сряда, 31 май 2017 г.

Работен семинар „Млади предприемачи под прикритие”, 2017, гр. РусеСъбитието е организирано на 30 май 2017 като съвместна инициатива на СУ „Възраждане“ , гр. Русе и катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ в рамките на Център по предприемачество към Русенски университет „Ангел Кънчев”. Участниците бяха студенти от специалности Бизнес мениджмънт и Публична администрация, втори и трети курс, както и  ученици от девети до единайсети клас на СУ „Възраждане“.  Откриването на семинара бе направено от д-р Ирина Костадинова представител на катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“ при Русенски университет „Ангел Кънчев”. 


Проведеният семинар  бе под формата на интензивен уоркшоп за младежи от 15 – 25 години. Представи се работата на девет екипа, които в рамките на четири часа трябваше да представят своите бизнес планове, бизнес идеи като PPT презентация. Най-големи дискусии породи представянето на студентите:
 • Боряна Каменова и Ралица Ангелова – Производство на соларни чанти (Публична администрация);
 • Йоана Томова и Христина Коларова – Керемиди със слънчеви батерии(Публична администрация);
 • Несрин Хюсеинова и Айсун Ахмедова – Мобилно приложение за градския транспорт в Русе(Публична администрация);
 • Александър Петров - Производство на уникални тактически ножове с флуоресцентна дръжка(Бизнес мениджмънт)


Учениците от клуба по „Предприемачество“ към СУ „Възраждане“ също показаха голяма активност, отлично се представиха:
 • Клаудия Димитрова и Джордж Егиазарян – Бизнес идея за производство на играчка „Пухчо“, която чрез светлини индикатори показва състоянието на бебетата(9б клас);
 • Милена Петкова – мобилно приложение осигуряващо сигурността на велосипедите против кражба.


В ролята на жури, което имаше за цел  единствено да даде полезна обратна връзка на участниците се изявиха представители на Startup factory, Русе: Емилиян Енев, Вихрен Ганев, Мартин Панайотов  и учителите от СУ„Възраждане“, Цветелина Радева, Мария Йорданова и д-р Ирина Костадинова. Работата бе отговорна, но и приятна, заради качеството на предложените разработки и ентусиазма на участниците по време на представянето на техните иновативни идеи и планове. Студентите и учениците бързо разбраха, че коментарите и критиките нямат личностен характер, а единственно целят да повишат качеството на тяхната работа в бъдеще.

Като заключителни думи на проведения работен семинар може да се каже, че той премина в изключително ползотворен за всички страни дух и е добър финал на добрата съвместна работа на двете образователни институции през цялата учебна 2016/2017.
Видно е, че младите хора на Русе имат предприемаческо и иновативно мислене, което трябва да бъде насърчавано на всички възможни равнища.
Тази инициатива дава възможност да се помисли за бъдещата съвместна работа в посока участие с общ проект в Третото  Иновативно младежко ЕКСПО, Русе, 2018 на което домакин ще бъде отново Русенски университет „Ангел Кънчев”.

Автор: гл. ас. д-р Ирина Костадинова ikostadinova@uni-ruse.bg 

понеделник, 22 май 2017 г.

ФБМ съдейства на ЕРАЗЪМ-докторант от Московския Държавен Университет „Ломоносов“

Преподавателят във Факултет "Бизнес и мениджмънт" и ръководител на Центъра за насърчаване на предприемачеството към Русенския университет - доц. д-р Даниел Павлов подпомага среща на ЕРАЗЪМ докторантка с ключови представители на Индустриални паркове в Шумен и Русе.
 
Докторант Татьяна Коновалова от Икономическия Факултет на Московския Държавен Университет „Ломоносов“ е на тримесечно посещение във Факултет "Бизнес и мениджмънт" на Русенския университет по програма ЕРАЗЪМ+. Тя проведе интересни научно-изследователски беседи с представители на Индустриален Парк Шумен (г-н Тончев, 18.05.2017) и Индустриален парк Русе (г-жа Билчева, 19.05.2017). Двамата представители споделиха, че е налице повишен интерес от страна на на чуждестранни предприемачи да инвестират в създаване на производствена база на специално обособените за целта терени в Шумен и Русе.
Направените проучвания от д-рант Коновалова са част от дисертационния й труд, свързан с изследване на икономическия растеж в Русия чрез по-добро управление на индустриалните паркове. Анализираните управленски практики от Шумен и Русе ще бъдат подробно разгледани от научните среди в университета "Ломоносов".

