четвъртък, 31 май 2018 г.

Участие на преподавател от ФБМ в национални работни семинари по проект INNOVENTER за ECVET/EQF/NQF


Ръководителят на Предприемаческият Център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Даниел Павлов бе сред основните участници в работните срещи, организирани от Националната федерация на работодателите на инвалиди по проект INNOVENTER, на тема „Съответствие и оценка на обучението по социално предприемачество с европейските системи в професионалното образование (ECVET/EQF/NQF)“ по проект INNOVENTER.EU.

 

Работните срещи се проведоха на 30-31.05.2018 г. в гр. София, в хотел Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, във връзка с дейност 3.1.4 от проект INNOVENTER. Участие в работната среща взеха:
  • представители на държавни институции, учители и преподаватели.
  • представители на работодатели и предприятия на хора с увреждания.

По време на двете работни срещи се сподели и опита на Русенския университет „Ангел Кънчев“ по проект INNOVENTER.EU , както и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf

 

Участниците изказаха високо мнение за дейностите в Русенския университет за насърчаване на предприемачеството.
 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 29 май 2018 г.

Експерти от Русенския университет оценяват рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - INNOVENTER.EU

На 29.05.2018 г. в зала 2Б-203 на Русенския университет се проведе поредното мероприятие (D4.2.2) по проекта за социално предприемачество INNOVENTER.EU. В него участваха над 30 експерти, които идентифицираха рискове в мобилната платформа  innoventer.eu, свързани с нейното използване и достъпност. Участниците останаха доволни от оформлението на мобилната платформа и посочиха като основна препоръка да се увеличи технически нейния капацитет, за да бъде тя достъпна едновременно за над 100 потребителя. В последствие, изказаните препоръки бяха предадени на водещия партньор на проектния консорциум.

По време на експертната среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване на социалното предприемачество и създаването на междупоколенчески семейни бизнеси, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория сa на адрес: http://jei.uni-ruse.bg/Issue-2017/10.%20Pavlov_Sheresheva_Perello.pdf
 
Участниците изразиха своя интерес към мобилната платформа за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта  INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта. През есента на 2018 се планира втора експертна среща със същата цел - оценяват рисковете в достъпността и използваемостта на мобилната платформа по обучение в Социално предприемачество - INNOVENTER.EU
 
За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bgчетвъртък, 24 май 2018 г.

Студентката Боряна Каменова от специлност "Публична администрация" към факултет "Бизнес и мениджмънт" получи номинация за ежегодния конкурс на община Русе

На тържествена церемония - концерт в Доходно здание, на 24 май, заедно с председателя на Общински съвет - Русе чл.-кор. проф. дтн. Христо Белоев бяха връчени ежегодните Награди "Русе" за постижения в областта на изкуството, културата, образованието и науката, както и наградите "Млад творец" и "Студент на годината". Награждаването започна в 12:30 часа.
  

 

 
 

 

понеделник, 21 май 2018 г.

Развълнувани (об)учители от гр. Силистра споделиха надежди за обучение по социално предприемачество чрез проект INNOVENTER.EU, иницииран от преподаватели във ФБМ

На 21. май 2018 г. в Областния информационен център на гр. Силистра се проведе поредното мероприятие (DEV 2.2.5) по проекта за социално предприемачество INNOVENTER.EU . За гр. Силистра това е второто събитие, което се състоя по проекта, а присъстващите в залата бяха над 15 души. Сред тях - представители на местни училища и нестопански организаци. Екипът на проект INNOVENTER.EU (доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова) представиха проекта и свършената до момента работа.


По време на експертната среща Ръководителят на предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) представи и иновативните методи във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ за насърчаване създаването на междупоколенчески семейни предприятия, за да могат студентите да интегрират роднини и приятели в своите новостартиращи фирми. Подробности за тази нова теория може да се открие на адрес:
 


Участниците изразиха своя интерес към платформата за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.

 


За повече информация: доц. д-р Е. Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg


петък, 18 май 2018 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" организираха семинар с гост-лектор от Чехия

На 18 май 2018 г., в  рамките на програма "Еразъм +", в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" бе проведен семинар с гост-лектор Любомир Кандиларов, Чехия, организиран от  доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата.
Семинарът бе на тема "Международен бизнес със спортни стоки". В него участваха 12 студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Международни икономически отношения" и чуждестранни студенти.


За контакт:
доц. д-р Людмила Михайлова, lmihaylova@uni-ruse.bg

четвъртък, 17 май 2018 г.

Представяне на интересни моменти по проект за социално предприемачество INNOVENTER


На 17. май 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе поредното мероприятие по проект за социално предприемачество INNOVENTER (INNOVENTER.EU). За гр. Русе това е второто събитие, което се състоя по този проект, а присъстващите в залата бяха над 70 души. Сред тях - представители на училища в гр. Русе, учители, обучители, експерти от организациите: ПГО "Недка Иван Лазарова", Сдружение "Полифония", СУ Възраждане, ПЧСУ "Леонардо да Винчи", ПАГ "Гео Милев", Русенска търговско-индустриална камара, НПО "Регионална достъпност", НПО "Смело сърце", Тамбурашки оркестър към ОбДЦКИ-Русе, Сдружение ПРАКСИ и гости от други организации.

Екипът на проект INNOVENTER (INNOVENTER.EU) - доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Преслава Великова представиха проекта и свършената до момента работа. Участниците изразиха своя интерес към платформата за електронно обучение по социално предприемачество, намираща се на сайта  INNOVENTER.EU и споделиха своето желание да участват и в следващи инициативи по проекта.

На събитието по проект INNOVENTER (INNOVENTER.EU) също така се проведе награждаването на участниците в 18-тото издание на Конкурса за разработване на бизнес план към Русенския университет "Ангел Кънчев". Бяха подбрани общо 33 бизнес плана, разработени индивидуално или екипно общо от 48 студенти от следните специалности: Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Технология и управление на транспорта, Предприемачество и иновации (маг.), Бизнес администрация (маг.), Ерготерапия в общността (маг.), Предучилищна и начална училищна педагогика (маг.), Предприемачество и иновации (магистри). Грамотите бяха връчени от присъстващите (об)учители, участници в проекта за Социално предприемачество – INNOVENTER.EU.

Освен да наградят студентите, представителите на училищата споделиха успешни и полезни практики от своя опит в сферата на социалното предприемачество, включително проекти, по които са работили или работят, а Русенската търговско-индустриална камара представи възможност за финансиране.

За повече информация: доц. д-р Е. Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

петък, 11 май 2018 г.

Ирена Иванова получи образователна и научна степен "Доктор"

На 11. май 2018 г. в зала 2Г.404, Русенски университет "Ангел Кънчев" Ирена Димитрова Иванова защити своя дисертационен труд  на тема "Изследване на релацията "управленски проблеми - организационен имидж" при мобилните оператори в Република България" и получи ОНС "Доктор" по научна специалност "Организация и управление на производството (индустрия)". Проф. д.н. Красимир Ениманев от Катедра "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" беше научен ръководител на докторанта в задочна форма на обучение.


Научното жури с председател доц. д-р Милена Кирова РУ "Ангел Кънчев" и членове: доц. д-р Антон Недялков РУ "Ангел Кънчев"; проф. д-р Иван Даков ТУ - София; проф. д-р Огнян Андреев ТУ - София и проф. д-р Миглена Темелкова ВУТП потвърди своите положителни становища и оцени достойнствата на научния труд.За контакти:
д-р Ирена Иванова
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

сряда, 9 май 2018 г.

Интерактивен урок по Риск мениджмънт за насърчаване на предприемачески дейности


На 9. май 2018 г. студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" от 2 курс проведоха нестандартен урок по дисциплината Риск мениджмънт.
Основната цел на проведените интерактивни разговори бе да се идентифицират рисковете при създаване на партньорства, свързани:
- предприемане на съвместни икономически дейности
- иницииране на съвместни нестопански дейности
Чрез кратки срещи всеки студент успя да проведе делови разговори с 3-4 други студенти. Това обучение е част от политиката на Центъра за насърчаване на предприемачеството да подпомага онези студентски инициативи, чрез които би се подобрило социално-икономическото състояние в Северна България.


За повече информация:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Студенти представиха своите научни доклади в секция "Икономика и мениджмънт" СНС`18

На 09. май 2018 г. в зала 2Г.404 се проведе секция "Икономика и мениджмънт" от традиционната Студентска научна сесия СНС`18, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
Студенти от специалности: Публична администрация, Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт и Бизнес администрация представиха девет научноизследователски разработки, подготвени със съдействието на преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".
За първи път в студентската научна сесия се включи чрез видео представяне и студент, който се обучава във Филиал-Видин на Русенски университет "Ангел Кънчев".Доц. д-р Павел Витлиемов - зам.-декан по научната дейност във Факултет "Бизнес и мениджмънт" беше модератор на секцията и обяви, че за първи път докладите ще бъдат публикувани в секция "Млади учени" на 57. НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето“. В края на събитието деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" връчи на всички "млади учени" грамоти за участие в Студентската научна сесия.

"Анализ на услугата по предоставяне на данъчна
          и осигурителна информация в Община Русе"
Делян Иванов, Боряна Каменова, д-р А. Недялков
 
"Анализ на услугата по издаване
на разрешение за строеж"
Христина Коларова, д-р А. Недялков

"Анализ на услугата по издаване на
 удостоверение за настоящ адрес"     
Йоана Петрова, доц. д-р А. Недялков

"Съвместно управление-същност, предимства и недостатъци"
"Горския фонд на България като обект на съвместно управление"
Габриела Ненова, Мария Петкова, доц. д-р Свилена Рускова
"Екофискална политика и екоданъци"
Севги Хасан, доц. д-р Свилена Рускова
"Облачните технологии - съвременен поглед и потенциал"
Георги Фишкин - Филиал Видин, гл. ас. д-р М. Бонева

Събитието е част от дейностите в изпълнение на проект ФНИ-ФБМ-01-2018 “ПРИЛОЖНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА НА КО-МЕНИДЖМЪНТА ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” с ръководител доц. д-р Свилена Рускова.


За контакти:
доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bg

гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
петък, 4 май 2018 г.

Преподаватели и студенти от Катедра "МБР" участваха в Кръгла маса „Устойчив растеж на иновациите и икономиката на знанието в дунавския регион в условията на Индустрия 4.0”

На 4. май 2018 г. в зала 2Г.404. Лаборатория „Мениджмънт на бизнес процеси“ се проведе Кръгла маса „Устойчив растеж на иновациите и икономиката на знанието в дунавския регион в условията на Индустрия 4.0”, организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев", Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и Русенска търговско-индустриална камара . Събитието е част от програмата на Конференция „Устойчиво развитие на Дунавския регион" с участието на президентите на България, Австрия и Румъния.

Модератори на кръглата маса бяха проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор научноизследователска дейност и  проф. д-р инж. Пламен Даскалов – зам.- ректор по развитие, координация и про­дължаващо обучение. Те представиха Индустрия 4.0 като "наше собствено творение и начините, по които можем да я насочим в желаната посока са нови форми на сътрудничество и управление, чрез което тя може да бъде от полза за всички". 


Проф. Ник Сигримис – основател и президент на spin-off Geomations SA – Гърция - представи доклад на тема "The Universities realizing the knowledge economy: adopt smart specializations and Industry4 for Sustainable Growth in the Danube Region" в който акцентира на системите за прецизно земеделие, роботизирано производство на аквакултури, хоризонтални и вертикални клъстери.  


Проф. дтн К. А. Бисенов, Ректор на Кизилординския държавен университет – Казахстан представи многопрофилното висше училище и възможностите за партньорско сътрудничество с Русенския университет.

Николай Цонев - представител на ТИК – Русе и ръководител запозна аудиторията с международен проект RESTART 4.0  “Дигитални обучителни инструменти за насърчаване на Индустриална революция 4.0 в ЕС“ с участието на бизнес и неправителствени организации от Испания, Малта, Шотландия, Италия, Гърция и България.

В обсъжданията участваха 6 панелисти (1 от Гърция, 3 от Казахстан, 2 от РТИК) и аудитория от 31 души, сред които: 14 преподаватели от изследователския екип на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при Русенски университет с ръководител доц. Милена Кирова; 1 преподавател в Катедра "Двигатели и транспортна техника"; 5 студенти от спец. Бизнес мениджмънт и Публична администрация; 1 докторант; 10 представители на големи и средни компании в сектори ИКТ, машиностроене, мехатроника и чисти технологии, опериращи в Дунавския регион (МБМ Металуърк ООД, Голд Аполо ООД, ДБ Шенкер ООД, "Стийв трейд" ЕООД, ReCheck BV, Елина-97 ЕООД, Дартек ООД, Калатори ООД, ИВИЕМ ООД,  Доминекс Про ЕООД, Антоан Вилл ООД, Оргахим АД, БЧК - Русе, Еконт Експрес, „Миланов такси 8111" ЕООД).  Около 40%  от представителите на бизнеса са и докторанти или дипломанти в Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“.

Дискусията имаше за цел включване на индустриалния сектор в промяната на професионалното образование и обучение, извършвано в сферата на висшите училища, което ще даде възможност индустрията да отговори на търсенето на дигитални умения в съответствие с технологичното и индустриалното развитие, които се очакват да имат значително въздействие върху Европейския пазар на труда в Дунавския регион.
От мненията стана ясно, че бизнесът осъзнава острата необходимост от сътрудничество с университета за внедряване на научни разработки и потребност от прилагане на изследователски опит в практиката.


Резултатите от кръглата маса са обобщени и представени на екипа на президента Румен Радев, като комюнике от Решенията на дискусията.
За контакти: проф. д-р Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg