неделя, 30 април 2017 г.

Преподавател от ФБМ на международна конференция в Азербайджан

В периода 28-30.04.2017 в ADA University (гр. Баку) и ATU University (гр. Ганджа) се проведе международна конференция по въпросите на висшето образование ("Finance and Entrepreneurial activities at higher education: challenges and perspectives"), организиран от Министерството на образованието на Азербайджан.


Модератор на конференцията е г-жа Nazrin Baghirova, а като Key-note speakers участват:
- Dr. Noah Drezner (Columbia University и Maryland University, САЩ),
- Dr. Daniel Pavlov (University of Ruse, България),
- Dr. Suzanna Tomassi (Coventry University, Великобритания),
- Dr. Gyorgy Kovacs (ENAM, Унгария),
- г-н Natig Hajiyev, ADA University Foundation President (Азербайджан).
В Ганджа се включва и Dr. Shirley Yeung (Hand Sang University of Hong Kong, Китай).
В интерактивен семинар (с представителите на академичните среди и бизнеса) домакините се запознават с добри практики на взаимодействие на Русенския университет с бизнеса от страната и чужбина. Сред тях е и Предприемаческия център, в чийто състав попада цялата катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“.

Различни представители от Азербайджан и Великобритания изказват желание за съвместни дейности с факултетите на Русенския университет.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 27 април 2017 г.

"Дни на кариерата" за девети път във ФБМ

Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев" проведе традиционните Дни на кариерата 2017 за своите завършващи студенти. Инициативата включи няколко събития, насочени към професионалната ориентация и успешната трудова реализация на бакалаврите и магистрите от факултета.
 
На 25 април се проведе тренинг за професионална ориентация „Ориентиране в тъмното", в което чрез интерактивни занимания студентите усъвършенстваха знанията и уменията си за кандидатстване за работа – попълване на автобиография, разработване на мотивационно писмо и поведение при интервю. Модератори на тренинга бяха експерти от практиката – мениджъри, експерти по подбор на човешки ресурси и преподаватели от Катедра „Мениджмънт и бизнес развитие".
 

Във втория ден - 26 април се състоя традиционната Среща на студентите с работодатели. Събитието откри деканът на факултет „Бизнес и мениджмънт" доц. Александър Петков, а д-р Даниела Йорданова представи специалностите, по които се извършва обучение във факултета. 
Екипът на факултета представи и специално разработената анкета за работодатели, която прочува мнението им за търсенето на кадри и оценява компетенциите на обучаваните в Русенския университет. Всички представители на фирми и институции получиха Алманаха на завършващите през 2017 година студенти. Целта на изданието е да помогне на абсолвентите да намерят своите работодатели, а предприемачите и хората от публичния сектор – да открият най-подходящите служители за своите организации. Присъстващите представители на фирми направиха презентации на дейността си и се включиха в дискусия за професионалната реализация на младежите.  

Деканът на факултет "Бизнес и мениджмънт" доц. д-р Александър Петков получи поздравителни адреси от областния управител на Област Русе г-н Стефко Бурджиев и от кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов.

Събитието е част от изпълнението на дейности, свързани с подпомагане на връзките между университета, бизнес и публични организации по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

 Автор: гл. ас. д-р Даниела Йорданова 

вторник, 25 април 2017 г.

Студенти от специалности „Публична администрация“ и „Бизнес мениджмънт“ проведоха занятие в Община РусеНа 25 април се проведе изнесено занятие на студенти от четвърти курс от специалност „Публична администрация“ по дисциплината „Организация на административното обслужване“ и студенти от трети курс от специалност „Бизнес мениджмънт“ по дисциплината „Устойчиво развитие на регионите“ в Община Русе.
Целта на посещението е студентите да се запознаят с организацията и работата в Община Русе и по-конкретно в отдел „Информационно и административно обслужване“, като това спомага за придобиването на реални знания, умения и компетентности.
Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Община Русе от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни са съгласни да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда  на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“. 
 
Начало на занятието в Община Русе, зала „Свети Георги“

Началникът на Отдел „Информационно и административно обслужване“ на Община Русе – г-н Благовест Белчев запозна студентите със структурата и организацията на работа в Общината, основните вътрешни нормативни документи, видовете административни услуги, комплексното административно обслужване в полза на гражданите и бизнеса.


Запознаване на студентите с организацията
на административно обслужване в Община Русе
Студентите имаха възможност да се запознаят на практика с работата по организацията на административното обслужване в Община Русе. Там те дискутираха организацията на работата в центъра с г-н Белчев и наблюдаваха процеса на реално обслужване на бизнеса и гражданите. Запознаха се и базите данни и програмните продукти, използвани от служителите в отдела.


Практическа част на занятието: накъде да се насочим?!
Занятието е част от изпълнението на дейност „Провеждане на изнесени обучения на студентипо Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.
Екипът на проекта изказва благодарности на Кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов за оказаното съдействие, лично на г-н Благовест Белчев и неговите служители за нелеката задача да отговаря на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец. „Публична администрация“ и „Бизнес мениджмънт“ за активното участие в занятието.

За допълнителна информация:
доц. д-р Антон Недялков – Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01, anedyalkov@uni-ruse.bg