За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов dpavlov@uni-ruse.bg

неделя, 21 май 2017 г.

Във ФБМ се проведе секция "Икономика и управление" от СНС`17

На 18. май 2017 г. в Русенския университет се проведоха две паралелни заседания в секция "Икономика и управление" от Студентската научна сесия СНС`17, на които бяха представени общо 16 научноизследователски доклада, разработени от докторанти и  студенти  под ръководството на преподаватели от катедри "Икономика" и "Мениджмънт и бизнес развитие".
Авторите и авторските колективи представиха своите разработки, които предизвикаха интерес и бяха дискутирани със съдействието на модераторите, съответно доц. д-р Павел Витлиемов в зала 2Г.404 и доц. д-р Антон Недялков - 2Б.412.


 
Изнесените доклади обхващаха следната тематика:
 • Изкуствен интелект в сферата на връзките с обществеността при публичните институции, Георги Георгиев;
 • Изследване на системата за управление в Дирекция „Европейско развитие“ към община Русе, Боряна Каменова и Делян Иванов;
 • Изследване и анализ на разходите за труд в индустриалните предприятия и възможности за повишаване на ефективността им, д-нт Диана Янкова;
 • Еврофондове и българската хранително-вкусова промишленост, д-нт Анжела Петрова;
 • Международен опит на големи общини в политика за насърчаване на инвестициите, в т.ч. анализ на успешни инвестиционни стратегии, Яна Колева;
 • How can self-reflection make you a better leader, Велина Миндижова;
 • CACAO PETS – модел за иновативно екопредприемачество, Румен Христов;
 • Мястото на корпоративната социална отговорност в   българската бизнес среда, Есин Вейсалова;
 • Регулирането на навлизането на пазара в България, д-нт Лора Христова;
 • Анализ на административната услуга за издаване на удостоверение за съпруг/а, Гюлсюн Мехмедова и Айлин Мехмед;
 • Анализ на административното обслужване при подаване на молба за придобиване на българско гражданство, Кристина Штирой;
 • Анализ на административна услуга при подаване на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ, Нюлфер Ахмедова и Сибел Зекяева;
 • Анализ на административната услуга по възстановяване или промяна на име, Силвия Момчилова и Мелих Акифова;
 • Издаване на удостоверение за сключен брак – административна гледна точка, Симона Петкова и Гюляй Аккъ;
 • Тръжна оферта за инвестиционен проект – подготовка, изработване, характерни особености, Станимир Ганчев;
 • Изследване на управленските информационни системи за производители на хартия, картони и изделия от тях, Ерол Кочан.
 

 
Всички участници получиха грамоти за достойното си представяне в секция "Икономика и управление" от СНС`17. 
Събитието е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

За допълнителна информация:

Организатор: доц. д-р Павел Витлиемов, pvitliemov@uni-ruse.bg

Ръководител на проекта: доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg


 

петък, 19 май 2017 г.

ФБМ организира церемония за отличилите се студенти в „Конкурс по разработване на бизнес план 2017”

17.05.2017: Във връзка с Дните на специалността и професионалната реализация, в зала 2Г-404 се проведе церемония по награждаване на отличилите се студенти в „Конкурс по разработване на бизнес план 2017” към Русенски университет “Ангел Кънчев”. Допуснати са общо 30 бизнес плана, разработени от 47 студенти по формулярите на  ТЕХНОСТАРТ или INTEL.

Участваха студенти от следните специалности:
• 25 - Бизнес мениджмънт, бакалаври.
• 9 - Технология и управление на транспорта, бакалаври.
• 3 - Публична администрация, бакалаври.
• 2 - Индустриален мениджмънт, бакалаври.
• 1 - Компютърни системи и технологии, бакалаври.
• 3 - Бизнес администрация, магистри.
• 2 - Мениджмънт на европейски проекти, магистри.
• 2 - Предприемачество и иновации, магистри.


След получаване на Грамотата всеки участник представи своята бизнес идея. Грамотите на отличилите се студенти бяха връчени от представители на:
• Областен информационен център,  Русе
• Териториален областен офис – Русе, НССЗ
• Банка ДСК АД, гр. Русе
• Русенска Търговско-Индустриална Камара, гр. Русе
• Интер Експрес Фрейт ЕООД, гр. Русе
Представителите на бизнеса пожелаха на всички участници успешна предприемаческа реализация!


