четвъртък, 19 март 2020 г.

Студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" имаха онлайн лекция по "Интегрирани системи за управление"

На 19. март 2020 г. от 10:00 ч. се проведе синхронно дистанционно обучение по дисциплината "Интегрирани системи за управление" с 12 студенти от специалност "Бизнес мениджмънт", трети курс.
Онлайн лекцията беше организирана чрез платформата MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365 от доц. д-р Александър Петков. В обучението се включиха и другите преподаватели по дисциплината: доц. д-р Антон Недялков и гл.ас. д-р Мирослава Бонева. Получи се интересна вербална и писмена дискусия.

Факултет "Бизнес и мениджмънт" е единственият факултет, който има изцяло разработени и акредитирани: една магистърска и една бакалавърска програма за дистанционно обучение, както и готовност за прием в нова бакалавърска специалност "Дигитален мениджмънт и иновации" за дистанционна форма. Разработените уеб базирани курсове в платформата за дистанционно обучение позволяват на студентите да достигат до лекции, интерактивни тестове, задачи за упражнения, ръководства за самостоятелно разработване на активни форми и др.

Екипът изказва благодарност на доц. д-р Галина Иванова за споделения опит относно работата с MICROSOFT TEAMS – OFFICE 365.

За контакт:
доц. д-р Александър Петков, apetkov@uni-ruse.bg
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg
гл.ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

вторник, 17 март 2020 г.

Дистанционният учебен процес във ФБМ продължава успешно в условията на извънредно положение

В условията на извънредно положение, студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" успешно продължават своя учебен процес благодарение на електронните ресурси, публикувани в платформата за дистанционно обучение https://e-learning.uni-ruse.bg/ на Русенския университет.
Специалности "Бизнес мениджмънт" и "Бизнес администрация" имат акредитация за обучение в дистанционна форма и препоавателите използват опита си за останалите специалности.


Доц. д-р Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

петък, 13 март 2020 г.

Учебните занятия в Русенския университет ще бъдат неприсъствени

Във връзка със Заповед №563/13.03.2020 г. на Ректора на Русенския университет и обявеното извънредно положение в страната се преустановяват присъствените учебни занятия в периода от 16. до 29. март 2020 г.
Образователният процес ще се провежда неприсъствено чрез електронната платформа за дистанционно обучение на Русенския университет https://e-learning.uni-ruse.bg и други средства за онлайн обучение.
Наложително е всички студенти да проверяват редовно студентските си имейли (sXXXXXX@stud.uni-ruse.bg, като на мястото на ХХХХХХ е съответният факултетен номер на всеки студент, паролата за вход е ЕГН, ако не е сменена при влизане в компютърна лаборатория), достъпни през webmail.uni-ruse.bg, тъй като в тях може да получават съобщения от преподавателите във връзка с неприсъствения учебен процес.Декан на ФБМ: доц. д-р Милена Кирова

четвъртък, 5 март 2020 г.

„Из опита на един предприемач“ с инж. Койчо Митев

На 05. март 2020 г.  инж. Койчо Митев беше гост в поредицата „Из опита на един предприемач“.
Студентите от специалност Бизнес мениджмънт се запознаха с големите възможности да управляват растежа на малки фирми чрез интелектуална собственост. Основно внимание по време на срещата се обърна на търговската марка и промишления дизайн. Лекторът представи лични примери, чрез които е помогнал на български фирми да установят траен пазарен монопол за своята продукция чрез запазване на права върху интелектуалната собственост, като Промишлен дизайн върху широко разпространените „късметчета“, които получаваме в заведенията, заедно с топлите напитки.

Основно послание към студентите: "Българската икономика ще има устойчиво развитие, ако родните предприемачи стъпят на пазара с продукция, основана на притежавани от тях права върху интелектуална собственост. Демографската катастрофа доказва тази все по-остра необходимост."

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg