сряда, 22 май 2024 г.

Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

На 22 май 2024 г. се проведе Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени. Събитието е част от честванията на 30-годишнината от създаването на Факултет "Бизнес и мениджмънт" в структурата на Русенския университет "Ангел Кънчев".

Проф. дн Милена Кирова приветства младите изследователи и техните съавтори-научни ръководители, провели научно-приложни изследвания по актуални управленски, икономически и социални теми.

На форума бяха представени и дускутирани 22 научни доклада, изготвени от представители на трите катедри: "Бизнес развитие и иновации", "Икономика и международни отношения" и "Мениджмънт и социални дейности". Участваха общо 35 изследователи (17 студенти, 7 докторанти, 1 гл. асистент, 8 доценти и 2 професори) в т.ч. чуждестранен докторант от Китай. 

Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева, зам.-декан по научноизследователската дейност във ФБМ.


вторник, 21 май 2024 г.

Церемония по 24-тото издание на конкурса „Разработване на бизнес план“

На 21 май 2024 г. студенти и възпитаници на Русенския университет "Ангел Кънчев" се срещнаха в зала 2Г-208 (Читалнята на Библиотеката в корпус 2) във връзка с 24-тото издание на конкурса "Разработване на бизнес план".

Тържествената среща започна с представяне на възпитаници на  Факултет "Бизнес и мениджмънт", които споделиха своя опит като предприемачи. След внимателен преглед на повече от 60 разработки до финалната церемония бяха допуснати 12 студенти от следните специалности:

- Бизнес мениджмънт, 3 и 4 курс

- Индустриален мениджмънт, 4 курс

- Социални дейности, 2 курс

- Технология и управление на транспорта, 3 курс

- Мениджмънт на европейските проекти, магистър, 1 курс

- Бизнес администрация, магистър, 1 курс

- Технология на материалите, магистър, 1 курс

Във финалната част от срещата, преминала в топли дискусии и свидни спомени, действащите предприемачи обсъдиха с Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет възможности за запазване на изградените взаимоотношения.

Срещата приключи с групова снимка и пожелания за скорошни срещи. Да подкрепим местния си бизнес!


За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

неделя, 19 май 2024 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За девета поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научно-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения.


Форумът се провежда въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при ИУ – Варна.

Събитието се проведе в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак в периода от 17-19 май 2024 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета, като тази година участниците бяха двойно повече от предходната година и се разделиха в две работни секции. Представените научни разработки обхващаха пет тематични направления – международни инвестиции, международен туризъм, международен бизнес, международна интеграция и търговия, международно управление на хора.
В конференцията участници от катедра ИМО при РУ бяха две студентки от специалност „Икономика“, с научен ръководител гл. ас. д-р Даниела Илиева. Бирсен Басри изнесе доклад на тема „Българският износ в условията на членство в Европейския съюз“, който беше представен в тематично направление „Международна интеграция и търговия“ и предизвика оживена дискусия. 

Научното изследване разглежда предимствата и предизвикателствата, които произтичат от участието на България в единния европейски пазар. Анализирани са текущото състояние на българския износ, тенденциите и факторите, които му влияят, търговските връзки на България със съседните страни и са отправени предложения за подобряване на търговските потоци и разширяване на търговията със стоки и услуги. 
Фатме Данаджиева изнесе доклад на тема „Приложение на интернет в сферата на международния бизнес“, който представи в тематично направление „Международен бизнес“.

Научното изследване е фокусирано върху взаимовръзката между интернет технологиите и международния бизнес, като са изведени предимствата и ограниченията за бизнес. Въз основа на докладите, публикувани в DataReportal, е анализирано текущото състояние на проникване на интернет технологиите и мобилните комуникации на ниво Свят, Европа и България, като е направена съпоставка между тях. Отчетени са приложенията на интернет в сферата на международния бизнес, включващи електронна търговия, дистанционна комуникация, маркетинг чрез социални мрежи и др. Научната разработка разглежда използването на иновативни технологии като предоставяне на нови възможности за развитие и растеж на международния бизнес, но и същевременно откроява нови предизвикателства за сигурността и управлението на данни.
В останалите тематични направления бяха дискутирани разнообразни теми като: международните инвестиции във възобновяеми енергийни източници; биткойн халвинг и криптовалути; управлението на компании по време на криза; технологичния прогрес и търговията в Турция; икономическото сътрудничество между Китай и България; кобалтовия добив в Конго и др.
Всички участници получиха сертификати за представянето си. 

Най-атрактивните доклади във всяка секция спечелиха и специална грамота за най-добро представяне. Участничката от Русенски университет Бирсен Басри заслужено и безусловно спечели приза за най-добро представяне на своя доклад.Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците – седемнадесет на български език и четири на английски език, преминават през процедура за двойно анонимно рецензиране. Гл. ас. д-р Даниела Илиева е член на редакционната колегия, одобрила за участие разработките, които ще се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu. 
Тази година са предприети действия списанието да бъде индексирано във вторични бази данни на научни публикации - CEEOL, Google Scholar, EBSCO, RePec.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


вторник, 14 май 2024 г.

Професор от Мексико сподели ползите от обучението чрез игри и казуси

На 14 май 2024 г., в рамките на програма "Еразъм+" и Международната Еразъм седмица на Русенския университет бе проведен семинар с гост-лектор проф. д-р Даяна Волфолк-Руиз от Университет CETYS, Мексико. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов, академични координатори по програма Еразъм.


Проф. д-р Даяна Волфолк-Руиз сподели добри практики при бизнес обучението в Университет CETYS, Мексико и обсъди ползите от обучението чрез игри и казуси.

Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова, ЕРАЗЪМ-координатор за Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Участие на студенти от катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в лекция на тема “ЕКОлогия, ИКОномика или и двете?“

На 14 май 2024 г. студенти от специалностите „Икономика“, трети курс и студенти от специалност „Европейско и международно сътрудничество“, първи курс участваха в организираната от Университетска библиотека на Русенски университет лекция на тема „ЕКОлогия, ИКОномика или и двете?“.

Организатори на събитието са Русенският университет, в лицето на неговия Европейски Документационен Център и ЕВРОПА ДИРЕКТНО Русе, а лекцията се проведе в Университетската библиотека при Русенски университет (2Г.208). 

Експертът Румен Карамихалев, който е част от „Екип Европа Директно“ на Европейската комисия, представи своя дългогодишен практически опит пред студентите и дискутира с тях въпроси, свързани с еволюцията на екологията, предизвикателствата пред икономиката и кръговата икономика, Енергетика 101, ВЕИ производство и ВЕИ съхранение и др.

През последните тридесет години Румен Карамихалев е работил в различни държави за шведски стоманодобивни компании. Когато се връща в България и решава да се установи, прави проект и реализира строежа на екологична и енергоефективна къща. Тя е изградена от дървени панели тип „сандвич“ с енергиен клас А и цената й е много по-изгодна от тази на апартамент в София. 
Илияна Семерджиева, посланик на Европейския климатичен пакт, която също участва в организираното събитие, предизвика дискусия и направи коментар по актуални климатични теми.


Към студентите бяха отправени предизвикателни въпроси, поставящи на размисъл теми относно устойчивото развитие и потребление. 

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева
вторник, 30 април 2024 г.

Покана за включване в Лятно училище „Иновативен образователен модел“ в Полша

В периода от 24 до 28 юни 2024 г. Техническият университет в Лодз, Полша (Politechnika Łódzka) ще бъде домакин на Лятно училище „Иновативен образователен модел“ по проект educate4green: Партньорство за сътрудничество за иновации и развитие на зелени умения и знания, позволяващи трансформация и промяна за екологични работни места и предприятия (RO01-KA220-HED-000085618).

Politechnika Łódzka, Полша

​Първата транснационална дейност за учене, преподаване и обучение под формата на лятно училище предлага възможност за трансформационна промяна за зелен и дигитален преход и обмен на знания и опит за взаимно обучение, основани на примери от реалния живот и иновации
 
Планираната 5-дневна програма цели да улесни споделянето на опит между различни култури: румънска, италианска, полска и българска.
 
В съвременните турбулентни времена, организациите са все по-заинтересовани от насърчаването на трансформационната промяна за зелен и цифров преход. В резултат на това партньорите по проекта educate4green канят студенти да кандидатстват за (5-дневна) интензивна учебна програма. Тази програма ще позволи на студентите да се възползват от синергиите, създадени чрез междудисциплинарни трансфери между тематични модули, както и чрез примери и казуси, които се фокусират върху проблемите на околната среда.