За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов, 0884343132, dpavlov@uni-ruse.bg

понеделник, 15 май 2017 г.

ФБМ организира секция "Иокномика и управление" в Студентската научна сесия СНС’17

На 18. май 2017 г. от 14:00 ч. в 2Г.404 и 2Б.412 ще се проведат представяния на студенски научноизследователски доклади от секция "Икономика и управление". Докладите са подготвени от 20 студенти и докторанти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" под научното ръководство на преподаватели от катедри "Икономика" и "Мениджмънт и бизнес развитие".


Програма за зала 2Г.404


Програма за зала 2Б.412
За повече информация:
д-р Елизар Станев eastanev@uni-ruse.bg

петък, 12 май 2017 г.

Студенти от ФБМ представиха идеи за иновативен бизнес на II Иновативно младежко експо

На 12. май 2017 г. в Канев център се проведе II Иновативно младежко експо, организирано от Русенския университет.
Студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" представиха своите идеи на два щанда.
1. Майсторски клас по Еко предприемачество и Център по предприемачество представиха своите иновативни разработки:

 • Производство на лиофилизирани (сушени) плодове - Симона Диянова Димова и Айлин Неджати Ибадула, 4 курс, спец. Бизнес мениджмънт;
 • Производство на технологични портмонета - Робърт-Филип Салиху Абдуллахи, магистър Предприемачество и иновации.
 • Производство на соларни чанти - Ралица Ангелова, Боряна Каменова и Делян Иванов, 3. курс, спец. Публична администрация.2. Клуб „Млад журналист” - Вестник "Студентска искра".

За допълнителна информация:
доц. д-р Даниел Павлов dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 11 май 2017 г.

Преподавател от ФБМ участва на международен форум в Ташкент, Узбекистан

На 10.05.2017, по време на пленарен доклад на 3-ия Tashkent
International Innovation Forum и семинар с 52 директори на узбекски
средни училища, в общото представяне на Русенския университет е
включен и Центърът за насърчаване на предприемачеството
Присъстващите официални гости и директори изказаха желание за академично 
сътрудничество с Русенския университет.
Пленарният докладчик (доц. д-р Даниел Павлов) отбелязва, че заслугата за това топло посрещане се дължи на българските строители, които преди 40 години, след голямото земетресение в Узбекистан, пристигат и построяват стотици домове във всеки пострадал регион. И до ден днешен тези блокове са известни като "болгарский поселок" и са сред скъпоструващите постройки в съответния град.За повече информация: доц. д-р Даниел Павлов dpavlov@uni-ruse.bg

четвъртък, 4 май 2017 г.

Магистри от специалност „Мениджмънт на европейски проекти“ защитиха своите проекти пред преподаватели и представители на бизнеса

        На 03 май се проведе публична защита на проекти в магистърската програма „Мениджмънт на европейски проекти“. В рамките на дисциплината „Разработване на проект за развитие на регионите“ бяха представени два проекта:

 • Проект за повишаване на предприемаческата култура и конкуретоспособността на пазара на труда на обучаващите се в Русенския университет с ръководител г-н Георги Георгиев и ментор д-р Даниела Йорданова – преподавател в катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“. Екипът по проекта беше съставен от Галина Маринова, Дилян Христов, Мартина Александрова, Мелтем Адем и Толина Енчева – студенти в магистърската програма по „Мениджмънт на европейски проекти”
 • Проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните групи на територията на Община Русе чрез създаване на специализирано звено за осигуряване на устойчива заетост с ръководител г-ца Мария Ковачева и ментор д-р Зорница Богданова – управител на „Евро ПроКонсулт Русе“ ЕООД. Екипът по проекта беше съставен от Десислава Макавеева, Йоанна Панкова, Кристиян Симеонов и Магдалена Гънгълова – студенти в магистърската програма по „Мениджмънт на европейски проекти”

Представените проектни предложения бяха оценявани по критерии релеванти на съответната процедура, по която е изготвен съответният проект като правилно идентифицирани целеви групи, заложени индикатори, предвидени резултати, начин и план за изпълнение, коректност на отделните пера по изготвения бюджет. Не на последно място трябва да се изтъкнат и завидните презентационни умения, които демонстрираха екипите.
Целта на публичната защита бе на база получените знания по време на лекционните курсове и семинарните занятия, студентите с подкрепата на своите ментори да изготвят и представят проект по интересна за тях тематика, който да е максимално близко до реалността.


Началото е трудно, но е неизбежно!
           Координаторът на магистърската програма доц. д-р Антон Недялков благодари както на менторите, така и на магистрите за отличното изпълнение на проектите, които се откроиха с изключителна насоченост за подобряване на макроикономическата среда на регионално ниво, което е от значение за всеки един от нас.
            От своя страна студените изказаха благодарност както на менторите, така и на доц. д-р Антон Недялков, координатор на магистърската програма за това, че през цялото време на обучение им е оказвал подкрепа в различни аспекти и ги е мотивирал да се усъвършенстват, показвайки им смисъла от реализирането както на публични, така и на частни проекти.Замислени или усмихнати?!

 Лека завистливост при оценката от
 д-р Богданова и д-р Йорданова

            Публичната защита е част от изпълнението на дейности по Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“ към Фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

За допълнителна информация:
Ментори:
д-р Даниела Йорданова, dyordanova@uni-ruse.bg
д-р Зорница Богданова, zornitsa.bogdanova@abv.bg

Ръководители на екипи:
Георги Георгиев, georgeweb93@gmail.com
Мария Ковачева, maria_kovacheva92@abv.bg

Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg
 

сряда, 3 май 2017 г.

Студенти от специалност „Бизнес мениджмънт“ проведоха изнесено занятие в Пристанищен комплекс – Русе ЕАДНа 03 май се проведе изнесено занятие по дисциплината „Интегрирани системи за управление“ на студенти от специалност „Бизнес мениджмънт“ (трети курс) в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД.
Целта на посещението бе студентите да се запознаят със системата за управление,  организацията и работата в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД и по-конкретно със системата за управление на качеството (БДС EN ISO 9001), като това служи за придобиване на реални знания, умения и компетентности.
            Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Пристанищен комплекс - Русе ЕАД от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни декларират съгласието си да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда  на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“.


Начало на занятието в Управлението на
Пристанищен комплекс – Русе ЕАД
 Ръководител Сектор „Складово-експлоатационен“ и Представител на ръководството по качество г-жа Диана Калинова запозна студентите със структурата и организацията на работа в Пристанищен комплекс - Русе ЕАД и системата за управление на качеството, като подчерта, че тяхната организация от 10 години е сертифицирана по БДС EN ISO 9001 от SGS United Kingdom Ltd., а в момента преминава към новата версия на стандарта от 2015 г.


Студентите имаха възможност да разгледат пълния комплект документи на Система за управление на качеството, действаща в Пристанищен комплекс – Русе ЕАД. Запознаха се с политиката и целите по качеството; наръчника по качеството и пълния комплект процедури, технологични, анкетни карти и други формуляри.
Г-жа Зоя Стефанова - Ръководител Сектор „Административно-правен“ към организацията анализира пред студентите предизвикателствата пред системата за управление на качеството и по-конкретно при управление на човешките ресурси.
       Деканът на Факултет „Бизнес и мениджмънт“ доц. д-р Александър Петков и Ръководителят на Проект 2017-ФБМ-01 – доц. д-р Антон Недялков получиха плакети по повод „150 години Пристанище Русе“ от името на изпълнителния директор – г-н Петър Драгошинов.С благодарности за доброто сътрудничество
      Екипът на дисциплината „Интегрирани системи за управление“ изказва благодарности на Изпълнителния директор – г-н Петър Драгошинов за оказаното съдействие, лично на г-жа Зоя Стефанова и г-жа Диана Калинова за нелеката задача да отговарят на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец.  „Бизнес мениджмънт“ за активното участие в занятието.  

В края всички са усмихнати


Занятието е част от изпълнението на дейност „Провеждане на изнесени обучения на студентипо Проект 2017-ФБМ-01 „Изследване и интегриране на системата за управление в публични организации“, финансиран от фонд „Научни изследвания“ на Русенския университет.

За допълнителна информация:
Организатори:
доц. д-р Александър Петков, apetkov@uni-ruse.bg,
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
Ръководител на Проект 2017-ФБМ-01:
доц. д-р Антон Недялков, anedyalkov@uni-ruse.bg