петък, 16 декември 2016 г.

Александър Алипиев представи ФБМ и БРИЕ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 
 
Александър Алипиев е  един от тримата представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в националния форум. Той се отзова на поканата за участие в Съвета по външна политика и национална сигурност по тема "Гласът на България - фактор в глобалната икономика".

Становището обхваща предложения за повишаване на видимостта на България на  международната сцена в контекста на НАТО, ЕС и отношенията ни с трети страни. Основен аргумент по време на триминутното изказване беше, че националният интерес на България е тясно свързан с осигуряването на стабилност в европейското пространство. В тази връзка, бяха направени предложения за приоритети за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018г. Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.

Александър Алипиев е дипломиран през 2016 г. магистър специалност "Европеистика и регионално сътрудничество", Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа център (БРИЕ).
 
Автори: маг. Александър Алипиев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева

сряда, 14 декември 2016 г.

Студенти от специалност "Публична администрация" са на обучение „JA STARTUP”

Третокурсниците Боряна Каменова и Делян Иванов от Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев"  участват в поредното годишно обучение на програма „JA STARTUP” в периода 15 – 16 декември 2016 г. Организатори на събитието са JA BULGARIA И НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ.
Подробности относно дейността на Учебните компании за студенти към Русенския университет в страницата на Центъра за насърчаване на предприемачеството.

Автор: доц. д-р Даниел Павлов, ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството, Русенски университет "Ангел Кънчев"

Георги Георгиев представи ФБМ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 

Един от тримата представители на Русенския университет е Георги Георгиев. Той се отзова на покана за участие в Съвета по външна политика и национална сигурност на
тема "Гласът на България - фактор в глобалната политика".
По време на представянето е изразено становище свързано с двупластното разглеждане на  националната сигурност - във вътрешен и външен аспект, т.е. обвързване на  националните приоритети на България с външната политика, както и  огледалната идея, за да се превантират крайни политически идеи.
Във вътрешен аспект гарантиране на икономическа, социална, енергийна и екологична сигурност и по-конкретно: 
  • Икономическа сигурност чрез насърчаване на външноикономически дейности, преки чуждестранни инвестиции, разработване на политика за реинженеринг на фирмите, мерки за намаляване на различията  между отделните региони. Нужно е провеждане на такава икономическа политика, която насърчава структурното икономическо развитие, а не просто бюджетна политика пренасочваща парични средства между отделните пера.
  • Социална сигурност, обхваща здравеопазване, инвестиции в човешки ресурси (продължаващо обучение и обучение през целия живот).
  • Енергийна сигурност - превръщане на България в енергиен хъб, т.е. разпределител за другите балкански страни. 
Във външната политика - поддържане на принципите за добросъседство и доверие между народите и насърчаване на евроатлантическа и европейска интеграция на страните от Западните Балкани. Провеждане на засилена дипломация с Р. Гърция във връзка с мигрантската криза, както и със страните от Вишеградската четворка и Република Турция. Също така за повишаване видимостта на Република България е необходимо и развитие на културата, поради богатото ни историческо минало.
Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.
  
Възпитаникът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" е дипломиран с пълно отличие, специалност  "Международни икономически отношения", ОКС "Бакалавър", 2016 г. и в момента се обучава в магистърски курс, специалност "Мениджмънт на европейски проекти".
  

 
 
Автори: Георги Георгиев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: личен архив на Георги Георгиев

вторник, 13 декември 2016 г.

Мирослава Джамбазова представи ФБМ в инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“

На 12.12.2016 г. в гр. София се проведе за пета поредна година инициативата на Президента на Република България „Младежка визия за развитие на България“. Във форума са включени над 120 младежи с висок успех от висши училища в цялата страна.
 


Един от представителите на Русенския университет е маг. Мирослава Джамбазова. Тя се отзова на покана за участие в Съвета по правни въпроси и вътрешна политика чрез изразяване на становище  по тема „Работещи институции – фактор за развитие“.
По време на триминутното представяне е изложена аргументирана теза и  е отправено предложение по въпроса "Електронното управление – улеснен, достъпен и ефикасен начин за комуникация и контрол върху институциите". Пълният текст на становището ще бъде публикуван  в сайта на Президента на Република България.
 
 
Възпитаничката на Факултет "Бизнес и мениджмънт" е дипломирана с пълно отличие - Бизнес администрация, ОКС "Магистър", 2016 г. и Стопанско управление, ОКС "Бакалавър", 2015 г.
 
 
 
Автор: гл. ас. д-р Мирослава Бонева
Снимки: личен архив на Мирослава Джамбазова

понеделник, 12 декември 2016 г.

Известен е Будителят на ФБМ за 2016 година

На 12.12.2016 г. в Канев център се проведе втората церемония за връчване на призовете "Будител на Русенския университет". Инициативата е организирана изцяло от Студентския съвет.
 
 
 
 
Най-много студенти във Факултет "Бизнес и мениджмънт" се чувстват "събудени" и вдъхновени от доц. д-р Мими Корнажева през последната година . В благодарственото си слово Будителят на ФБМ пожела: "Да правим заедно България едно по-добро място за живеене!".
 
 


 
 
Автор: гл. ас. д-р Мирослава Бонева

петък, 9 декември 2016 г.

Преподаватели от ФБМ дискутираха възможности за съвместни дейности с работодатели от региона

На 08. декември 2016 г. се организира среща на преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и представители на бизнес организации от Русе и региона.

По време на дискусиите бяха обсъдени възможности за съвместни дейности, относно:
  • осигуряване на места за студентски практики;
  • провеждане на изнесени обучения - посещения в реална работна среда;
  • участие в комисии при защити на дипломни работи;
  • лекции на работодатели пред студентите;
  • задаване на практически задачи и казуси;
  • участие в съвместни проектни предложения;
  • съвместни мероприятия на ФБМ, свързани с професионалната ориентация и кариерното развитие на студентите.
Събитието се организира със съдействието на Русенската Търговско-индустриална камара. На поканата се отзоваха 25 представители на предприятия като: ТОП МЕН ЕООД, ЕКОНТ, ОРГОХИМ АД, СЧЕТОВОДНА КЪЩА "КЛУБ 5" ООД и др.Автор: доц. д-р Александър Петков - декан на ФБМ
Снимки: доц. д-р Даниел Павлов

Приключи първият Майсторски клас по Екопредприемачество

В навечерието на Студентския празник (08 декември) студентите, участващи в Майсторския клас по Екопредприемачество защитиха успешно своите екипни разработки.
 
Шестнадесет представители от различни факултети на Русенския университет, разпределени в пет екипа, демонстрираха възможностите за разработването на специфични пазарни ниши, които освен да носят бизнес успех са насочени и към опазването на околната среда и природните ресурси. Програмата от презентации включи: доклад за бизнес средата на електромобилите в България; анализ на екологичните бизнес практики на три от най-големите компании в хранителния сектор в България; концепция за консултиране на земеделски производители за еко сертифициране; бизнес план за предприятие за преработка на отпадъци и бизнес план за изделия от рециклирани материали.
 Майсторският клас по Екопредприемачество се организира от Факултет Бизнес и мениджмънт на университета по съвместен проект с Института за изследване на обществата и знанието при БАН, финансиран от Институт за екологични изследвания (Хайделберг) и Германската федерална екологична фондация (DBU). Русенският университет бе един от трите университета България, избрани за провеждане на пилотното обучение, тъй като разполага с необходимата база и преподаватели, сертифицирани по методики на Harvard Business School и Cambridge University. В рамките на 10 седмици студентите имаха възможност да участват в иновативни обучителни практики за изграждане на своите умения и компетенции, включващи: тренинг за личностни характеристики, приложими в бизнес среда; иновативно мислене, креативност и формиране на идеи за бизнес дейност; предприемачески роли и развитие на успешни компании; бизнес планиране и презентиране пред инвеститори.
 
Семинарите и консултациите на екипите бяха водени от двама ментори – д-р ик. Свилен Кунев от Бизнес факултета и маг. ик. Емилиян Енев (Startup Factory), като някои от темите бяха илюстрирани с директни посещения на място при вече действащи еко предприемачи. Такъв бе примерът с реализирания семинар в еко хотел на територията на Природен парк „Русенски лом”, където студентите дискутираха със собственика внедрените модерни технологични решения за пестене на енергия, вода и ресурси, както и за стимулиране на местното производство и културни традиции.
С успешното завършване и на този майсторски клас по екопредприемачество вече 24 студенти от технически и хуманитарни специалности на университета получиха сертификат, удостоверяващ придобиването на специфични компетенции, които да са от полза за тяхното професионално развитие и успешна реализация в бързо променяща се бизнес среда. Форматът на обучението при желание може лесно да се адаптира към работа и с ученици от училищата в Русе и региона, които да надграждат своите умения още докато са кандидат-студенти.

 
Автор: гл. ас. д-р Свилен Кунев
За контакти и повече информация: 0887 934 639