сряда, 26 юни 2024 г.

Ползотворна среща с представители на Регионален център на социалната икономика - гр. Габрово

На 26 юни 2024 г. представители на  Регионален център на социалната икономика - гр. Габрово посетиха Русенския университет "Ангел Кънчев" и се срещнаха с ръководството на Факултет "Бизнес и мениджмънт", преподаватели и докторант от катедра "Мениджмънт и социални дейности.

Госпожа Силвия Иванова (главен сътрудник Управление европейски проекти и програми и координатор) и г-н Цветан Цонев (главен сътрудник УЕПП) в конструктивна и диалогична атмосфера представиха работата на Регионална фокус-точка Габрово Северен централен район за планиране Проект П41 "Развитие на социалната икономика" и възможностите за съвместна дейност в бъдеще и ползи за академичната общност.

Дискутираха се въпроси за модернизация на предприятията на социалната и солидарна икономика и въвеждане на индивидуализирани решения,  провеждане на студентски стажове за студенти от специалностите "Социални дейности" и „Социално предприемачество“ в регистрирани социални предприятия.

Доц. д-р Даниела Йорданова, ръководител на Центъра за кариерно развитие отправи покана към гостите да се включат през октомври в кариерната борса, която университетът организира, както и за последващи съвместни инициативи.

Гостите бяха впечатлени и изненадани от активния академичен живот в Русенския университет. Забелязаха, че въпреки летните горещини се провеждат: дипломни защити, изпити и практики, акредитационни процедури, прием на документи, научни конференции, събития по проекти... и изказаха благодарности на проф. д.н. инж. Милена Кирова, декан на факултет „Бизнес и мениджмънт“, за отделеното време и предоставената възможност да представят работата на Регионален център на социалната икономика – Габрово.

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

Фото-колажът е дело на гостуващия екип.


петък, 21 юни 2024 г.

Успешни дипломни защити на първия випуск от специалност Дигитален мениджмънт и иновации и нови инженер-мениджъри

На 21 юни 2024 г. се проведоха защити на дипломните работи за придобиване на ОКС "Бакалавър" от студенти, завършващи специалности "Дигитален мениджмънт и иновации" и "Индустриален мениджмънт".

През юбилейната 2024 г., когато Факултет "Бизнес и мениджмънт" чества 30 години от своето основаване се дипломира първият випуск от специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" с отлично защитени дипломни работи.

Поредният випуск инженер-мениджъри достойно защити дипломни разработки и доказа, че една от първите специалности във ФБМ  - "Индустриален мениджмънт" е класическа и актуална, защото по-голяма част от студентите вече работят по специалността.

Проф. дн Милена Кирова - декан на ФБМ и председател на държавната изпитна комисия, поздрави випускниците и отправи пожелания за още повече професионални успехи и лично удовлетворение.

Новината подготви доц. д-р Павел Витлиемов, ръководител на катедра "Бизнес развитие и иновации"

четвъртък, 6 юни 2024 г.

Посещение на ученици от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“-Русе в зала Future Education Space на РУ „А. Кънчев“ и запознаване с иновативни образователни технологии

На 06.06.2024 г. от 12ч в зала Future Education Space на РУ „А. Кънчев“ катедра "Икономика и международни отношения" организира посещение на 40 ученика от 11 клас на СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ". 

Инициативата беше организирана от гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра ИМО, със съдействието на заместник-ректора по международно сътрудничество доц. д-р инж. Галина Иванова и учителите г-жа Радостина Цонева и г-жа Милена Кантева. 
Доц. д-р инж. Галина Иванова презентира пред учениците и техните учители иновативните технологии, които се използват в образователния процес и различните възможности за тяхното прилагане при обучението на студентите от отделните направления, акредитирани в Русенски университет.
 

Учениците и техните учители имаха възможността да се пренесат чрез иновативните технологии в една виртуална реалност и оцениха потенциала за дигитална трансформация в образованието. 

На учениците им бяха представени специалностите на катедрата: "Икономика" и „Европейско и международно сътрудничество“ – бакалавърски програми и се запознаха с възможностите за записване в тази специалности.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева

сряда, 5 юни 2024 г.

ФБМ се представи в осмото международно иновативно младежко ЕКСПО

На 04 юни 2024 г. се проведе осмото международно иновативно младежко ЕКСПО в Канев център на Русенския университет "Ангел Кънчев". 
Факултет "Бизнес и мениджмънт", който е основан преди 30 години, се представи на 3 щанда с иновации от приключващата академична година.

Катедра Мениджмънт и социални дейности и Центърът за технологичен трансфер и насърчаване на предприемачеството презентираха продукти и прототипи на победители в конкурса за Бизнес план: Алексардра Григорова и Цанислав Савов, студенти в специалност "Бизнес мениджмънт"; Николета Георгиева и Селин Сабриева, студенти в специалност "Социални дейности"; участници в проект DeepGreenInno.


Клубът по реновиране на класически автомобили и мотоциклети, основан от гл. ас. д-р Петър Пенчев, преподавател в катедра Икономика и международни отношения демонстрира реновиран мотопед Simson SRV 1960 г.

Студентският клуб „Инвестиционни стратегии“, учреден през академичната 2023-24 г., по инициатива на гл. ас. д-р Елизар Станев, преподавател в катедра Икономика и международни отношения и Вирхиния Сентено (магистър в спец. Мениджмънт на европейски проекти и докторант по "Математическо моделиране и приложение на математиката") и други съмишленици, промотираха клубната дейност и привличаха нови членове.


Цао Лидонг - чуждестранен докторант в катедра Бизнес развитие и иновации участва в паралелното научно събитие Студентска научна сесия: „Best paper Crystal Prize’24”. Представи доклад на тема "THE PRACTICE OF STRATEGIC MANAGEMENT OF THE CHINA INDUSTRIAL ENTERPRISES IN A DYNAMIC ENVIRONMENT". Ректорът на Русенския университет проф. д-р инж. Пламен Кангалов тържествено връчи кристален приз на докторанта от Китай.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД във ФБМ