петък, 16 декември 2016 г.

Александър Алипиев представи ФБМ и БРИЕ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 
 
Александър Алипиев е  един от тримата представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в националния форум. Той се отзова на поканата за участие в Съвета по външна политика и национална сигурност по тема "Гласът на България - фактор в глобалната икономика".

Становището обхваща предложения за повишаване на видимостта на България на  международната сцена в контекста на НАТО, ЕС и отношенията ни с трети страни. Основен аргумент по време на триминутното изказване беше, че националният интерес на България е тясно свързан с осигуряването на стабилност в европейското пространство. В тази връзка, бяха направени предложения за приоритети за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г. Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.

Александър Алипиев е дипломиран през 2016 г. магистър специалност "Европеистика и регионално сътрудничество", Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център (БРИЕ).
 
Автори: маг. Александър Алипиев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева

сряда, 14 декември 2016 г.

Студенти от специалност "Публична администрация" са на обучение „JA STARTUP”

Третокурсниците Боряна Каменова и Делян Иванов от Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев"  участват в поредното годишно обучение на програма „JA STARTUP” в периода 15 – 16 декември 2016 г. Организатори на събитието са JA BULGARIA И НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ.
Подробности относно дейността на Учебните компании за студенти към Русенския университет в страницата на Центъра за насърчаване на предприемачеството.

Автор: доц. д-р Даниел Павлов, ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Георги Георгиев представи ФБМ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 

Един от тримата представители на Русенския университет е Георги Георгиев. Той се отзова на покана за участие в Съвета по външна политика и национална сигурност на
тема "Гласът на България - фактор в глобалната политика".
По време на представянето е изразено становище свързано с двупластното разглеждане на  националната сигурност - във вътрешен и външен аспект, т.е. обвързване на  националните приоритети на България с външната политика, както и  огледалната идея, за да се превантират крайни политически идеи.
Във вътрешен аспект гарантиране на икономическа, социална, енергийна и екологична сигурност и по-конкретно: 
 • Икономическа сигурност чрез насърчаване на външноикономически дейности, преки чуждестранни инвестиции, разработване на политика за реинженеринг на фирмите, мерки за намаляване на различията  между отделните региони. Нужно е провеждане на такава икономическа политика, която насърчава структурното икономическо развитие, а не просто бюджетна политика пренасочваща парични средства между отделните пера.
 • Социална сигурност, обхваща здравеопазване, инвестиции в човешки ресурси (продължаващо обучение и обучение през целия живот).
 • Енергийна сигурност - превръщане на България в енергиен хъб, т.е. разпределител за другите балкански страни. 
Във външната политика - поддържане на принципите за добросъседство и доверие между народите и насърчаване на евроатлантическа и европейска интеграция на страните от Западните Балкани. Провеждане на засилена дипломация с Р. Гърция във връзка с мигрантската криза, както и със страните от Вишеградската четворка и Република Турция. Също така за повишаване видимостта на Република България е необходимо и развитие на културата, поради богатото ни историческо минало.
Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.
  
Възпитаникът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" е дипломиран с пълно отличие, специалност  "Международни икономически отношения", ОКС "Бакалавър", 2016 г. и в момента се обучава в магистърски курс, специалност "Мениджмънт на европейски проекти".
  

 
 
Автори: Георги Георгиев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: личен архив на Георги Георгиев

вторник, 13 декември 2016 г.

Мирослава Джамбазова представи ФБМ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 


Един от представителите на Русенския университет е маг. Мирослава Джамбазова. Тя се отзова на покана за участие в Съвета по правни въпроси и вътрешна политика чрез изразяване на становище  по тема „Работещи институции – фактор за развитие“.
По време на триминутното представяне е изложена аргументирана теза и  е отправено предложение по въпроса "Електронното управление – улеснен, достъпен и ефикасен начин за комуникация и контрол върху институциите". Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.
 
 
Възпитаничката на Факултет "Бизнес и мениджмънт" е дипломирана с пълно отличие - Бизнес администрация, ОКС "Магистър", 2016 г. и Стопанско управление, ОКС "Бакалавър", 2015 г.
 
 
 
Автор: гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: личен архив на Мирослава Джамбазова

понеделник, 12 декември 2016 г.

Известен е Будителят на ФБМ за 2016 година

На 12.12.2016 г. в Канев център се проведе втората церемония за връчване на призовете "Будител на Русенския университет". Инициативата е организирана изцяло от Студентския съвет.
 
 
 
 
Най-много студенти във Факултет "Бизнес и мениджмънт" се чувстват "събудени" и вдъхновени от доц. д-р Мими Корнажева през последната година . В благодарственото си слово Будителят на ФБМ пожела: "Да правим заедно България едно по-добро място за живеене!".
 
 


 
 
Автор: гл. ас. д-р Мирослава Бонева

петък, 9 декември 2016 г.

Преподаватели от ФБМ дискутираха възможности за съвместни дейности с работодатели от региона

На 08. декември 2016 г. се организира среща на преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и представители на бизнес организации от Русе и региона.

По време на дискусиите бяха обсъдени възможности за съвместни дейности, относно:
 • осигуряване на места за студентски практики;
 • провеждане на изнесени обучения - посещения в реална работна среда;
 • участие в комисии при защити на дипломни работи;
 • лекции на работодатели пред студентите;
 • задаване на практически задачи и казуси;
 • участие в съвместни проектни предложения;
 • съвместни мероприятия на ФБМ, свързани с професионалната ориентация и кариерното развитие на студентите.
Събитието се организира със съдействието на Русенската Търговско-индустриална камара. На поканата се отзоваха 25 представители на предприятия като: ТОП МЕН ЕООД, ЕКОНТ, ОРГОХИМ АД, СЧЕТОВОДНА КЪЩА "КЛУБ 5" ООД и др.Автор: доц. д-р Александър Петков - декан на ФБМ
Снимки: доц. д-р Даниел Павлов

Приключи първият Майсторски клас по Екопредприемачество

В навечерието на Студентския празник (08 декември) студентите, участващи в Майсторския клас по Екопредприемачество защитиха успешно своите екипни разработки.
 
Шестнадесет представители от различни факултети на Русенския университет, разпределени в пет екипа, демонстрираха възможностите за разработването на специфични пазарни ниши, които освен да носят бизнес успех са насочени и към опазването на околната среда и природните ресурси. Програмата от презентации включи: доклад за бизнес средата на електромобилите в България; анализ на екологичните бизнес практики на три от най-големите компании в хранителния сектор в България; концепция за консултиране на земеделски производители за еко сертифициране; бизнес план за предприятие за преработка на отпадъци и бизнес план за изделия от рециклирани материали.
 Майсторският клас по Екопредприемачество се организира от Факултет Бизнес и мениджмънт на университета по съвместен проект с Института за изследване на обществата и знанието при БАН, финансиран от Институт за екологични изследвания (Хайделберг) и Германската федерална екологична фондация (DBU). Русенският университет бе един от трите университета България, избрани за провеждане на пилотното обучение, тъй като разполага с необходимата база и преподаватели, сертифицирани по методики на Harvard Business School и Cambridge University. В рамките на 10 седмици студентите имаха възможност да участват в иновативни обучителни практики за изграждане на своите умения и компетенции, включващи: тренинг за личностни характеристики, приложими в бизнес среда; иновативно мислене, креативност и формиране на идеи за бизнес дейност; предприемачески роли и развитие на успешни компании; бизнес планиране и презентиране пред инвеститори.
 
Семинарите и консултациите на екипите бяха водени от двама ментори – д-р ик. Свилен Кунев от Бизнес факултета и маг. ик. Емилиян Енев (Startup Factory), като някои от темите бяха илюстрирани с директни посещения на място при вече действащи еко предприемачи. Такъв бе примерът с реализирания семинар в еко хотел на територията на Природен парк „Русенски лом”, където студентите дискутираха със собственика внедрените модерни технологични решения за пестене на енергия, вода и ресурси, както и за стимулиране на местното производство и културни традиции.
С успешното завършване и на този майсторски клас по екопредприемачество вече 24 студенти от технически и хуманитарни специалности на университета получиха сертификат, удостоверяващ придобиването на специфични компетенции, които да са от полза за тяхното професионално развитие и успешна реализация в бързо променяща се бизнес среда. Форматът на обучението при желание може лесно да се адаптира към работа и с ученици от училищата в Русе и региона, които да надграждат своите умения още докато са кандидат-студенти.

 
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
За контакти и повече информация: 0887 934 639

вторник, 8 ноември 2016 г.

15 представители на ФБМ получиха своите дипломи за придобити научни степени и длъжности през последната година

На 08.11.2016 г. от 14:00 часа на Тържествено събрание по случай празника на Русенския университет в Канев център бяха връчени дипломите на колегите, получили научни степени и длъжности през периода ноември 2015 - ноември 2016 г.
Факултет "Бизнес и мениджмънт" с гордост приветсва своите нови 13 доктори, 1 доцент и 1 доктор на науките.
 
Тържествено слово на Ректора на Русенския университет
Фотограф: маг. Мария Шелудко
 Образователна и научна степен "Доктор" в 4 професионални направления и 6 научни специалности (Администрация и управление Организация и управление на производството (индустрия), Социално управление; Икономика - Икономика и управление (индустрия), Политическа икономия; Политически науки - Организация и управление извън сферата на материалното производство; Филология - Общо и сравнително езикознание) придобиха:
Анна Ангелова Оцетова 
Връчване на дипломите за ОНС "Доктор"
Фотограф: маг. Мария Шелудко
Даниела Николаева Йорданова
Елица Николаева Бабанова
Илияна Йорданова Кошарова
Ирина Василева Костадинова
Лилия Михайлова Илиева
Мария Петрова Пеева
Миглена Цанева Пенчева
Преслава Рачева Великова
Христина Емилиянова Соколова
Елизар Алексиев Станев
Игор Анатолиевич Шелудко
Мирослав Недялков Ганчев

Гл. ас. д-р Иванка Димитрова вече заема академичната длъжност "Доцент" в професионално направление Икономика по научна специалност Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност. 
Връчване на дипломите за АД "Доцент"
 
 
Доц. д-р Румяна Петрова стана "Доктор на науките" в професионално направление Филология, специалност Европеистика, научна специалност Общо и сравнително езикознание.
 
Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева
(по данни от Отдел "Развитие на академичния състав")

понеделник, 7 ноември 2016 г.

Преподаватели от ФБМ с награди от годишната изложба на Русенския университет

Днес, 07. ноември 2016 г. проф. Велизара Пенчева - ректор на Русенския университет откри традиционната изложба на печатни и електронни издания, плодове от труда на преподаватели, докторанти и студенти от нашата Алма матер. Изложбата е посветена на празника на университета и по предложение на комисията за награждаване на автори и авторски колективи са отличени следните преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт":
 • доц. д-р Иванка Димитрова - първа награда за монографията "Счетоводният анализ и счетоводната политика в предприятието"
 • доц. дн Румяна Петрова - първа награда за дисертационен труд на тема "Аксиосфера на американизма. Лингвокултурно изследване на паремии"
 • доц. д-р Даниел Павлов и колектив - първа награда за материали по проект Towards the Modersation of Higer Education Institutions in Uzbekistan (MATcHES)
 • доц. д-р Александър Петков и доц. д-р Антон Недялков - втора награда за учебник + CD "Интегрирани системи за управление"
 • ас. д-р Елизар Станев - втора награда за дисертационен труд на тема "Глобалната финансова криза и отражението ѝ върху паричния сектор в България"
 
Автор: ас. д-р Мирослава Бонева (по данни на Заповед 2720/04.11.2016 и новина в официалния сайт на Русенския университет).

ФБМ кани своите студенти и докторанти да се включат в националния конкурс "Студент на годината"

 
ФБМ вярва, че има достойни студенти за националния приз "Студент на годината". Документи се подават до 20. ноември 2016 г.
Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти пред обществеността, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование. Предвидени са 12 награди в първа сфера на конкурса за най-добър чуждестранен студент в България, Докторант на годината 2016 и Студент на годината 2016. 
 ФБМ кани своите магистри и доктори да участват в национален конкурс - призова награда 1000 лв.

Дипломатическият институт при Министерстъра на външните работи на Република България организира втори национален конкурс за приложно изследване на тема "Мястото на Република Македония в съвременната балканска геополитика и ролята на българския национален интерес."
Победителят в конкурса ще получи стипендия в размер на 1000 лв. за научната си разработка.
В конкурса могат да участват лица с научно-образователна степен "магистър" или "доктор", притежаващи необходимата научно-изследователска и експертна компетентност.
Желаещите да участват в конкуса могат да изпратят необходимите документи, съгласно долупосочената обява, до 15. декември 2016 г. на електронна поща: bdecheva@mfa.bg; пощенски адрес: София 1040, ул. "Алфред Нобел" 2.


сряда, 2 ноември 2016 г.

Студентско самоуправление в Областна администрация Русе с участието на ФБМ

Ден на студентското самоуправление се проведе в Деня на народните будители в Oбластна администрация Русе. Инициативата допълва картината на партньорство между двете институции и в частност Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Юридически факултет на Русенския университет.
Студентите Георги Георгиев, Гюляй Аккъ, Емануил Иванов, Браян Златев, Еркут Насуф и Ахмед Ахмедов бяха „назначени“ на шест ръководни позиции, между които и „Областен управител“. Те се обучават в различни специалности: Публична администрация, Бизнес мениджмънт, Европеистика и многостепенно управление, Мениджмънт на европейски проекти и Право. 
 
Денят на студентското самоуправление започна в кабинета на Областния управител, г-н Бурджиев. Той се обърна към студентите с думите „Идеята да реализираме подобна инициатива е продиктувана преди всичко от това, че осъзнаваме силата, която представлявате Вие студентите, сила, изразяваща се във факта, че Вие сте и Вие трябва да бъдете основен стълб в обществото, посредством който се изгражда съвременния свят.  
  
Кулминацията на  събитието беше по време на дискусията за ефективността на организацията в администрацията, когато впечатленията от практическата дейност на съответните ръководни позиции, бяха допълнени от теоретичното им представяне, съгласно устройствения правилник. Г-н Стефко Бурджиев оцени високо изпълнението на инициативата, отговорността на служителите и активността на студентите по време на нейното реализиране.
 
 
 
 
Заместник областният управител г-н Станчев, връчи свидетелства на участници за успешно представяне в деня на студентското самоуправление, призова ги да бъдат себе си и да защитават завещаните им от будителите ценности.
 
 
 
 
Г-н Бурджиев изказа благодарност на ръководството на Русенския университет и персонално на гл. ас. д-р Красимир Коев, пряк отговорник за проведените до сега съвместно със студентите инициативи като студентски практики, Дни на отворени врати, засаждане на дърво в Деня на младежката солидарност и др.
 
 
 
 

Автори: гл. ас. д-р Красимир Коев, ас. д-р Мирослава Бонева и данни от Областна администрация Русе

понеделник, 31 октомври 2016 г.

Преподавател от ФБМ с награда от Съюза на учените - Русе

По повод Деня на народните будители проф. д.н. Красимир Ениманев беше удостоен с наградата "За цялостно творчество в областта на инфраструктурната осигуреност на устойчивото развитие". Наградата беше връчена на Тържествено събрание по случай 1-ви ноември от чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев - Председател на Съюза на учените - Русе.


