вторник, 29 януари 2019 г.

Топла дискусия за насърчаване на предприемачеството във Филиал Силистра

На 29. януари 2019 г. ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) проведе топла среща в студения зимен ден с представители на Филиал Силистра - доц. д-р Диана Железова и доц. д-р Галина Личева. Обсъдиха се възможности за сътрудничество въз основа на международния проект INNOVENTER.


За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Оптимистична среща в Силистра с ученици от ПГСУАУ „Атанас Буров“, гр. Силистра по проект INNOVENTER (DEV 523)

На 29. януари 2019 г. ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) и представителят на Филиал Силистра (доц. д-р Дияна Железова) проведоха срещи с ученици от Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги "Атанас Буров", гр. Силистра. По време на срещите присъства и техния отговорен учител - Диана Жекова Иванова.


Целта на срещата беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 28 януари 2019 г.

Творческа среща с учениците от СУ "Възраждане", гр. Русе, по проект INNOVENTER (DEV 523)

На 28. януари 2019 г. се проведоха творчески срещи с учениците от СУ "Възраждане", гр. Русе, по проект INNOVENTER (DEV 523).


Дори грипът не успя да спре учениците от СУ "Възраждане" в подготовката им за предстоящите уникални обучения по социално предприемачество в рамките на проект INNOVENTER! Ръководени от учителката си Цветелина Радева те посетиха Русенския университет, за да получат финални наставления за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 25 януари 2019 г.

Творчески срещи в Силистра с ученици от ПЗГ "Добруджа" по проект INNOVENTER (DEV 523)


На 25. януари 2019 г. ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) и представителят на Филиал Силистра (доц. д-р Дияна Железова) проведоха срещи с ученици от Професионалната земеделска гимназия "Добруджа", гр. Силистра. По време на срещите присъства и техният отговорен учител - Галина Даскалова.
Целта на срещите беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.


За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 21 януари 2019 г.

Срещи с ученици от четири училиша от Разград по проект INNOVENTER (DEV 523)


На 21. януари 2019 г. Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) и Директорът на Филиал Разград (проф. дтн Станка Дамянова) проведоха срещи с ученици от следните разградски училища:
-ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф";
-ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“;
-ПГХТБ „Мария Кюри“;
-ППМГ „Академик Никола Обрешков".
 

По време на срещите присъстваха и техните отговорни учители, а в някои от училищата и директорите.


Целта на срещите беше да се предоставят финални наставления на средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 18 януари 2019 г.

Срещи с ученици от Разград и Лозница по проект INNOVENTER (DEV 523)

На 18. януари 2019 г. Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет (доц. д-р Даниел Палвов) и Директорът на Филиал Раград (проф. дтн Станка Дамянова) проведоха срещи с ученици от следните училища:
НПТГ „Шандор Петьофи“ - гр. Рагзрад
ПГИ „Робер Шуман“ - гр. Разград
ПГТС „Христо Смирненски“ - гр. Разград
ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ – гр. Лозница

По време на срещите присъстваха и техните отговорни учители, а в някои от училищата и директорите.
Целта на срещата беше да подготвят средношколците за предстоящите обучения по Социално предприемачество в рамките на международния проект INNOVENTER.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg