вторник, 23 май 2023 г.

Представяне на отличили се студенти по проект ATHENA и конкурса „Разработване на бизнес план“

 На 23. май 2023 г. възпитаници и студенти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ се срещнаха в зала 2Г-404 на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във връзка с 23-тото издание на конкурса "Разработване на бизнес план", провело се на 23.05.2023, в навечерието на светлия празник на българската азбука.

Церемонията започна с представяне на отличилата се студентка Десислава Н. Неделчева, специалност Бизнес мениджмънт в Русенския университет, спечелила първо място за идеен проект за лого на международния научно-изследователски консорциум ATHENA (проектът е финансиран по HORIZON 2020 и е на тема „Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации“. В периода 07-11.02.2022 тя е почетен гост на работната среща на консорциума в Испания. Нейното лого ползват учени от редица държави на Европейския съюз!


Тържествената среща продължи с представяне на възпитаници на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Те обсъдиха  актуалното състояние на икономическите дейности, в които са регистрирани техните фирми:

- Никола Кънчев, ЕС ЕН ТРЕЙД 92 ООД

- Виолета Янколова-Али, Салмакс ООД

- Александра Григорова, Дон Вито Корлеоне ЕООД

- Анабел Кръстева, Балкан Лайт Експорт ЕООД

- Ния Булатова, БИ ЕКО ФРЕНДС ООД

- Георги Тодоров, КИЙУЕБ ЕООД

След емоционалните обсъждания с действащите семейни предприемачи, тържеството продължи с представяне на седемнайсетте финалисти от 23-тото издание на конкурса „Разработване на бизнес план“.  След внимателен преглед на повече от 60 разработки до награждаване бяха допуснати 17 студенти от четири специалности:

- Бизнес мениджмънт, 3 и 4 курс

- Социални дейности, 2 курс

- Индустриален мениджмънт, 2 курс

- Дигитален мениджмънт и иновации, 2 курс

Във финалната част от срещата, преминала в топли дискусии и свидни спомени, действащите предприемачи обсъдиха с катедра „Мениджмънт и социални дейности“ възможността за изграждане на клуб за семейни междупоколенчески бизнеси, съгласно научните изследвания на  международната академична мрежа INTERGEN.

Срещата приключи с групова снимка и пожелания за скорошни срещи. Да подкрепим местния си бизнес!


За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 18 май 2023 г.

Млади изследователи представиха впечатляващи разработки в Студентската научна сесия, организирана от ФБМ

На 18. май 2023 г. във Факултет "Бизнес и мениджмънт" се проведе Научната сесия за студенти, докторанти и млади учени. Три часа се оказаха недостатъчни за представяне и дискутиране на 12 доклада, създадени от общо 20 участници, от които 8 студенти, 3 докторанти с научна и приятелска подкрепа на 9 преподаватели.

Тематиката на научните разработки е изключително актуална и обхваща икономически, управленски, социални проблеми на съвременния бизнес и общество.


Сърдечни пожелания към младите изследователи да продължават да търсят решения, творят и крачат смело напред, поне до хоризонта на мечтите си! 

Винаги можете да се обръщате за съвет, разговор и бъдещи проекти към хората, които са разпалили искрата на любовта към науката!


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


сряда, 17 май 2023 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

    В началото на месец март 2023 г., Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ отправи предизвикателство към студентите от специалност „Бизнес мениджмънт“ (4-ти курс) в контекста на изучаваната от тях дисциплина „Корпоративна социална отговорност“. Желаещите да се включат, трябваше сами да сформират екипи и да изберат и проучат избрана от тях бизнес организация, която в максимална степен се придържа към принципите на зелената и/или кръговата икономика в своите дейности. Съществен елемент, който целеше да предизвика креативността и иновативността на студентите, беше изискването събраната информация да бъде представена под формата на авторски видеоматериал. 

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

    До заключителната селекция и избор на най-пълно отговарящо на заданието видео, бях допуснати два екипа:

    📌 Екип 1 - Виктория Мицова (спец. Бизнес мениджмънт),  Дамяна Сотирова (спец. Бизнес мениджмънт) и Полина Трифонова (спец. Индустриален мениджмънт);

   Откъс от Видео разработката на Екип 1

     📌 Екип 2 - Александрина Богданова (спец. Бизнес мениджмънт) и Аня Иванова (спец. Бизнес мениджмънт);

Откъс от Видео разработката на Екип 2

     🥇 На 3 май, специално сформирано жури в състав: проф. Диана Антонова, доц. Свилена Рускова, доц. Ирина Костадинова, доц. Свилен Кунев, доц. Даниел Павлов и докт. Ана Тодорова, избра за победител видеото, представено от Дамяна Сотирова, Виктория Мицова и Полина Трифонова.

Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ избра трима студенти за участие в първия бууткамп по проект Leaders of the Green Economy
      Като награда за отлично свършената работа, екипът получава правото да представи Русенски университет "Ангел Кънчев" и да участва в предстоящия в края на месец юни летен студентски лагер в Риека, Хърватия по проект Leaders of the Green Economy, осъществяван по Проект Еразъм+ (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263) и в партньорство от University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България).

    Домакин на тридневната среща ще бъде University of Rijeka (Хърватия), като в нея ще участват същия брой студенти от всяка партньорска институция. Това ще даде възможност на младежите да обменят знания и опит, като стремежът е да се проведат съвместни дейности за развиване на потребителско и предприемаческо мислене и поведение в посока зелена и кръгова икономика и устойчиви бизнес практики

Журито поздравява и двата отбора за положените екипни усилия и старание!

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

 

понеделник, 15 май 2023 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За осма поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения.Форумът се провежда въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при ИУ – Варна. 


Събитието се проведе хибридно: присъствено в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак и онлайн чрез платформата BigBlueButton в периода от 12-14 май 2023 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета.

В конференцията участник от катедра ИМО при РУ беше докторант Георги Георгиев, чийто доклад на тема HR STRATEGIES IN A PERIOD OF DEFLATION беше представен в тематично направление „Международно управление на хората“ и предизвика оживена дискусия.


Фокусът на научното изследване е необходимостта от адекватни микроикономически мерки и стратегии в областта на човешките ресурси, за да се противодейства на негативните последици в период на дефлация.


В тематичните направления „Международен бизнес“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен туризъм“, „Международно управление на хора“ бяха представени доклади с различна проблематика: Насърчаване на устойчивия потребителски избор от международния бизнес; Роля на съвременните технологии за подобряване на международния бизнес; Търговия с биткойн на криптоборсите: тенденции и перспективи; Данъчни аспекти на международната онлайн търговия Дигитализацията в международната морска логистика. Поглед през призмата на конгломерата „Maersk“ и др.
Всички участници получиха сертификати за представянето си.
Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците преминават през процедура за анонимно рецензиране. Гл. ас. д-р Даниела Илиева е член на редакционната колегия, одобрила за участие разработките, които ще се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu 

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


четвъртък, 4 май 2023 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент

    Представянето на книгата „Свързани“ събра студенти, ученици, преподаватели и гости в навечерието на 25-я рожден ден на Кристиян Огнянов, студент 4-ти курс в специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ във факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
 
    Издаването на третата по ред книга на даровития студент стана възможно с помощта на ръководството на Русенската Алма Матер, а ректорът акад. Белоев, който лично поздрави младия автор, подчерта, че Университетът приветства и подкрепя всяка креативна идея на своите възпитаници, които правят облика на Университета неповторим.
 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
 
    Събитието за пореден път обедини усилията на партньорски организации, като илюстрира на практика изконната човешка необходимост във време, изпълнено с разделители, да останем свързани чрез споделени мисли, ценности и действия, които взаимно се допълват
 
    Организатор на промоцията на книгата е Русенски университет, а в реализацията на инициативата се включиха докторантът в катедра „Мениджмънт и социални дейности“ Здравко Саралиев - представител на Фондация „Приятели на музиката“, преподаватели и ученици от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“.
 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
    Фрагменти от книгата представиха състудентите на Кристиян Огнянов от трети курс на специалност „Социални дейности“ Йоана Александрова, Джейлян Феим, Георги Линджев и Никол Илиева, акомпанирани от талантите на Националното училище по изкуствата Преслав Ламбев – цигулка, Християн Караилиев и Кристиян Трифонов – китара и младата флейтистка Жана Желева.
 
    Както авторът на „Свързани“ сподели с читателите си „това е моята изповед пред вас …върху стихосбирката пише моето име като автор, но тя е плод на усилията и на други важни хора…искам да благодаря на всички, които спомогнаха заедно да сбъднем тази мечта…на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и преподавателите от Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ – за това, че работят целеустремено за развитието на специалност „Социални дейности“, на екипа на „Академично издателство Русенски университет“ – за възможността цялата тази идея да придобие книжно тяло и дух, на колегите ми и абсолютно всички други, които са замесени в реализацията на този проект“.
 
Новината подготви: гл. ас. д-р Наталия Венелинова

сряда, 3 май 2023 г.

Русенски университет "Ангел Кънчев" и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Русенски университет "Ангел Кънчев" и ПанГея - младежката организация към World Wide Fund for Nature - България проведоха инициативата "Младежите имат думата".

 

Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Събитието се състоя на 29.04.2023 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" като предварително събитие на Европейската нощ на учените 2023 г. Приветствие към участниците отправи проф. дн Диана Антонова – ръководител на Университетския научноизследователски комплекс.
 
Първият панел на инициативата започна с презентации от представители на РИОСВ – Русе, Природен парк "Русенски лом", Unboxd и сдружение "СъГраждани". Експертите разказаха на студентите и учениците с какви проблеми се сблъсква околната среда на град Русе и как те биват решавани.
Във вторият панел на събитието ученици от АЕГ "Гео Милев“, Математическа гимназия "Баба Тонка" и СУПНЕ "Фридрих Шилер"- Русе, в екипи със студенти от специалностите "Социални дейности” и "Бизнес мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев" в рамките на два часа, разпределени в 4 отбора, създадоха екологични проекти за решаване на предизвикателствата в няколко перспективи. 
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

 
Първо място в състезанието зае екипът на БМЧК - Русе, който представи иновативна идея за създаване на опаковка от органични материали - отпадъчна хартия, иглолистна дървесина и семена, които след изхвърляне се посяват в природата.
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"
 
Журито, в което взе участие проф. дн Диана Антонова, отсъди награди за иновативност на втория и третия отбор, които бяха с много близък резултат. Идеите на всички млади хора бяха насочени към създаване на продукти за една по-чиста природа чрез зелена кръгова икономика.
 
Новината подготви: гл. ас. д-р Ана Попова

понеделник, 1 май 2023 г.

Стартира набирането на заявления за участие във Втората Академия за жени предприемачи

Русенският университет има удоволствието да подпомогне реализацията на най-инициативните и амбициозни дами в Северозападна България, като организира в партньорство с Американското посолство у нас Академия за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE).Концепцията за създаване на тази академия е разработена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ. Целта й е предоставяне възможност на жени с бизнес идея да развият нужните за стартиране на успешен собствен бизнес умения и ресурси. Обучението се провежда на матерния език на участничките, но осигурените от Държавния департамент материали са на английски език. 

С подкрепата на подбрани специалисти и успешни предприемачи, по време на обучението всяка участничка изготвя подробен бизнес план (на български език), чрез който мечтаната идея за собствен бизнес придобива реални измерения. В края на обучението всеки бизнес план подлежи на оценяване от специална комисия. Всички участнички получават сертификат за успешно преминато обучение, а най-добрите бизнес проекти печелят частично финансиране на стойност между $1000 и $5000.  https://eca.state.gov/awe


Допълнителна информация:

Начин и място на провеждане

Обучението в академията ще се провежда дистанционно, като всеки обучаем ще разполага със собствен профил в дигиталната платформа на академията и достъп до богата база от електронни ресурси.


График 

Обучението в академията включва 15 учебни занятия, всяко с продължителност от 3 до 4 учебни часа. Те ще се провеждат един път седмично в удобно за обучаемите време. Освен това се предвижда и време за самостоятелна подготовка. По време на самостоятелната си подготовка, участничките в Академията имат възможност както за онлайн консултации, така и за изграждане на социални мрежи помежду си. 

Обучението ще се проведе по следния предварителен график:

30 септември 2023: Откриване на академията

07 октомври 2023: Starting Your Dream

14 октомври 2023: Exploring Your Dream

21 октомври 2023: Planning Your Dream

28 октомври 2023: Making Your Dream

04 ноември 2023: Marketing Your Dream

11 ноември 2023: Pricing Your Dream

18 ноември 2023: Selling Your Dream

25 ноември 2023: Managing Your Dream

02 декември 2023: Profiting from Your Dream

09 декември 2023: Keeping Track on Your Dream

16 декември 2023: Funding Your Dream

17 декември – 12 януари: Самостоятелна подготовка и изграждане на социални мрежи

13 януари 2024: Formalizing Your Dream

20 януари 2024: Turning Your Dreams into Reality

Февруари 2024: Закриване на асамблеята

С оглед удобството на обучаемите, окончателният график ще бъде уточнен по време на откриващата сесия на 30 септември.


Лектори – водещи преподаватели от Русенския университет и успели предприемачи.


Цена: Участието в академията е напълно безплатно. Приемът ще се осъществи след подбор по документи и интервю при необходимост.


Условия за участие:

1. Жени на възраст над 18 години;

2. Завършена средна или висша степен на образование;

3. Основни компютърни умения – пакет MS Office, Интернет;

4. Идея за стартиране на собствен бизнес или за развитие на съществуващ бизнес.

 

Документи за кандидатстване:

1. Електронен формуляр за кандидатстване 

2. Актуално CV


При нужда от допълнителни разяснения относно съвместния проект на Русенския университет и Американското посолство в България, моля изпращайте вашите запитвания до доц. Емил Коцев на следния имейл: ekotsev@uni-ruse.bg 


Краен срок за кандидатстване:  10 септември 2023.


Новината подготви доц. д-р Емил Коцев