петък, 21 декември 2018 г.

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и Центърът за продължаващо обучение организираха във "Витте Аутомотив България" ЕООД курс "Практическо приложение на MS Project"

В периода 03. - 20. декември 2018 г. във "Витте Аутомотив България" ЕООД  се проведе курс "Практическо приложение на MS Project". 
Обучението е организирано от доц. д-р Милена Кирова - ръководител на  Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" и проф. д-р инж. Пламен Даскалов - ръководител на Центъра за продължаващо обучение  при Русенски университет "Ангел Кънчев" по инициатива на Отдел "Човешки ресурси" във "Витте Аутомотив България" ЕООД.Курсът се проведе съгласно предварително одобрен график в конферентни зали на възложителя "Витте Аутомотив България" ЕООД.  Обучаемите представители и ръководители на различни отдели се запознаха със същността, предназначението и предимствата на Microsoft Project и усвоиха практически умения за работа с календари, задачи, нива, ресурси, ограничения, графици, отчети, свързани с конкретни проекти.


В края на обучението курсистите изразиха своята удовлетвореност от актуалността на учебното съдържание и оцениха преподавателя гл. ас. д-р Мирослава Бонева с положителни оценки за ерудиция и колегиално отношение.
За повече информация:
доц. д-р Милена Кирова mkirova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg
Център за продължаващо обучение fpk@uni-ruse.bg 

четвъртък, 20 декември 2018 г.

МОН класира на първо място научната дейност на Русенския университет в професионално направление "Социални, стопански и правни науки"

За втора поредна година Министерството на образованието и науката (МОН) оценява научната дейност на научноизследователските организации и висшите училища в България. На 19. декември 2018 г. заместик-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева представи резултатите от наблюдението на научната дейност и от данните става ясно, че комплексната оценка на Русенски университет "Ангел Кънчев" се е повишила и го предвижва с 9 позиции напред,  нареждайки го на 11-то място.
В професионално направление "Социални, стопански и правни науки" Русенският университет заема първа позиция. Част от работещите в това професионално направление са преподавателите и докторантите от Факултет "Бизнес и мениджмънт".


За повече информация: МОН пълната презентация

сряда, 19 декември 2018 г.

Проучвания за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN сред студенти от Русенския университет

На 19. декември 2018 г. се проведоха проучвания за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN сред студенти от Русенския университет.
Студенти на Русенски университет "Ангел Кънчев" от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Публична администрация", "Технология и управление на транспорта" прогнозират междупоколенчески бизнеси чрез INTERGEN www.intergen-theory.eu Към 19.12.2018 са обработени над 2000 анкетни карти, попълнени от студенти в Албания, България, Полша, Румъния, Русия и Сърбия.
Да подкрепим местните бизнеси и подобрим демографските показатели на региона ни!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

вторник, 18 декември 2018 г.

Представяне на Предприемаческия център пред BNI

На 18. декември 2018 г. по покана на Елеонора Николова (Председател на Българо-румънската търговско-промишлена палата в гр.Русе) доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Предприемаческия център) участва в поредната среща на BNI клон Приста, гр. Русе. Повече от 50 местни бизнесмена чуха и подкрепиха изказаната позиция да се насърчава местния бизнес, а учащите да се подпомагат така, че да виждат своята реализация в региона.

Сред присъстващите собственици на бизнеси имаше и няколко възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт", което е добър критерий за успеха на тяхната професионална реализация; някои от тях със семейни фирми, успешно съчетавайки семейство и бизнес.

Това е второто представяне на Предприемаческия център пред BNI за 2018, а редица бизнесмени отправиха желание за следващи срещи през 2019 г. Успех на родните предприемачи!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

събота, 15 декември 2018 г.

Последни лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от ФБМ

На 15. декември 2018 г. се проведоха последните лекции за 2018 г. по предприемачество за магистри от Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Съботният ден се оказа полезен за магистрите от специалностите "Предприемачество и иновации" и "Бизнес администрация" към катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" на Русенския университет, които представиха своите идеи за стартиране на бизнес.

Проведоха се и интересни разговори за междупоколенчески бизнеси по INTERGEN http://intergen-theory.eu/ Успех, колеги!

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 12 декември 2018 г.

Среща на студентите от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" с Ния Булатова

На 12. декември 2018 г. третокурсниците от специалностите "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" се срещнаха с успешно реализиращ се възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Ния Милева-Булатова от години активно участват в дейността на семейната им фирма САНА ЕТ, която произвежда луксозни изделия от кожа (чанти, обувки, чехли и др.) предимно за международния пазар.

Ния Милева-Булатова сподели със студентите как се прогнозира и планира дейността на русенската фирма САНА. Емоционалното й представяне е от поредицата "Из опита на един предприемач" и е финалното от серията "Красивото зове" за тази календарна година :)

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Ученически формирования от русенски училища представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER

На 12. декември 2018 г. в зала 2.101 на Русенския университет десетки ученици взеха активно участие в подготвителните срещи за педстоящите обучения по проект INNOVENTER в областта на социалното предприемачество. В събитието се включиха представители на следните училища:
- ПГИУ „Елиас Канети“
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“
- ПГО „Недка Иван Лазарова“
- ПГРКК
- СУ „Възраждане“

Средношколците представиха различни свои инициативи, чрез които подпомагат развитието на региона. До тях бяха и техните доблестни учители, които заслужават нашата подкрепа!

Предстоящите обучения през 2019 г по социално предприемачество ще се проведат в две форми - смесена (за 16 ученика) и дистанционна (за 40 ученика).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

вторник, 11 декември 2018 г.

Ученици от СУ "Панайот Волов" - гр. Бяла представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER

На 11. декември 2018 г. н гр. Бяла ученици от СУ "Панайот Волов" представиха своите постижения по Социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER.
Ръководителят на Предприемаческият център на Русенския университет бе топло посрещнат в СУ „Панайот ВОлов“, гр. Бяла, област Русе. Ученици споделиха различни свои действия, чрез които подпомагат развитието на региона. До тях бяха и техните доблестни учители, които заслужават нашата подкрепа!Предстоящите обучения през 2019 г по социално предприемачество ще се проведат под две форми - смесена (за 16 ученика) и дистанционна (за 40 ученика).

За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Четвъртокурсници от специалност "Бизнес мениджмънт" презентираха свои екипни разработки

На 11. декември 2018 г. студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" представиха резултатите от извършените анализи на операциите в предприятия за услуги. Екипните разработки са част от обучението по специализиращата дисциплина "Операционен мениджмънт" и имат за цел бъдещите бакалаври да намерят отражението на получените теоретични знания в реални бизнес организации.
 
 
 
 
 
 

Екипите работиха усърдно през изминалия семестър и с удоволствие споделиха резултатите със своите колеги.

За повече информация:
доц. д-р Антон Недялков anedyalkov@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева mboneva@uni-ruse.bg

понеделник, 10 декември 2018 г.

Експерти от от Областен информационен център - Русе представиха на студенти от ФБМ възможности за финансиране на проекти

На 10 декември 2018 г. Диана Аврамова и Ани Буренкова от Областен информационен център - Русе изнесоха лекция пред студенти от специалности Бизнес  мениджмънт, Индустриален мениджмънт, Европеистика и многостепенно управление (4. курс) и Публична администрация, (3. курс).

Експертите представиха Кохезионната политика на Европейския съюз, Оперативните програми, финансирани от Европейските структури и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и възможностите за финансиране на проекти до края на програмния период.


Презентирани бяха и методите за управление на  проекти,  финансирани от ЕСИФ. Студентите дискутираха възможностите за финансиране на съществуващ и стартиране на нов бизнес като перспективи за тяхната  бъдеща реализация.


За повече информация: гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg