четвъртък, 10 декември 2020 г.

ФБМ е съорганизатор на младежки онлайн диалог на тема "Колко близка e политиката за сближаване?"

 На 14. декември 2020 (понеделник), ще се проведе младежки онлайн диалог на тема "Колко близка e политиката за сближаване?". Форумът ще се осъществи от 13 до 14 ч. в платформата ZOOM Meeting ID: 932 1260 7025.


Фондация „Европейски институт“ и Информационен център “Europe Direct” Русе, в партньорство с Русенски университет „Ангел Кънчев“ и с медийната подкрепа на Арена Медиа, имаме удоволствието да Ви поканим на онлайн младежки диалог в гр. Русе.
Той ще се проведе на 14 декември, през платформата ZOOM, Meeting ID: 932 1260 7025
Събитието е насочено към младите граждани на ЕС в региона, студенти с изразени интереси към политиката на сближаване – обучаващи се в програмите на Русенски университет, както и към и граждани с изразено отношение, които да дадат своята оценка за добавената стойност на политиката на сближаване за русенския регион. Диалогът има за цел повишаване на информираността за ползите, които политиката на сближаване носи на региона и провеждането на активен на дебат за въздействието ѝ сред гражданите на най-голямата дунавска община.
Модератор: Цвета Ненова, Арена Медиа
Поканени за участие са експерти по регионално развитие, представители от DG REGIO - Европейска комисия, Българо-румънска търговско-промишлена палата, Русенски Университет "Ангел Кънчев".

За контакт от името на Факултет "Бизнес и мениджмънт": гл. ас. д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bgПокана за безплатен уебинар: FlexSim и симулация в E-Commerce (логистика, склад)

Партньорът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" - InterMarium SP организира уебинар на тема "FlexSim и симулация в E-Commerce (логистика, склад)", който ще се проведе на 16.12.2020 (сряда) от 12:00 до 13:00 ч. Събитието беше планирано като част от юбилейния календар на Русенски университет "Ангел Кънчев".

Линк за регистрацията (или с qr-код) 

Език на уебинара: английски.

Организатори: InterMarium SP z.o.o., Poland (официалният представител на FlexSim в Централна и Източна Европа) - партньор на факултет “Бизнес и мениджмънт” при Русенски университет „Ангел Кънчев“.

В продължение на 1-часова среща ще научите повече за потенциала на симулацията и FlexSim. Ще разберете, как симулациите помагат при планиране на сложни и скъпи промени в логистика. Ще видите специфичните проекти, реализирани в други компании и ползите, които те са получили. Този път уебинарът ще се концентрира върху моделиране и анализ на процесите в складовете. 


Какво е FlexSim: софтуер за моделиране на процеси в различни индустрии. Разполага с мощни визуални и статистически инструменти. С FlexSim създавате дигиталното копие на цех/склад/друга_система и с него експериментирате. Във всеки момент виждате показателите на всеки един елемент и на цялата система. Така получавате отговори: Какъв капацитет има системата в сегашния си вид? Как ще се промени капацитета, ако добавя/премахна отделните елементи (работници, машини, зони)? Какво влияние ще окаже внедряването на новата технология в моят склад/цех (роботи, AGV, AS/RS)? Как се държи системата в различни сценарии и случайни събития? Какъв лейаут е подходящ за новия ни склад?

През 2018 година факултет Бизнес и Мениджмънт закупи академичен лиценз FlexSim за 20 места за обучение на студенти и научни изследвания.

Препоръка: по време на уебинара използвайте голям екран за да виждате добре интерфейса на софтуера. 

Моля, регистрирайте се на посочения линк. Информацията за включване към уебинара ще получите по-късно на Вашия имейл.

За повече информация: гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg 


петък, 13 ноември 2020 г.

Във ФБМ се проведоха три тематични секции от 59-та научна конференция на Русенския университет и Съюза на учените - Русе

 На 13. ноември 2020 г. се състояха три тематични секции в пет онлайн заседания. Научните форуми са част от юбилейните чествания на 75-та годишнина от създаването на Русенски университет "Ангел Кънчев" и са включени в официалната програма на 59-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето III".

Разработени са общо 60 доклада от 21 докторанти и 24 преподаватели във Факултет "Бизнес и мениджмънт", както и от 5 представители на Университета за национално и световно стопанство - София и Технически университет - Варна.

Изключително актуални и интересни разработки бяха представени в тематичните секции: "Икономика и мениджмънт"; "Европеистика, сигурност и международни отношения" и "Лингвокултурология, интеркултурна и политическа комуникация". Проучено е отражението на COVID-19 в банковия сектор, цените на потребителски стоки, дигитализацията на икономиката, образованието, политиката, международните отношения и др. Предлагат се: управленски подходи за справяне с бърнаут синдром в сферата на здравеопазването, управлението на качеството и още много възможности за преодоляване на съвременните предизвикателства в икономиката, бизнеса и обществото.

Пълен видео запис на представянията и дискусиите в секция Икономика и мениджмънт 1.

Изображения от секция Икономика и мениджмънт 1.
Искрени пожелания на научните изследователи за здраве, вдъхновение и нови творчески успехи!

Специални благодарности към колегите за активното участие в подготовката и провеждането на заседанията: проф. д-р Диана Антонова, проф. д-р Юлиана Попова, проф. д.ик.н. Владимир Чуков,  доц. д-р Камелия Асенова, доц. д-р Мими Корнажева, доц. д-р Антон Недялков, доц. д-р Павел Витлиемов,  гл. ас. д-р Елизар Станев, гл. ас. д-р Игор Шелудко, гл. ас. д-р Красимир Коев, гл. ас. д-р Христина Соколова и докторант Георги М. Георгиев. 


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан по научноизследователската дейност във Факултет "Бизнес и мениджмънт"сряда, 30 септември 2020 г.

Представяне на студент в поредицата „Из опита на един предприемач“

На 30. септември 2020 г. Анабел Кръстева, 4. курс, специалност "Бизнес мениджмънт" сподели своя опит в поредицата „Из опита на един предприемач“.

Анабел Кръстева е първият студент от Факултет „Бизнес и мениджмънт“ със собствена фирма, поканена да представи опита си пред своите колеги. Тя е собственик на „BALKAN LIGHT EXPORT“ ЕООД  и предлага на международния пазар осветителни тела – собствено производство, които могат да се видят тук

Едва завършила средното си образование тя стартира своята фирма, като допълва бизнеса на своя баща. Така се получава семейно междупоколенческо предприемачество, в което са включени и други близки роднини – общо шест души. Анабел Кръстева осъзнава, че има нужда от теоретични знания за управление и през 2017 записва специалност „Бизнес мениджмънт“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

През 2020 г. провежда ЕРАЗЪМ мобилност в Португалия и през четирите месеца успешно проучва оформлението на различни осветителни тела. Споделя, че в семейния им бизнес се налага да общуват със своите клиенти предимно по електронната поща и телефон, което минимизира щетите от COVID-19 през настоящата година.

За финал сподели, че след като е посетила много държави, се е убедила, че вижда своето бъдеще в Русе, защото тук е нейното семейство и най-близките приятели. "А светът – той вече е на една клавиатура разстояние :-)"

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


Нова среща от поредицата "Из опита на един предприемач" в Русенския университет

На 30. септември 2020 г. по време на дисциплината "Планиране и прогнозиране" се осъществи среща от поредицата "Из опита на един предприемач" с активното участие на д-р Борил Иванов (Управител на ДОНАУ ТРАНЗИТ ООД) и студенти от специалност "Технология и управление на транспорта".

Гостът представи най-новите прогнози пред развитието на транспортния отрасъл и мястото на малките спедиторски фирми в него. Интерес предизивика споделеният опит в трудни ситуации с успешен край.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Обява за селекция на студенти за участие в програмата Еразъм за втория семестър на академичната 2020-2021 година

Уважаеми колеги, обявяваме селекция на студенти за участие в програмата Еразъм за втория семестър на академичната 2020-2021 година.

Поради ситуацията с КОВИД 19 мобилностите са зависими от евентуални ограничения от страна на властите и приемащите институции. Те могат да започнат виртуално и по-късно, ако ситуацията позволява, да продължат физически. Финансиране се получава само за физически престой в чуждата държава.

Датата за изпит по език е 10 октомври (събота, от 9.00 часа в аула 2.101 (Изпитът по испански/немски/френски ще се уточни допълнително, ако има кандидати).

Кандидатите, които желаят да участват в програмата, да се обърнат по имейл към Факултетен Еразъм координатор: доц. д-р Людмила Михайлова, liudmilla@abv.bg до  05.10.2020 г.  за да им бъде дадено указание и да се изпрати формуляр за Заявление! 

Напомняме, че студентите имат право на 12 месеца Еразъм период/периоди за всяка степен на образование като и наскоро завършили съответната степен. За следдипломна практика трябва да бъдат селектирани, докато са студенти!

Еразъм координатор за ФБМ: доц. д-р Людмила Михайлова, liudmilla@abv.bg


сряда, 23 септември 2020 г.

Поредицата „Из опита на един предприемач“ продължава и през академичната 2020-2021 година

На 23. септември 2020 г. поредицата „Из опита на един предприемач“ продължи с Гоце, Вики и Ирина от 4ЕТНО пред студенти от специалностите „Бизнес мениджмънт“, „Публична администрация“ и „Социални дейности“.

Музикалните предприемачи забавно разказаха как прогнозират и планират своите дейности; споделиха трудности и градивни предизвикателства, които са сплотили още повече трупата им.

За символичен финал те избраха да изпълнят няколко свои произведения, с което предизвикаха и бурните аплодисменти на студентите от Русенския университет "Ангел Кънчев".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

петък, 18 септември 2020 г.

Д-р Деница Транчева-Цекова защити дисертация за ОНС "Доктор" в професионално направление "Администрация и управление"

На 18. септември 2020 г. се проведе онлайн публичната защита на интердисциплинарен дисертационен труд на тема "Системата за управление на качеството и стандартизацията като организационни и икономически инструменти на клинико-лабораторния мениджмънт", разработен от д-р Деница Транчева-Цекова с научни ръководители доц. д-р Милена Кирова и доц. д-р. Никола Събев д.м.н.

Защитата за придобиване на ОНС "Доктор" по докторска програма "Организация и управление на производството", професионално направление "Администрация и управление" премина в електронна среда с поддържаната от Русенски университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Научното жури беше с председател доц. д-р Даниел Павлов. Рецензиите са изготвени от проф. дм Ралица Златанова-Великова и доц. д-р Антон Недялков. Становищата са предоставени от: проф. дн Пенчо Пенчев, доц. д-р Ивайло Стоянов и доц. д-р Даниел Павлов. Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Успешно защитеният дисертационен труд е еталон за ползотворно сътрудничество между научни ръководители от две катедри в различни факултети на Русенския университет, а именно:

Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие", Факултет "Бизнес и мениджмънт" 

и

Катедра "Здравни грижи", Факултет "Обществено здраве и здравни грижи".

Специални поздравления за доктор Деница Транчева-Цекова, която добави образователната и научна степен "Доктор" към богатото си портфолио, включващо: Клинична лаборатория и микробиология, Социална медицина и здравен мениджмънт, Обща медицина!


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


Петя Георгиева защити докторската си дисертация по политически науки

 На 18. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на дисертационен труд на тема "Зелена идеология и многостепенно управление в ЕС", разработен от Петя Георгиева, докторант в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", професионално направление "Политически науки", Катедра "Европеистика, международни отношения и сигурност", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".

Научните ръководители доц. д-р Мими Корнажева и проф. д.ик.н. Любомир Владимиров са подготвили докторанта за успешната защита пред научното жури с председател проф. д.ик.н. Владимир Чуков и членове: доц. д-р Мими Корнажева, проф. д.п.н. Карим Наама, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ангелина Марковска.

Пълният комплект от материали във връзка с процедурата са публикувани тук.

Пожелания на доктор Петя Георгиева  за  бъдещи успехи в кариерен и личен аспект!


За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg Чуждестранен докторант придоби ОНС "Доктор" във ФБМ

На 18. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на Махмуд Ахмад Хусейн Захра - чуждестранен докторант от Палестина, обучаван в научна специалност "Организация и управление извън сферата на материалното производство", професионално направление " Политически науки", Катедра "Европеистика, международни отношения и сигурност", Факултет "Бизнес и мениджмънт", Русенски университет "Ангел Кънчев".

Дисертационният труд на тема  "Позициите на ЕС спрямо палестинския въпрос за периода между 1988-2018 г." е разработен под  ръководството на проф. д.ик.н. Владимир Стефанов Чуков.

Научното жури е с председател   проф. д-р Борис Манов и членове доц. д-р Людмила Михайлова, проф. д.п.н. Карим Наама, проф. д-р Величка Милина и доц. д-р Ангелина Марковска.

Пълният комплект от материали във връзка с процедурата са публикувани тук.

Пожелания на доктор Махмуд Ахмад Хусейн Захра  за още успехи и благополучие!


сряда, 16 септември 2020 г.

ФБМ изпрати с тържествена промоция ВИПУСК 2020

 На 16. септември (сряда) 2020 г. се проведе тържествената промоция на ВИПУСК 2020.

Дипломираните възпитаници на Факултет "Бизнес и мениджмънт" са общо 143. Завършилите ОКС "Бакалавър" са 113. Тридесет придобиха ОКС "Магистър". Деканът доц. д-р Милена Кирова увери випускниците, че те са подготвени интердисциплинарно, придобили са необходимите компетенции и могат да бъдат експерти в публични и бизнес организации, мениджъри на различни нива в големи компании и успешни предприемачи. 


Дванадесет студенти, завършили с най-висок успех в своите специалности, получиха дипломите за висше образование от Ректора на Русенски университет "Ангел Кънчев"  чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев. 

 • Деница Димитрова, специалност "Бизнес мениджмънт", ОКС "Бакалавър"
 • Румен Христов, специалност "Индустриален мениджмънт", ОКС "Бакалавър"
 • Силвия Спахиева-Ганчева, специалност "Публична адмиинстрация", ОКС "Бакалавър"
 • Даниела Илиева, специалност "Маркетинг", ОКС "Бакалавър"
 • Николета Георгиева, специалност "Международни икономически отношения", ОКС "Бакалавър"
 • Хюлия Ахмедова, специалност "Икономика", ОКС "Бакалавър"
 • Мартина Маринова, специалност "Европеистика и глобалистика (на английски език)", ОКС "Бакалавър"
 • Десислав Пеев, специалност "Евроатлантическа и глобална сигурност", ОКС "Бакалавър"
 • Севги Хасан, специалност "Бизнес администрация", ОКС "Магистър"
 • Яна Колева,  специалност "Мениджмънт на европейски проекти", ОКС "Магистър"
 • Стефка Алексиева,  специалност "Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор", ОКС "Магистър"
 • Кристина Стоянова,  специалност "Международно сътрудничество и европейски проекти", ОКС "Магистър"

Пожелания за успешна реализация, целеустременост, кариерно развитие, успехи, лично щастие и удовлетвореност!

доц. д-р Милена Кирова, декан на Факултет "Бизнес и мениджмънт"Успешна онлайн защита на докторската дисертация на Анжела Петрова

На 16. септември 2020 г. (сряда) докторант Анжела Петрова защити своя дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен "Доктор" на тема "Международните инвестиционни проекти на българска територия, като фактор за повишаване конкурентоспособността на ХВП".

Докторант Анжела Петрова се обучаваше по научна специалност "Икономика и управление (индустрия)" с научни ръководители доц. д-р Любомир Любенов и проф. д.ик.н. Лилия Каракашева.

Научното жури беше председателствано от доц. д-р Любомир Любенов. Рецензенти: доц. д-р Георги Вълчев и доц. д-р Иван Стойчев. Становищата за дисертационния труд са изготвени от доц. д-р Любомир Любенов, доц. д-р Илиян Матеев и доц. д-р Миланка Славова.

Публичната защита се проведе в електронна среда с поддържаната от Русенски университет "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Да е честита успешната защита на доктор Анжела Петрова! Пожелания за покоряване на още по-високи цели и удовлетворение в личен план!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


понеделник, 14 септември 2020 г.

ФБМ посрещна първокурсниците в редовна форма на обучение

 На 14. септември (понеделник) 2020 г. първокурсниците, избрали да се обучават във Факултет "Бизнес и мениджмънт", бяха приветствани в зала 1.219 след тържественото откриване на академичната 2020/2021 година в Русенски университет "Ангел Кънчев".


Студентите от специалности: "Бизнес мениджмънт", "Европеистика и глобалистика (на английски език)", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика" и "Индустриален мениджмънт" се запознаха с академичната среда, груповите наставници и ръководния екип на ФБМ.


Пожелания за здраве, успехи и вдъхновение за всички, студенти, докторанти, преподаватели и служители през новата академична година!

За контакт: доц. д-р Антон Недялков, зам.-декан по учебната работа, anedyalkov@uni-ruse.bg 

петък, 11 септември 2020 г.

Докторант Галина Русева защити своя дисертационен труд в електронна среда

На 11. септември 2020 г. (петък) се проведе публичната защита на дисертационния труд на Галина Русева на тема: "Структура на инвестициите и динамика на брутния вътрешен продукт" за придобиване на ОНС "доктор" чрез отдалечен достъп с поддържаната от РУ "Ангел Кънчев" виртуална платформа „BigBlueButton".

Научни ръководители на докторанта са доц. д-р Емил Трифонов и доц. д-р Вера Пиримова. Защитата на дисертационния труд се проведе в електронна среда с научно жури в състав: 
Председател: проф. дн Дянко Минчев
Членове: 
доц. д-р Вера Димитрова Пиримова
проф. д-р Радостина Телериг Бакърджиева
доц. д-р Людмил Иванов Несторов
доц. д-р Красимир Христов Керчев

Всички материали по процедурата са достъпни тук.

Поздравления за успешната защита на доктор Русева и пожелания за постигане на нови цели и лично удовлетворение!

За контакт: д-р Мирослава Бонева, зам.-декан НИД на ФБМ, mboneva@uni-ruse.bg 


сряда, 9 септември 2020 г.

Научно-приложна среща с модния предприемач Миглена Димитрова

На 09. септември 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети СМЕГ ЕООД, гр. Русе с управител г-жа Миглена Димитрова. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с докторантска разработка по научна специалност "Икономика и управление".

Похвално е, че фирмата има собствено производство, в което е интегрирала членовете на семейството на основателите.  Още от стартирането на своята дейност през 2007 г. се залага на бутикови производства до 30 броя. Фирмата разполага и със собствени магазини в гр. Русе.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 4 септември 2020 г.

Вестник "УТРО" с първа публикация за междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN

В края на месец август'2020 доц. д-р Даниел Павлов (Ръководител на Предприемаческия център на Русенския университет "Ангел Кънчев") е поканен от журналиста Петър Гецов да даде първото си интервю за междупоколенческите семейни бизнеси. В него той представя и замисъла на международната академична мрежа INTERGEN, която единствена в света изследва този вид икономически взаимоотношения между роднини. В интервюто се обсъждат и конкретни примери за насърчаване на предприемаческата култура сред студентите.

В петък (04.09.2020) излезе и съответната статия във в-к "Утро", стр. 4, която е и първата в света публикация във вестник по тази тематика!


В Русенския университет междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN се изучават в следните бакалавърски специалности:

- Бизнес мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Индустриален мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Публична администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Технология и управление на транспорта, факултет „Транспортен“,

- Социални дейности, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,


и магистърски специалности:

- Бизнес администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Управление на европейски проекти, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Предприемачество и иновации, факултет „Бизнес и мениджмънт“.


За повече информация: доц д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg 

четвъртък, 27 август 2020 г.

Среща по предприемачество в училище „Леонардо да Винчи“

На 27. август 2020 г. се проведе среща, инициирана от г-жа Светлана Харизанова – Директор на частното училище „Леонардо да Винчи“, Русе, която разкри интересни моменти от предстоящото обучение по предприемачество и информационни технологии на учениците от 11 и 12 клас. Кремена Харизанова и Вилиана Молнар представиха участието на училищния колектив в международни проекти, в които учениците им активно участват.

Ръководителят на Предприемаческия център на Русенския университет „Ангел Кънчев“ (доц. д-р Даниел Павлов) сподели опита на университета в обучение по предприемачество.

Особен интерес предизвика теорията на междупоколенческите семейни бизнес по INTERGEN - http://www.intergen-theory.eu/ и най-вече възможността на ученици да бъдат включени в международните изследвания.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


вторник, 25 август 2020 г.

Кметът на община Русе инициира научно-приложна среща

 На 25. август 20202 г. по покана на кмета на община Русе се проведе научно-приложна среща. 

Кметът на община Русе - г-н Пенчо Милков, отправи покана към доц. д-р Даниел Павлов от Факултет "Бизнес и мениджмънт" да запознае него и част от екипа му с междупоколенческите семейни бизнеси. Факт е, че той е първият представител на толкова отговорна институция, който проявява видим интерес към научно-приложните разработки на международната академична мрежа INTERGEN, в която Русенският университет има важна роля.


Специални благодарности към екипа на Областния информационен център Русе за това, че подготвиха тази първа по рода си научно-приложна среща!

В Русенския университет междупоколенческите семейни бизнеси по INTERGEN се изучават в следните бакалавърски специалности:

- Бизнес мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Индустриален мениджмънт, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Публична администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Технология и управление на транспорта, факултет „Транспортен“,

- Социални дейности, факултет „Обществено здраве и здравни грижи“,

и магистърски специалности:

- Бизнес администрация, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Управление на европейски проекти, факултет „Бизнес и мениджмънт“,

- Предприемачество и иновации, факултет „Бизнес и мениджмънт“.


За повече информация - доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 20 август 2020 г.

Научно-приложна среща с модния предприемач Димитър Ялъмов

 На 20. август 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети Брандсмайл ЕООД, гр. Русе с управител г-н Димитър Ялъмов. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с докторантска разработка по научна специалност "Икономика и управление".

Похвално е, че фирмата има собствена търговска марка и предлага само свое производство. Още от стартирането на своята дейност през 2006 г. управителят залага на продажби през интернет чрез управлявания от тях е-магазин www.efrea.com . Така, чрез успешно съчетаване на виртуалния с реалния свят, фирмата осигурява устойчива заетост на повече от 30 свои дългогодишни служители!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg


четвъртък, 23 юли 2020 г.

Научна беседа с модния предприемач Стела Белчева

На 23. юли 2020 г. научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети „Стела Белчева“ ООД, гр. Русе с управител г-жа Стела Белчева. Срещата е част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирмения растеж с права върху интелектуална собственост.  Бизнес дамата посрещна докторантката по научна специалност "Икономика и управление" и нейния научен ръководител в производствените си помещения, като нагледно представи как фирмата произвежда дрехи и със собствена търговска марка.

Модна къща Stella Belcheva започва дейността си през 1996г. Първоначалната идея е да представя бутикови модели. През годините марката на Stella Belcheva се популяризира и налага като една от водещите на българския и европейски пазар. Изградила своя перфектен имидж като залага на качествени и добре подбрани, съгласно световните модни тенденции, модели видими на  https://www.stellabelcheva.com/.
Към 2020 семейната фирма осигурява препитание на повече от 20 свои дългогодишни служители.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

Преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" са гръбнака на новия проект ATHENA, одобрен по програмата за научни изследвания "HORIZON 2020"

Международен консорциум с участието на Русенския университет получи одобрение от Европейската комисия по програма HORIZON 2020 по обява H2020-SwafS-2018-2020 (Science with and for Society). Проектът е на тема „Повишаване на равните възможности пред жени и мъже за изследователска дейност в Европейския съюз“ (ATHENA) и е с продължителност 48 месеца. В него участват:
1. Consulta Europa Projects and Innovation, Spain (Водещ партньор)
2. Institut Jozef Stefan, Slovenia
3. Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
4. University of Bucharest, Romania
5. Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia
6. University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain
7. National Research Council, Italy
8. Slovak Academy of Sciences, Slovakia
9. Unitatea Executiva Pentu Finantarea Invatamantului Superior, A Cercetarii, Dezvoltarii Si Inovarii, Romania
10. University of Ruse „Angel Kanchev“, Bulgaria
11. Agencia Canarias de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, Spain
12. Fundo Regional para a Ciencia e Tecnologia, Portugal
13. Universita Degli Study di Sassari, Italy

За Русенския университет това е четвърти пореден консорциум с водещия партньор - Consulta Europa, в който активно участват проф. д-р Диана Антонова, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас. д-р Свилен Кунев от катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".

Въпреки високия процент на жени с висше образование, те заемат едва 30% от позициите на научни работници в Европейския съюз. В този контекст, проектът ATHENA е насочен към премахване на препятствията пред жените-изследователи по отношение на тяхното наемане, пенсиониране и кариерно израстване.

Основна задача пред проекта е да създаде вътрешни правила във всяка участваща партньорска организация, които да гарантират устойчивост на равните права между мъже и жени като научни работници.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlo@uni-ruse.bg.

вторник, 21 юли 2020 г.

Научна беседа с предприемача Валерия Великова – възпитаник на Факултет „Бизнес и мениджмънт“

На 21. юли 2020 г. се проведе среща като част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирменият растеж с права върху интелектуална собственост.
Научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ посети Пеликан ЕООД, гр. Русе с управител г-жа Валерия Великова. Тя посрещна докторантката по научна специалност "Икономика и управление" и нейния научен ръководител в производствените помещения, като нагледно представи как фирмата произвежда връхно дамско облекло.
За научния екип на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ бе истинско удоволствие да открие, че г-жа Валерия Великова е завършила специалност „Индустриален мениджмънт“ именно в Русенския университет.


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

петък, 10 юли 2020 г.

ФБМ получи много високи оценки за три бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение

Русенският университет има капацитет да обучава студенти по 3 бакалавърски специалности в дистанционна форма на обучение:


Факултет "Бизнес и мениджмънт" премина успешно през процедури за програмни акредитации на професионални направления 3.7 „Администрация и управление“ и 3.8. "Икономика". Постоянната комисия по стопански науки и управление, към Националната агенция за оценяване и акредитация, постави много високи оценки - над 9 по десетобалната система.
Специалности "Бизнес мениджмънт" и "Икономика" се предлагат и в редовна форма на обучение.

„Дигитален мениджмънт и иновации“ – 5 факта за специалността на бъдещите иноватори

1. „Дигитален мениджмънт и иновации“ е първата в България специалност, която подготвя професионалисти за бъдещето с необходимите организационни и дигитални умения, аналитично и иновативно мислене.
2. Обучението в специалност „Дигитален мениджмънт и иновации“ е дистанционно и може да работите паралелно с придобиване на важни за икономиката на бъдещето умения:

3. Ще се научите, как да управлявате умело дигитално-иновационните процеси в организации от различни сектори и мащаби.
4. Ще се подготвите за работа в условията на: дигитални трансформации и иновации, динамична среда, стопански риск, Индустрия 4.0 и следващите генерации.

