петък, 31 март 2023 г.

Силата на микрообученията обсъждаха представители на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на работна среща в Марибор, Словения

    На 31. март 2023 г. в Марибор, Словения се проведе втората среща по Erasmus Project - Leaders of the Green Economy (LGE) (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263). Домакин на еднодневния семинар бе доц. Marina Letonja от DOBA Business School (Словения), придружена от колегите си д-р Karolina Babič и магистър Vesna Lešnik Štefotič. В събитието се включиха участници и от останалите университети - партньори по проекта: 

- University American College Skopje (Северна Македония), представен от  доц. Ana Tomovska Misoska и доц. Dusica Serbinoska,

- University of Rijeka (Хърватия), представен от доц. Marko Tomljanovic и доц. Pavle Jakovac, и 

- University of Ruse "Angel Kanchev" (България), представен от доц. Irina Kostadinova и докт. Ana Todorova.


Силата на микробученията обсъждаха представители на катедра Мениджмънт и социални дейности на работна среща в Марибор, Словения

Семинарът бе посветен на разработването на казуси, видеоклипове и викторини за учениците с цел обмен на най-добрите практики в преподаването и за постигане на допълнителен напредък в мултимедийното преподаване и микрообучението. Магистър Štefotič подробно запозна присъстващите с основни правила и принципи за разработка на мултимедийни материали и провеждане на мултимедийни обучения.

Силата на микробученията обсъждаха представители на катедра Мениджмънт и социални дейности на работна среща в Марибор, Словения

Д-р Babič изнесе лекция относно практическата реализация на казуси и видео материали и акцентира върху викторините като съвременен педагогически инструмент. Целта е да се подобри взаимодействието между преподаватели и студенти като се направи учебният процес по-интерактивен, иновативен и съобразен с характеристиките на дигиталното поколение и цифровия свят.

Повече за проекта: Целта на проекта Leaders of the Green Economy (LGE) е да създаде мултикултурна университетска среда, която да стимулира развитието на концепции за кръгова икономика от студенти от различни бизнес специалности. Чрез дейностите по проекта и разработваните материали - видео обучения, казуси и куизи се предоставя възможност на студентите посредством интерактивни и иновативни методи на обучение да развият знания, умения и компетентности за кръгова и зелена икономика. Това неминуемо ще ги направи по-подготвени за бъдещата им професионална реализация като същевременно ще помогнат и на компаниите да прилагат по-активно и успешно принципите на кръговата икономика. 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна кандидат-студенти в Деня на отворените врати

 На 31. март 2023 г. в Русенския университет се проведе Ден на отворените врати. Факултет "Бизнес и мениджмънт" представи 7-те си специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър":

  • Индустриален мениджмънт
  • Дигитален мениджмънт и иновации
  • Икономика
  • Европейско и международно сътрудничество
  • Бизнес мениджмънт
  • Публична администрация
  • Социални дейности
Повече информация за балообразуващи оценки, изучавани дисциплини и потенциална реализация вижте тук.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

сряда, 29 март 2023 г.

Представяне на Прокредит банк и възможностите за стаж и работа пред студенти на ФБМ

На 29. март 2023 г. гост на занятие със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт" бе г-н Румен Йорданов - регионален мениджър на Прокредит банк за Русенска област. Той представи мисията и ценностите на банката, спецификата на банковите ѝ операции, въздействието ѝ върху социалното и икономическо развитие в областта и страната. Акцент се постави върху възможностите за провеждане на стажове на студенти по време на тяхното обучение в университета, както и евентуално последващо кандидатстване за постоянни работни позиции в структурите на банката. 

Представяне на Прокредит банк и възможностите за стаж и работа пред студенти на ФБМ

Въпросите от страна на студентите провокираха интересна дискусия относно търсените от бизнеса качества и умения в младите хора, балансираното управление на личното кариерно развитие и др.

Стела Сиромахова - студентка в 3. курс специалност "Бизнес мениджмънт" сподели личния си 11-месечен опит като стажант в същата банка. Заедно с г-н Йорданов откроиха трите най-нужни и търсени качества, които трябва да притежават стажантите и бъдещите банкови служители в Прокредит банк: отговорност, любознателност, владеене на английски език (ниво В1 - В2).  

Събитието, израз на практическата насоченост на обучението на студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и връзката им с представители на бизнес средата, бе организирано от доц. Павел Витлиемов, доц. Калоян Стоянов (ръководител Кариерен център на Русенския университет), доц. Свилен Кунев, гл. ас. д-р Мирослава Бонева. 

Новината подготвиха доц. д-р Свилен Кунев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

събота, 25 март 2023 г.

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

    ПРОДОВОЛСТВИЕТО: НЕСИГУРНОСТ ИЛИ МНОГООБРАЗИЕ НА РЕШЕНИЯТА (МЛЯКО vs. ЩУРЦИ) бе темата, по която разсъждаваха смесени средношколски отбори на 15 училища от областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Плевен. На 24 март те премериха сили в традиционното междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“.
 
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

    Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ предизвикаха иновативността и креативността на учениците от 11-ти и 12-ти клас с актуална тема за продоволствието и необходимостта от новаторски решения за комплексно използване на всички природни, икономически, социални, научно-технически и други фактори и условия. Задачата на учениците бе да генерират и представят своя идея с потенциал за значим социално-икономически ефект в подкрепа на разумната, пълноценната и природощадяща употреба на хранителните ресурси.
 
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
 
    Свободата на мислене и многообразието от възможни решения вдъхнови смесените отбори, които в рамките на по-малко от 2 часа работиха по зададен казус, за да подготвят своите предложения. Предварително подготвени ментори – студенти от специалност „Бизнес мениджмънт”-I курс съветваха отборите как най-ефективно и систематично да се справят с поставената задача.
 
 
    Всеки отбор по регламент разполагаше с 3 минути, за да презентира идеята си пред компетентно жури, което включваше представители на РУО – Русе, Община Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и управители на бизнес и нестопански организации. Те оценяваха разработките в категории: иновативност, креативност, социална значимост и приложимост.
 
🥇 Отборът класиран на първо място тази година е в състав Симона Златкова 11 клас възпитаник на СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Мартин Димов 12 клас възпитаник на ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе, Ричард Станчев, Виктория Добрева, Виктория Русева и Валентин Барбуков от 11 клас възпитаници на АЕГ „Гео Милев“ – Русе и Денис Атилов 11 клас възпитаник на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, и единодушно спечели адмирациите на журито с идеята си за направата на филтър за мляко. Екипът спечели и награда в категория „Иновативност“.
 
🥈 Техни подгласници са учениците: Здравко Иванов 12 клас възпитаник на ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, Дария Георгиева, Алис Билянова, Иван Благов и Виктория Иванова от 11 клас на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе и Вихра Македонска 11 клас СУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе, които спечелиха отборно второ място с идеята си за производство на кисело мляко с протеин от нахут.
 
🥉 Третото място грабна екип разработил идея за социално подпомагане с хранителни продукти под мотото „No waste – No hungry“. Участници в екипа бяха Елена Трифонова 12 клас СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Мария Магдалена Москова 12 клас ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, Ипек Пастърмаджиева възпитаник на ПГСАГ „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново, Ани Вескова 12 клас представител на СУ „Възражане“ – гр. Русе и Стефания Йорданова и Виктория Стоянова възпитанички на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе.
 
    В категория „Социална значимост“ спечели идеята за ресторант “Green Future”, която представиха Ивана Михайлова, Мартина Тракиева, Ива Гунчева и Павлин Кънчев от 12 клас на ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, Стела Георгиева от 12 клас на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, Преслава Желева 12 клас СОУ „Възраждане“- град Русе и Ния Петрова 11 клас МГ „Баба Тонка“ – град Русе.
 
    Наградата за „Приложимост“ свързана с Вендинг машина за протеинови храни „PROtoGo“, спечелиха Милен Крушков 11 клас и Ивон Билянова 12 клас на СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла, Росен Раднев 11 клас СУ „Йордан Йовков“ – град Русе, Неделина Неделчева 11 клас СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Садифе Мюмюнова 12 клас ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени и Алис Туна 11 клас ПГИУ „Елиас Канети“ – град Русе.
 
    Идея за направата на вертикални ферми „Vert agro“ спечели в категория „Креативност“. Нейни автори бяха Борис Калинов 11 клас СУЕЕ „Константин Кирил Филосов“ – град Русе, Силвия Митева 12 клас ПГО „Недка Иван Лазарова“ – град Русе, Геновева Бюйлекова 11 клас СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Дениз Иванов 12 клас ПГИУ „Елиас Канети“ – град Русе, Здравко Димитров 12 клас СУ „Възраждане“ и Паолина Тодорова ПГ по земеделие „Стефан Цанов“ – град Кнежа.
 
    Експертният състав на журито връчи на иновативните и предприемчиви участници и допълнителна награда за „Екипност“, която отиде при екип представил идея свързана със създаване на „Ферма за щурци“. В екипа участваха възпитаници на СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла, ПГСАГ „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново, ПГИУ “Елиас Канети“ – гр. Русе, СОУ „Йордан Йовков“ и АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе
 
 
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

     Участниците в състезанието получиха сертификати, които им осигуряват възможност за директно класиране в специалности, предлагани в Русенски университет.

 
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

петък, 24 март 2023 г.

Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»

Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»
 
Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»
 
 
Резултати:
 
🥇 1 място – постер № 5 с 63 гласа (Даяна Георгиева, Сюлбие Хюсмен, Ирина Енчева - 3 курс Социални дейности)
 
 
Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»

 
🥈 2 място – постер № 15 с 56 гласа (Йоана Александрова, Никол Илиева, Джейлян Сезгин Феим - 3 курс Социални дейности)
 
Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»

 
🥉 3 място- постер № 17 с 52 гласа (2 курс Социални дейности)
 
 
Награждаване на студенти, участвали в конкурс за постери на тема «Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия»

 
Общо гласували: 242 човека
 

Честито на наградените! Благодарим на всички участници за креативността, желанието и интереса, които сте вложили при създаването на постерите! 💜

 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

понеделник, 20 март 2023 г.

Покана за участие в междурегионално състезание "Зачитане на многобразието чрез съвместни социални действия"

Русенски университет „Ангел Кънчев“, чрез катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ организира традиционно годишно междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора и развитие на социално отговорно поведение.
Темата на събитието е: „ЗАЧИТАНЕ НА МНОГООБРАЗИЕТО ЧРЕЗ СЪВМЕСТНИ СОЦИАЛНИ ДЕЙСТВИЯ“. То ще се проведе на 24.03.2023 г. (петък) от 10.00 до 16.00 часа в зала 2.203 Русенски университет „Ангел Кънчев“. 
 
 
Покана за участие в междурегионално състезание "Зачитане на многобразието чрез съвместни социални действия"

Формираните в деня на състезанието отбори ще бъдат подкрепяни от предварително обучени от катедра „МСД“ ментори - студенти от специалностите, изучавани във Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет.
 
Отборите ще бъдат оценявани в 4 категории: 
👉 иновативност, 
👉 креативност, 
👉 социална значимост и 
👉 приложимост на предлаганите идеи по зададена изходна ситуация, за която трябва да предложат решение.  
 
❗ Важно: Учениците, участници в състезанието, получават сертификат, който им позволява предварително класиране и записване в една от следните специалности Русенски университет: „Бизнес и мениджмънт“, „Социални дейности“ и „Публична администрация“. 
 
За всички участници в предвидената пауза е осигурен и индивидуален пакет за обяд, а наградите на победителите остават изненада. Вярваме, че тези наши инициативи развиват умения и компетенции, които са значими както за личностния просперитет на подрастващите, така и за споделеното по-добро бъдеще на нашите региони. 
Очакваме Вашите възпитаници и техните свежи идеи, защото само заедно можем да променяме света около нас!

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg

Покана за откриващото събитие на първото издание на инициативата „HR: Rush for Practice“ в Русенския университет

На 23. март 2023 г. ще се проведе откриващото събитие от  първото издание на инициативата „HR: Rush for Practice“ от 15:00 ч. в зала 101 на корпус 2 в Русенски университет "Ангел Кънчев".

На събитието, организирано от софтуерната компания PLEGGI, ще присъстват следните компании:

⭐️Кауфланд

⭐️Пощенска банка

⭐️МаркетСтар

⭐️Фикосота

⭐️Райкомерс

⭐️Witte Automotive

⭐️Еконт

⭐️Гопет Транс

⭐️Адрес

На място компаниите ще участват в случайния избор на екип за всяка позиция.

Екипите са сформирани от студенти, включително изучаващи специалности "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт", "Икономика" и "Социални дейности" във Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев". 

Преподавателите, участващи в инициативата са: доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Свилена Рускова, гл. ас. д-р Силвия Белоева и гл. ас. д-р Мирослава Бонева. 

Събитието се организира с подкрепата на Ректорското ръководство, Центъра за кариерно развитие, Дирекция за връзки с обществеността при Русенски университет "Ангел Кънчев". 

Очаквам ви на събитието!Новината подготвиха гл. ас. д-р Мирослава Бонева и Цветелин Николов

Постерът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" получи награда за атрактивност и информативност

На 20. март 2023 г. се проведе заключителната церемония по награждаване на колективи и проекти от Фонд научни изследвания на Русенски университет "Ангел Кънчев" 2022. 

Ректорът акад. Христо Белоев, дтн връчи на гл. ас. д-р Евгения Братоева грамота за трето място, отличаваща колектив с ръководители гл. ас. д-р Евгения Трифонова Братоева и гл. ас. д-р Наталия Венелинова Трофилова за постер, представящ  проекта 2022-БМ-01 „Изследване на регионалните потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“. Новината подготвиха гл. ас. д-р Мирослава Бонева и гл. ас. д-р Евгения Братоева

петък, 17 март 2023 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" обявява конкурс за постер на тема "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия"

 

Уважаеми, студенти,

Във връзка с честването на Световния ден на социалната работа на 21.03.2023, Катедра "Мениджмънт и социални дейности" - Русенски университет съвместно с Център за развитие на устойчиви общности/ CSCD - София и Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association - Русе организират:
 
⭐ КОНКУРС за ПОСТЕРИ на тема: "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия"
 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" обявява конкурс за постер на тема "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия"
 
Постерите могат да бъдат изработени на картон или друг подходящ материал във формат не по-малък от А4. Възможно е да бъдат нарисувани, апликирани, да се представи есе, послания, стихотворения върху постера или др. креативни идеи.
 
Срокът за предаване е 20.03.2023 във втори корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев" в кабинет 112 или при охраната на втори корпус.
 
❗ На постера е необходимо да запишете имената на студентите участвали в изработването му, курс и специалност.
 
🏆 На 24.03.2023 ще се обявят резултатите от конкурса и ще се наградят най-добрите идеи в рамките на 2 годишния юбилей от подписването на териториален протокол в подкрепа на икономическото овластяване на жени, преживели насилие от интимния партньор.
Заповядайте във 2 корпус, зала 2.203 на РУ "Ангел Кънчев ", където ще се проведат инициативи под надслов "Зачитане на многообразието чрез съвместни социални действия".
 
📌 Начало - 10.00 часа.
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg