вторник, 21 януари 2020 г.

Предприемаческият център стартира анкетно проучване за оцеляване в условия на изкуствен интелект

21. януари 2020 г.
С все по-широкото навлизане на Изкуствения интелект в дейността на различните организации се появява и необходимостта да се търси мястото на човека в тази нова среда. В тази връзка, чрез анкетна карта, се търси допитване отноно важността на различни умения, които един пълнолетен следва да притежава. В анкетата са включени 20 специализирани въпроси в следните групи:
(1) Бизнес умения
(2) Технологични умения за създаване на интелектуален продукт
(3) Технически умения за работа с устройства
(4) Правна култура
(5) Умения за оцеляване
Анкетата е налична на следния адрес: https://forms.gle/fFLYkLzJeWH2ym6v7

За повече инфомрация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 15 януари 2020 г.

Участие във вътрешноучилщен панаир по предприемачество в ПГИУ "Елиас Канети"

На 15. януари 2020 г. по повод 135 години от икономическо образование в Русе ПГИУ "Елиас Канети" проведе вътрешноучилищен панаир на учебно-тренировъчните фирми по предприемачество. Ръководителят на Предприемаческия център бе поканен да посети щанда на всяка ученическа формация. Истинско удоволствие будеха будните погледи на средношколците и техните учители! Специални благодарности и на директора - Анелия Георгиева.


За повече инфомрация: доц. д-р Даниел Павлов, dpavlov@uni-ruse.bg