вторник, 23 май 2023 г.

Представяне на отличили се студенти по проект ATHENA и конкурса „Разработване на бизнес план“

 На 23. май 2023 г. възпитаници и студенти от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ се срещнаха в зала 2Г-404 на Русенския университет „Ангел Кънчев“ във връзка с 23-тото издание на конкурса "Разработване на бизнес план", провело се на 23.05.2023, в навечерието на светлия празник на българската азбука.

Церемонията започна с представяне на отличилата се студентка Десислава Н. Неделчева, специалност Бизнес мениджмънт в Русенския университет, спечелила първо място за идеен проект за лого на международния научно-изследователски консорциум ATHENA (проектът е финансиран по HORIZON 2020 и е на тема „Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации“. В периода 07-11.02.2022 тя е почетен гост на работната среща на консорциума в Испания. Нейното лого ползват учени от редица държави на Европейския съюз!


Тържествената среща продължи с представяне на възпитаници на факултет „Бизнес и мениджмънт“. Те обсъдиха  актуалното състояние на икономическите дейности, в които са регистрирани техните фирми:

- Никола Кънчев, ЕС ЕН ТРЕЙД 92 ООД

- Виолета Янколова-Али, Салмакс ООД

- Александра Григорова, Дон Вито Корлеоне ЕООД

- Анабел Кръстева, Балкан Лайт Експорт ЕООД

- Ния Булатова, БИ ЕКО ФРЕНДС ООД

- Георги Тодоров, КИЙУЕБ ЕООД

След емоционалните обсъждания с действащите семейни предприемачи, тържеството продължи с представяне на седемнайсетте финалисти от 23-тото издание на конкурса „Разработване на бизнес план“.  След внимателен преглед на повече от 60 разработки до награждаване бяха допуснати 17 студенти от четири специалности:

- Бизнес мениджмънт, 3 и 4 курс

- Социални дейности, 2 курс

- Индустриален мениджмънт, 2 курс

- Дигитален мениджмънт и иновации, 2 курс

Във финалната част от срещата, преминала в топли дискусии и свидни спомени, действащите предприемачи обсъдиха с катедра „Мениджмънт и социални дейности“ възможността за изграждане на клуб за семейни междупоколенчески бизнеси, съгласно научните изследвания на  международната академична мрежа INTERGEN.

Срещата приключи с групова снимка и пожелания за скорошни срещи. Да подкрепим местния си бизнес!


За контакт: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 18 май 2023 г.

Млади изследователи представиха впечатляващи разработки в Студентската научна сесия, организирана от ФБМ

На 18. май 2023 г. във Факултет "Бизнес и мениджмънт" се проведе Научната сесия за студенти, докторанти и млади учени. Три часа се оказаха недостатъчни за представяне и дискутиране на 12 доклада, създадени от общо 20 участници, от които 8 студенти, 3 докторанти с научна и приятелска подкрепа на 9 преподаватели.

Тематиката на научните разработки е изключително актуална и обхваща иконимически, управленски, социални проблеми на съвременния бизнес и общество.


Сърдечни пожелания към младите изследователи да продължават да търсят решения, творят и крачат смело напред, поне до хоризонта на мечтите си! 

Винаги можете да се обръщате за съвет, разговор и бъдещи проекти към хората, които са разпалили искрата на любовта към науката!


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


сряда, 17 май 2023 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

    В началото на месец март 2023 г., Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ отправи предизвикателство към студентите от специалност „Бизнес мениджмънт“ (4-ти курс) в контекста на изучаваната от тях дисциплина „Корпоративна социална отговорност“. Желаещите да се включат, трябваше сами да сформират екипи и да изберат и проучат избрана от тях бизнес организация, която в максимална степен се придържа към принципите на зелената и/или кръговата икономика в своите дейности. Съществен елемент, който целеше да предизвика креативността и иновативността на студентите, беше изискването събраната информация да бъде представена под формата на авторски видеоматериал. 

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" избра трима студенти за участие в летен бууткамп в Риека, Хърватия

    До заключителната селекция и избор на най-пълно отговарящо на заданието видео, бях допуснати два екипа:

    📌 Екип 1 - Виктория Мицова (спец. Бизнес мениджмънт),  Дамяна Сотирова (спец. Бизнес мениджмънт) и Полина Трифонова (спец. Индустриален мениджмънт);

   Откъс от Видео разработката на Екип 1

     📌 Екип 2 - Александрина Богданова (спец. Бизнес мениджмънт) и Аня Иванова (спец. Бизнес мениджмънт);

Откъс от Видео разработката на Екип 2

     🥇 На 3 май, специално сформирано жури в състав: проф. Диана Антонова, доц. Свилена Рускова, доц. Ирина Костадинова, доц. Свилен Кунев, доц. Даниел Павлов и докт. Ана Тодорова, избра за победител видеото, представено от Дамяна Сотирова, Виктория Мицова и Полина Трифонова.

Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ избра трима студенти за участие в първия бууткамп по проект Leaders of the Green Economy
      Като награда за отлично свършената работа, екипът получава правото да представи Русенски университет "Ангел Кънчев" и да участва в предстоящия в края на месец юни летен студентски лагер в Риека, Хърватия по проект Leaders of the Green Economy, осъществяван по Проект Еръзм+ (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263) и в партньорство от University American College Skopje (Северна Македония), University of Rijeka (Хърватия), DOBA Faculty of Applied Business and Social Studies Maribor (Словения) и University of Ruse "Angel Kanchev" (България).

    Домакин на тридневната среща ще бъде University of Rijeka (Хърватия), като в нея ще участват същия брой студенти от всяка партньорска институция. Това ще даде възможност на младежите да обменят знания и опит, като стремежът е да се проведат съвместни дейности за развиване на потребителско и предприемаческо мислене и поведение в посока зелена и кръгова икономика и устойчиви бизнес практики

Журито поздравява и двата отбора за положените екипни усилия и старание!

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

 

понеделник, 15 май 2023 г.

Участие на катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ в студентска научно-практическа конференция „ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ“

За осма поредна година катедра „Икономика и международни отношения“ при РУ „Ангел Кънчев“ участва като съорганизатор в провеждането на ежегодната студентска научено-практическа конференция на тема „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения.Форумът се провежда въз основа на подписания през 2015 г. от катедрата Меморандум за сътрудничество със сродните катедри „Международни икономически отношения“ при СА „Д. А. Ценов“, Свищов и „Международни икономически отношения“ при ИУ – Варна. 


Събитието се проведе хибридно: присъствено в базата за обучение и отдих „Проф. д-р ик. н. Минко Русенов“ на Стопанската академия в с. Орешак и онлайн чрез платформата BigBlueButton в периода от 12-14 май 2023 г. Участници във форума бяха студенти, докторанти и преподаватели от трите български университета.

В конференцията участник от катедра ИМО при РУ беше докторант Георги Георгиев, чийто доклад на тема HR STRATEGIES IN A PERIOD OF DEFLATION беше представен в тематично направление „Международно управление на хората“ и предизвика оживена дискусия.


Фокусът на научното изследване е необходимостта от адекватни микроикономически мерки и стратегии в областта на човешките ресурси, за да се противодейства на негативните последици в период на дефлация.


В тематичните направления „Международен бизнес“, „Международна интеграция и търговия“, „Международен туризъм“, „Международно управление на хора“ бяха представени доклади с различна проблематика: Насърчаване на устойчивия потребителски избор от международния бизнес; Роля на съвременните технологии за подобряване на международния бизнес; Търговия с биткойн на криптоборсите: тенденции и перспективи; Данъчни аспекти на международната онлайн търговия Дигитализацията в международната морска логистика. Поглед през призмата на конгломерата „Maersk“ и др.
Всички участници получиха сертификати за представянето си.
Преди да бъдат допуснати до участие в конференцията, научните разработки на участниците преминават през процедура за анонимно рецензиране. Гл. ас. д-р Даниела Илиева е член на редакционната колегия, одобрила за участие разработките, които ще се публикуват в електронен сборник „Глобални и регионални измерения на международните икономически отношения“ с ISSN 2738-8573 (online). Същият е включен в Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4360. Сборникът е достъпен в електронен формат и на страницата на конференцията www.mioconference.eu 

Новината подготви гл. ас. д-р Даниела Илиева


четвъртък, 4 май 2023 г.

Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент

    Представянето на книгата „Свързани“ събра студенти, ученици, преподаватели и гости в навечерието на 25-я рожден ден на Кристиян Огнянов, студент 4-ти курс в специалност „Социални дейности“ на катедра „Мениджмънт и социални дейности“ във факултет „Бизнес и мениджмънт“ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
 
    Издаването на третата по ред книга на даровития студент стана възможно с помощта на ръководството на Русенската Алма Матер, а ректорът акад. Белоев, който лично поздрави младия автор, подчерта, че Университетът приветства и подкрепя всяка креативна идея на своите възпитаници, които правят облика на Университета неповторим.
 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
 
    Събитието за пореден път обедини усилията на партньорски организации, като илюстрира на практика изконната човешка необходимост във време, изпълнено с разделители, да останем свързани чрез споделени мисли, ценности и действия, които взаимно се допълват
 
    Организатор на промоцията на книгата е Русенски университет, а в реализацията на инициативата се включиха докторантът в катедра „Мениджмънт и социални дейности“ Здравко Саралиев - представител на Фондация „Приятели на музиката“, преподаватели и ученици от Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов“.
 
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет представи третата стихосбирка на свой студент
    Фрагменти от книгата представиха състудентите на Кристиян Огнянов от трети курс на специалност „Социални дейности“ Йоана Александрова, Джейлян Феим, Георги Линджев и Никол Илиева, акомпанирани от талантите на Националното училище по изкуствата Преслав Ламбев – цигулка, Християн Караилиев и Кристиян Трифонов – китара и младата флейтистка Жана Желева.
 
    Както авторът на „Свързани“ сподели с читателите си „това е моята изповед пред вас …върху стихосбирката пише моето име като автор, но тя е плод на усилията и на други важни хора…искам да благодаря на всички, които спомогнаха заедно да сбъднем тази мечта…на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ и преподавателите от Катедра „Мениджмънт и социални дейности“ – за това, че работят целеустремено за развитието на специалност „Социални дейности“, на екипа на „Академично издателство Русенски университет“ – за възможността цялата тази идея да придобие книжно тяло и дух, на колегите ми и абсолютно всички други, които са замесени в реализацията на този проект“.
 
Новината подготви: гл. ас. д-р Наталия Венелинова

сряда, 3 май 2023 г.

Русенски университет "Ангел Кънчев" и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Русенски университет "Ангел Кънчев" и ПанГея - младежката организация към World Wide Fund for Nature - България проведоха инициативата "Младежите имат думата".

 

Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Събитието се състоя на 29.04.2023 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" като предварително събитие на Европейската нощ на учените 2023 г. Приветствие към участниците отправи проф. дн Диана Антонова – ръководител на Университетския научноизследователски комплекс.
 
Първият панел на инициативата започна с презентации от представители на РИОСВ – Русе, Природен парк "Русенски лом", Unboxd и сдружение "СъГраждани". Експертите разказаха на студентите и учениците с какви проблеми се сблъсква околната среда на град Русе и как те биват решавани.
Във вторият панел на събитието ученици от АЕГ "Гео Милев“, Математическа гимназия "Баба Тонка" и СУПНЕ "Фридрих Шилер"- Русе, в екипи със студенти от специалностите "Социални дейности” и "Бизнес мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев" в рамките на два часа, разпределени в 4 отбора, създадоха екологични проекти за решаване на предизвикателствата в няколко перспективи. 
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"

 
Първо място в състезанието зае екипът на БМЧК - Русе, който представи иновативна идея за създаване на опаковка от органични материали - отпадъчна хартия, иглолистна дървесина и семена, които след изхвърляне се посяват в природата.
 
Русенски университет " Ангел Кънчев " и ПанГея проведоха инициативата "Младежите имат думата"
 
Журито, в което взе участие проф. дн Диана Антонова, отсъди награди за иновативност на втория и третия отбор, които бяха с много близък резултат. Идеите на всички млади хора бяха насочени към създаване на продукти за една по-чиста природа чрез зелена кръгова икономика.
 
Новината подготви: гл. ас. д-р Ана Попова

понеделник, 1 май 2023 г.

Стартира набирането на заявления за участие във Втората Академия за жени предприемачи

Русенският университет има удоволствието да подпомогне реализацията на най-инициативните и амбициозни дами в Северозападна България, като организира в партньорство с Американското посолство у нас Академия за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE).Концепцията за създаване на тази академия е разработена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ. Целта й е предоставяне възможност на жени с бизнес идея да развият нужните за стартиране на успешен собствен бизнес умения и ресурси. Обучението се провежда на матерния език на участничките, но осигурените от Държавния департамент материали са на английски език. 

С подкрепата на подбрани специалисти и успешни предприемачи, по време на обучението всяка участничка изготвя подробен бизнес план (на български език), чрез който мечтаната идея за собствен бизнес придобива реални измерения. В края на обучението всеки бизнес план подлежи на оценяване от специална комисия. Всички участнички получават сертификат за успешно преминато обучение, а най-добрите бизнес проекти печелят частично финансиране на стойност между $1000 и $5000.  https://eca.state.gov/awe


Допълнителна информация:

Начин и място на провеждане

Обучението в академията ще се провежда дистанционно, като всеки обучаем ще разполага със собствен профил в дигиталната платформа на академията и достъп до богата база от електронни ресурси.


График 

Обучението в академията включва 15 учебни занятия, всяко с продължителност от 3 до 4 учебни часа. Те ще се провеждат един път седмично в удобно за обучаемите време. Освен това се предвижда и време за самостоятелна подготовка. По време на самостоятелната си подготовка, участничките в Академията имат възможност както за онлайн консултации, така и за изграждане на социални мрежи помежду си. 

Окончателният график на обучението ще бъде уточнен по време на откриващата сесия на 17 юни.


Лектори – водещи преподаватели от Русенския университет и успели предприемачи.


Цена: Участието в академията е напълно безплатно. Приемът ще се осъществи след подбор по документи и интервю при необходимост.


Условия за участие:

1. Жени на възраст над 18 години;

2. Завършена средна или висша степен на образование;

3. Добро владеене на английски език;

4. Основни компютърни умения – пакет MS Office, Интернет;

5. Идея за стартиране на собствен бизнес или за развитие на съществуващ бизнес.

 

Документи за кандидатстване:

1. Електронен формуляр за кандидатстване 

2. Актуално CV


При нужда от допълнителни разяснения относно съвместния проект на Русенския университет и Американското посолство в България, моля изпращайте вашите запитвания до доц. Емил Коцев на следния имейл: ekotsev@uni-ruse.bg 


Краен срок за кандидатстване:  31 май 2023.


Новината подготви доц. д-р Емил Коцев

петък, 21 април 2023 г.

Адриана Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор"

 На 21. април 2023 г. докторант Адриана Петрова защити своя дисертационен труд на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛИЙН КОНЦЕПЦИЯТА В ОПЕРАЦИОННИЯ МЕНИДЖМЪНТ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ" за  придобиване на образователна и научна степен "Доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)", професионално направление "Администрация и управление".

Докторантът проведе своето обучение в катедра "Бизнес развитие и иновации" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенски университет "Ангел Кънчев"  под научното ръководство на доц. д-р Антон Недялков.Членовете на научното жури проф.д-р Юлия Йоргова - Форд, проф. дн Мая Ламбовска, доц. дн Елица Петрова, доц. д-р Людмила Михайлова и председателят доц. д-р Антон Недялков изразиха своите положителни впечатления от качеството на дисертационния труд и неговата приложимост в реалната практика.Новината подготвиха доц. д-р Антон Недялков и гл. ас. д-р Мирослава Бонева


сряда, 5 април 2023 г.

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

    Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" - доц. д-р Теодор Илиев - директор Чуждестранни студенти, Юлиан Ангелов - директор Кандидат-студентска кампания, доц. д-р Даниел Павлов - директор Център по предприемачество и гл.ас. д-р Божана Стойчева - координатор на обучаващи се студенти за район Тараклия, проведоха срещи с българската общност и ученици в Тараклия, където е най-големият център на българите в Република Молдова. 

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова    

 Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова 

    Пред повече от 200 ученици от средните училища и техните учители бяха представени възможностите за обучение в РУ "Ангел Кънчев". Срещите продължиха и в Кирсово, където ни очакваха повече от 100 ученика. Представянето на възможностите за обучение, които предлага РУ "Ангел Кънчев", продължават и в Твърдица и в Тараклийския университет. 

    Благодарим за топлото посрещане, както и за помощта от Иван Паслар, председател на район Тараклия, и Александър Боримечков, заместник- председател на Район Тараклия.

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

     Впечатлени сме от чистотата на българския език и култура, от желанието за обучение и развитие, както и от съхранените традиции и история!!!

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Представители на Русенски университет "Ангел Кънчев" на посещение в Тараклия, Молдова

Новината подготвиха гл. ас. д-р Божана Стойчева и доц. д-р Даниел Павлов

петък, 31 март 2023 г.

Силата на микрообученията обсъждаха представители на Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на работна среща в Марибор, Словения

    На 31. март 2023 г. в Марибор, Словения се проведе втората среща по Erasmus Project - Leaders of the Green Economy (LGE) (2022-1- MK01-KA220-HED-000089263). Домакин на еднодневния семинар бе доц. Marina Letonja от DOBA Business School (Словения), придружена от колегите си д-р Karolina Babič и магистър Vesna Lešnik Štefotič. В събитието се включиха участници и от останалите университети - партньори по проекта: 

- University American College Skopje (Северна Македония), представен от  доц. Ana Tomovska Misoska и доц. Dusica Serbinoska,

- University of Rijeka (Хърватия), представен от доц. Marko Tomljanovic и доц. Pavle Jakovac, и 

- University of Ruse "Angel Kanchev" (България), представен от доц. Irina Kostadinova и докт. Ana Todorova.


Силата на микробученията обсъждаха представители на катедра Мениджмънт и социални дейности на работна среща в Марибор, Словения

Семинарът бе посветен на разработването на казуси, видеоклипове и викторини за учениците с цел обмен на най-добрите практики в преподаването и за постигане на допълнителен напредък в мултимедийното преподаване и микрообучението. Магистър Štefotič подробно запозна присъстващите с основни правила и принципи за разработка на мултимедийни материали и провеждане на мултимедийни обучения.

Силата на микробученията обсъждаха представители на катедра Мениджмънт и социални дейности на работна среща в Марибор, Словения

Д-р Babič изнесе лекция относно практическата реализация на казуси и видео материали и акцентира върху викторините като съвременен педагогически инструмент. Целта е да се подобри взаимодействието между преподаватели и студенти като се направи учебният процес по-интерактивен, иновативен и съобразен с характеристиките на дигиталното поколение и цифровия свят.

Повече за проекта: Целта на проекта Leaders of the Green Economy (LGE) е да създаде мултикултурна университетска среда, която да стимулира развитието на концепции за кръгова икономика от студенти от различни бизнес специалности. Чрез дейностите по проекта и разработваните материали - видео обучения, казуси и куизи се предоставя възможност на студентите посредством интерактивни и иновативни методи на обучение да развият знания, умения и компетентности за кръгова и зелена икономика. Това неминуемо ще ги направи по-подготвени за бъдещата им професионална реализация като същевременно ще помогнат и на компаниите да прилагат по-активно и успешно принципите на кръговата икономика. 

✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на българския екип по проект Leaders of the Green Economy, sruskova@uni-ruse.bg

Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна кандидат-студенти в Деня на отворените врати

 На 31. март 2023 г. в Русенския университет се проведе Ден на отворените врати. Факултет "Бизнес и мениджмънт" представи 7-те си специалности за обучение в образователно-квалификационна степен "Бакалавър":

  • Индустриален мениджмънт
  • Дигитален мениджмънт и иновации
  • Икономика
  • Европейско и международно сътрудничество
  • Бизнес мениджмънт
  • Публична администрация
  • Социални дейности
Повече информация за балообразуващи оценки, изучавани дисциплини и потенциална реализация вижте тук.Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

сряда, 29 март 2023 г.

Представяне на Прокредит банк и възможностите за стаж и работа пред студенти на ФБМ

На 29. март 2023 г. гост на занятие със студенти от специалностите "Бизнес мениджмънт", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт" бе г-н Румен Йорданов - регионален мениджър на Прокредит банк за Русенска област. Той представи мисията и ценностите на банката, спецификата на банковите ѝ операции, въздействието ѝ върху социалното и икономическо развитие в областта и страната. Акцент се постави върху възможностите за провеждане на стажове на студенти по време на тяхното обучение в университета, както и евентуално последващо кандидатстване за постоянни работни позиции в структурите на банката. 

Представяне на Прокредит банк и възможностите за стаж и работа пред студенти на ФБМ

Въпросите от страна на студентите провокираха интересна дискусия относно търсените от бизнеса качества и умения в младите хора, балансираното управление на личното кариерно развитие и др.

Стела Сиромахова - студентка в 3. курс специалност "Бизнес мениджмънт" сподели личния си 11-месечен опит като стажант в същата банка. Заедно с г-н Йорданов откроиха трите най-нужни и търсени качества, които трябва да притежават стажантите и бъдещите банкови служители в Прокредит банк: отговорност, любознателност, владеене на английски език (ниво В1 - В2).  

Събитието, израз на практическата насоченост на обучението на студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и връзката им с представители на бизнес средата, бе организирано от доц. Павел Витлиемов, доц. Калоян Стоянов (ръководител Кариерен център на Русенския университет), доц. Свилен Кунев, гл. ас. д-р Мирослава Бонева. 

Новината подготвиха доц. д-р Свилен Кунев и гл. ас. д-р Мирослава Бонева.

събота, 25 март 2023 г.

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

    ПРОДОВОЛСТВИЕТО: НЕСИГУРНОСТ ИЛИ МНОГООБРАЗИЕ НА РЕШЕНИЯТА (МЛЯКО vs. ЩУРЦИ) бе темата, по която разсъждаваха смесени средношколски отбори на 15 училища от областите Русе, Велико Търново, Стара Загора и Плевен. На 24 март те премериха сили в традиционното междурегионално състезание в подкрепа на предприемаческите умения на младите хора, организирано от Русенски университет „Ангел Кънчев“.
 
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

    Преподавателите от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ предизвикаха иновативността и креативността на учениците от 11-ти и 12-ти клас с актуална тема за продоволствието и необходимостта от новаторски решения за комплексно използване на всички природни, икономически, социални, научно-технически и други фактори и условия. Задачата на учениците бе да генерират и представят своя идея с потенциал за значим социално-икономически ефект в подкрепа на разумната, пълноценната и природощадяща употреба на хранителните ресурси.
 
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет
 
    Свободата на мислене и многообразието от възможни решения вдъхнови смесените отбори, които в рамките на по-малко от 2 часа работиха по зададен казус, за да подготвят своите предложения. Предварително подготвени ментори – студенти от специалност „Бизнес мениджмънт”-I курс съветваха отборите как най-ефективно и систематично да се справят с поставената задача.
 
 
    Всеки отбор по регламент разполагаше с 3 минути, за да презентира идеята си пред компетентно жури, което включваше представители на РУО – Русе, Община Русе, РУ „Ангел Кънчев“ и управители на бизнес и нестопански организации. Те оценяваха разработките в категории: иновативност, креативност, социална значимост и приложимост.
 
🥇 Отборът класиран на първо място тази година е в състав Симона Златкова 11 клас възпитаник на СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Мартин Димов 12 клас възпитаник на ПГ по механотехника „Юрий Гагарин“ – гр. Русе, Ричард Станчев, Виктория Добрева, Виктория Русева и Валентин Барбуков от 11 клас възпитаници на АЕГ „Гео Милев“ – Русе и Денис Атилов 11 клас възпитаник на МГ „Баба Тонка“ – гр. Русе, и единодушно спечели адмирациите на журито с идеята си за направата на филтър за мляко. Екипът спечели и награда в категория „Иновативност“.
 
🥈 Техни подгласници са учениците: Здравко Иванов 12 клас възпитаник на ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, Дария Георгиева, Алис Билянова, Иван Благов и Виктория Иванова от 11 клас на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе и Вихра Македонска 11 клас СУПНЕ „Фридрих Шилер“ гр. Русе, които спечелиха отборно второ място с идеята си за производство на кисело мляко с протеин от нахут.
 
🥉 Третото място грабна екип разработил идея за социално подпомагане с хранителни продукти под мотото „No waste – No hungry“. Участници в екипа бяха Елена Трифонова 12 клас СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Мария Магдалена Москова 12 клас ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, Ипек Пастърмаджиева възпитаник на ПГСАГ „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново, Ани Вескова 12 клас представител на СУ „Възражане“ – гр. Русе и Стефания Йорданова и Виктория Стоянова възпитанички на АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе.
 
    В категория „Социална значимост“ спечели идеята за ресторант “Green Future”, която представиха Ивана Михайлова, Мартина Тракиева, Ива Гунчева и Павлин Кънчев от 12 клас на ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени, Стела Георгиева от 12 клас на ПГО „Недка Иван Лазарова“ – гр. Русе, Преслава Желева 12 клас СОУ „Възраждане“- град Русе и Ния Петрова 11 клас МГ „Баба Тонка“ – град Русе.
 
    Наградата за „Приложимост“ свързана с Вендинг машина за протеинови храни „PROtoGo“, спечелиха Милен Крушков 11 клас и Ивон Билянова 12 клас на СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла, Росен Раднев 11 клас СУ „Йордан Йовков“ – град Русе, Неделина Неделчева 11 клас СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Садифе Мюмюнова 12 клас ПГАТ „Цанко Церковски“ – град Павликени и Алис Туна 11 клас ПГИУ „Елиас Канети“ – град Русе.
 
    Идея за направата на вертикални ферми „Vert agro“ спечели в категория „Креативност“. Нейни автори бяха Борис Калинов 11 клас СУЕЕ „Константин Кирил Филосов“ – град Русе, Силвия Митева 12 клас ПГО „Недка Иван Лазарова“ – град Русе, Геновева Бюйлекова 11 клас СУ „Екзарх Антим I“ – гр. Казанлък, Дениз Иванов 12 клас ПГИУ „Елиас Канети“ – град Русе, Здравко Димитров 12 клас СУ „Възраждане“ и Паолина Тодорова ПГ по земеделие „Стефан Цанов“ – град Кнежа.
 
    Експертният състав на журито връчи на иновативните и предприемчиви участници и допълнителна награда за „Екипност“, която отиде при екип представил идея свързана със създаване на „Ферма за щурци“. В екипа участваха възпитаници на СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла, ПГСАГ „Ангел Попов“ – гр. Велико Търново, ПГИУ “Елиас Канети“ – гр. Русе, СОУ „Йордан Йовков“ и АЕГ „Гео Милев“ – гр. Русе
 
 
Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

Предизвикателство към ученици от 4 области отправи Катедра "Мениджмънт и социални дейности" на Русенски университет

     Участниците в състезанието получиха сертификати, които им осигуряват възможност за директно класиране в специалности, предлагани в Русенски университет.

 
 
✉ За контакт: доц. д-р Свилена Рускова, ръководител на катедра “Мениджмънт и социални дейности”, sruskova@uni-ruse.bg