вторник, 30 април 2024 г.

Покана за включване в Лятно училище „Иновативен образователен модел“ в Полша

В периода от 24 до 28 юни 2024 г. Техническият университет в Лодз, Полша (Politechnika Łódzka) ще бъде домакин на Лятно училище „Иновативен образователен модел“ по проект educate4green: Партньорство за сътрудничество за иновации и развитие на зелени умения и знания, позволяващи трансформация и промяна за екологични работни места и предприятия (RO01-KA220-HED-000085618).

Politechnika Łódzka, Полша

​Първата транснационална дейност за учене, преподаване и обучение под формата на лятно училище предлага възможност за трансформационна промяна за зелен и дигитален преход и обмен на знания и опит за взаимно обучение, основани на примери от реалния живот и иновации
 
Планираната 5-дневна програма цели да улесни споделянето на опит между различни култури: румънска, италианска, полска и българска.
 
В съвременните турбулентни времена, организациите са все по-заинтересовани от насърчаването на трансформационната промяна за зелен и цифров преход. В резултат на това партньорите по проекта educate4green канят студенти да кандидатстват за (5-дневна) интензивна учебна програма. Тази програма ще позволи на студентите да се възползват от синергиите, създадени чрез междудисциплинарни трансфери между тематични модули, както и чрез примери и казуси, които се фокусират върху проблемите на околната среда.

Какво ще включва лятното училище?
» Взаимно обучение, основано на примери от реалния живот и иновации относно устойчиви модели и екологичен бизнес.
» Споделяне на опит между представители на Румъния, Италия, Полша, България и международна среда, подхранвана с обмен на добри практики между студенти, учители и обучители от партньорите по проекта.
» Обхваща основни теми за Gren Jobs, Green-Market, Green Business, иновации и позволяване на подобрени форми на сътрудничество между образованието, обучението и бизнеса.
» Тематични сесии и практически занятия относно:
Модул 1: Зелена заетост и предприятия;
Модул 2: Екологични и зелени пазарни възможности;
Модул 3: Устойчиви модели и екологичен бизнес;
 
Какви са ползите за участниците (студентите)?
◼︎ Подобряване на способността за мислене отвъд границите на дисциплините, създаване на връзки и разбиране как може да се развие зелен бизнес.
◼︎ Улеснява задълбочаването на знанията за прехода към зелена и дигитална икономика.
◼︎ Позволяване на подобрени форми на сътрудничество между образованието, обучението и бизнеса
◼︎ Излагане на мултикултурни знания, обмяна на опит в областта на околната среда, достойни работни места и екологична отговорност.
◼︎ Придобиване на отговорно поведение и разбиране на предизвикателствата на екологичната отговорност и озеленяването на работните места и предприятията
◼︎ Спечелени сертификати за участие от проект Еразъм+ educate4green.

Участници: преподаватели, студенти и обучители от
✔ POLITEHNICA Букурещ (Румъния );
✔ EUROTRAINING SOLUTION SRL (Румъния );
✔ InforElea Academy (Италия );
✔ Технически университет в Лодз / POLITECHNIKA LODZKA (Полша)
✔ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Ангел Кънчев" (България)

Как се осъществява кандидатстването?
Заинтересованите участници комуникират и изпращат автобиографиите си на ръководителя на проекта:
1. Име на организацията, държава и имейл адрес  
2. Крайният срок за попълване на регистрационната форма и автобиографията е до 20 май 2024 г.
3. Критериите за подбор: резултати от обучението, английски език, мотивация, сериозност, проактивно отношение, работа в екип и адаптивност в мултикултурни условия и желание за споделяне на опит.

Какво се очаква от избраните студенти? 
◼︎ Да притежават добри комуникативни умения на английски език (поне B2 ниво);
◼︎ Да имат основни компютърни умения;
◼︎ Да участват във всички учебни дейности съгласно дневния ред на събитието;
◼︎ Да имат желание да споделят опит в мултикултурна среда.

Къде се провежда първото лятно училище?
✔ Технически университет Лодж, Полша - Politechnika Łódzka, Al. Politechniki 8, 92-403 Łódź, Kampus B, budynek B9, pok. 12а
 
 
Новината подготви: доц. Ирина Костадинова


вторник, 16 април 2024 г.

Гост-лектор от Босна и Херцеговина проведе семинар по "Делови игри"

На 16 април 2024 г., в рамките на програма "Еразъм+", в катедра "Бизнес развитие и иновации" бе проведен семинар с гост-лектор проф. д-р Кръстан Борожевич от Международен университет в Травник, Босна и Херцеговина. Семинарът бе организиран от доц. д-р Людмила Михайлова в рамките на учебната дисциплина "Делови игри", изучавана от четвъртокурсници от Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет.

Проф. д-р Борожевич сподели добри практики при бизнес обучението в Международен университет в Травник и обсъди със студентите ползите от обучението чрез игри и казуси.


Проф. Борожевич и още 4 професори от областта на транспорта посетиха и   форума „Национални дни на кариерата", организиран от Русенски университет и JobTiger. 


Новината подготви доц. д-р Людмила Михайлова

Покана за участие в Научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

На 22. май 2024 г. ще се проведе Научна сесията за студенти, докторанти и млади учени във Факултет "Бизнес и мениджмънт" от 14:00 ч. в зала 2Г.404, Русенски университет "Ангел Кънчев".

Събитието е част от честванията на 30-годишнината от основаването на Факултет "Бизнес и мениджмънт" и се провежда със съдействието на Студентски съвет при Русенски университет "Ангел Кънчев".

Разработките следва да са свързани със специалностите / докторските програми, в които се обучават участниците и да засягат актуални обществено-икономически проблеми.

Заявки се подават до 10.05.2024 г., чрез попълване на формуляр.

Докладите се оформят в шаблон, който се изтегля от тук и се изпращат на mboneva@uni-ruse.bg до 16.05.2024 г.

Презентациите се подготвят в темплейт по избор, запазват се в .pptx и .pdf и се изпращат на mboneva@uni-ruse.bg до 21.05.2024 г.

Доклади, които са написани и представени на английски език, могат да бъдат номинирани за награда "Best Paper".

Пожелания за творческо вдъхновение за много нови идеи, благодарение на които да бъдете винаги с една идея напред!

"Творчество е да пробиеш през досадното, за да откриеш невероятното." 

Бил Мойърс

Новината подготви: гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg