петък, 30 март 2018 г.

Иновационен лагер в рамките на Световната седмица на парите

На 30 март 2018 във втори корпус на Русенски университет „Ангел Кънчев” се проведе Иновационен лагер Teen Coin за ученици от 8 до 12 клас и Teen Coin Junior за ученици от 5 до 7 клас. Инициативата се организира по повод „Световна седмица на парите 2018 г.” от Джуниър Ачийвмънт България, Русенски университет „Ангел Кънчев” и ПМГ „Баба Тонка” с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух”.
Участие взеха близо 120 ученици от училища в Русе, Враца и Бяла.  Поставените задачи бяха свързани с генериране на идеи за електронен бизнес – за възрастова група 5-7 клас и за иновативни решения  на проблеми в град Русе – за възрастова група 8-12 клас. В продължение на 3 час учениците работиха усърдно, подпомагани от своите ментори – ученици от 12 клас, студенти и докторанти от РУ „Ангел Кънчев”, след което представиха идеите си пред жури.
В групата 5-7 клас се конкурираха 11 отбора, чиито интересни идеи по казус "Въпросите за парите са важни". Участниците проучиха основните функции на парите, историческото развитие на парите, както и същността на виртуалните валути, а презентациите им затрудниха решението на журито.
На 1-во място се класира отбор "Planetcoin" с представата за единна електронна валута на планетата Земя с фиксирана стойност . В отбора работиха Григор Николов и Юлияна Йотова от ОУ "Иван Вазов", Теодора Даскалова от ОУ "Любен Каравелов", Моника Георгиева от СУ "Възраждане", Светослав Светлов от ОУ "Козма Тричков" - Враца и Евелин Младенова от ОУ "Отец Паисий".
Второ място зае отбор "PiggyBank" с визията за единна електронна валута "Ливро", обединяваща български Лев, Евро и Британска Лира. Идеята е резултат от екипната работа на: Филипа Петрова от ОУ "Отец Паисий", Радослав Цонев от СУ "Възраждане", Искрен Михайлов от ОУ "Любен Каравелов", Тодор Стойков от ОУ "Иван Вазов" и Гергана Стойчева ПМГ "Баба Тонка".
Трето място получи не по-малко интересното представяне на холограмната междупланетарна валута "Starcoin" на едноименния отбор, в който изследваха и твориха: Калоян Колев от СУ "Възраждане", Виктор Неделчев от ОУ "Отец Паисий", Ива Дамянова, Стилиян Стоилов и Преслав Нанков от ОУ "Иван Вазов".
Предложенията на учениците от 8 до 12 клас бяха оценявани по критерии като приложимост, иновативност и обществена значимост от пет членно жури, включващо представители на академичната общност и бизнеса. 14 отбора представиха своите иновативни решения на проблеми в Русе. Всички те имаха за цел подобряване на живота на жителите на гр. Русе, привличане на туристи и задържане на младите хора в града. Наградени бяха:
Първо място: Анита Иванова от ПАГ „Гео Милев” Русе, Биляна Инджева, Деян Джумалийски, Константин Щерев и Йоан Димитров от ПМГ „Баба Тонка” Русе за тяхната идея за производство на електроенергия чрез река Дунав.
Второ място: Веселка Никова от СУ „Васил Левски” Русе, Елена Михайлова от ПМГ „Баба Тонка” Русе, Илона Коцева от СУ „Козма Тричков” Враца и Боян Тодоров от СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” Русе за идеята им за вграждане на електрическо фолио под асфалтната настилка, захранвано от електроенергия чрез река Дунав, като решение на проблема със снегопочистването през зимата. Предложението бе обвързано с настоящия проект за основен ремонт на множество улици в града.
Трето място: Емилия Генова и Александър Мирославов от ПМГ „Баба Тонка” Русе, Катрин Тодорова от СУ „Христо Ботев” Русе, Натали Тодорова и Ванеса Николова от СУ „Козма Тричков” Враца за идеята им за изграждане на база с водни спортни съоръжения на брега на река Дунав, което ще е атрактивно за младите хора в града и ще привлече туристи.

За контакти:

доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg 
гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg

Дискусия „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на образованието” се проведе в рамките на Иновационнен лагер 2018

На 30. март 2018 в зала 2Г.404 се проведе дискусия на тема „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на образованието”. Инициативата, организирана от няколко партньора – Факултет „Бизнес и мениджмънт” и Факултет „Природни науки и образование” на Русенския университет, ПМГ „Баба Тонка” – Русе, Джуниър Ачийвмънт България с финансовата подкрепа на Фондация „Русе – град на свободния дух”, имаше за цел да допринесе за формулирането на насоки за устойчиво развитие на община Русе чрез ефективно сътрудничество на местните власти, местния бизнес, образователните институции, неправителствените организации.
         Участваха 19 представители от различни заинтересовани страни – образование, бизнес, местна власт, учащи (ученици и студенти), които работиха по методиката „Световно кафене”.  Това е формат, при който се провеждат кратки разговори от три или повече рунда с фиксирано време на ротационен принцип, като във всеки рунд се обсъжда проблем, свързан с или поясняващ основната тема. Финалният етап е обединяване на различните процеси от отделните разговори в един цялостен модел, който да бъде видян от всички. Модератор на дискусията бе доц. д-р Милена Кирова – ръководител на Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие".
По време на събитието в петък в рамките на три часа в четири рунда бяха разисквани четири основни въпроса към темата, а именно: Как да се създаде по-тясна връзка между бизнес/публичен сектор и образование? Как да се изгради иновативно образование, насочено към нуждите на община Русе? Какви актуални умения и компетенции са необходими за професионална кариера в 21 век? Как виждате икономическото развитие на община Русе, базирано на иновации до 2030 г.?
 
Участниците успяха вследствие на своята екипна работа и творчески решения да формулират насоки и предложения по четирите въпроса, които да бъдат интегрирани в цялостен модел за въздействие, позволяващ увеличаване на потенциала за устойчиво развитие на община Русе в обозрим хоризонт до 2030 г. Някои от най-интересните идеи са например за създаване на виртуални лаборатории за професии на бъдещето, образователни клъстери, по-силно включване на бизнеса в образованието, гъвкави форми на учене през целия живот и др.
 
За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg 
гл. ас. д-р Милена Тодорова, mtodorova@uni-ruse.bg


вторник, 27 март 2018 г.

Студенти от специалност „Публична администрация“ проведоха занятие в Община Русе

             На 27. март 2018 се проведе изнесено занятие на студенти от четвърти курс от специалност „Публична администрация“ по дисциплината „Организация на административното обслужване“ в Община Русе.
Целта на посещението е студентите да се запознаят с организацията и работата в Община Русе и по-конкретно в отдел „Информационно и административно обслужване“, като това спомага за придобиването на реални знания, умения и компетентности.
Занятието е свързано с изпълнение на Споразумението между Русенския университет и Община Русе от 12.12.2014 г., чрез което и двете страни са съгласни да подпомагат процеса на обучение и реализация на пазара на труда на студентите от Факултет „Бизнес и мениджмънт“. 
Начало на занятието в Община Русе, зала „Свети Георги“

Началникът на Отдел „Информационно и административно обслужване“ на Община Русе – г-н Благовест Белчев запозна студентите със структурата и организацията на работа в Общината, основните вътрешни нормативни документи, видовете административни услуги, комплексното административно обслужване в полза на гражданите и бизнеса.
Запознаване на студентите с организацията
на административно обслужване в Община Русе
Студентите имаха възможност да се запознаят на практика с работата по организацията на административното обслужване в Община Русе. Там те дискутираха организацията на работата в центъра с г-н Белчев и наблюдаваха процеса на реално обслужване на бизнеса и гражданите. Запознаха се с базите данни и програмните продукти, използвани от служителите в отдела.
Екипът на дисциплината „Организация на административното обслужване“ изказва благодарности на Кмета на Община Русе – г-н Пламен Стоилов за оказаното съдействие, лично на г-н Благовест Белчев и неговите служители за нелеката задача да отговаря на студентските въпроси, както и на самите студенти от спец. „Публична администрация“ за активното участие в занятието.

За допълнителна информация:
доц. д-р Антон Недялков, имейл: anedyalkov@uni-ruse.bg

понеделник, 26 март 2018 г.

ФБМ е съорганизатор на събитията за отбелязване на Световната седмица на парите

На 30 март/петък/ от 13 часа във втори корпус на Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще бъде отбелязана Световната седмица на парите. Инициативата е на Джуниър Ачийвмънт България, Русенски университет „Ангел Кънчев“, ПМГ „Баба Тонка“ и Фондация „Русе - град на свободни дух“.
В програмата са предвидени три паралелни събития:
-       „Световно кафене“ 30 март 2018 г., от 13,30 ч. до 16,00 ч.  -  дискусия под надслова „Устойчиво развитие, базирано на иновации и качество на образованието“. Целта е да се достигне до предложения за конкретни насоки за постигане на устойчивост на региона на база иновативност и качествено образование чрез ефективно сътрудничество на местни власти, бизнес и образователни институции. За постигането на тази цел в дебатите ще се включат ученици, студенти, представители на академичната общност, на основните и средните училища, бизнеса, общински съветници от различни политически групи.

-     „TeenCoin - JUNIOR“- 30 март 2018 г., от 13,00 ч. до 19:00 ч. - Иновационен лагер по предприемачество за ученици от 5 до 7 клас от гр. Русе и страната, свързан с генериране на идеи за електронен бизнес.

