четвъртък, 23 юли 2020 г.

Научна беседа с модния предприемач Стела Белчева

На 23. юли 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети „Стела Белчева“ ООД, гр. Русе с управител г-жа Стела Белчева. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирмения растеж с права върху интелектуална собственост.  Бизнес дамата посрещна докторантката по научна специалност "Икономика и управление" и нейния научен ръководител в производствените си помещения, като нагледно представи как фирмата произвежда дрехи и със собствена търговска марка.

Модна къща Stella Belcheva започва дейността си през 1996г. Първоначалната идея е да представя бутикови модели. През годините марката на Stella Belcheva се популяризира и налага като една от водещите на българския и европейски пазар. Изградила своя перфектен имидж като залага на качествени и добре подбрани, съгласно световните модни тенденции, модели видими на  https://www.stellabelcheva.com/.
Към 2020 семейната фирма осигурява препитание на повече от 20 свои дългогодишни служители.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" са гръбнака на новия проект ATHENA, одобрен по програмата за научни изследвания "HORIZON 2020"

Международен консорциум с участието на Русенския университет получи одобрение от Европейската комисия по програма HORIZON 2020 по обява H2020-SwafS-2018-2020 (Science with and for Society). Проектът е на тема „Повишаване на равните възможности пред жени и мъже за изследователска дейност в Европейския съюз“ (ATHENA) и е с продължителност 48 месеца. В него участват:
1. Consulta Europa Projects and Innovation, Spain (Водещ партньор)
2. Institut Jozef Stefan, Slovenia
3. Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
4. University of Bucharest, Romania
5. Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
6. University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain
7. National Research Council, Italy
8. Slovak Academy of Sciences, Slovakia
9. Unitatea Executiva Pentu Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii, Romania
10. University of Ruse „Angel Kanchev“, Bulgaria
11. Agencia Canarias de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Spain
12. Fundo Regional para a Ciencia e Tecnologia, Portugal
13. Universita Degli Study di Sassari, Italy

За Русенския университет това е четвърти пореден консорциум с водещия партньор - Consulta Europa, в който активно участват проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Свилен Кунев от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".

Въпреки високия процент на жени с висше образование, те заемат едва 30% от позициите на научни работници в Европейския съюз. В този контекст, проектът ATHENA е насочен към премахване на препятствията пред жените-изследователи по отношение на тяхното наемане, пенсиониране и кариерно израстване.

Основна задача пред проекта е да създаде вътрешни правила във всяка участваща партньорска организация, които да гарантират устойчивост на равните права между мъже и жени като научни работници.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlo@uni-ruse.bg.

вторник, 21 юли 2020 г.

Научна беседа с предприемача Валерия Великова – възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“

На 21. юли 2020 г. се проведе среща като част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирменият растеж с права върху интелектуална собственост.
Научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети Пеликан ЕООД, гр. Русе с управител г-жа Валерия Великова. Тя посрещна докторантката по научна специалност "Икономика и управление" и нейния научен ръководител в производствените помещения, като нагледно представи как фирмата произвежда връхно дамско облекло.
За научния екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ бе истинско удоволствие да открие, че г-жа Валерия Великова е завършила специалност „Индустриален мениджмънт“ именно в Русенския университет.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 10 юли 2020 г.

ФБМ получи много високи оценки за три бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение

Русенският университет има капацитет да обучава студенти по 3 бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение:


Факултет "Бизнес и мениджмънт" премина успешно през процедури за програмни акредитации на професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8. "Икономика". Постоянната комисия по стопански науки и управление, към Националната агенция за оценяване и акредитация, постави много високи оценки - над 9 по десетобалната система.
Специалности "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" се предлагат и в редовна форма на обучение.

„Дигитален мениджмънт и иновации“ – 5 факта за специалността на бъдещите иноватори

1. „Дигитален мениджмънт и иновации“ е първата в България специалност, която подготвя професионалисти за бъдещето с необходимите организационни и дигитални умения, аналитично и иновативно мислене.
2. Обучението в специалност „Дигитален мениджмънт и иновации“ е дистанционно и може да работите паралелно с придобиване на важни за икономиката на бъдещето умения:

3. Ще се научите, как да управлявате умело дигитално-иновационните процеси в организации от различни сектори и мащаби.
4. Ще се подготвите за работа в условията на: дигитални трансформации и иновации, динамична среда, стопански риск, Индустрия 4.0 и следващите генерации.

5. Ще избирате с увереност своята професионална реализация като: координатор, мениджър, анализатор, консултант, иноватор…, отговарящ за проектиране, адаптиране, реализиране на авангардни бизнес модели.За информация, относно кандидатстване и записване: Русенски университет "Ангел Кънчев" гр. Русе, ул. Студентска 8, Ректорат, Отдел "Прием на нови студенти"0887 592 349 
Ако се нуждаете от допълнителни уточнения, може да се обърнете към гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 0896766447

понеделник, 6 юли 2020 г.

Научна беседа с модния предприемач Елена Христова

На 06. юли 2020 г. се проведе среща - част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирмения растеж с права върху интелектуална собственост. Научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ разговаря с Елена Христова, производител на бутикови облекла с фолклорни мотиви - https://www.dress-show.com/.

Модна къща „Елена Христова“ носи името на своята дизайнерка и предлага на клиентите си висок и класен стандарт на качеството, ангажираност с индивидуални поръчки и проекти. Всички  облекла са украсени с ръчно изработени автентични бродерии, символизиращи стилизирани елементи и орнаменти от българската народна носия, съчетани с елегантност, изтънченост и майсторство.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg