вторник, 28 ноември 2023 г.

Съвместни обучителни дейности между кат. "Мениджмънт и социални дейности" и Университетски център гр. Питещи, Румъния

    В периода 27.11-01.12.2023г. преподаватели от катедра "Мениджмънт и социални дейности" провеждат съвместни обучителни и практически дейности с преподаватели от Политехническия университет в Букурещ - Университетски център гр. Питещи, Румъния за студентите от специалност "Социални дейности" при Русенски университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм. 

  Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    В рамките на своето посещение преподавателите д-р Лучия Неагое и д-р Диана Раду представиха пред студенти от специалност "Социални дейности" университетския център в гр. Питещи. Двете лекторки изнесоха интригуващи лекции свързани с румънския опит по отношение на "Информирано за Травмата обучение в университета" и "Предизвикателства и препоръки на румънските приемни родители за техните супервизиращи социални работници"

 Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    Интерактивна дискусия завладя аудиторията с въпроси свързани с управлението и функционирането на приемната грижа в двете държави, прилагането на индивидуален и човешки подход при обучението и работата на бъдещите социалните работници. Двата университета поддържат тесни партньорски отношения и практики. 

Съвместни обучителни дейности между кат. "Мениджмънт и социални дейности" и Университетски център гр. Питещи, Румъния
Съвместни обучителни дейности между преподаватели от кат. "Мениджмънт и социални дейности" и от Университетски център гр. Питещи, Румъния

    През летния семестър още трима студенти от университета в гр. Питещи ще се обучават в специалност "Социални дейности" при Русенски университет "Ангел Кънчев" по програма Еразъм

    Хуманният подход в обучението и работата със студенти и потребители се превърна в мото на съвместните преподавателски дейности.

✉ Новината подготви: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра "Мениджмънт и социални дейности", sruskova@uni-ruse.bg

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

На 27.11.2023 по покана на Еразъм офиса на Русенски университет "Ангел Кънчев", проф. Elena Fleaca от National University of Science and Technology POLITEHNICA Bucharest изнесе международен семинар за студенти и преподаватели на тема:

Sustainable Development and Corporate Sustainability Reporting Directive as well as the new obligatory standards for the companies

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Участници от страна на студентите бяха представители на три специалности: Бизнес мениджмънт, Индустриален мениджмънт и Технология и управление на транспорта. 

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Международен семинар за студенти и преподаватели с проф. Elena Fleaca от POLITEHNICA Bucharest

Модератори на събитието бяха доц. д-р Свилен Кунев и доц. д-р Ирина Костадинова от катедра "Мениджмънт и социални дейности" при Факултет "Бизнес и мениджмънт".

✉ Новината подготви: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

петък, 24 ноември 2023 г.

Преподаватели от катедра “Бизнес развитие и иновации” на официален прием по случай 52-та годишнина от основаването на ОАЕ

На 24.11.2023 г. доц. д-р Людмила Михайлова и доц. д-р Емил Папазов  участваха в тържествен прием по случай националния празник на Обединените Арабски Емирства (ОАЕ), по покана на Н.Пр. г-н Султан Алнуайми, посланик на ОАЕ в България. Събитието се проведе в гр. София и събра Дипломати от цял свят, с част от които бяха обсъдени възможности за сътрудничество и обмен на преподаватели и докторанти в професионално направление "Икономика". Отбелязан бе интерес към докторската програма по "Икономика и управление (индустрия)" в Русенския университет, по която в момента се обучават 4 чуждестранни докторанти към катедра "Бизнес развитие и иновации", Факултет "Бизнес и мениджмънт".


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

четвъртък, 23 ноември 2023 г.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда"

    На 23 ноември 2023 г. (четвъртък) се проведе семинар на тема: „Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда“ по проект Leaders of the Green Economy, 2022-1- MK01-KA220-HED-000089263.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"
     
    Ръководителят на проекта доц. д-р Свилена Рускова заедно с доц. д-р Ирина Костадинова показаха основните резултати постигнати по отделните работни пакети. Доц. д-р Свилен Кунев представи методика за работа с казуси и даде пример с конкретен казус, разработен за нуждите на проекта.

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

     Участници в събитието бяха представители на 15 катедри от всички факултети на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"
 
Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

Семинар "Зелена икономика: използване на казуси за преподаване и научни изследвания в интердисциплинарна среда" проведе кат. "Мениджмънт и социални дейности"

    Екипът на проекта в състав: доц. д-р Свилена Рускова (ръководител на проект за РУ); проф.дн Диана Антонова; доц. д-р Даниел Павлов; доц. д-р Свилен Кунев; доц. д-р Ирина Костадинова и докт. Ана Тодорова, е готов да предостави материали и на други заинтересовани колеги, които не успяха да участват в събитието.

✉ За контакт: доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg

понеделник, 20 ноември 2023 г.

Пътуваща изложба по повод 200 години от рождението на Шандор Петьофи пристигна в Русенския университет

Русенският университет става домакин на изложбата "Петьофи обикаля света", организирана от Унгарския културен институт „Лист“. Експозицията е разположена в топлата връзка между Ректората и Корпус 2 на университета. „Петьофи обикаля света“ е международна изложба, която е организирана по повод 200 години от рождението на унгарския поет. Целта ѝ е да разкрие на посетителите необикновените качества на поета-революционер Шандор Петьофи. 

Експозицията включва 13 пана с най-ценните приноси на Петьофи в пробуждането на унгарската народност към национална независимост. Петьофи е символът на романтичната епоха и национално-освободителната борба на Унгария. За краткия си 26-годишен живот Шандор Петьофи оставя на света близо 1000 стихотворения, като неговата вълнуваща поезия докосва сърцата, както на поколения унгарци, така и на милиони читатели по света. Той става главен вдъхновител и на българското национално-освободително движение.  

Изложбените пана ще останат на разположение на посетителите до 15.01.2024 г. 

Събитието е организирано със съдействието на гл. ас. д-р Христина Соколова - унгарист и преподавател в катедра "Икономика и международни отношения", Факултет "Бизнес и мениджмънт".

Новината подготви гл. ас. д-р Христина Соколова 

четвъртък, 9 ноември 2023 г.

Вихрен Бисет - възпитаник на ФБМ е търговски директор на компанията-победител в категория ,,Бизнес в първите 20 милиона“ от конкурса ,,Мениджър на годината“ за 2023 г.

 

На 02 ноември 2023 г. по време на тържествената церемония на конкурса „Мениджър на годината“, състояла се в Софийската опера и балет, Вихрен Бисет - търговски директор на „Инаут Трейд“ ЕООД получи наградата в категория ,,Бизнес в първите 20 милиона“, връчена от Тонислав Попов, главен финансов директор и изпълнителен директор на bTV Media Group в България. Източник

Източник: Мениджър.

Вихрен Бисет е възпитаник на Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев". През периода 2013-2017 г.  се обучава в специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър" и се дипломира с отличен успех като първенец на специалността.

Всички преподаватели си спомнят активното представяне на Вихрен Бисет в учебната и научноизследователската дейност. С гордост го поздравяват за професионалните успехи и заслужения приз!


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


За новината са използвани материали от: 

https://eushipments.com/team/

https://www.facebook.com/managerbg/posts/747734227392519?ref=embed_post

https://newsfbm.blogspot.com/2017/09/blog-post_21.html

Практическо занятие и кръгла маса за студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет и специалност „Социални дейности” на Шуменски университет

На 08.11.2023 г. се проведе съвместно практическо занятие за студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет и специалност „Социални дейности” на Шуменски университет на тема: 
 
“Креативни подходи за култивация на бизнес идеи в подкрепа на общността и развитие на управленски умения за вземане на решения в динамична среда”
 
 
    По-късно същия ден в Актова зала на Педагогически факултет на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" студентите и преподавателите от катедра "Мениджмънт и социални дейности" се включиха в кръгла маса с основни теми:
        👉 обучителни инструменти и програми за развитие на социалното предприемачество; 
        👉 от какво имат нужда хората, развиващи социалните предприятия в България; 
        👉 какво се случва в Европа и какво като добри практики можем да приложим в България. 

    Доц. д-р Свилен Кунев представи “Академия за жени предприемачи”, в която група от преподаватели-ментори от Русенски университет "Ангел Кънчев" работят с жени предприемачи в хибридно обучение и развиват техните идеи, докато не станат реалност. 
 
Кръгла маса на тема "Иновативни практики в областта на социалното предприемачество в ЕС"
Снимка:OPEN SPACE Foundation
Обучението в “Академия за жени предприемачи” покрива следните акценти:
         starting your dream
        exploring your dream
        planning your dream
        making your dream
        marketing your dream
        pricing your dream
        selling your dream
        managing your dream
        profiting your dream
        keeping track on your business
        funding your dream
        formalising your dream
 
Практическо занятие и кръгла маса за студенти от специалности „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“ на Русенски университет и специалност „Социални дейности” на Шуменски университет
    Съобразно специфични критерии, самооценка и оценка от комисията и другите участници в първото издание на Академията са избрани финалистки, които са финансово подкрепени за реализирането на техните проекти.

Съорганизатори на провелата се кръгла маса:

     Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е плод на многовековни културно-просветни традиции. Той е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа и носи името на епископ Константин Преславски – един от най-образованите и най-талантливите преки ученици на Кирил и Методий.

    ​​​​​​​​​​​​​​Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

    Фондация ОПЪН СПЕЙС е неправителствена организация, основана 2007 г., с цел подкрепа и насърчаване на културния диалог и взаимоотношения чрез различни форми на изкуството и общуването. Търси и създава мостове между традициите и модерното, между културите, между поколенията. От 2008 год. развива обучителни и културни програми, работи в НПО и обучителни институции от Европа, Африка и Азия.
 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg
 

 


сряда, 8 ноември 2023 г.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    На 7 ноември 2023 г. студенти от 3-ти и 4-ти курс на специалност „Социални дейности“ обсъждаха със специалисти от Фондация „ОЗОН“ проблеми на мултидисциплинарна работа с потребители с психични увреждания, приложните аспекти на методите и технологиите за психо-социална работа с уязвими групи, спецификата на социалната подкрепа за стари хора и ролята на супервизията в социалната работа.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    Бъдещите социални работници и техните преподаватели имаха възможността да дискутират актуални за социалните услуги проблеми с предоставящите грижа от дневния център за пълнолетни лица с увреждания, центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства и център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция - социални услуги в гр. Тутракан, както и от центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Белица.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    Центровете са новоразкрити бази, управлявани от Фондация „ОЗОН“, с чието ръководство предстои подписване на меморандум за сътрудничество. Студентите обмениха опит и с вече реализирани свои колеги, завършили успешно бакалавърската програма по „Социални дейности“ в Русенски университет.

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

Изнесени занятия с представители от практиката проведоха студенти от специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“

    Връзката с практиката, обмяната на опит и обсъждането на актуални професионални проблеми са ключови за подготвеността на младите специалисти и по тази причина преподавателския състав на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ се старае ежегодно да осигурява разнообразни, интересни интерактивни и изнесени форми на обучение, които да стимулират студентите да развиват умения, необходими за успешната им реализация в реална и динамична среда.

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bgпонеделник, 6 ноември 2023 г.

Уебинар на тема „Обучение по икономика на студенти от три поколения – нагласи на преподаватели и обучаеми“ проведе екипът на проект 5-2023

На 6 ноември 2023 г. от 11:00 часа в платформа за видеоконференции на BigBlueButton, междууниверситетски екип на научноизследователски проект № 5-2023 “Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z” от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и СА „Д. А. Ценов“ в състав доц. д-р Драгомир Илиев – ръководител, гл. ас. д-р Даниела Илиева от катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ, гл. ас. д-р Жельо Желев, проведоха уебинар на тема: “Обучение по икономика на студенти от три поколения – нагласи на преподаватели и обучаеми”.

На уебинара бяха представени резултатите от научно изследване, проведено сред 662 студенти и 330 преподаватели от български висши училища, които обучават студенти в икономически специалности. Респондентите са от РУ „Ангел Кънчев“, СА „Д. А. Ценов“, Икономически университет – Варна, УНСС, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Дискутирана беше корелацията между различните поколения Z, Y, X при студентите и Y, X и Baby Boomers при преподавателите и техните нагласи към използването на определени методи и подходи в преподаването на икономически дисциплини. Резултатите от допитването ясно показват предпочитанията на студентите за онагледяване на учебния материя в презентациите на преподавателите с примери от практиката, фигури и илюстрации. Все още има резерви в използването на видео съдържание и смартфоните в учебния процес.


Според резултатите, вече 67% от преподавателите полагат допълнителни усилия и време, за да подготвят по интересни и интерактивни учебни часове. Три четвърти от преподавателите заявяват нуждата от целенасочено и перманентно обучение на преподавателите за използване на новите технологии в обучението

В уебинара се включиха 29 преподавателя и докторанти от 6 висши училища - РУ „Ангел Кънчев“, СА „Д. А. Ценов“, Икономически университет – Варна, УНСС, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Нов български университет. 


След приключването на уебинара, всички участници получиха презентационните материали и е-сертификат за участие.

Уебинарът е организиран в изпълнение на проект 5-2023 “Предизвикателства и възможности пред дигиталното обучение по икономика на поколение Z”, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научноизследователската дейност.

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


Чуждестранният докторант Рашид Султан Алкайтуб обсъди резултати от научните си изследвания с преподаватели от ФБМ

На 06 ноември 2023 г., в катедра "Бизнес развитие и иновации" бе организиран докторантски семинар, в рамките на който чуждестранният докторант Рашид Султан Алкайтуб (докторска програма "Икономика и управление" (индустрия) представи част от своите научни изследвания. Получените и анализирани резултати от изследванията по докторската дисертация бяха обсъдени с преподаватели от Катедрата и Факултет "Бизнес и мениджмънт". В рамките на темата "Бизнес развитие: стратегия и процес" беше акцентирано на връзката между бизнес развитието и публично-частното партньорство.


Темата предизвика интерес и провокира доста въпроси от страна на преподавателите от катедра "Бизнес развитие и иновации".


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

сряда, 1 ноември 2023 г.

Транснационално обучение „Концептуален дизайн на образователни материали за зелени умения“ по проект Educate4green-2022-1-RO01-KA220-HED-000085618

В периода 4 - 8 декември 2023 г., Националният университет за наука и технологии POLITEHNICA BUCHAREST – Букурещ, Румъния организира Транснационално обучение: „Концептуален дизайн на образователни материали за зелени умения“ по проект Educate4green-2022-1-RO01-KA220-HED-000085618.

Транснационално обучение, преподаване и обучение „Концептуален дизайн на образователни материали за зелени умения“
Снимка: Universitatea Politehnica din Bucureşti

Цел на проекта - Проектиране на иновативен образователен модел, рамкиран от трансдисциплинарни и ориентирани към бъдещето подходи, интегриращи резултати от обучението за развитие на комплексни умения, по-благоприятни за нови форми на сътрудничество за екологизиране на работни места и предприятия, и максимизиране на въздействието върху партньорите.

С нарастващия интерес на организациите към нови тенденции като дигитализация на работното място и интелигентни умения за създаване на устойчив зелен бизнес, партньорите по проекта канят учителите да кандидатстват за интензивната учебна програма, насочена към повишаване на готовността за решаване на сложни проблеми на икономическото, екологичното и социалното развитие

1. Какво цели обучението?

Да се проектират модерни и иновативни образователни ресурси с трансдисциплинарни знания и концепции, подхранвани с добри практики и мултикултурни възгледи за екологизиране на работни места и предприятия и насърчаване на екологично устойчиви икономики, подходящи за студенти и практици във висшето образование. 

 2. Какви са ползите за участниците?

  • Осигурява съвместно обучение с транснационално учене, преподаване и обучение за зелени умения и екологичен напредък;
  • Да се добави стойност чрез мултикултурни и трансдисциплинарни подходи за екологизиране на работните места и предприятията;
  • Да извършва транснационални дейности по учене, преподаване и обучение на съответните знания и добри практики.

Критерии за подбор: постижения в обучението, отличен английски език, мотивация, проактивно отношение, работа в екип и адаптивност в мултикултурни условия и желание за споделяне на опит.

Заинтересованите участници трябва да изпратят своето CV на местните партньори най-малко една седмица преди началото на обучението:

Ръководител на проекта за РУ: 
доц. д-р Ирина Костадинова, ikostadinova@uni-ruse.bg
 
Име на изпращача: 
Русенски университет „Ангел Кънчев”, Русе, България