директор на БРИЕ, посвети презентацията си на темата за изучаването на български език като втори и определи многоезичието като богатство. Лотар Яшке – заместник-ръководител на Представителството на Европейския съюз в Южен Судан посвети презентацията си на динамиката в развитието на Общата външна политика и политика за сигурност на Съюза. Накрая с интерактивна презентация докторант Б. Ценова, възпитаник на БРИЕ, очерта актуалната езикова ситуация в България, която обхваща както българския език като официален, така и майчините езици на арменци, власи, гърци, евреи, роми, руснаци, турци. 

Конференцията приключи на 16 декември с културна програма и запознаване на участниците с музеи и други забележителности на Русе.

Българо-румънски интеруниверситетски Европа център - БРИЕ е открит през 2002 г. въз основа на проект, реализиран в Русе и Букурещ/Гюргево в рамките на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа по инициатива на Конференцията на Германските ректори в периода от 2000 г. до 2007 г.  БРИЕ свързва Русенски университет, Икономически университет Букурещ и германски университети в първата за Югоизточна Европа транснационална мрежа за международни академични програми, научни изследвания и проекти в подкрепа на Европейската интеграция, на регионалната стабилност и на трансграничното сътрудничество. От 2006 г. БРИЕ се развива въз основа на Спогодба, сключена между правителството на  Република България и на Румъния, както и на Статут, който е част от  Спогодбата. БРИЕ се ръководи от Международно настоятелство, чиито президенти са първият демократично избран български президент д-р Желю Желев (1992-1997). и проф. Рита Зюсмут (президент на Германския Бундестаг от 1988 до 1998 г.). 

Актуалните магистърски програми на БРИЕ са Европеистика и публична администрация, Европеистика и регионално сътрудничество. Съдържанието им е интердисциплинарно, като обхваща политически науки, икономика, културознание и право. Продължителността им е четири семестъра – български са първи и четвърти, вторият е румънски, а третият е германски и се провежда  в Европейски университет Виадрина, в Университет Кемниц или в Университет Регенсбург. Мобилността на студентите и на академичния състав се подкрепя от немски фондации, от програма Еразмус и от програма Еразмус Мундус на Европейския съюз. Качеството на учебния процес е гарантирано чрез акредитации в България и в Германия. Извънаудиторното обучение е с практическа насоченост и обхваща работни срещи с представители на Европейската комисия, на Европейския парламент, на Европейската служба за външна дейност, посланици, президенти и др. То се реализира и чрез летни училища и семинари, които се провеждат ежегодно в сътрудничество с местни/ регионални публични власти в българо-румънския трансграничен регион;  с Институт за икономическа политика в българо-гръцкия трансграничен регион,  с Европейската дунавска академия (Улм, Германия) в Дунавския транснационален регион,  с  Европейски институции в Брюксел или Страсбург.                                            

За изминалите над 20 години са завършили повече от 200 международни студенти от 16 държави – Албания, Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Гърция, Камерун, Косово, Молдова, Монголия, Румъния, Руската федерация, Северна Македония, Турция, Украйна. Кариерите на абсолвентите са в европейски институции, в научни организации, на престижни управленски позиции в държавната администрация или в частни фирми с международен профил. 

Научната дейност на БРИЕ обхваща 4 проекта, съфинансирани съответно от Германското министерство на образованието, от програма ФАР на Европейския съюз, от Програма на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество Румъния-България: BRIE – Feasibility Study – 2001 г., BRIDGE – 2007-2008 г. BRAINS – 2011-2013 г., BRICC – 2019.  Други 5 дейности са осъществени съвместно с Министерство на външните работи и министерство на околната среда и водите  по инициативата Дунав-Меконг в рамките на сътрудничеството между Азия и Европа за устойчиво развитие. Проведени са 5 международни младежки научни конференции в рамките на Стратегията за развитие на Дунавския регион, съфинансирани от ФРГ, провинции Бавария и Баден Вюртемберг. 

БРИЕ е носител на Диплома за върхово постижение.   


За допълнителна информация – доц. д-р М. Корнажева, директор на БРИЕ

М: 0888 411 953


Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    На 15 декември 2023 г. рекорден брой ученици прие Русенски университет "Ангел Кънчев" в междурегионалното състезание на тема: "НЯКОИ ПОДАРЪЦИ СА ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ПОДАРЪК", организирано традиционно от катедра "Мениджмънт и социални дейности" при факултет "Бизнес и мениджмънт" в навечерието на Новата година.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
     Събитието откриха акад. д.т.н Христо Белоев - Ректор на Русенски университет, г-н Пенчо Милков - Kмет на община Русе и Деканът на факултет "Бизнес и мениджмънт" проф. д.т.н Милена Кирова.

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    150 участника от 19 средни училища на областите: Русе, Велико Търново, Плевен, Разград, Силистра, генерираха и представиха своите социално значими, креативни и иновативни идеи в двете фази на състезанието. 

    В процеса на своята работа 24-те, сформирани на случаен принцип екипа, бяха подпомагани, насочвани и подкрепяни от компетентни Ментори - студенти 2, 3 и 4-ти курс на специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности".
 

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
 
Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    Състезаващите се отбори бяха оценявани от ерудирано жури в състав: Антоанета Ябанозова - директор на БЧК-Русе, Диана Аврамова - управител на Областния информационен център - Русе, доц. д-р Емил Коцев и доц. д-р Свилена Рускова - преподаватели при факултет "Бизнес и мениджмънт".
 

Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"
 
Рекорден брой ученици се включиха в междурегионално състезание "Някои подаръци са повече от обикновен подарък"

    Отборите класирани на първо, второ и трето място бяха оценени съвместно от всички участници и журито, плащайки за екипните идеи с валутата на Русенски университет - "Рувети".

    Три екипа бяха наградени със специалните награди на журито в категориите: "Иновативност", "Креативност" и "Екипна работа".

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg