понеделник, 11 юли 2016 г.

Младите преподаватели от ФБМ споделиха "добри практики" със своите колеги от Русенския университет

На 08.07.2016 г. в заседателната зала на ректората се проведе заключителна среща на асистентите, постъпили на трудов договор в Русенския университет през последните 3 години.
Преподавателите от трите катедри на Факултет "Бизнес и мениджмънт" запознаха колегите си с ползотворното сътрудничество с бизнес организации; провеждането на изнесени обучения; международно сътрудничество; използване на бизнес софтуер в учебния процес; участие в научни конференции, семинари, тренинги за кариерно ориентиране и други инициативи, чрез които се самоусъвършенстват и правят възпитаниците на ФБМ компетентни и конкурентоспособни млади специалисти.

Автори: проф. д-р Юлиана Попова и ас. д-р Мирослава Бонева

четвъртък, 7 юли 2016 г.

Представители на ФБМ са сред организаторите и участниците на международна конференция "Модели на знанието"

От 04. до 06.07.2016 г. се проведе Международна конференция "Модели на знанието" в Black Sea Rama Golf & Villas.
Конференцията е организирана от Русенски университет "Ангел Кънчев" и Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.
Представители на 12 висши училища от Узбекистан, Полша, Испания и България дискутираха въпроси, свързани с ролите на управлението на знанието в организацията. 

Тематичните области на конференцията са: стойностно значение; стратегически ползи; организационна структура; управление на представянето на организацията; културна чувствителност; технологии и адекватни ИТ платформи; създаване на знание; структура на знанието; преглед на знанието - интегративност и съхранение; приложение на знанието; синамичност на знанието; сканиране на външната среда и промяна в организационната стратегия.


Научните изследователи и преподаватели са от следните висши училища и организации:
1. Русенски университет "Ангел Кънчев"  
2. Bukhara Engineering-Technical Institute, UZBEKISTAN  
3. Karshi Engineering Pedagogical Institute, UZBEKISTAN
4. Namangan Engineering Pedagogical Institute, UZBEKISTAN 
5. Committee for coordination of science and technology, UZBEKISTAN  
6. Educational Center business and incubator Bukhara, UZBEKISTAN  
7. SR and WP ”Express-Technolog” DPS, UZBEKISTAN
8. Gmina Kielce-Kielecki Technology Park, POLAND  
9. The Jan Kochanowski University in Kielce, POLAND  
10. Consulta Europa Projects and Innovation, Las Palmas, SPAIN  
11. Технически университет - Варна  
12. ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“, Варна 


Автори: проф. Диана Антонова и ас. д-р Ирина Костадинова

сряда, 6 юли 2016 г.

Дипломантите от ФБМ положиха успешно финалните си държавни изпити и защитиха своите дипломни работи

Приключи юнската сесия за 212 студенти, завършващи своето висше образование във Факултет "Бизнес и мениджмънт" в Русенския университет.

157 бакалаври в редовна и задочна форма на обучение от 9 специалности: Бизнес мениджмънт, Европеистика и глобалистика, Европеистика и многостепенно управление, Икономика, Индустриален мениджмънт, Маркетиг, Международни икономически отношения, Публична администрация и Стопанско управление завършват следването си с много добър общ среден успех.
Марина Кьося и Георги Марианов Георгиев са пълни отличници и двамата от специалност Международни икономически отношения.

55 магистри в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение, от 7 специалности: Бизнес администрация, Индустриален мениджмънт и маркетинг, Корпоративен маркетинг, Мениджмънт на европейски проекти, Публични институции и Финансово счетоводство и одит също приключват втората степен на висше образование с много добър общ успех.
С отличен успех 6,00 завършват Елеонора Иванова Тодорова - специалност Мениджмънт на европейски проекти и Мирослава Маринова Джамбазова специалност Бизнес администрация.


Автори: старши инспектор Диана Петкова и ас. д-р Мирослава Бонева