сряда, 28 февруари 2018 г.

Достойно представяне на Русенския университет и България пред Европейската Комисия и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие към ООН

В периода 27-28 февруари 2018 г. в гр. Брюксел, под патронажа на Европейската Комисия и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие към ООН се проведе международна конференция "HEInnovate : Make Innovation Work in Higher Education". Русенският университет бе специално поканен да сподели опита си за стимулиране на предприемчиво поведение сред академичната си общност.

В работния семинар "HEInnovate and its use: Moderated panel presentation of HEIs who used HEInnovate for strategy design, programme implementation and the strategic dialogue with external partners" ръководителят на Предприемаческия Център (доц. д-р Даниел Павлов, който е и преподавател във Факултет "Бизнес и мениджмънт") посочи ключовите ползи от действията, които Русенският университет предприе през 2014 г., за да отговори на инициативата HEInnovate.

Важно значение се отдаде и на студентите. Председателят на Студентския съвет на Русенския университет - Станимир Бояджиев участва в първото по рода си студентско събитие - "Student HEInnovate Hackaton", заедно с 30 студенти от общо 19 държави. Групирани в няколко екипа студентите представиха своите очаквания към подобряване дейността на висшите училища в Европейския съюз.


Освен двамата представители на Русенския университет, България бе представена и от д-р Ивана Радонова (МОН) и Димка Михайлова-Радева (ЦРЧР). Д-р Ивана Радонова обяви пред всички участници, че следващата международна HEInnovate конференция под патронажа на Европейската Комисия и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие към ООН ще се проведе именно в Русенския университет в периода 14-16.06.2018. Това очаквано събитие ще се координира от МОН в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.


За контакти: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 27 февруари 2018 г.

Проект 2017-ФБМ-01 получи първа награда

На 27. февруари 2018 г. бе открита постерна изложба, отразяваща резултатите от 37 проекта, финансирани от Фонд "Научни изследвания".

Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. д.т.н. Христо Белоев връчи грамота за ПЪРВО МЯСТО в конкурса за най-информативен и атрактивен постер. на доц. д-р Антон Недялков - ръководител на проект 2017-ФБМ-01 "Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации".

Наградата е присъдена въз основа на Заповед № 398 / 26.02.2018 на колектива от преподаватели, докторанти и студенти във Факултет "Бизнес и мениджмънт", работили по проекта.
Екипът изказва специална благодарност на рецензента на изпълнения проект доц. д-р Венета Христова - зам. декан по научно-изследователска дейност и международно сътрудничество, Стопански факултет във Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий".
За контакти: доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg

петък, 23 февруари 2018 г.

ФБМ организира "Вечер на младия предприемач" за ученици от средните училища в Русе и Две могили

На 23. февруари 2018 г. в Русенския университет се проведе състезанието "Вечер на младия предприемач". В събитието, организирано от Факултет "Бизнес и мениджмънт" участваха 91 ученици от 10 училища от гр. Русе и гр. Две могили.
Състезанието протече в два етапа, в които средношколците формираха 14 екипа на случаен принцип. Във всяка от игрите бяха отличени и наградени със сертификати и предметни награди най-добре представилите се отбори на първо, второ и трето място.

Първо място в играта "Щръкнали мисли"
Второ място в играта "Щръкнали мисли"
Трето място в играта "Щръкнали мисли"
Първо място в играта "Ти ме разби"
Второ място в играта "Ти ме разби"

Трето място в играта "Ти ме разби"

Седем от екипите бяха наградени и получиха сертификати в следните категории: 
  • Презентационни умения
  • Емоционално въздействие
  • Най-добро лого
  • Креативност
  • Управление на времето
  • Най-нестандартна идея
  • Екипна работа 


Журито, съставено от представители на бизнеса и академичната общност оцени най-креативните идеи на "младите предприемачи".

Игрите в състезанието бяха разработени по "метода на шестте мислещи шапки", разработен от Едуард де Боно, който се използва за решаване на различни групови и индивидуални проблеми.
Учениците, участващи в креативните игри бяха подпомагани от ментори-студенти в различни бакалавърски и магистърски специалности.

Ректорът на Русенския университет чл. кор. проф. дтн Христо Белоев приветства учениците и техните учители, представляващи следните училища:
ПАГ "Гео Милев" - Русе
ПГИУ "Елиас Канети" - Русе
ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили
ПГТ "Иван П. Павлов" - Русе
ПМГ "Баба Тонка" - Русе
СУ "Васил Левски" - Русе
СУ "Възраждане" - Русе
СУ "Христо Ботев" - Русе
СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" - Русе
СУПНЕ "Фридрих Шилер" - РусеЗа контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

Наградени са победителите във втория етап от фотоконкурса "С една идея напред"

На 23. февруари 2018 г. в зала 2.203 на Русенския университет бяха връчени паричните награди на победителите от втория етап на фотоконкурса "С една идея напред".
Деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - доц. д-р Александър Петков награди победителите, както следва:
Свилен Тодоров, СУ "Възраждане" - Русе, 11Б клас е победител за най-много лайкове (33 бр.), получи грамота и 35 лв. за снимката "Silent night".

Даяна Рачева, специалност "Бизнес мениджмънт" 4. курс, получи грамота и 25 лв. за  снимка, оценена от журито.

До 05. февруари снимките на тема "Любов и ...., ..... и любов" събират лайкове и след това ще бъдат обявени победителите.
От 03. март започва публикуване на снимки за четвъртата тема "Преоткриване", които може да изпращате в този формуляр или като съобщение в страницата на фотоконкурса "С една идея напред".

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg 


четвъртък, 22 февруари 2018 г.

Преподавател от ФБМ участва в Работна среща на Генерална дирекция "Висше образование" на Европейската комисия

На 21. февруари 2018 г. в София се проведе Работна среща на Генерална дирекция "Висше образование" на Европейската комисия в рамките на Българско председателство на Съвета на Европейския Съюз.

Русенският университет бе представен от проф. д-р Пламен Даскалов (Зам.-ректор по  развитие, координация и продължаващо обучение) и гл. ас. д-р Свилен Кунев (преподавател от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" към Факултет "Бизнес и мениджмънт") като българският пример в точка "Роля на висшите училища за подобряване на регионалната  конкурентоспособност".
 
Участниците от държави на ЕС и представители на  Европейската комисия имаха възможност да се запознаят с официалния  презентационен филм на университета и презентация относно регионалната  му значимост за интелигентната специализация и развитието на Русенски регион. Подчертан беше успешният пример на университета за развитие на бизнес средата и предприемачеството, като това е особено видно от резултатите на проведеното от ЕК и OECD проучване през 2014 г. в Русе. Въз основа на това се планира до края на м. юни Русе и Русенският университет да бъдат домакини на някои от събитията на Българското  председателство на Съвета на ЕС.

 
За контакти: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

петък, 16 февруари 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" обучаваха мидъл-мениджъри във "ФААК България" ЕАД

В отговор на заявена от бизнеса консултантска услуга за служители от средно управленско ниво се проведе обучение за оперативна работа Excel и PowerPoint на 12. и 15. февруари 2018 във фирма „ФААК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД в Индустриалния парк на гр. Тутракан.
 
 
Целта на обучението беше: да се предостави систематизирана информация и да се придобият практически умения за използване на различните функции и инструменти, които предоставят програмите Excel и PowerPoint, но не са в максимална степен използвани от служителите в  производствената базa на ФААК БЪЛГАРИЯ, както и да се предложат решения на възникнкали проблеми, свързани с обработката на данни.Обучението се проведе от екип на преподаватели към катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ в състав: д-р Ирина Костадинова, д-р Мирослава Бонева и д-р Игор Шелудко.
 
 

За контакти:
гл. ас. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg 

сряда, 14 февруари 2018 г.

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" имаха занятие с лектор от бизнеса

На 14. февруари 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе лекция на тема "Анализ на рисковете при различните видове бизнес". Лектор беше Мария Героева - икономист и финансист по образование, предприемач с богат опит.
С презентацията имаха възможност да се запознаят студентите задочно обучение от специалност Бизнес мениджмънт, 3 курс, по време на упражнения по дисциплината "Застраховане".
Мария Героева сподели своя опит с различни бизнес инициативи. След това разказа на студентите за основните видове бизнес и разликите между тях. Последната част от лекцията включваше анализ и съпоставка на основните рискове, които съпътстват различните видове бизнес.
 
 


За повече информация:
гл. ас. д-р Преслава Великова, e-mail: pvelikova@uni-ruse.bg

сряда, 7 февруари 2018 г.

ФБМ обявява победителите от втория етап на фотоконкурса "С една идея напред"

На 07. февруари 2018 г. жури от Факултет "Бизнес и мениджмънт" определи победителите във фотоконкурса "С една идея напред" на тема „Нова година - нов късмет“.

На 23. февруари 2018 г. от 14 ч. в Русенския университет ще бъдат връчени наградите на победителите по време на събитието "Вечер на младия предприемач", организирано от Факултет "Бизнес и мениджмънт" с участието на ученици в 11. и 12. клас от училища в Русе и региона.

Кой, какви награди ще получи?

Свилен Тодоров, СУ "Възраждане" - Русе, 11Б клас - награда за най-много лайкове (33 бр.) 35 лв.

"Silent night"

Даяна Рачева, специалност "Бизнес мениджмънт" 4. курс - печели награда в размер на 25 лв. "Оценка на журито".  

"Нова година, нов късмет 3"

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg