четвъртък, 29 април 2021 г.

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“

„ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“ е темата на най-новата инициатива на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“, която се проведе на 29.04.2021 г., непосредствено преди Великденските празници. Състезанието е междурегионално и събра виртуално конкуриращи се отбори от 11 и 12 клас от седем училища и три отбора студенти в първи курс от Русенски университет, като единият е от Молдова. 

Те премериха аналитичните си умения като в рамките на два часа трябваше да направят кратко проучване по зададена тема за да представят своите идеи по проблеми в различни сфери на обществения живот като сами дефинират проблем,  възникнал по време на пандемията. Отборите се изправиха пред предизвикателството да генерират и защитят идеите си за преодоляване на социалната дистанция като последствие от извънредните обстоятелства. 

Презентациите бяха оценявани от авторитетно жури в състав: председател - проф. дн Сашо Нунев, председател на Експертен съвет на специалност „Социални дейности“, Факултет „Бизнес и мениджмънт“, Русенски университет и  членове: доц. д-р Даниел Павлов - ръководител на Център по предприемачество, Русенски университет; доц. д-р Десислава Атанасова – зам.-ректор по интернационализация и комуникационна политика на Русенски университет, гл. ас. д-р Наталия Венелинова - преподавател във Военна академия „Г. С. Раковски“ и Савина Мокрева-Хибелер - креативен директор в рекламна агенция Kolle Rebbe, част от Accenture Interactive. Отборът от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе и отборът от СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом и АЕГ „Гео Милев“ – Русе бяха отличени с награда в категория „Креативност“. В категория „Иновативност“ победител стана отборът на СУ „Христо Ботев“ Русе и АЕГ „Гео Милев“ Русе с идеята за софтуер за продуктивност на служителите и преценка на работодателите. Най-приложима пък се оказа идеята за Вендинг пекарна, представена от екипа на СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ Русе и АЕГ „Гео Милев“ – Русе, а като идея с най-висок социален ефект журито определи идеята на отбора от ПГИУ „Елиас Канети“ за създаване на спортни клубове, където да се осигури благоприятна среда за спортуване от хора с увреждания. Екипът от Тараклия, Молдова беше отличен за най-добра екипна работа. 

Участниците получиха награди и сертификати, които се приемат със силата на кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите „Социални дейности“, „Бизнес мениджмънт”, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“ и „Дигитален мениджмънт и иновации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев”. 

Големият приз за отбор - комплексен победител с най-високи оценки във всички категории получи екип в състав: Даяна Георгиева, Сюлбие Хюсмен, Хюдаим Неждет, Назмие Алиева, Георги Линджев и Иво Тошков - първокурсници в специалност „Социални дейности“. Идеята им за създаване на онлайн приложение за търсене на работа в условията на пандемия беше озаглавена от самият отбор с мотивиращото „От утре на работа!“.

В традициите на Университета е да организира  подобни състезания за ученици и студенти, поставяйки ги в конкурентна среда за да стимулира изявата на индивидуални умения, знания и екипен дух.

За контакт: д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bgЛектор от практиката представи възможностите на bgERP пред студенти от специалности "Индустриален мениджмънт" и "Бизнес мениджмънт"

На 28. април 2021 г. се проведе лекция по Управленски информационни системи за студенти от специалности "Индустриален мениджмънт" и "Бизнес мениджмънт", които се запознаха с възможностите на системата bgERP за оптимизиране на дейностите и подобряване на резултатите на всеки бизнес.

Г-н Милен Георгиев - управител на "Експерта" ООД и създател на bgERP сподели със студентите:

  • личния си опит; 
  • обогатяването на системата със съвременни функции; 
  • ползите за клиентите;
  • трудните и/или интересните задачи;
  • необходимостта от бизнес анализатори, познаващи bgERP и процесите на бизнес клиентите;  
  • отражението на извънредната епидемична обстановка върху развитието на бизнеса и системата. 

Впечатляващата лекция завърши с пожелания за здраве и успешно развитие в желаните направления.

Специални благодарности за лектора и за г-н Красимир Крумов, с чието съдействие беше организирана изключително интересната лекция и сътрудничеството между Русенски университет "Ангел Кънчев" и "Експерта" ООД.

За контакт: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


 

сряда, 28 април 2021 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" организира състезание за ученици от 11 и 12 клас "Предизвикателства пред обществото, породени от социалната дистанция - да се справим заедно!"

 „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩЕСТВОТО, ПОРОДЕНИ ОТ СОЦИАЛНАТА ДИСТАНЦИЯ - ДА СЕ СПРАВИМ ЗАЕДНО!“ е темата на най-новата инициатива на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ към Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“. В традициите на Университета е да организира  състезания за ученици от 11 и 12 клас, като тази годината то се провежда дигитално. Състезанието е междурегионално и ще се проведе на 29-ти април от 13 ч. Участниците се регистрират предварително като формират отбори. Те  ще се трябва да премерят аналитичните си умения и да направят кратко проучване по зададена тема за да представят своите идеи по проблеми в различни сфери на обществения живот по време на пандемия. Фокусът е в предизвикателството отборите да генерират и защитят идеите си за преодоляване на социалната дистанция като последствие от извънредните обстоятелства. 

Отборите ще бъдат оценявани в пет категории от специално жури, а освен награди участниците ще получат сертификати, които се признават за документи, доказващи класиране от олимпиада/състезание и се приемат със силата на кандидатстудентски изпит за предварително записване в специалностите „Социални дейности“, „Бизнес мениджмънт”, „Информатика и информационни технологии в бизнеса“ и „Дигитален мениджмънт и иновации“ на Русенски университет „Ангел Кънчев”. 

За информация можете да се свържете с организаторите  на електронен адрес: mtodorova@uni-ruse.bg.


понеделник, 26 април 2021 г.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" кани участници в научната сесия за студенти, докторанти и млади учени

Студенти и докторанти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" ще участват в сесията, която е част от 60-та НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - IV“.

Срокове:

- до 11.05.2021 г. заявка за участие на адрес https://forms.gle/XNHUuRQo5mcRZp4A8

- до 17.05.2021 г. подаване на доклада https://forms.gle/xtiKfhiwipiEJSWy7 (шаблон за доклада)

- до 19.05.2021 г. подаване на презентацията https://forms.gle/agvzXkZRXHLabjhv6 (шаблон за презентациятаtemplate)

- 20.05.2021, 14:00 ч. откриване на сесията във виртуална зала https://exam-bbb.uni-ruse.bg/b/vme-m6r-mjt.


Важна информация:

Докладите могат да бъдат на английски и/или български език.

Само доклади на английски език могат да участват в класирането „Best Paper”!

Общ обем - 6 стр., вкл. резюмето.

Моля, използвайте приложените шаблони и спазвайте изискванията за форматиране на докладите, описани подробно в поканата.


За контакт:

гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 082 888 776

Кристиян Бонев, s195035@stud.uni-ruse.bg


четвъртък, 22 април 2021 г.

Предаване на живо по време на дисциплината "Управление на малкия бизнес"

На 22. април 2021 г. се излъчи предаване на живо по време на дисциплината "Управление на малкия бизнес".

Виртуалните учебни зали дават различни възможности на обучаемите. Една от тях е да се предава на живо от семейна фирма, както стори Гюляй Зюлкюфова по време на дисциплината "Управление на малкия бизнес" за студенти от специалност "Бизнес мениджмънт". 

Тя показа през камерата си семейния пчелин и доказа чистотата на природната среда край с. Крепча, в която са разположени кошерите. Представянето приключи с пожелание за сладък ден на всички студенти от Русенския университет "Ангел Кънчев" :-)

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

 

вторник, 13 април 2021 г.

Виртуално посещение на семейна фирма като част от учебния процес във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 13. април 2021 г. се проведе виртуално посещение. Благодарение на виртуалните учебни зали студентът Инан Юксел представи своята семейна фирма по време на дисциплината Застраховане на студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Индустриален мениджмънт". След като обходи всички помещения с включена камера, той поясни как в семейната им фирма се управлява застрахователния риск. В условия на COVID-19 се оказа, че фирмата успешно оцелява чрез "лоялност към клиенти и доставчици".


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 8 април 2021 г.

Професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет с визия и действия за развитие

След осъществените структурни промени, засягащи професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет, на 8 април, 2021 година се проведе първото заседание на новосформираната Учебно-методическа комисия по ПН 3.4 Социални дейности. В състава ѝ са включени преподаватели от професионалното направление и от създадената нова катедра „Мениджмънт и социални дейности“ – доц. д-р Свилена Рускова и гл. ас. д-р Евгения Братоева, техни колеги от няколко професионални направления, катедри и факултети, които осигуряват обучението по различни учебни дисциплини – проф. д-р Иваничка Сербезова, доц. д-р Никола Събев, доц. д-р Кремена Раянова и експерти от областта на социалните дейности – Мариела Личева, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето и Катя Петрова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Русе. Гости на заседанието бяха Ректорът на Русенски университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и заместник-ректорът по научно-изследователската дейност проф. д-р Диана Антонова. 

Председателят на Учебно-методическата комисия проф. дн Сашо Нунев откри заседанието, след което чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев и проф. д-р Диана Антонова приветстваха нейните членове и акцентираха върху значението на дейността ѝ по отношение на качествено и съобразено със съвременните потребности на работодатели обучение на студентите по социални дейности.

В дневния ред на заседанието се обсъдиха актуализациите и промените в учебната документация на бакалавърската специалност „Социални дейности“ в съответствие с нормативните, организационните, институционалните и технологичните промени в сферата на социалните дейности, а също така и проектната документация за разкриване на магистърска специалност „Социално предприемачество“ към професионално направление „Социални дейности“, представена чрез презентация от доц. д-р Даниел Павлов. Подкрепа за предприетите промени и за разкриването на втора магистърска програма „Социално предприемачество“, след акредитираната през 2012 и 2015 година магистърска програма „Клинична социална работа“, изразиха всички членове на Учебно-методическата комисия. В своите изказвания те отбелязаха значението на действията за създаване на условия за реализиране на качествено обучение на студентите по социални дейности и за постигане на високо ниво на съответствие с потребностите на практиката в съвременните условия и бъдещите тенденции на развитие на системата на социалните дейности.


В своето писмено становище Мариела Личева – заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето отбелязва: „Категорично подкрепям актуализираната учебна документация на специалност „Социални дейности“, ОКС „бакалавър“ в ПН 3.4  Социални дейности, разработена в квалификационна характеристика, компетентностна характеристика и учебен план. Считам, че учебният материал е актуално допълнен с теми, отразяващи новите подходи за планиране, предоставяне, финансиране, контрол и мониторинг, оценяване на качеството както и лицензиране на социалните услуги, чрез прилагане на Закона за социалните услуги и  Национална карта на социалните услуги. Учебният план съдържа и друг много важен нов елемент за социална работа, а именно използване на съвременни дигитални технологии и ефективни комуникационни стратегии. По отношение на учебната документация за разкриване на специалност „Социално предприемачество“, ОКС „магистър“ в ПН 3.4 Социални дейности, изразявам своята пълна подкрепа за нейното приемане. Мисля, че новата специалност „Социално предприемачество“ в Русенския университет  следва естествения процес на развитие на професионалното направление и съответства напълно на необходимостта от подготвени специалисти, които да  подпомогнат социалните предприемачи в усилията им да създават заетост за хора в неравностойно положение чрез: социални предприятия, фирми със социална отговорност, семейни бизнеси, нестопански организации (сдружения и фондации) и кооперации.“

В съответствие с визията и предприемането на действия за развитие в характеризиращата се с динамични промени социална и професионална среда, бакалавърската и магистърската специалности в професионално направление „Социални дейности“ в Русенски университет ще осигуряват компетентни и квалифицирани социални работници за потребителите на кадри в областта на социалните дейности!


Проведената среща бе представена пред партньорите по проект BeyondScale  като пример за добро взаимодействие между предприемачиви академични представители на различни факултети от Русенския университет "Ангел Кънчев".


За повече инфомрация: проф. дн Сашо Нунев