сряда, 27 февруари 2019 г.

Обучения за социално предприемачество по проект INNOVENTER в Русенския университет (DEV 522, DEV 523)

В периода 26-27. февруари 2019 г. десетки ученици взеха участие в обученията по Социално предприемачество, представяйки следните училища от област Русе:
- ПГИУ „Елиас Канети“, гр. Русе;
- СУЕЕ „Свети Константин-Кирил Философ“, гр. Русе;
- ПГО „Недка Иван Лазарова“, гр. Русе;
- ПГРКК, гр. Русе;
- СУ „Възраждане“, гр. Русе;
- СУ „Панайот Волов“, гр. Бяла.

Средношколците се справиха блестящо! Формираха се шест смесени екипа (DEV 522), които представиха общоградски инициативи в сферата на Социалното предприемачество. Всяко училище представи и своите инициативи (DEV 523), чрез които се насърчава предприемачеството сред средношколците. Ето защо организаторите на събитието изказаха благодарност на учителските колективи, които подпомагат своите ученици да формират перспективни умения.
Обучението се проведе с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева. Те и отговорните учители поднесоха искрена подкрепа на средношколците и ги насърчиха да изберат родния си край за своята бъдеща реализация.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Колектив от Факултет "Бизнес и мениджмънт" получи специалната награда на ректора за постер

На 26. февруари 2019 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се откри постерна изложба, отразяваща резултатите от работата по проектите, финансирани от Фонд „Научни изследвания" през изминалата година.
Колектив от Факултет "Бизнес и мениджмънт" с ръководител доц. д-р Свилена Свиленова Рускова получи СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на ректора за постера по проект 18-БМ-01 „Приложни изследвания на инструментариума на ко-мениджмънта за постигане на устойчиво развитие.


За повече информация:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
https://www.uni-ruse.bg/news/Lists/List/DispForm.aspx?ID=1388

петък, 22 февруари 2019 г.

В Психиатричната клиника на Атина се проведе международна среща по проект INNOVENTER

В периода 21-22 февруари 2019 г. мощна делегация, представляваща екипа на Русенския университет по проект INNOVENTER (DEV 524 и DEV 621) взе дейно участие в двудневните международни семинари. От една страна се представи опита на различни обучителни организации от Русе, Разград, Силистра и Бяла, а от друга страна се проучи опита на чуждестранните партньори на консорциума в обученията по Социално предприемачество.

След края на семинарите успешно излязохме от Психиатричната клиника на Атина.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 20 февруари 2019 г.

В психиатричната клиника на Атина се проведе работната среща по проект INNOVENTER

На 19. и 20. февруари 2019 г. по време на работната среща се разгледаха текущите резултати на всички партньори от проект INNOVENTER. Представителите на Русенския университет - доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева запознаха консорциума с напредъка по всички работни пакети. Водещият партньор, подкрепен от всички останали, изказа похвала за изключително високите постижения на екипа на Русенския университет по обученията на ученици в целевите региони.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 14 февруари 2019 г.

Финална подготовка на учениците от ПГИУ "Елиас Канети" гр. Русе за предстоящите обучения по социално предприемачество по проект INNOVENTER (DEV523)

На 14. февруари 2019 г. ученици от ПГИУ "Елиас Канети" гр. Русе се срещнаха с Ръководителя на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото на Русенския университет (доц. д-р Даниел Павлов) за последни наставления по подготовката на дистанционите обучения на проект INNOVENTER (DEV 523).


Учениците, активно подпомогнати от техния Директор - Анелия Георгиева и отговорните учители Боряна Илчева и Даниела Иванова, представиха своите кръжочни и други дейности, чрез които в учебното заведение се подпомага социалното предприемачество.

Важен момент от срещата беше и дискусията относно възможността на средношколците да потърсят реализация в своя роден край.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 13 февруари 2019 г.

Обучения в социално предприемачество по проект INNOVENTER в Силистра (DEV 522, DEV 523)

В периода 12-13. февруари 2019 г. десетки ученици взеха участие в обученията по Социално предприемачество, представяйки следните училища от Силистра:
- ПГСУАУ „Атанас Буров“
- ПЗГ „Добруджа“
Формираха се пет смесени екипа (DEV 522), които представиха общоградски инициативи в сферата на Социалното предприемачество. Всяко училище презентираха и своите инициативи (DEV 523), чрез които се насърчава предприемачеството сред средношколците. Ето защо организаторите на събитието изказаха благодарност на учителските колективи, които подпомагат своите ученици да формират перспективни умения.

Обучението се проведе в АРГИ центъра с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл. ас. д-р Миглена Пенчева с активната подкрепа на доц. д-р Диана Железова.
По време на презентирането присъстваха и редица представители на местния бизнес, нестопански организиции и местната власт! Те изказаха искрена подкрепа на средношколците и ги насърчиха да изберат родния си край за своята бъдеща реализация.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

Преподаватели от Русенски университет "Ангел Кънчев" и неговия Филиал Силистра посетиха лицей "Крал Карл I" в Остров, Румъния

На 13. февруари 2019 г. доц. д-р Даниел Павлов, доц. д-р Диана Железова и д-р Миглена Пенчева се срещнаха с директорката Моника Клаудия Дуда, зам.-директорката Флорика Константин и учители от лицея. Бяха обсъдени възможности за провеждане на квалификационни курсове за педагогическия персонал и други съвместни образователни инициативи по социално предприемачество въз основа на достиженията на Русенския университет по проект INNOVENTER.
За успеха на срещата чрез осъществяване на контакти и безвъзмезден превод допринесе и д-р Силвия Ангелова, хоноруван преподавател във Филиал Силистра.

За повече информация:
доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg
доц. д-р Диана Железожа, dmindizova@uni-ruse.bg

понеделник, 11 февруари 2019 г.

Топла среща с ученици от ПГО "Недка Лазарова", гр. Русе по проект INNOVENTER

На 11. февруари 2019 г. ученици от ПГО "Недка Лазарова" гр. Русе се срещнаха с Ръководителя на Центъра за насърчаване на предприемачесвтото на Русеснкия университет (доц. д-р Даниел Павлов) за последни наставления по подготовката на дистанционите обучения на проект INNOVENTER (DEV 523).

Учениците, активно подпомогнати от техния Диркетор - г-жа Диана Иванова, представиха своите кръжочни и други дейности, чрез които в учебното заведение се подпомага социалното предприемачество.

Важен момент от срещата беше и възможността на средношколците да потърсят реализация в своя роден край.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 8 февруари 2019 г.

Обучения за социално предприемачество по проект INNOVENTER в Разград (DEV 522, DEV 523)

В периода 07-08. февруари 2019 г. десетки ученици от област Разград взеха участие в обученията по Социално предприемачество, представяйки следните училища:
- НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград
- ПГХТБ „Мария Кюри“, гр. Разград
- ППМГ „Академик Никола Обрешков", гр. Разград
- ПГИ „Робер Шуман“, гр. Разград
- ПГТС „Христо Смирненски“, гр. Разград
- ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф", гр. Разград
- ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“, гр. Разград
- ПГВМЗ „Александър Стамболийски“ – гр. ЛозницаФормираха се четири смесени екипа (DEV 522), които представиха общоградски инициативи в сферата на Социалното предприемачество. Всяко училище презентира и своите инициативи (DEV 523), чрез които се насърчава предприемачеството сред средношколците. Ето защо организаторите на събитието изказаха благодарност на учителските колективи, които подпомагат своите ученици да формират перспективни умения.

Обучението се проведе във Филиал Разград на Русенския университет, с директор проф. дтн Станка Дамянова, с лектори  доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Миглена Пенчева.


За повече информация: доц. д-р Емил Коцев, ekotsev@uni-ruse.bg

сряда, 6 февруари 2019 г.

Студенти участват в проект INTERGEN

На 06. февруари 2019 г. десетки студенти от специалностите Бизнес мениджмънт, Публична администрация, Технология и управление на транспорта и Индустриален мениджмънт взеха активно участие в анкетните проучвания и дискусии в първата международна академична мрежа за междупоколенчески бизнеси INTERGEN.

Техният принос е фундаментален в оформянето на първите местни, национални и международни проучвания относно нагласите на бакалаврите да стартират бизнеси, в които да интегрират свои роднини.
Повече информация за мрежа INTERGEN е публикувана тук
Успех, спасители на родния ни край!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов