петък, 29 ноември 2019 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет стартира работа по международен проект за корпоративна социална отговорност

На 29. ноември 2019 г. в гр. Букурещ екип от Факултет "Бизнес и мениджмънт" към Русенския университет участва в първата работна среща по проект EduLab4Future – „Иновативен подход за усъвършенстване обучението по социална отговорност и граждански умения експлоатирайки целите на устойчивото развитие чрез Учебна лаборатория за ускоряване на гражданските умения и устойчивия бизнес”. Образователната инициатива е финансирана по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ. Партньори на русенския екип ще бъдат още и две обучителни организации и софтуерна компания от Румъния и Италия, както и Техническия университет на Бърно (Република Чехия) и Университета на Лодз (Полша).

В следващите 35 месеца консорциумът ще изготви адаптирана учебна програма по Корпоративна социална отговорност, ще проведе пилотни проучвания сред няколко десетки бизнес организации от държавите-участнички и въз основа на това ще може да изготви съвременни образователни решения, съдържащи адаптирани към спецификата на нашия регион решения. Съществен принос от работата на преподавателите и представителите на бизнеса ще е създаването на единна онлайн обучителна платформа, която да е достъпна за студенти и заинтересовани лица от няколко държави.

Работата по този образователен проект дава възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.-ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и гл. ас. д-р Свилен Кунев.За контакт: гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg; тел.: +359878102269


четвъртък, 28 ноември 2019 г.

Впечатляващо представяне на Русенския университет във Виена по проект BeyondScale

В периода 27-28. ноември 2019 г. във Вена се проведе първата среща (kick-off) по проект BeyondScale (612887-EPP-1-2019-1-AT-EPPKA3-PI-FORWARD) с активното участие на делегация от Русенския университет: проф. д-р Пламен Кангалов, проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Даниел Павлов, гл.ас. д-р Свилен Кунев.
Само 4 консорциума са одобрени под тази програма - EPPKA3 - Support for Policy Reform, а в консорциумът BeyondScale единствен партньор от Източна Европа е Русенският университет "Ангел Кънчев".
Официални гости на работната среща Peter Baur от Европейската Комисия и Andrea Hofer от ОИСР към ООН.


Целта на проекта е да създаде общност от висши училища (практикуващи HEInnovate) и политици за засилване на организационния капацитет за управление на вътрешно универсистекса предприемчива среда. Ето защо, по време на срещата се разгледаха всички работни пакети, чрез които да се изпълни тази цел.

Сговорната дружина е в състав:
1. WPZ-Research GmbH (WPZ-R), Австрия
2. University of Twente, Center for Higher Education Policy Studies (CHEPS), Холандия
3. University of Ruse "Angel Kanchev" (URAK), България
4. FH-Campus Wien - Verein zur Forderung des Fachhochschul-, Entwicklungs- und Forschungszentrums im Süden Wiens, Австрия
5. Cork Institute of Technology (CIT), Ирландия
6. Dublin City University (DCU), Ирландия
7. STICHTING NHL STENDEN HOGESCHOOL, Холандия
8. Polytechnic Institute of Viana do Castelo, Португалия
9. UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA (UNL), Португалия
10. Universität Innsbruck (UIBR), Австрия

Асоциирани партньори:
- Higher Education Authority of Ireland HEA, Ирландия
- Education and Learning Sciences of Wageningen University & Research, Холандия
- DAAD, German Academic Exchange Service, Германия
- CEEN Campus Entrepreneurship Enterprise Network, Ирландия
- Federal Ministry Education, Science and Research, Republic of Austria, Австрия
- Bulgarian Ministry for Education and Science, България
- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Холандия

Следващата работна среща на коснорциума е предвидена в Русенския университет през юни 2020. Има какво да им покажем :-)

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

събота, 23 ноември 2019 г.

Обучение в междупоколенчески бизнеси по INTERGEN със студенти от Филиала на РУ "Ангел Кънчев" в гр. Видин

На 23. ноември 2019 г. се проведе нестандартен изпит във Филиал Видин на Русенския университет - студентите бяха заедно със своите деца. Представените бизнес планове от специалностите "Технология и управление на транспорта" и "Бизнес мениджмънт" стъпиха на междупоколенческите семейни бизнеси на мрежа INTERGEN, провокирана от проект INNOVENTER. 

Заедно сме по-силни! Успех на всички предприемачи, които пазят семейните огнища и близките приятели!

За конкатк: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

петък, 22 ноември 2019 г.

Преподаватели от ФБМ оцениха идейните предложения в Иновационен лагер по предприемачество

На 22. ноември 2019 г. в Русенския университет се проведе шестчасов маратон по предприемачество, наречен Иновационен лагер. Събитието събра ученици от различни класове на Математическата гимназия „Баба Тонка", ПГИУ „Елиас Канети", СУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ", СУ „Възраждане", СУПНЕ „Фридрих Шилер", ОУ „Отец Паисий". 

И малките (5-7 клас) и големите (8-12 клас) ученици трябваше да решават казус, свързан с търсене на идея, заразяваща общността, която да бъде с екологична, социална или социално-екологична насоченост, аналогично на „Капачки за бъдеще".
17 ученическите екипи (8-12 клас) се състезаваха за първото място в Иновационен лагер Русе 2019. Журито определи като най-иновативно решението на отбор „BioTeam" от Математическа гимназия „Баба Тонка" (в състав: Венцислава Цонева, Вилиан Пишев, Ивайло Димитров, Йоана Бобева и Цветелина Милкова), предложил построяването на специални паркове за пчели (ботанически градини за отглеждане на пчели), като част от приходите ще отиват за насърчаване производството на био-пестициди,  които ще се предоставят на пчелари. Пчелите имат важна роля за биоразнообразието, стотици пчелни семейства измират заради пестициди, с които пръскат земеделците. Това са основателни причини, определили избора им на кауза.
Класиралият се на второ място отбор „КафЕКО" от МГ „Баба Тонка" (в състав: Анна Дечева, Даная Данева, Кристиан Григоров, Николета Николаева и Рая Валчак) предложи да стартира производство на трупчета (пелети) от утайка на кафе, които ще отделят 80% по-малко вредни емисии от дървесината и 20% повече топлина от дървесината. Клиенти ще са хората отговарящи на критериите на ДА „Социално подпомагане" за целеви помощи за отопление и хората, които избират ЕКОлогичното пред ЕГОистичното.
Трето място зае отбор „Иксия" от ПГИУ „Елиас Канети" (в състав: Ан-Мари Георгиева, Димитър Петков, Евгения Петрова, Йоанна Миланова, Фарес Алфарес) с предложение за разработване на идеята за „пластфалт" – асфалт от пластмасови отпадъци. Целта им е намаляване на замърсяването на околната среда с пластмасови отпадъци.
Малките предприемачи (5-7 клас) се справиха запомнящо се и впечатлиха и журито, и публиката. Първо място спечели отбор в състав: Божидар Дудев, Георги Ганчев, Георги Иванов и Станислав Ботев от МГ „Баба Тонка". Второ място бе отредено за малките предприемачи Виктория Бикова, Елия Тодорова, Георги Георгиев, Даниел Василев и Бела Йорданова от МГ „Баба Тонка". Чудесно впечатление направи екипът на ОУ „Отец Паисий" в състав: Йоана Обретенова, Християн Колев, Йоанна Обретенова, Десислава Драганова и Пресиян Тодоров и заслужено заеха трето място.

Иновационният лагер се реализира за поредна година, благодарение на партньорството между клуба по предприемачество „Успешните хора" на Математическа гимназия „Баба Тонка" и Русенския университет. В събитието като жури взеха участие заместник-ректорът на висшето училище - проф. Диана Антонова, деканът на Факултет „Природни науки и образование" - доц. Десислава Атанасова, деканът на факултет „Бизнес и мениджмънт" – доц. д-р Александър Петков, представители на бизнеса - Звезделина Минкова и Ирена Стратиева от NN България, офис Русе и Мартина Филипова – агенция за дизайн и реклама „Underline".


Към източника на новината

четвъртък, 21 ноември 2019 г.

Преподаватели от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" участваха в забавно обучение на ученици от област Силистра

На 21. ноември 2019 г. преподавателите от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" доц. д-р Даниел Павлов и доц. д-р Емил Коцев имаха забавно участие като обучители на ученици от 9 училища от област Силистра в 3-тото издание на "Иновационен лагер в трансграничния регион Силистра-Кълъраш"
Снимка на Daniel Pavlov. 
Представителите на Русенския университет бяха впечатлени от желанието на средношколците да допринесат за устойчивото развитие на региона! Поздравления и на учителските колективи, които допринасят за повишаване на предприемаческата култура в своите възпитаници!За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Тържествен момент - подписване на Меморандум за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Професионална земеделска гимназия "Добруджа", Силистра

На 21. ноември 2019 г. в гр. Силистра беше подписан Меморандум за сътрудничество между Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет и Професионална земеделска гимназия "Добруджа", Силистра.
Меморандумът е подписан от доц. д-р Емил Коцев - преподавател във висшето училище и ръководител на проект INNOVENTER за Русенския университет и г-н Пламен Славов - директор на професионалната гимназия.

За контакт: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 20 ноември 2019 г.

Нова среща от поредицата "Из опита на един предприемач" в Русенския университет

На 20. ноември 2019 г. се проведе поредната среща от поредицата "Из опита на един предприемач" - с активното участие на Ния Булатова от САНА ЕТ и Борил Иванов от ДУНАУ ТРАНЗИТ ООД и студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация" и "Технология и управление на транспорта". 


Двамата предприемачи споделиха различни инициативи, свързани с тяхната местна, национална и международна дейност, сред които и https://m.facebook.com/SANABULGARIA/ и https://donau.bg/ Примерите бяха, както за сериозни, така и за комични ситуации .

За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

ФБМ съдейства за сключване на споразумение за сътрудничество между Русенския университет и "Експерта" ООД

На 20. ноември 2019 г. се сключи Споразумение за сътрудничество № 95СДО-20/21.11.2019 между Русенски университет "Ангел Кънчев" и "Експерта" ООД - софтуерна компания от гр. Велико Търново.
Партньорството между висшето училище и софтуерната компания има за цел да бъдат осъществявани съвместни дейности, свързани с подпомагане на учебния процес и реализацията на пазара на труда на студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт".
"Експерта" ООД осигурява безплатен достъп до системата за управление на бизнеса bgERP за учебни цели.

Сътрудничеството стартира с обмен на информация, опит и добри практики, чрез размяна на разработките:
 • "Да изпреварим конкуренцията с bgERP" © 2020 Експерта ООД
 • "Приложение на интегрирани информационни системи за управление на процесите в организациите" Бонева, М., Петков, А., Недялков, А., Шелудко, И., Витлиемов, П. Русе, Примакс, 2017, ISBN 978-619-7242-24-9.
Предстои прилагане на практически казуси в учебния процес по дисциплината "Управленски информационни системи".

За контакт:
доц. д-р Александър Петков - декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт", apetkov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

понеделник, 18 ноември 2019 г.

Среща с предприемчив ръководител на образователна институция в Разград

На 18. ноември 2019 г. се проведе кратка, но запомняща се обиколка из Основно училище "Иван Сергеевич Тургенев", Разград, с неговата директорка - Милена Орешкова, заедно с Директора на Филиал Разград - проф. дн Станка Дамянова и доц. д-р Даниел Павлов - преподавател в Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и директор на Центъра за насърчаване на предприемачеството. Представителите на Русенския университет "Ангел Кънчев" останаха очаровани от предприемчивите усилия на училищния колектив да съхрани бита на местната етнографска група "капанци", които се считат за етнически прабългари. 
 
За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Продължение на социалното предприемачество по INNOVENTER в ПГХТБ "Мария Кюри" - Разград

На 18. ноември 2019 г. областният управител на Област Разград  г-н Гюнай Хюсмен откри впечатляваща изложба на ученичката Шенай Мехмедова от Професионалната гимназия по химични технологии и биотехнологии "Мария Кюри" в Разград. Голяма част от учителския колектив и подбрани ученици участваха в първата вълна обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER към Русенския университет "Ангел Кънчев". Нека всички подкрепим предприемаческия дух в това училище. Успех, Шенай!
За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Интервю по Дарик радио с преподавател от ФБМ

На 18. ноември 2019 г. гл. ас. д-р Свилен Кунев, зам.-председател на Центъра за насърчаване на предприемачеството даде интервю по Дарик радио Русе. Акценти на интервюто са: 
 • иновативното и практическо ориентирано обучение на студентите;
 • връзката с бизнеса и международните проекти;
 • и най-важното - 25 г. Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет, предлагащ в Русе бизнес и предприемаческо обучение, съизмеримо с европейските ни партньори и признато от Европейската комисия в програмата #HEInnovate - https://heinnovate.eu/en.
За контакт: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg

сряда, 13 ноември 2019 г.

Поредицата "Из опита на един предприемач" продължава

На 13. ноември 2019 г. г-н Айри Мемишев запозна студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" как Русенската търговско индустриална камара може да подкрепи различни предприемачи. Цялата презентация е достъпна тук.

За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 11 ноември 2019 г.

Наградени са трудове на преподаватели от ФБМ в традиционната изложба на печатни и електронни издания

На 11. ноември 2019 г. във фоайето на Ректората се откри традиционна изложба на печатни и електронни издания на преподаватели, докторанти и студенти от Русенския университет.
Съгласно Заповед № 2257/07.11.2019 г. с награди са удостоени разработки на преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" както следва:
 • гл. ас. д-р Свилен Николаев Кунев за книгата "Корпоративна социална отговорност: Проблемни области и практики" ІІ награда;
  •  проф. д-р Диана Антонова Антонова и колектив за сборника с доклади от 57-ма годишна научна конференция на Русенския университет "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето;


 • гл. ас. д-р Мирослава Илиева Бонева за учебното пособие (уеб базиран курс) "Електронни услуги в бизнеса и публичния сектор" ІІІ награда.

В изложбата са включени монографични и други трудове на преподаватели и колективи от Факултет "Бизнес и мениджмънт":
 • доц. д-р Антон Недялков, "Информационни системи в операционния мениджмънт на услугите";
 • доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Александър Петков, доц. д-р Милена Кирова, гл. ас. д-р Мирослава Бонева, "Интегриране на системата за управление в организациите";
 • гл. ас. д-р Ирина Костадинова, "Емоционалната и социалната интелигентност - влияещ фактор върху резултатите на лекарския труд";
 • доц. д-р ик. инж. Любомир Любенов, "Сборник с базови задачи по Икономика на земеделието";
 • проф. д-р Иван Величков, доц. д-р Георги Вълчев, ас. д-р Светослава Ениманева, "Икономика на предприятието".
За контакт: доц. д-р Павел Витлиемов, зам.-декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт" по научно и кадрово развитие, pvitliemov@uni-ruse.bg

петък, 8 ноември 2019 г.

Младежи разработваха дигитални бизнес модели за предприемачи във Факултет „Бизнес и мениджмънт”

На 08. ноември 2019 г. се проведе иновативно състезание „Дигитални бизнес модели за предприемачи” с участието на 84 ученици от училища от областите Русе, Разград и Силистра, заедно с 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски фирми и организации. Екипите се състезаваха в разработването на креативни решения за стартиране на нов бизнес, автоматизиране на производствени процеси и услуги, както и интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството.

Събитието бе организирано от екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт" - проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Ирина Костадинова, гл.ас. д-р Божана Стойчева, гл. ас. д-р Милена Тодорова и гл. ас. д-р Свилен Кунев (проектен координатор) в рамките на международен проект „InoLearn4BEEs - Иновативни ориентирани към студентите практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачество" (програма Еразъм+).

В началото приветствие от името на ректорското ръководство на университета отправи проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), а специалният гост -  д-р Богдан Флеака, ръководител на проекта и преподавател в Университет Политехника – Букурещ (Румъния), представи основната цел и задачи на проекта, а именно: подобряване уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството и инженерното предприемачество чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства. В конкретния случай, екипът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ си партнира с представители от Университет Политехника Букурещ (Румъния), Университет „Мария Кюри - Склодовска“ – гр. Люблин (Полша), софтуерна компания „Авантера“ (Румъния) и Технически университет – гр. Кошице (Словакия).

В заключителната част на състезанието бе демонстрирана и създадената по проекта електронна платформа за разработване на практически базирани екипни казуси и индивидуални студентски разработки, съвместно с представители на бизнес и обществени организации от гр. Русе и региона. Тя вече е успешно приложена с три пилотни групи от специалности „Бизнес мениджмънт“, „Индустриален мениджмънт“ и „Публична администрация” в кат. Мениджмънт и бизнес развитие, където русенските преподаватели работят с изявени студенти в областта на бизнес управлението, индустриалния инженеринг, маркетинга и корпоративната социална отговорност.


За повече информация: гл. ас. д-р Свилен Кунев, 0887 934 639

Партньорска среща по проекти „InoLearn4BEEs – Иновативни ориентирани към студените практики, включващи ИКТ-инструменти и взаимодействие университет-индустрия за подпомагане на обучението по бизнес и технологично предприемачество“ (програма Еразъм+) във Факултет „Бизнес и мениджмънт“

 

Екипът от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ с проектен координатор гл. ас. д-р Свилен Кунев е домакин на 7 и 8 ноември на работна среща на консорциума по проекта с представители от Университет Политехника Букурещ (Румъния), Университет „Мария Кюри - Склодовска“ – гр. Люблин (Полша), софтуерна компания „Авантера“ (Румъния) и Технически университет – гр. Кошице (Словакия).


Представителите на Русенския университет – проф. д-р Диана Антонова (Зам.-ректор Научноизследователска дейност), гл. ас. д-р Ирина Костадинова и гл. ас. д-р Свилен Кунев обсъдиха със своите партньори изпълнението на основните задачи по проекта. Те са свързани с подобряване уменията за дигитално и критично мислене на студентите в сферата на предприемачеството и инженерното предприемачество чрез разработване, изпитване и усъвършенстване на новаторски практики за обучение, насочени към студентите, които улесняват междукултурните и гражданските нагласи въз основа на използването на потенциала на ИКТ-обучителна среда, доразвита чрез сътрудничество университет-индустрия и международни партньорства.


Основен инструмент за прилагане на модерни и иновативни дигитални подходи за обучение на студентите е създадената по проекта електронна платформа за разработване на практически базирани екипни казуси и индивидуални студентски разработки, съвместно с представители на бизнес и обществени организации от гр. Русе и региона. Тя вече е успешно приложена с две пилотни групи от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Индустриален мениджмънт“ в кат. Мениджмънт и бизнес развитие, където русенските преподаватели работят с изявени студенти в областта на бизнес управлението, индустриалния инженеринг, маркетинга и корпоративната социална отговорност.
А днес, 8 ноември, екипът по проекта провежда в „Канев център“ на университета представително събитие „Дигитални бизнес модели за предприемачи“, в което над 80 ученици от Русе и региона, заедно с 19 студенти от Бизнес факултета и 8 представители на русенски фирми и организации ще разработват креативни решения за стартиране на нов бизнес и интензивно приложение на дигиталните технологии в предприемачеството.


За повече информация: гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg, 0887 934 639

This project has been funded with support from the European Commission.The content of this communication/publication is the sole responsibility of the authors, and the National Agency and the European Commission are not responsible for any use which may be made of the information contained herein.
сряда, 6 ноември 2019 г.

Студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и "Транспортен" участват в проект INTERGEN

На 06. ноември 2019 г. студенти от Русенския университет, специалноси: "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация" и "Технология и управление на транспорта" участваха смел във втората вълна на междупоколенческите бизнеси на мрежа INTERGEN www.intergen-theory.eu. Има надежда за нашия регион.


За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

Гост-лектор от Университета на Сплит, Хърватия проведе семинар във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 06. ноември 2019 г. в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" бе проведен семинар с гост-лектор, ръководителят на катедра "Счетоводство и финанси", д-р Петър Пепур от Университет на Сплит, Хърватия.
Семинарът е организиран от доц. д-р Емил Папазов и доц. д-р Людмила Михайлова - академични координатори по програмата и беше на тема "Връзка между счетоводната информация и планирането в предприятията". В него участваха студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация", както и студенти от Италия и Турция, гостуващи на  Факултет "Бизнес и мениджмънт" по програма "Еразъм+".

За контакт: доц. д-р Людмила Михайлова, liudmilla@abv.bg