петък, 16 декември 2022 г.

БЪЛГАРО-РУМЪНСКИ ИНТЕРУНИВЕРСИТЕТСКИ ЕВРОПА ЦЕНТЪР ПРАЗНУВА 20 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ

 Днес, 16.12.2022 г. бе отбелязана тържествено двадесетата годишнина от създаването на Българо-румънски интеруниверситетски Европа център (БРИЕ). Юбилеят беше честван с Международна младежка конференция под надслов КОНСТРУКТИ в рамките на Дунавското училище и в партньорство с Европейска дунавска академия (Улм, Германия), Икономически университет Букурещ, НПО Европейски инициативи без граници и Международно дружество Елиас Канети.  

На събитието присъстваха ректорът на Русенския университет – академик Христо Белоев; заместник-ректорът по учебната работа – проф. д-р Пламен Кангалов; главният секретар на университета – доц. д-р Таня Грозева, председателят на Общото събрание на университета – доц. д-р Анелия Манукова и др. Специален гост на Русенския университет бе проф. д-р Думитру Мирон - председател на Академичния съвет на Икономическия университет – Букурещ. 


В знак на уважение и признание за приноса на Българо-Румънския Интеруниверситетски Европа център (БРИЕ) в развитието на университета и по случай неговата 20-та годишнина, акад. Белоев връчи на доц. Корнажева – директор на БРИЕ, Плакет на Русенския университет.

Г-н Анатоли Станев – Областен управител на област Русе изпрати поздравителен адрес по повод годишнината. „Смело продължавайте напред и преодолявайте всяко предизвикателство, доказвайки, че сте най-добрите!“, пожела той на всички студенти и преподаватели. 

Академик Христо Белоев разряза празничната торта по повод годишнината и пожела на участниците в конференцията успех и ползотворна работа. 

Конференцията започна с проф. д-р Думитру Мирон - председател на Академичния съвет на Икономическия университет – Букурещ и ще продължи до края на деня. Утре участниците ще се насладят на богата културна програма.

Източник: Русенски университет, доц. д-р Мими Корнажева

вторник, 6 декември 2022 г.

Покана за благотворителен коледен базар "Направи специална Коледата за приятел"

Уважаеми партньори,

Имаме удоволствието да Ви поканим на откриването на Коледен базар "Направи специална Коледата за приятел".

Базарът се организира с цел събиране на средства за осигуряване на коледни подаръци за студентите с увреждания в Русенски университет "Ангел Кънчев". Той е иницииран от студентите от 4 курс, специалност "Социални дейности“, от Факултет "Бизнес и мениджмънт" в рамките на обучението по дисциплината „Разработване и управление на проекти в социалната сфера“ с преподавател доц. д-р Даниела Йорданова. Изделията, които ще се продават са дарени от студенти и организации, подкрепящи инициативата.

Събитието се организира под егидата на ректора академик Христо Белоев, дтн и с любезното съдействие и финансиране от Студентски съвет при Русенски университет и ще се проведе от 12 до 14 декември от 10:30 до 13:00 часа в Централен корпус на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Нека заедно направим Коледата на студентите с увреждания по-светла и щастлива!

Искрено се надяваме на Вашето участие!

Студентите от специалност „Социални дейности“, 4 курс

доц. д-р Даниела Йорданова, Катедра „Бизнес развитие и иновации“

понеделник, 5 декември 2022 г.

Научно-приложен семинар "SOS ДОБРОВОЛЕЦ"

На 5-ти декември 2022 г.  в зала 2.101 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ Български Червен кръст – Русе и катедра „Мениджмънт и социални дейности“ при Русенски университет „Ангел Кънчев“ отбелязаха „Международния ден на доброволеца“ със съвместно събитие под наслов „SOS доброволец“.

Инициативата се осъществи по Проект на Български младежки Червен кръст – Русе „#УНИ-МАЕ“ и Проект „Изследване на регионалните потенциали за развитие на социално иновативни екосистеми в условия на дигитална трансформация“ от Фонд Научни изследвания към Русенския университет. 


Студентите от спец. „Социални дейности“ се запознаха  възникването и историята на Червенокръсткото движение, значението на емблемата, принципите, както и с дейностите на Българския Червен кръст и мисията и дейностите на  Младежката организация на Българския Червен кръст, с това що е то доброволчество, как се организират акции и кампании, какво мотивира доброволците, какви трудности са срещали по време на дейностите си, както и какви социални услуги предоставя Български Червен кръст – Русе.

Фокусът бе поставен върху повишаване на знанията и уменията по Първа долекарска помощ  и създаването на звено към  Младежкия Авариен Екип от студенти в РУ “Ангел Кънчев“,  с което се цели да се създаде активен екип за адекватна реакция при възникнал масов инцидент – бедствие, авария или криза и ликвидиране на последиците от тях сред повече млади  пълнолетни лица.Новината подготвиха:

Антоанета Ябанозава - Директор БЧК-Русе

доц. д-р Свилена Рускова - ръководител кат. "Мениджмънт и социални дейности", факултет "Бизнес и мениджмънт" на РУ "Ангел Кънчев"


Гл. ас. д-р Мирослава Бонева получи приза "Будител на Факултет Бизнес и мениджмънт" за 2022 г.

На 05. декември 2022 г. се проведе петата годишна тържествена церемония "Будител на Русенския университет", организирана от Студентския съвет на РУ "Ангел Кънчев".

Студентите от Факултет "Бизнес и мениджмънт" са определили за свой будител гл. ас. д-р Мирослава Бонева - преподавател в катедра "Бизнес развитие и иновации"."Призът е огромна чест и задължение да продължа да върша с любов и отдаденост преподавателската и научноизследователската си дейност. Благодаря на всички студенти, които са гласували за мен! Благодаря на моите будители и вдъхновители, чийто светъл пример следвам!"


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


четвъртък, 1 декември 2022 г.

Ползите за Русенския университет от участието в проект ATHENA

На 1 декември 2022 г. преподаватели от катедра «Мениджмънт и социални дейности» към факултет «Бизнес и мениджмънт» на Русенски университет «Ангел Кънчев» представиха пред свои колеги от Шуменски университет «Епископ Константин Преславски» презентация, целяща да изведе основните ползи от участието в проект ATHENA. 

Тема на проекта, финансиран по програма HORIZON 2020 от Изпълнителната агенция за научни изследвания към Европейската комисия, е «Създаване на регламентирани предпоставки за равни възможности пред жени и мъже за кариера в научни организации». Целта на европейския научен колектив, ангажиран по проекта, е да очертае перспективата за научноизследователска кариера, поставена със стратегическия ангажимент на Европейската комисия за равенство между мъжете и жените в научните изследвания и създадената референтна рамка, в основата на която стои необходимостта от по-големи усилия на всички нива на разработване на политики за подобряване на равенството между жени и мъже.По време на презентацията бяха подчертани няколко основни ползи за Русенския университет от участието в проекта:
• Разработване и приемане на Gender Equality Plans (План за равни възможности на жени и мъже за научна кариера), което ще направи Русенския университет допустим участник в консорциуми, финансирани по HORIZON 2020;
• Обучение на ръководния, академичния и административния персонал в законовите особености на равенството между мъже и жени за научна кариера;
• Създаване на предпоставки за включване на Русенския университет в други проектни мрежи;
• Създаване на устойчива среда на вече изградената висока култура в Русенския университет за равни възможности между жени и мъже в науката;
Предлаганите реформи във вътрешните документи на Русенския университет по проект ATHENA са подготвени лично от министъра на образованието - проф. д-р Сашо Ненов, който в периода 01.11.2021 - 31.05.2022 проведе обучения на представители от Русенския университет и подготви предложенията за промени във вътрешните ни документи. От съществено значение е, че инициираните промени създават устойчива среда на вече изградената ни култура за равни възможности между жени и мъже в науката в Русенския университет, която се представя и като добра практика в рамките на проект ATHENA.

За контакт: проф. дн Диана Антонова, dantonova@uni-ruse.bg