понеделник, 18 май 2020 г.

Защо "Индустриален мениджмънт" е правилния избор?


Защото:
 • спирате да се колебаете инженер или мениджър и ставате инженер-мениджър;
 • работата на инженер-мениджъра е истински увлекателна и важна;
 • фирмите имат постоянен глад за добрите специалисти от тази специалност;
 • ще се научите да мислите различно, да разсъждавате системно и да управлявате бизнес процеси;
 • ще придобиете умения, с които да създавате и управлявате индустрията на бъдещето


 • тези знания и умения позволяват успешна реализация в индустриални предприятия, търговски и логистични компании;
 • разполагате с подкрепата на опитен екип, който разбира, съдейства, помага за реализиране на Вашите идеи;
 • може да участвате в събития, проекти и конкурси, отварящи нови хоризонти за реализацията Ви;
 • индустрията на бъдещето се нуждае от такива висококвалифицирани специалисти.


Запазете своето място сега с по-ниска семестриална такса за редовно и задочно обучение, като се запишете условно предварително на тел. 0887592349 (от 9 до 17 часа).


За контакт и допълнителна информация:
доц. д-р П. Витлиемов
pvitliemov@uni-ruse.bg
0888566362

събота, 9 май 2020 г.

Един необичаен поглед към националната сигурност...

Свобода или сигурност? Или и двете? В тези непредвидими времена на пандемия, икономическа криза и неясно бъдеще сигурно се чудиш накъде да поемеш в живота. Несигурността чука на вратата, а много млади хора се затрудняват да изберат пътя си – какво да учат, къде да работят.
Ние от катедра „Европеистика, международни отношения и сигурност“ решихме да не те оставяме на случайността!

Предлагаме ти един различен поглед към обучението в областта на националната сигурност. Представяме ти специалност

ЕВРОАТЛАНТИЧЕСКА И ГЛОБАЛНА СИГУРНОСТ
Сигурно се чудиш кое е „евроатлантическото“ и кое „глобалното“ в тази специалност. Какво означават тези две прилагателни? В следващите редове ще ти обясним по-подробно за какво става въпрос.

В днешно време България е член на две големи международни структури в областта на сигурността – НАТО и Европейският съюз. Основните предизвикателства пред нашето членство в тези две организации са да защитаваме както националната сигурност на страната си, така и сигурността на европейските граници и тази на нашите партньори в НАТО. „Евроатлантическа“ е нивото на защита и сигурността в Европейския съюз и НАТО. „Глобална“ е защитата на сигурността извън териториите на Европейския съюз и НАТО.
Какво означава това за теб и твоето бъдеще? За да можем всички да живеем в мирен свят, който просперира, ние трябва да знаем как да защитаваме нашата национална, европейска и глобална безопасност.  

Затова сега ти представяме няколко причини, заради които си струва да избереш специалност „Евроатлантическа и глобална сигурност“
1. Мечтаеш да се развиваш в системата на МВР или в европейските системи за сигурност

Тук ще научиш всичко за подготовката на проекти в областта на сигурността на Европейския съюз, НАТО и другите международни организации в областта на сигурността. 

2. Трябва ти диплома по сигурност, призната в Европейския съюз  

В тази специалност ще се квалифицираш като експерт по национална сигурност в областта на управление на политики за сигурност на регионално (ЕС/Европа) и глобално равнище. 

3. Ще придобиеш широк набор знания и умения 

Ще овладееш сновните принципи на националните и европейските политики по сигурност. 

Ще развиеш ключовите похвати за успех в националните, европейските и другите международни институции в областта на сигурността. 

Ще бъдеш обучен/а на най-добрите практики за противодействие на престъпността. 

Обучението включва и подготовка по физическа и психическа устойчивост,  боравене с оръжия, оказване на долекарска помощ, етично професионално поведение и прилагане на антикорупционни практики.

4. Можеш да изучаваш чужди езици!

Обучението е на български език, като студентите изучават задължителен втори чужд език - английски или арабски. 

Ако искаш да научиш повече подробности за специалността, можеш да пишеш на гл.ас. д-р Христина Соколова, имейл: hsokolova@uni-ruse.bg. 

Очакваме те!


5 причини да учиш специалност „Европеистика и глобалистика“

Евро...какво????
Интересно ти е да учиш езици, да работиш с хора и да не се мъчиш с математика?
Може би се чудиш какво се крие зад това необичайно име на специалност?
Представяме ти 5 причини, заради които специалност „Европеистика и глобалистика“ може да стане подходящ избор за теб.

1.  Учиш се как да подготвяш успешни европроекти
Студентите от специалност „Европеистика и глобалистика“ се обучават КАК да подготвят успешни европроекти. Това е незаменимо умение в днешно време, когато подготовката на проект е неизменна част както от работата в държавна институция (администрация, училище и др.), така и в частния бизнес. 

2.  Материалът се преподава на английски език
Обучението е изцяло на английски! Тук студентите изучават всички дисциплини на английски, за да могат да работят успешно и с чуждестранни партньори. Завършилите специалността често се реализират в компании, които работят с международни екипи или дори в чужбина. Но не само това! В специалността е задължително и изучаването на втори чужд език: немски, френски, китайски или арабски по избор на студента. 

3. Осигуряваме ти практики и стажове по специалността
Студентите участват в задължителни практики и стажове по специалността в Община Русе, Областна администрация и множество частни бизнеси, медии и образователни институции, работещи по европроекти. Всичко това влиза в учебния план!

4. Можеш да учиш или работиш до 2 семестъра в чужбина със стипендия
Специалността предлага до 2 семестъра обучение и стажантски практики в чужбина по програма Еразъм с европейски университети. Хубавото тук е, че обучението и практиката са покрити с месечни стипендии от минимум 470 евро. 

5. Пътуване до европейските институции в Брюксел и Страсбург
Ще имаш шанса да посетиш европейските институции в Брюксел и Страсбург, като част от нашите инициативи за подкрепа на студентите да се реализират в структурите на Европейския съюз. Също ще можеш да участваш в различни международни събития, срещи с бизнеса и много други полезни инциативи, които се организират от катедра „Европеистика, международни отношения и сигурност“. 

Ако искаш да научиш повече подробности за специалността, можеш да пишеш на гл.ас. д-р Христина Соколова, имейл: hsokolova@uni-ruse.bg. 

Очакваме те!

четвъртък, 7 май 2020 г.

ФБМ проведе първата онлайн конференция за студенти, докторанти и млади учени

На 07. май 2020 г. от 14:00 ч. в специално създадена за събитието виртуална зала се реализира първата конференция от юбилейните събития във връзка с честванията на 75-годишнината на Русенски университет "Ангел Кънчев".


Конференцията, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт" даде възможност за представяне на 16 доклада, разработени от 8 студенти и 7 докторанти в съавторство със 7 преподаватели.
Два часа и половина не бяха достатъчни за представяне и дискутиране на изключително актуалните и интересни доклади с научноизследователски и приложен характер.
Аудиторията определи с равен брой гласове, чрез тайно онлайн гласуване за "най-интересна презентация" две разработки: 

Конференцията е поредното потвърждение, че възпитаниците и преподавателите на Факултет "Бизнес и мениджмънт" изследват проблеми, предлагат решения "продължават да пробват, дори когато изглежда, че няма никаква надежда" и са винаги "с една идея напред".

За повече информация:
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
зам.-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Бизнес и мениджмънт"

Въпроси и отговори за специалност “Икономика”


Какво ще уча?
Икономиката е наука за избора, който хората правят в условията на неограничени желания и ограничени ресурси. Изборът често има паричен израз. Някои дисциплини се фокусират върху него, но икономиката е повече от това. Изборите, които правим, могат да бъдат важни, дори когато не засягат чисто финансови въпроси.


А по-конкретно?
През първите две години ще учите фундаментални дисциплини като микро- и макроикономика. Те са предимно теоретични и имат за цел формирането на икономическо мислене. След това акцентът се измества върху приложните дисциплини. Те имат по-практическа насоченост и добавят знания, които са ориентирани към решаването на проблеми в конкретни области. Пример за това са счетоводните и финансовите дисциплини.
Учебните планове за специалност “Икономика” са достъпни онлайн за редовна и дистанционна форма.

Кой провежда обучението?
Преподаватели от различни възрасти със звания от доктор до професор. Нашият екип покрива изцяло обучението със собствени кадри. Това осигурява регулярност на графика и надеждност на учебния процес. Пряко отговорна за специалността е катедра “Икономика”, която е част от факултет “Бизнес и мениджмънт” на Русенския университет. Връзката преподавател-студент е предпоставка за добро образование, затова ценим и прилагаме индивидуален подход в общуването със студентите.

Какви са възможностите за стажове и мобилност?
Работим заедно със счетоводни къщи, банки и други финансови институции от Русе и региона. Студентите имат практически занятия на място и възможност за стаж още по време на обучението.
Те могат също да учат и правят стажове в чужбина. Университетът е много активен по програма “Еразъм” и има партниращи организации от страни в Европейския съюз и извън него. Програмата финансира студентска мобилност за период от седмица до година в рамките на следването. Специален отдел помага на студентите с информация и подготовката на документи.

Какво ще правя след като завърша?
Пряката реализация е в счетоводни къщи, банкови клонове и централи, застрахователни дружества, други финансови посредници и отдели в производствени предприятия. Съвременната икономика е динамична, някои дейности и професии изчезват, а на тяхно място се появяват други. Подготовката при нас дава широка основа за развитие, целта ни е завършилите студенти да бъдат гъвкави и да се адаптират бързо към промените. Ученето става непрекъснат процес и се прехвърля от университета на работното място. Специалност “Икономика” е стъпка в правилната посока, която ще Ви помогне по-лесно да направите следващите.


Колко струва обучението в специалност “Икономика”?
Попитайте за актуална семестриална такса на тел. 082888737. 
Студентите редовно обучение имат възможност и за месечна стипендия. В момента нейният размер е между 70 и 120 лв. в зависимост от успеха. Към университета са налични общежития, които са на разположение на достъпни цени за студенти, които не са от Русе.

Как да кандидатствам?
Онлайн на https://online.uni-ruse.bg по всяко време и на 0887 592 349 от 9 до 17 часа всеки работен ден.

Какво да правя, ако имам още въпроси?
Пишете на:

 • Гл. ас. д-р Петър Пенчев на ppenchev@uni-ruse.bg
 • Гл. ас. д-р Александър Косулиев на akosuliev@uni-ruse.bg
Очакваме Ви!