петък, 17 декември 2021 г.

Ученици и студенти премериха сили в отборно състезание със свои идеи за социална работа и бизнес

На 17. декември 2021 г. ученици от Русе, Разград, Лом и Търговище заедно със студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет се конкурираха отборно, защитавайки своите идеи за социална кампании, бизнес инициативи или социални услуги по време на онлайн състезание на тема „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД СОЦИАЛНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА“, организирано от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ при РУ „Ангел Кънчев“.
Инициативата се провежда традиционно веднъж годишно. Общо 97 участници - ученици от 11 и 12 клас от 12 средни училища се състезаваха на 17.12.2021, а в ролята на техни ментори влязоха студенти от 3 и 4 курс от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“. Тринадесет отбора формулираха и презентираха своите уникални предложения за решения за преодоляване или намаляване на негативните ефекти при социални взаимодействия в контекста на защитата и отстояването на човешките права.
Компетентно и взискателно жури от преподаватели и практици с председател проф. дн Юлия Дончева и членове: доц. д-р Даниел Павлов - ръководител на Център по предприемачество на Русенски университет, Катя Петрова - директор на дирекция "Хуманитарни дейности" – Община Русе, Антоанета Ябанозова - директор на БЧК – Русе, Таня Георгиева – главен финансов консултант на ЗАД Алианц България и възпитаник на Русенски университет и Кристиян Огнянов - студент в специалност „Социални дейности“ оцени идеите по предварително обявени критерии в категориите креативност, иновативност, приложимост, социален ефект и екипна работа.
Специалната награда на Община Русе получиха учениците на ПГИУ „Елиас Канети“ – Русе и ПГМТ „Юрий Гагарин“ – Русе, а специалната награда на БЧК – Русе отиде при учениците от ПГТ „Ив. П. Павлов“ – Русе. Най-голямото отличие - „Гран при“ единодушно и заслужено грабнаха учениците от ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе със своята идея за социално предприемачество, която младежите биха искали да реализират.
Онлайн форматът на състезанието, наложен поради рестрикциите на пандемичната обстановка, не се отрази на емоциите, споделената радост и удовлетворение на участниците, а организаторите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ получиха многобройни поздравления и положителни коментари за качеството на събитието и се разделиха с участниците с пожеланието скоро да се срещнат отново, но като студенти в Русенски университет.
Новината подготви гл. ас. д-р Милена Тодорова