вторник, 28 април 2020 г.

ФБМ организира онлайн научна сесия за студенти докторанти и млади учени

На 07. май 2020 г. ще се проведе сесията за студенти, докторанти и млади учени, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт" при Русенски университет "Ангел Кънчев".
Събитието е част от юбилейния календар на Русенския университет "75 години с лице към знанието, младостта и бъдещето".
https://meet.uni-ruse.bg/b/jxh-vcd-qhy
За контакт: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

Специалност „Бизнес мениджмънт“ – изборът на независимите и иновативните!
Имате интересни идеи, иновативно мислене и независим дух?
Искате да се развивате в сферата на бизнеса, да изградите мениджърски и лидерски умения; да подобрите личната си ефективност - креативност, гъвкавост, организираност, аналитичност, комуникативност?

Желаете да реализирате своите идеи, успешно да стартирате и управлявате собствен бизнес или да продължите семейния?

Виждате реализацията си на желани позиции в по-големи компании на различни управленски нива?

За Вас предлагаме специалност „БИЗНЕС МЕНИДЖМЪНТ“ при Факултет „Бизнес и мениджмънт“ на РУ „Ангел Кънчев“, в която вече 25 години подготвяме студенти, реализирали се успешно.
Някои от тях правят първите си стъпки в предприемачеството и стартират малък бизнес още по време на обучението си, непосредствено прилагайки наученото и получавайки съдействие от преподавателите чрез консултации, контакти и идеи.
Други са ангажирани в семеен бизнес и в процеса на обучение се подготвят за това как да го продължат, развиват и адаптират към динамичните условия.
Не са малко и онези, които работят в средни и големи бизнес организации, като се издигат в управленските нива, доказвайки своите умения.

В процеса на подготовката си в специалност „Бизнес мениджмънт“ на Русенския университет Вие ще получите:

  • Необходими базови и специализирани знания;
  • Подходяща практическа подготовка, контакти и срещи с бизнесмени;
  • Възможност за обучения и практики по програма Еразъм;
  • Подкрепа от преподавателския състав в случай, че имате идея за бизнес или вече имате такъв;     
  • Модерна материална база, за да се чувствате комфортно по време на обучението си;
  • Добри условия в общежитие;
  • Възможност за участие в студентски клубове;
  • Приятелства и незабравими преживявания!

Предлагаме и дистанционна форма. 
Кандидатствайте онлайн.

За контакт и допълнителна информация по учебни въпроси:
доц. д-р Свилен Кунев, 0887934639, snkunev@uni-ruse.bg