Какво ще включва лятното училище?
» Взаимно обучение, основано на примери от реалния живот и иновации относно устойчиви модели и екологичен бизнес.
» Споделяне на опит между представители на Румъния, Италия, Полша, България и международна среда, подхранвана с обмен на добри практики между студенти, учители и обучители от партньорите по проекта.
» Обхваща основни теми за Gren Jobs, Green-Market, Green Business, иновации и позволяване на подобрени форми на сътрудничество между образованието, обучението и бизнеса.
» Тематични сесии и практически занятия относно:
Модул 1: Зелена заетост и предприятия;
Модул 2: Екологични и зелени пазарни възможности;
Модул 3: Устойчиви модели и екологичен бизнес;
 
Какви са ползите за участниците (студентите)?
◼︎ Подобряване на способността за мислене отвъд границите на дисциплините, създаване на връзки и разбиране как може да се развие зелен бизнес.
◼︎ Улеснява задълбочаването на знанията за прехода към зелена и дигитална икономика.
◼︎ Позволяване на подобрени форми на сътрудничество между образованието, обучението и бизнеса
◼︎ Излагане на мултикултурни знания, обмяна на опит в областта на околната среда, достойни работни места и екологична отговорност.
◼︎ Придобиване на отговорно поведение и разбиране на предизвикателствата на екологичната отговорност и озеленяването на работните места и предприятията
◼︎ Спечелени сертификати за участие от проект Еразъм+ educate4green.

Участници: преподаватели, студенти и обучители от
✔ POLITEHNICA Букурещ (Румъния );
✔ EUROTRAINING SOLUTION SRL (Румъния );
✔ InforElea Academy (Италия );
✔ Технически университет в Лодз / POLITECHNIKA LODZKA (Полша)
✔ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Ангел Кънчев" (България)

Как се осъществява кандидатстването?
Заинтересованите участници комуникират и изпращат автобиографиите си на ръководителя на проекта:
1. Име на организацията, държава и имейл адрес  
2. Крайният срок за попълване на регистрационната форма и автобиографията е до 20 май 2024 г.
3. Критериите за подбор: резултати от обучението, английски език, мотивация, сериозност, проактивно отношение, работа в екип и адаптивност в мултикултурни условия и желание за споделяне на опит.

Какво се очаква от избраните студенти? 
◼︎ Да притежават добри комуникативни умения на английски език (поне B2 ниво);
◼︎ Да имат основни компютърни умения;
◼︎ Да участват във всички учебни дейности съгласно дневния ред на събитието;
◼︎ Да имат желание да споделят опит в мултикултурна среда.

Къде се провежда първото лятно училище?
✔ Технически университет Лодж, Полша - Politechnika Łódzka, Al. Politechniki 8, 92-403 Łódź, Kampus B, budynek B9, pok. 12а
 
 
Новината подготви: доц. Ирина Костадинова


вторник, 16 април 2024 г.

Гост-лектор от Босна и Херцеговина проведе семинар по "Делови игри"

На 16 април 2024 г., в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Бизнес развитие и иновации" бе проведен семинар с гост-лектор проф. д-р Кръстан Борожевич от Международен университет в Травник, Босна и Херцеговина. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова в рамките на учебната дисциплина "Делови игри", изучавана от четвъртокурсници от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

Проф. д-р Борожевич сподели добри практики при бизнес обучението в Международен университет в Травник и обсъди със студентите ползите от обучението чрез игри и казуси.


Проф. Борожевич и още 4 професори от областта на транспорта посетиха и   форума „Национални дни на кариерата", организиран от Русенски университет и JobTiger. 


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

Покана за участие в Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

На 22. май 2024 г. ще се проведе Научна сесията за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт" от 14:00 ч. в зала 2Г.404, Русенски университет "Ангел Кънчев".

Събитието е част от честванията на 30-годишнината от основаването на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и се провежда със съдействието на Студентски съвет при Русенски университет "Ангел Кънчев".

Разработките следва да са свързани със специалностите / докторските програми, в които се обучават участниците и да засягат актуални обществено-икономически проблеми.

Заявки се подават до 10.05.2024 г., чрез попълване на формуляр.

Докладите се оформят в шаблон, който се изтегля от тук и се изпращат на mboneva@uni-ruse.bg до 16.05.2024 г.

Презентациите се подготвят в темплейт по избор, запазват се в .pptx и .pdf и се изпращат на mboneva@uni-ruse.bg до 21.05.2024 г.

Доклади, които са написани и представени на английски език, могат да бъдат номинирани за награда "Best Paper".

Пожелания за творческо вдъхновение за много нови идеи, благодарение на които да бъдете винаги с една идея напред!

"Творчество е да пробиеш през досадното, за да откриеш невероятното." 

Бил Мойърс

Новината подготви: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

четвъртък, 28 март 2024 г.

ФБМ представи своите специалности в "Деня на отворените врати"

На 28. март 2024 г. се проведе "Ден на отворените врати" в Русенски университет "Ангел Кънчев".

Представители на Факултет "Бизнес и мениджмънт" презентираха на кандидат-студенти възможностите за обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър" по следните специалности:

  • Бизнес мениджмънт
  • Дигитален мениджмънт и иновации
  • Европейско и международно сътрудничество
  • Икономика
  • Индустриален мениджмънт
  • Публична администрация
  • Социални дейности
Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

понеделник, 25 март 2024 г.

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

На 25 март 2024 година, екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа в П.Н. 3.4. Социални дейности. Тя се проведе във Велико Търново под егидата на НАОА и бе открита от председателя на Агенцията проф. д-р Елиза Стефанова. 
 
Представители на академичната общност от всички университети, обучаващи студенти по специалности в професионалното направление осъществиха заедно с практици от Министерството на труда и социалната политика, МОН, експерти на комисията по образование на НС и членове на Акредитационния съвет обсъдиха актуални проблеми на акредитацията и професионална реализация на специалностите от различните образователно квалификационни степени в социалните дейности. 
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа
 
Участниците подчертаха значимостта на обучението по социални дейности предвид факта, че във века на глобална дигитална трансформация социалната работа остава от малкото професии, в които не може човек да бъде изместен от изкуствения интелект или роботи. Тава поставя сериозни предизвикателства пред обучаващите бъдещи специалисти.
 
Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Екип на катедра “Мениджмънт и социални дейности” взе участие в кръгла маса за качество на образованието по социална работа

Освен подготовката за предстоящата акредитация на специалностите от професионалното направление, следобедната сесия на кръглата маса протече в дискусия по предложения и промени за повишаване на качеството на професионалното направление. Предложенията на участниците във форума ще бъдат обект на последващо обсъждане и инициатива в комисиите по образование и социална политика на Народното събрание.
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg
 

сряда, 20 март 2024 г.

Лектор от практиката запозна студенти от ФБМ с възможни приложения на изкуствения интелект в електронната търговия

На 20. март 2024 г. студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" се запознаха с актуална и практически насочена тема "Приложения на изкуствения интелект в електронната търговия".

Милен Янкулов - маркетингов директор в Ontotext, представи на студенти от специалности "Индустриален мениджмънт", "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" потенциала на изкуствения интелект с конкретни инструменти да се предлага по-добро потребителско преживяване, да се изпълняват по-бързо ежедневни задачи при е-търговия и да се постигат поставените маркетингови цели.

Лекторът от практиката препоръча на студентите да не се страхуват от изкуствения интелект, а да се научат да се възползват от неговите възможности, за да имат успешна реализация на по-привлекателни позиции.


Новината подготви: гл. ас. д-р Мирослава Бонева


понеделник, 18 март 2024 г.

Предстоящо откриване на Клуб “Инвестиционни стратегии”

 Клуб “Инвестиционни стратегии” най-учтиво Ви кани да присъствате на официалното ни откриване, което ще се проведе на 19-ти март 2024 г. (вторник) от 12:00 ч. в Русенски университет “Ангел Кънчев”, втори корпус, зала “Сименс” (2Г.204).Този клуб е инициатива, която се стреми да обогати финансовата култура на студенти, граждани и ученици и да им предостави възможност да изучават, обсъждат и развиват практическите си познания в областта на инвестициите.За нас ще бъде голямо удоволствие да присъствате на събитието.


С уважение,

Клуб “Инвестиционни стратегии” към Русенски университет “Ангел Кънчев”

Email: ru.investor.24@gmail.com

четвъртък, 7 март 2024 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" организира конкурс за постер на тема "Споделено бъдеще за трансформираща промяна"

 

Уважаеми, студенти,

Във връзка с честването на Световния ден на социалната работа на 19.03.2024 г., Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет съвместно със Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association - Русе организират:
 
⭐ КОНКУРС за ПОСТЕРИ на тема:
 
"Споделено бъдеще за трансформираща промяна"- 
„Превенция и справяне с пренаталното насилие"
 

Постерите могат да бъдат изработени на картон или друг подходящ материал във формат не по-малък от А4. Възможно е да бъдат нарисувани, апликирани, да се представи есе, послания, стихотворения върху постера или др. креативни идеи.
 
❗Постерите могат да бъдат индивидуални или екипни!

Срокът за предаване е 15.03.2024 г.  във втори корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" в кабинет 112 или при охраната на втори корпус.
 
❗ На постера е необходимо да запишете имената на студентите участвали в изработването му, курс и специалност.
 
🏆 На 20.03.2024 г. ще се обявят резултатите от конкурса и ще се наградят най-добрите идеи в рамките на международна конференция за пренатално насилие по проект “Мултидисциплинарен подход за превенция, разпознаване, скриниране и справяне с всички форми на перинатално насилие - MAP", финансиран от ЕК.
 
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg