неделя, 30 юни 2019 г.

Преподаватели от Катедра МБР проведоха забавно обучение по Социално предприемачество (INNOVENTER) в Липница, Румъния

На 29. и 30. юни 2019 г. се проведе забавно обучение по Социално предприемачество (INNOVENTER) в Липница, Румъния.
Екип на Русенският университет в състав доц. д-е Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов, гл. ас. д-р Миглена Пенчева и д-р Силвия Ангелова проведоха второто по рода си задгранично обучение с преподаватели от местното училище на с. Липница Румъния.

Преподавателите от Русенския университет проведоха обучение по Социално предприемачество по линия на Центъра за продължаващо обучение като представиха ключови тематики от натрупания опит по проект INNOVENTER. Обучаемите учители получиха Сертификат от Русенския университет, съгласно изискванията на Наредба №12.
Домакините посрещнаха и изпратиха делегацията на Русенския университет с подобаващо гостоприемство.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

понеделник, 24 юни 2019 г.

Преподаватели от ФБМ връчиха грамоти на директори и учители, преминали обучение по проект INNOVENTER

На 24. юни 2019 г. в присъствието на бизнесмени от Ротъри клуб, екипът на Русенския университет тържествено връчи грамоти на директори и учители, които допринасят за повишаване предприемаческата култура на средношколците в рамките на международния проект www.innoventer.eu.  
Да благодарим на тези учителски колективи, които се опитват да обучат учениците си така, че да намерят своето бъдеще в нашия регион, вместо да емигрират!

За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

петък, 21 юни 2019 г.

Достойно участие на представители на ФБМ в международно събитие HEInnovate, Букурещ


В периода 20-21. юни 2019 г. делегация на Русенски университет „Ангел Кънчев“ участва в инициативата HEInnovate на Европейската комисия за стимулиране на предприемчивите университети. Тази година събитието е под надслов “Supporting Innovation and Entrepreneurship in and through Higher Education” и съвпада с официалните събития в Букурещ за закриване на Румънското председателство на Съвета на Европейския съюз.


Международната инициатива се проведе в Ректората на Университета Политехника Букурещ в присъствието на академични представители от всички страни-членки на ЕС. Още със самото откриване на събитието се даде възможност да се представят достиженията на Русенския университет по HEInnovate:
• проф. д-р Юлия Попова (Зам.-ректор) участва в панел „Setting the Scene - The innovative and entrepreneurial higher education institution“ и запозна официалните участници и гости с основните направления, в които Русенският университет активно работи на местно национално и международно ниво с представители на бизнеса, академичната общност и публичната администрация.

• доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото) участва в семинара HEInnovate dimension "Preparing and Supporting Entrepreneurs" и представи най-новите инициатви в Русенския университет за стимулиране на предприемаческото поведение у студентите – INNOVENTER, INTERGEN, „Из опита на един предприемач“, „Конкурс за разработване на бизнес план“ и други.

• Анабел Кръстева (студентка от специланост "Бизнес мениджмънт“) участва в студентския панел "Preparing and Supporting Entrepreneurs" и привлече вниманието на цялата аудитория със своя предприемачески дух и успехи на фирмата си за производство на осветителни тела – Балкан Лайт Експорт ЕООД.


Участието на тримата представители като презентатори бе по покана на г-н Петър Бауър (Европейска Комисия) въз основа на цялостния принос на Русенския университет за подобряване състоянието на местно, национално и международно ниво.



За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg