сряда, 3 юли 2024 г.

Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми - първият докторант от Дубай в България, придоби образователна и научна степен "Доктор"

На 03 юли 2024 г. се проведе публичната защита на докторант Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми, който успешно защити своята дисертация на тема "Бизнес развитие: стратегия и процес (Business development: strategy and process)" и придоби образователна и научна степен "Доктор" в професионално направление 3.8 Икономика, докторска програма "Икономика и управление (индустрия)".


Д-р Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми се обучаваше в катедра "Бизнес развитие и иновации" във Факултет "Бизнес и мениджмънт" от 01.05.2021 г. с научни ръководители доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов.


Научното жури с председател проф. дн Милена Кирова и членове проф. д-р Георги Забунов, доц. д-р Яна Стоенчева, доц. д-р Иво Костов и доц. д-р Дафина Донева изтъкна безспорните качества на дисертационния труд, отговорното и компетентното отношение на докторанта към изследваните проблеми за бизнес развитието в Емирство Дубай и постигнатите научно-приложни приноси, след това единодушно присъди образователната и научна степен "Доктор".

Поздравления за д-р Рашид Султан Рашид Алкайтуб Алнуайми, който е първият гражданин от Емирство Дубай, зачислен като задочен докторант за обучение в Република България и придобил ОНС "Доктор" в Русенския университет "Ангел Кънчев".


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

понеделник, 1 юли 2024 г.

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

В периода от 24 до 28 юни 2024 г. студенти и преподаватели от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ взеха участие в Първото лятно училище „Test Innovation Education Model“ по проект Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises (2022-1-RO01-KA220-HED-000085618-Educate4green).

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

В рамките на 5 дни домакините от Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA, Poland, Lodz, бяха подготвили интензивна програма, включваща семинари, практически упражнения, срещи с представители на бизнеса и уъркшопи между студенти, целящи да подобрят и повишат компетенциите на всички участници по отношение на устойчивостта и зелената и кръговата икономика.

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green
 
С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

През първия ден на лятното училище заместник-ректорът по развитието на Technical University of Lodz проф. Paweł STRUMIŁŁO, представи Lodz University of Technology като атрактивно и развито зелено място за работа и обучение, а заместник-деканът по сътрудничеството с икономическата среда проф. Małgorzata KOSZEWSKA постави началото на дискусията, свързана с модела на кръговата икономика и предизвикателствата, с които се сблъсква зеленият бизнес. Alicja OKULICZ-WALENIA от Corning Optical Communication представи как компанията напредва по пътя си към разбиране и реализиране на зелена заетост и предприемачество. Последният семинар, воден от Ewa GABRYELAK, бе посветен именно на оценката на проекти, които целят постигане на устойчивост.

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

В рамките на първия от общо четири уъркшопа бяха формирани интернационални отбори от студенти, представители на трите висши училища - POLITEHNICA Букурещ (Румъния), Технически университет в Лодз / POLITECHNIKA LODZKA (Полша) и Русенски Университет "Ангел Кънчев" (България). По време на уъркшопите, насочени към развитието на конкретни зелени компетенции, на студентите бяха представени различни казуси, на които те трябваше да намерят иновативно и устойчиво решение. След работата по групи, всеки екип имаше възможност в рамките на 3 минути да презентира своето решение и да впечатли формираното за целта компетентно жури от представители на бизнеса и академичната общност. Студентите разискваха по темите:

1. Greening business - building audit evaluation criteria;

2. In the green BSH Factory strategy's footsteps;

3. Pro-environmental customs in DOZ - What needs to be done to make processes and employees even greener?

4. How to optimise production to be eco-friendly?

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

През втория ден на лятното училище Maciej RODZIEWICZ представи компанията BSH и нейната стратегия за постигане на устойчивост на всички нива. Nadzeya FIALKOUSKAYA, представител на PIETRUCHA изнесе семинар на тема: "Затваряне на цикъла: Проучване на потенциала на възможността за рециклиране на vinyl sheet piles”, а Lidiia GRALEWSKA от AMCOR представи предизвикателствата пред веригата за доставки в рамките на промените в екологичните разпоредби.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

По-късно през деня студенти и преподаватели имаха възможност да посетят BSH LODOWA: Dryer Factory и да се запознаят с процеса на асемблиране на продуктите на редица от най-големите брандове за бяла техника. Обиколката из производствените помещения бе съпътствана от тематичен семинар, по време на който Krystian BUSIAKIEWICZ, представител на BHS, акцентира върху целите, дейностите и успехите на компанията по пътя ѝ към CO2 неутралност.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

Домакин на занятията и семинарите, предвидени за третия ден на лятното училище, бе DOZ DIRECT COMPANY. Arkadiusz KACPRZAK, Irena JAŁMUŻNA & Patryk GRZEGORY представиха "Про-екологични обичаи в DOZ: Зелена синергия на университети и бизнес в изграждането на път към ESG докладване". Презентацията бе последвана от практически семинар по същата тема и включи дискусия за това какво трябва да се направи, за да станат процесите и служителите още по-екологични. От компанията допуснаха участниците до своите складови помещения, където подробно обясниха внедрените от тях зелени иновации, свързани с логистика, пакетиране, рециклиране и др.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

Четвъртият ден стартира с презентации от Adam BOGUSŁAWSKI (LIFE SCIENCE SERVICES) - "Как компаниите използват устойчиви модели и екологичен бизнес, за да изградят своя екологичен модел" и "Kellanova, глобален играч на закуски и техният начин за намаляване на CO2". Mariusz DUDZIŃSKI (TOWER GROUP) представи примери по темата "Устойчивост в строителната индустрия: реалност, ценности, действия, комуникация". През същия ден представители на INFORELEA (Италия) проведоха тематични семинари по темите "Екологични и зелени пазарни възможности" и "Устойчиви модели и екологичен бизнес", целящи да повишат знанията, уменията и компетенциите на студентите по пътя им към идентифициране на зелени възможности и стартиране и развиване на устойчиви бизнес решения.

 

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

С много нови знания и компетенции се завърнаха участниците в Първото зелено училище по проект Educate4green

Последният ден от лятното училище премина в интензивни срещи с представители на бизнеса. Домакините от DELL COMPANY представиха най-добрите практики на DELL за екологизиране на организацията, след което допуснаха своите гости до производствените помещения и подробно обясниха процесите в своята фабрика - от логистиката на съставните компоненти до асемблирането на всеки един DELL продукт. След процесите в DELL COMPANY, участниците в лятното училище бяха посрещнати от Grzegorz BEM в централата на ERICSSON, който представи решенията на компанията за устойчиво предприятие и по-конкретно за изграждане на устойчиво пространство за служителите и производство с нулеви въглеродни емисии. 

Денят и лятното училище завършиха с церемония по връчването на Сертификати за участие за всички участници.

-----------------------

Информация за проекта

Име на проект: 2022-1-RO01-KA220-HED-000085618-Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises;

Партньори: National University of Science and Technology Politehnica Bucharest - координатор, S.C. EUROTRAINING SOLUTION S.R.L., RO, INFORELEAosice, IT, Lodz University of Technology, PL

Домакин на събитието: Lodz University of Technology / POLITECHNIKA LODZKA, Poland, Lodz

-----------------------

Новината подготви: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

сряда, 26 юни 2024 г.

Ползотворна среща с представители на Регионален център на социалната икономика - гр. Габрово

На 26 юни 2024 г. представители на  Регионален център на социалната икономика - гр. Габрово посетиха Русенския университет "Ангел Кънчев" и се срещнаха с ръководството на Факултет "Бизнес и мениджмънт", преподаватели и докторант от катедра "Мениджмънт и социални дейности.

Госпожа Силвия Иванова (главен сътрудник Управление европейски проекти и програми и координатор) и г-н Цветан Цонев (главен сътрудник УЕПП) в конструктивна и диалогична атмосфера представиха работата на Регионална фокус-точка Габрово Северен централен район за планиране Проект П41 "Развитие на социалната икономика" и възможностите за съвместна дейност в бъдеще и ползи за академичната общност.

Дискутираха се въпроси за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани решения,  провеждане на студентски стажове за студенти от специалностите "Социални дейности" и „Социално предприемачество“ в регистрирани социални предприятия.

Доц. д-р Даниела Йорданова, ръководител на Центъра за кариерно развитие отправи покана към гостите да се включат през октомври в кариерната борса, която университетът организира, както и за последващи съвместни инициативи.

Гостите бяха впечатлени и изненадани от активния академичен живот в Русенския университет. Забелязаха, че въпреки летните горещини се провеждат: дипломни защити, изпити и практики, акредитационни процедури, прием на документи, научни конференции, събития по проекти... и изказаха благодарности на проф. д.н. инж. Милена Кирова, декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“, за отделеното време и предоставената възможност да представят работата на Регионален център на социалната икономика – Габрово.

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Фото-колажът е дело на гостуващия екип.


петък, 21 юни 2024 г.

Успешни дипломни защити на първия випуск от специалност Дигитален мениджмънт и иновации и нови инженер-мениджъри

На 21 юни 2024 г. се проведоха защити на дипломните работи за придобиване на ОКС "Бакалавър" от студенти, завършващи специалности "Дигитален мениджмънт и иновации" и "Индустриален мениджмънт".

През юбилейната 2024 г., когато Факултет "Бизнес и мениджмънт" чества 30 години от своето основаване се дипломира първият випуск от специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" с отлично защитени дипломни работи.

Поредният випуск инженер-мениджъри достойно защити дипломни разработки и доказа, че една от първите специалности във ФБМ  - "Индустриален мениджмънт" е класическа и актуална, защото по-голяма част от студентите вече работят по специалността.

Проф. дн Милена Кирова - декан на ФБМ и председател на държавната изпитна комисия, поздрави випускниците и отправи пожелания за още повече професионални успехи и лично удовлетворение.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации"

четвъртък, 6 юни 2024 г.

Посещение на ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“-Русе в зала Future Education Space на РУ „А. Кънчев“ и запознаване с иновативни образователни технологии

На 06.06.2024 г. от 12ч в зала Future Education Space на РУ „А. Кънчев“ катедра "Икономика и международни отношения" организира посещение на 40 ученика от 11 клас на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". 

Инициативата беше организирана от гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра ИМО, със съдействието на заместник-ректора по международно сътрудничество доц. д-р инж. Галина Иванова и учителите г-жа Радостина Цонева и г-жа Милена Кантева. 
Доц. д-р инж. Галина Иванова презентира пред учениците и техните учители иновативните технологии, които се използват в образователния процес и различните възможности за тяхното прилагане при обучението на студентите от отделните направления, акредитирани в Русенски университет.
 

Учениците и техните учители имаха възможността да се пренесат чрез иновативните технологии в една виртуална реалност и оцениха потенциала за дигитална трансформация в образованието. 

На учениците им бяха представени специалностите на катедрата: "Икономика" и „Европейско и международно сътрудничество“ – бакалавърски програми и се запознаха с възможностите за записване в тази специалности.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

сряда, 5 юни 2024 г.

ФБМ се представи в осмото международно иновативно младежко ЕКСПО

На 04 юни 2024 г. се проведе осмото международно иновативно младежко ЕКСПО в Канев център на Русенския университет "Ангел Кънчев". 
Факултет "Бизнес и мениджмънт", който е основан преди 30 години, се представи на 3 щанда с иновации от приключващата академична година.

Катедра Мениджмънт и социални дейности и Центърът за технологичен трансфер и насърчаване на предприемачеството презентираха продукти и прототипи на победители в конкурса за Бизнес план: Алексардра Григорова и Цанислав Савов, студенти в специалност "Бизнес мениджмънт"; Николета Георгиева и Селин Сабриева, студенти в специалност "Социални дейности"; участници в проект DeepGreenInno.


Клубът по реновиране на класически автомобили и мотоциклети, основан от гл. ас. д-р Петър Пенчев, преподавател в катедра Икономика и международни отношения демонстрира реновиран мотопед Simson SRV 1960 г.

Студентският клуб „Инвестиционни стратегии“, учреден през академичната 2023-24 г., по инициатива на гл. ас. д-р Елизар Станев, преподавател в катедра Икономика и международни отношения и Вирхиния Сентено (магистър в спец. Мениджмънт на европейски проекти и докторант по "Математическо моделиране и приложение на математиката") и други съмишленици, промотираха клубната дейност и привличаха нови членове.


Цао Лидонг - чуждестранен докторант в катедра Бизнес развитие и иновации участва в паралелното научно събитие Студентска научна сесия: „Best paper Crystal Prize’24”. Представи доклад на тема "THE PRACTICE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE CHINA INDUSTRIAL ENTERPRISES IN A DYNAMIC ENVIRONMENT". Ректорът на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов тържествено връчи кристален приз на докторанта от Китай.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД във ФБМ


 сряда, 22 май 2024 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 22 май 2024 г. се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени. Събитието е част от честванията на 30-годишнината от създаването на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Проф. дн Милена Кирова приветства младите изследователи и техните съавтори-научни ръководители, провели научно-приложни изследвания по актуални управленски, икономически и социални теми.

На форума бяха представени и дускутирани 22 научни доклада, изготвени от представители на трите катедри: "Бизнес развитие и иновации", "Икономика и международни отношения" и "Мениджмънт и социални дейности". Участваха общо 35 изследователи (17 студенти, 7 докторанти, 1 гл. асистент, 8 доценти и 2 професори) в т.ч. чуждестранен докторант от Китай. 

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан по научноизследователската дейност във ФБМ.