петък, 21 април 2023 г.

Адриана Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор"

 На 21. април 2023 г. докторант Адриана Петрова защити своя дисертационен труд на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИЙН КОНЦЕПЦИЯТА В ОПЕРАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" за  придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)", професионално направление "Администрация и управление".

Докторантът проведе своето обучение в катедра "Бизнес развитие и иновации" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев"  под научното ръководство на доц. д-р Антон Недялков.Членовете на научното жури проф.д-р Юлия Йоргова - Форд, проф. дн Мая Ламбовска, доц. дн Елица Петрова, доц. д-р Людмила Михайлова и председателят доц. д-р Антон Недялков изразиха своите положителни впечатления от качеството на дисертационния труд и неговата приложимост в реалната практика.Новината подготвиха доц. д-р Антон Недялков и гл. ас. д-р Мирослава Бонева


сряда, 5 април 2023 г.

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

    Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" - доц. д-р Теодор Илиев - директор Чуждестранни студенти, Юлиан Ангелов - директор Кандидат-студентска кампания, доц. д-р Даниел Павлов - директор Център по предприемачество и гл.ас. д-р Божана Стойчева - координатор на обучаващи се студенти за район Тараклия, проведоха срещи с българската общност и ученици в Тараклия, където е най-големият център на българите в Република Молдова. 

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова    

 Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова 

    Пред повече от 200 ученици от средните училища и техните учители бяха представени възможностите за обучение в РУ "Ангел Кънчев". Срещите продължиха и в Кирсово, където ни очакваха повече от 100 ученика. Представянето на възможностите за обучение, които предлага РУ "Ангел Кънчев", продължават и в Твърдица и в Тараклийския университет. 

    Благодарим за топлото посрещане, както и за помощта от Иван Паслар, председател на район Тараклия, и Александър Боримечков, заместник- председател на Район Тараклия.

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

     Впечатлени сме от чистотата на българския език и култура, от желанието за обучение и развитие, както и от съхранените традиции и история!!!

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Новината подготвиха гл. ас. д-р Божана Стойчева и доц. д-р Даниел Павлов