5. Ще избирате с увереност своята професионална реализация като: координатор, мениджър, анализатор, консултант, иноватор…, отговарящ за проектиране, адаптиране, реализиране на авангардни бизнес модели.За информация, относно кандидатстване и записване: Русенски университет "Ангел Кънчев" гр. Русе, ул. Студентска 8, Ректорат, Отдел "Прием на нови студенти"0887 592 349 
Ако се нуждаете от допълнителни уточнения, може да се обърнете към гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 0896766447

понеделник, 6 юли 2020 г.

Научна беседа с модния предприемач Елена Христова

На 06. юли 2020 г. се проведе среща - част от научните проучвания във Факултет „Бизнес и мениджмънт“, свързани с подпомагане на фирмения растеж с права върху интелектуална собственост. Научен екип от катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ разговаря с Елена Христова, производител на бутикови облекла с фолклорни мотиви - https://www.dress-show.com/.

Модна къща „Елена Христова“ носи името на своята дизайнерка и предлага на клиентите си висок и класен стандарт на качеството, ангажираност с индивидуални поръчки и проекти. Всички  облекла са украсени с ръчно изработени автентични бродерии, символизиращи стилизирани елементи и орнаменти от българската народна носия, съчетани с елегантност, изтънченост и майсторство.

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 24 юни 2020 г.

Онлайн защити на дипломни работи във Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Първият випуск бакалаври, завършващи специалност "Бизнес мениджмънт" изцяло в дистанционна форма на обучение и първите инженер-мениджъри, избрали специалност "Индустриален мениджмънт" във филиала на Русенски университет "Ангел Кънчев" в град Видин, защитават онлайн своите дипломни работи пред държавни изпитни комисии.
В периода 24-26. юни 2020 г. се провеждат онлайн защити на дипломните работи за студентите от специалности: "Бизнес мениджмънт", "Индустриален мениджмънт" и "Публична администрация" ОКС "Бакалавър" и "Бизнес администрация" и "Мениджмънт на европейски проекти" ОКС "Магистър".

Възможно е защитите да се наблюдават в реално време за част от дипломантите, завърш-ващи специалност "Бизнес администрация" ОКС "Магистър", "Бизнес мениджмънт" и "Публична администрация" ОКС "Бакалавър". от 9:00 ч. на 25-26.06.2020 г.
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 778 5729 5954
Password: 076918
Защитите на дипломните работи и държавните изпити за завършващите специалности: "Европеистика и глобалистика (на английски език)", "Евроатлантическа и глобална сигурност", "Икономика", "Маркетинг", "МИО" ОКС "Бакалавър" и "Международно сътрудничество и европейски проекти" и "Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор" ОКС "Магистър" ще се проведат съгласно предварително обявения график.

На добър час, скъпи абсолвенти!

вторник, 16 юни 2020 г.

Направете своя избор сега - във Факултет “Бизнес и мениджмънт”! 
За учебната 2020/2021 г. ФБМ обявява прием в бакалавърските програми:
Кандидатствайте на https://online.uni-ruse.bg по всяко време или се
свържете с "Прием нови студенти" на 0887 592 349 (от 09 до 17 часа).


Факултет "Бизнес и мениджмънт"
Русенски университет "Ангел Кънчев"

понеделник, 18 май 2020 г.

Защо "Индустриален мениджмънт" е правилния избор?


Защото:
 • спирате да се колебаете инженер или мениджър и ставате инженер-мениджър;
 • работата на инженер-мениджъра е истински увлекателна и важна;
 • фирмите имат постоянен глад за добрите специалисти от тази специалност;
 • ще се научите да мислите различно, да разсъждавате системно и да управлявате бизнес процеси;
 • ще придобиете умения, с които да създавате и управлявате индустрията на бъдещето


 • тези знания и умения позволяват успешна реализация в индустриални предприятия, търговски и логистични компании;
 • разполагате с подкрепата на опитен екип, който разбира, съдейства, помага за реализиране на Вашите идеи;
 • може да участвате в събития, проекти и конкурси, отварящи нови хоризонти за реализацията Ви;
 • индустрията на бъдещето се нуждае от такива висококвалифицирани специалисти.


Запазете своето място сега с по-ниска семестриална такса за редовно и задочно обучение, като се запишете условно предварително на тел. 0887592349 (от 9 до 17 часа).


За контакт и допълнителна информация:
доц. д-р П. Витлиемов
pvitliemov@uni-ruse.bg
0888566362

събота, 9 май 2020 г.

Един необичаен поглед към националната сигурност...

Свобода или сигурност? Или и двете? В тези непредвидими времена на пандемия, икономическа криза и неясно бъдеще сигурно се чудиш накъде да поемеш в живота. Несигурността чука на вратата, а много млади хора се затрудняват да изберат пътя си – какво да учат, къде да работят.
Ние от катедра „Европеистика, международни отношения и сигурност“ решихме да не те оставяме на случайността!

Предлагаме ти един различен поглед към обучението в областта на националната сигурност. Представяме ти специалност

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ
Сигурно се чудиш кое е „евроатлантическото“ и кое „глобалното“ в тази специалност. Какво означават тези две прилагателни? В следващите редове ще ти обясним по-подробно за какво става въпрос.

В днешно време България е член на две големи международни структури в областта на сигурността – НАТО и Европейският съюз. Основните предизвикателства пред нашето членство в тези две организации са да защитаваме както националната сигурност на страната си, така и сигурността на европейските граници и тази на нашите партньори в НАТО. „Евроатлантическа“ е нивото на защита и сигурността в Европейския съюз и НАТО. „Глобална“ е защитата на сигурността извън териториите на Европейския съюз и НАТО.
Какво означава това за теб и твоето бъдеще? За да можем всички да живеем в мирен свят, който просперира, ние трябва да знаем как да защитаваме нашата национална, европейска и глобална безопасност.  

Затова сега ти представяме няколко причини, заради които си струва да избереш специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“
1. Мечтаеш да се развиваш в системата на МВР или в европейските системи за сигурност

Тук ще научиш всичко за подготовката на проекти в областта на сигурността на Европейския съюз, НАТО и другите международни организации в областта на сигурността. 

2. Трябва ти диплома по сигурност, призната в Европейския съюз  

В тази специалност ще се квалифицираш като експерт по национална сигурност в областта на управление на политики за сигурност на регионално (ЕС/Европа) и глобално равнище. 

3. Ще придобиеш широк набор знания и умения 

Ще овладееш сновните принципи на националните и европейските политики по сигурност. 

Ще развиеш ключовите похвати за успех в националните, европейските и другите международни институции в областта на сигурността. 

Ще бъдеш обучен/а на най-добрите практики за противодействие на престъпността. 

Обучението включва и подготовка по физическа и психическа устойчивост,  боравене с оръжия, оказване на долекарска помощ, етично професионално поведение и прилагане на антикорупционни практики.

4. Можеш да изучаваш чужди езици!

Обучението е на български език, като студентите изучават задължителен втори чужд език - английски или арабски. 

Ако искаш да научиш повече подробности за специалността, можеш да пишеш на гл.ас. д-р Христина Соколова, имейл: hsokolova@uni-ruse.bg. 

Очакваме те!


5 причини да учиш специалност „Европеистика и глобалистика“

Евро...какво????
Интересно ти е да учиш езици, да работиш с хора и да не се мъчиш с математика?
Може би се чудиш какво се крие зад това необичайно име на специалност?
Представяме ти 5 причини, заради които специалност „Европеистика и глобалистика“ може да стане подходящ избор за теб.

1.  Учиш се как да подготвяш успешни европроекти
Студентите от специалност „Европеистика и глобалистика“ се обучават КАК да подготвят успешни европроекти. Това е незаменимо умение в днешно време, когато подготовката на проект е неизменна част както от работата в държавна институция (администрация, училище и др.), така и в частния бизнес. 

2.  Материалът се преподава на английски език
Обучението е изцяло на английски! Тук студентите изучават всички дисциплини на английски, за да могат да работят успешно и с чуждестранни партньори. Завършилите специалността често се реализират в компании, които работят с международни екипи или дори в чужбина. Но не само това! В специалността е задължително и изучаването на втори чужд език: немски, френски, китайски или арабски по избор на студента. 

3. Осигуряваме ти практики и стажове по специалността
Студентите участват в задължителни практики и стажове по специалността в Община Русе, Областна администрация и множество частни бизнеси, медии и образователни институции, работещи по европроекти. Всичко това влиза в учебния план!

4. Можеш да учиш или работиш до 2 семестъра в чужбина със стипендия
Специалността предлага до 2 семестъра обучение и стажантски практики в чужбина по програма Еразъм с европейски университети. Хубавото тук е, че обучението и практиката са покрити с месечни стипендии от минимум 470 евро. 

5. Пътуване до европейските институции в Брюксел и Страсбург
Ще имаш шанса да посетиш европейските институции в Брюксел и Страсбург, като част от нашите инициативи за подкрепа на студентите да се реализират в структурите на Европейския съюз. Също ще можеш да участваш в различни международни събития, срещи с бизнеса и много други полезни инциативи, които се организират от катедра „Европеистика, международни отношения и сигурност“. 

Ако искаш да научиш повече подробности за специалността, можеш да пишеш на гл.ас. д-р Христина Соколова, имейл: hsokolova@uni-ruse.bg. 

Очакваме те!