 
Проф. д.н. инж. Ениманев е автор на повече от 110 публикации у нас и в чужбина (2 монографии, 6 студии, 61 статии, доклади, учебници и учебни помагала) в областите: сградостроителство и архитектура, архитектура на инженерните съоръжения, проектиране и изследване на строителни конструкции, енергийна ефективност, устойчиво развитие на агроиндустриалното производство, териториално-селищно устройство и инфраструктура и др.

Автор: доц. д-р Антон Недялков - Председател на секция "Икономика, мениджмънт и право" към Съюза на учените - Русе

неделя, 30 октомври 2016 г.

Международен форум „Корпоративна социална отговорност” - организиран от преподаватели във ФБМ


На 27. и 28. октовмври в Русенския университет академични и бизнес представители от Югоизточна Европа и Германия разработиха основните направления и приоритети на корпоративната социална отговорност в спецификата на социално-икономическото развитие на България, Румъния, Македония, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Черна Гора, Хърватска република, Германия. Академичните партньори са част от интернационалната мрежа по предприемачество и иновации „Решица”, действаща успешно от 2009 г. насам, и в която Русенски университет „Ангел Кънчев” в лицето на Факултет „Бизнес и мениджмънт” е съосновател.

Програмата започна на 27 октомври (четвъртък)  с официално откриване и приветствия от ректора на университета – проф. д-р Велизара Пенчева, заместник-кмета „Европейско развитие” в община Русе – д-р Страхил Карапчански и  заместник-декана по научно и кадрово развитие на Факултет „Бизнес и мениджмънт” – доц. д-р Павел Витлиемов.
По време на работна сесия, модерирана от проф. Петер Шулте (Institute for European Affairs, Германия) и проф. Герд Васенберг (Aachen University, Германия), ключови презентации  имаха проф. Иван Михайлович (Университет Белград, Сърбия) и проф. Василика Куме (Tirana University, Албания). В заседанието със свои изказвания и препоръки участваха ръководители на бизнес, неправителствени и обществени организации на национално и регионално ниво, сред които Община Русе, Еконт експрес, Доминекс Про, Startup Factory, Национален алианс за корпоративна отговорност, Асоциация на индустриалния капитал, Русенска търговско-индустриална камара, Ротари клуб - Русе.
 Важен момент от програмата на 28 октомври (петък) бе създаването  на Декларация „Русе”- Разбирането за корпоративната социална отговорност, обединяваща възгледите на участниците и представляваните от тях институции  относно целта, заинтересованите страни и същността на социалната отговорност на бизнеса сред държавите от Югоизточна Европа. Декларацията е обнародвана още същия ден по време на пленарното заседание на 55-тата международна научна конференция на Русенския университет.За контакти и повече информация:
проф. д-р Диана Антонова, Зам.-ректор по научноизследователската дейност и координатор на мрежа “Решица” за Русенски университет „Ангел Кънчев”, тел. 0878 822 303.

 
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
Снимки: доц. д-р Даниел Павлов


 

събота, 29 октомври 2016 г.

ФБМ организира секция "Икономика и мениджмънт" в 55-та годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените

На 29. октомври 2016 г. в зала 2Г.404 на Русенския университет се проведоха 4 сесии в секция "Икономика и мениджмънт" от 55-та годишна научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените.

Общо 28 научни доклада и 2 постера бяха представени от 39 автора, (15 от които  чуждестранни гости) - докторанти и преподаватели от различни университети в България, Полша и Узбекистан.  
Научните разработки обхващат проблемни области като:
 • иновации, мотивация, контролинг, външна среда, рискмениджмънт;
 • корпоративна социална отговорност;
 • икономическо развитие по сектори и региони;
 • организационно-правни норми и пазар на средства за производство в агробизнеса, мениджмънт на биологично производство;
 • банкова система и кредитиране;
 • международно сътрудничество;
 • добри практики в обучението.

 Автори: доц. д-р Павел Витлиемов - заместник-декан по Научно и кадрово развитие във ФБМ  и ас. д-р Мирослава Бонева

вторник, 25 октомври 2016 г.

Представители на ФБМ организират кръгла маса на тема "ДАЕШ. (Не)Ислямска държава"

На 28. октомври 2016 г. от 13:30 ч. в аула 2.101 ще се проведе кръгла маса на тема "ДАЕШ.(Не)Ислямска държава" - модератор доц. д-р Мими Корнажева, със специалното участие на проф. д.ик.н. Владимир Чуков, автор на книгата „ДАЕШ.(Не)Ислямска държава" и на Любен Козарев, директор на Издателство Изток-Запад и издател на книгата.

Събитието е част от програмата на Годишната конференция на Русенски университет "Ангел Кънчев" и Съюза на учените, тематично направление Европеистика и международни отношения, тематика Политически науки и международна сигурност.


Кръглата маса осигурява платформа за дискусия върху ИДИЛ, терористичната организация, която   се определя днес като ислямския Франкенщайн на световната сцена. След терора в Париж през ноември 2015, световни лидери и медии все по-често употребяват понятието Даеш като име на организацията вместо ИДИЛ.
Професор Владимир Чуков, ръководител на Катедра "Европеистика и международни отношения", експерт по международна политика, ще очертае социални, племенни и регионални слоеве на ислямския радикализъм като катализатори на възникването на организацията. Ще постави акцент върху форсмажорните обстоятелства, с които се асоциира трансформирането на организацията от мафиотска банда в местни влиятелни милиции с протоправителствена структура. Ще коментира военния ръст на организацията като продукт на осигуреното финансиране и успешното привличане на войници от армията на С. Хюсеин, които са силно мотивирани за мъст и власт. Накрая ще подчертае тезата си, че в този случай военните са привличали теолози, а не обратното. Тъкмо с това ще обясни разликата между Даеш и Ал кайда. Даеш е военно-политически проект, докато Ал Кайда е религиозна и въображаема общност.
 
Автор: доц. д-р Мими Корнажева
 
 

Студентите от ФБМ могат да кандидатстват по проект на МОН "Студентски практики"Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Министерство на образованието и науката по проект "Студентски практики".
Студентите в редовна форма на обучение от Факултет "Бизнес и мениджмънт" имат възможност да кандидатстват за провеждане на 240-часови практически обучения в реална работна среда, извън учебния план, но в професионалното направление на специалността.
Важно за 1-курсници: имат право да кандидатстват след изпитната сесия на зимен семестър.
Важно за 4-курсници: практиката трябва да започне преди първата дата на държавния изпит/защитата на дипломната работа.

Уважаеми студенти, след като се регистрирате и попълните всички необходими данни в профила си, Вие ще можете да кандидатствате за обявените позиции от работодатели за професионалното направление, в което се обучавате. Начинът за кандидатстване е следният: след като разгледате публикуваните обяви в секцията „Обяви”, отнасящи се към Вашето професионално направление натискате бутон „Кандидатствай” на онези, които намирате за подходящи. Вашият профил ще стане видим за работодателя по съответната обявена от него позиция. Избраните позиции се появяват в секцията „Моите обяви”, от където ще виждате статуса на обявата. Ако в обявата се изискват мотивационно писмо или други допълнителни документи, изпратете ги на контактите, посочени в профила на работодателя.

След успешно приключено и отчетено практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на 240 (астрономически) часа, студентите получават стипендия в размер от 480 лв.
Графикът на практиката се договаря между студент и ментор, неговото изпълнение е с обща продължителност до 6 месеца и се контролира от академичен наставник.

Академични наставници на студенти от ФБМ:
доц. д-р Антон Недялков, каб. 2Б.410, anedyalkov@uni-ruse.bg
доц. д-р Милена Кирова, каб. 2Б.416, mkirova@uni-ruse.bg
доц. д-р Павел Витлиемов, каб. 2Б.403, pvitliemov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Александър Косулиев, каб. 2Г.411,  akosuliev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Красимир Коев, каб. 2Г.512,  kgkoev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Петър Пенчев, каб. 2Г.411,  ppenchev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Свилен Кунев, каб. 2Б.404 snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Станимира Николова, каб. 2Г.410,  st_nikolova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Христина Соколова, каб. 2Г.512, hsokolova@uni-ruse.bg
ас. д-р Елизар Станев, каб. 2Г.410, eastanev@uni-ruse.bg
ас. д-р Миглена Пенчева, каб. 2Б.405, mpencheva@uni-ruse.bg

Прием на договори със студенти: кабинет 422.3, етаж 3 в Ректората
Вторник: от 9.00 до 12.00 часа
Четвъртък: от 13.00 до 15.00 часа
Допълнителна информация - отговори на често задавани въпроси.

Автори: доц. д-р Александър Петков и ас. д-р Мирослава Бонева

вторник, 18 октомври 2016 г.

Възпитаник на ФБМ с експертно участие в "Регионални бизнес перспективи"


На 14.10.2016 г. в зала „Европа“ на Доходното здание в Русе се проведе дискусия на тема „Регионални бизнес перспективи: Русе. Модели за взаимодействие между публичния и частния сектор“. Събитието беше  организирано от Министерството на икономиката и Българския форум за бизнес лидери (БФБЛ). В него взеха участие г-жа Даниела Везиева, зам.-министър на икономиката; г-н Валентин Колев, зам.-областен управител на Област Русе; д-р Страхил Карапчански, зам.-кмет на Община Русе; г-на Ираван Хира, председател на БФБЛ и мениджъри на водещи компании.
Сред презентиращите беше и г-н Георги Георгиев, който в качеството си на експерт представи презентация от името на Областна администрация Русе на тема „Бизнес перспективи пред Област Русе“. Представената информация предизвика сериозен интерес сред присъстващите. Тя беше структурирана в две части – схематично представяне на областта и добри практики, които се прилагат в Област Русе.
Георги е възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев". Тази година  завърши бакалавърска степен - специалност „Международни икономически отношения“ с пълно отличие. По време на обучението си в катедра "Икономика" е участвал в множество конкурси, сред които национални и международни и винаги се е завръщал с призови награди. В момента е студент в магистърски курс  „Мениджмънт на европейски проекти“.

 
 
Автори: Георги Георгиев и ас. д-р Мирослава Бонева

понеделник, 10 октомври 2016 г.

Студенти от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на международно Лятно училище по екологично предприемачество

През периода 02-06 октомври 2016: Студенти от катедра Мениджмънт и бизнес развитие взеха участие в международно Лятно училище по екологично предприемачество "Innovation Management for Technical Products and Intellectual Property", организирано чрез международна академична мрежа RESITA в гр. Бор, Сърбия – като домакини бяха нашите колеги от Техническият факултет на Белградския университет - prof. dr. Ivan Mihajlovic и Dona Dimitrova от Американския колеж-Скопие.

Студентите Ралица Ангелова, Боряна Каменова и Делян Ясенов Иванов взеха участие във всички събития от програмата свързани с разработването на бизнес модел за еко предприемачество в региона, но им остана достатъчно време да изпитат и почувстват местната култура.


В последващо събитие в периода от 06.10.2016 до 09.10.2016 г. в гр. Бор,  докторант  Ирена Милкова Кенарова-Пенчева  от катедра Мениджмънт и бизнес развитие взе участие в международен научен семинар  “Ecological Entrepreneurship: Innovation Management for Technical Products and Intellectual Property“. По време на събитието организирано от международната академична мрежа по предприемачество и иновации RESITA са прослушани лекции от проф.dr. Michael Graef . Проведено е интервю с управителката на хотел „Албо“ Александра на базата на което е изграден съвместен бизнес казус озаглавен „Albo company: Let a daughter firm be adopted or not?” с общо четири съавтора.
Автор: ас. д-р Ирина Костадинова