-   „TeenCoin“ - 30 март 2018 г., от 13,00 ч. до 19:00 ч. . - Иновационен лагер по предприемачество за ученици от 8 до 12 клас от гр. Русе и страната под надслов „Парите са важни“. 

Ученическите екипи ще презентират своите идеи с обществена значимост пред жури, включващо представители на бизнеса, академичната общност и Джуниър Ачийвмънт България. То ще отличи най-иновативните, приложими и полезни предложения, като участниците ще получат сертификати и материални награди.

неделя, 25 март 2018 г.

ФБМ обявява нова тема за фотоконкурса "С една идея напред"

Поради големия интерес към фотоконкурса "С една идея напред" Факултет "Бизнес и мениджмънт" обявява пета, допълнителна тема "Като на шега ....." и през месец април ще се съревновават шеговити снимки. Наградният фонд е осигурен от Ротари клуб.

Условията са същите:
Как мога да се включа във фотоконкурса?
Изпрати до 5 авторски снимки (минимум 2000 пиксела по дългата страна), непубликувани до този момент, придружени с кратко инфо за себе си (три имена, възраст, къде учиш, кой клас си, е-mail и телефон за връзка).
Кога и къде да изпратя фотосите?
От днес до края на месец април чрез попълване на формуляр или като лично съобщение до Facebook профила на факултет „Бизнес и мениджмънт“.
Одобрените от администратора на факултет „Бизнес и мениджмънт“ снимки ще бъдат качвани в страницата на конкурса, където ще събират лайкове от твоите френдове.
А наградите?
Снимките отново ще бъдат класирани в две категории „Оценка на журито“ - награда 25 лв. и „Най-много лайкове“ - награда 35 лв. Наградата на журито се дава за оригинална идея.

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg

петък, 23 март 2018 г.

Студенти от ФБМ участваха в представянето на първата българска програма в Европейския съюз – A.L.E.C.O.

Първата българска програма на ЕС „A.L.E.C.O.” (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities) бе представена в Русе от нейния създател, Андрей Новаков, член на Европейския парламент на 23.03.2018 г. (петък), от 11.00 ч в „Канев Център”.  A.L.E.C.O.” предоставя възможност на 120 млади европейски предприемачи да споделят опита на утвърдени в техния бранш приемни компании в САЩ, Израел и Сингапур и след като се върнат в България, да го приложат на практика. За пилотната фаза на програмата са осигурени средства в размер на 750 000.00 евро.

Програмата насърчава новоизгряващи предприемачи, без ограничения във възрастта, или бъдещи предприемачи, които са на етап „основаване” или „разрастване” на техния бизнес. Право да кандидатстват по програмата имат предприемачи със стартирал през последните 3 години бизнес (самостоятелен или в партньорство), бъдещи предприемачи с изпълним бизнес план и обвързващ ангажимент за стартиране на бизнес, както и предприемачи, които вече са взели участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“.

За повече информация: http://andreynovakov.eu/aleco/

четвъртък, 22 март 2018 г.

Работна среща за насърчаване на социалното предприемачество чрез приобщаващо обучение

Центърът за насърчаване на предприемачеството на Русенския университет домакинства среща с доц. д-р Юлия Дончева (Ръководителя на клуб "Различни и равни" за студенти с увреждания към Русенски университет "Ангел Кънчев") и Славейко Славков (експерта международни проекти в Асоциация “Мария Кюри“). Тримата участници обсъдиха възможности за насърчаване на социалното предприемачество чрез приобщаващо обучение.

Дискусията предшества и работната среща по международния проект INNOVENTER, която г-н Славков проведе същата вечер с проектния екип на Русенския университет – доц. д-р Емил Коцев, доц. д-р Даниел Павлов и гл.ас.д-р Преслава Великова като част от Работен пакет 3.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, 0884343132, dpavlov@uni-ruse.bg

сряда, 21 март 2018 г.

Първокурсниците с най-висок успех с награди от ректора

На 21. март 2018 г. в Канев център за четвърта поредна година се проведе Ден на кариерното ориентиране на първокурсника като част от форума „Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот". В в рамките на събитието ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев награди първокурсниците, постигнали високи резултати в обучението от първия семестър.

Наградените студенти, обучаващи се във Факултет "Бизнес и мениджмънт" са както следва:
СпециалностСтудентУспех
Бизнес мениджмънтТеменужка Росенова Йорданова5.80
Публична администрацияДеница Славова Йорданова5.40
Индустриален мениджмънтСамуил Данаилов Цонев5.33
МаркетингДесислава Калчева Калчева5.33
ИкономикаГюляй Айханова Бахриева5.67
ИкономикаДеница Искренова Иванова5.67
Европеистика и глобалистикаМира Георгиева Димитрова5.83
Еврроатлантическа и глобална сигурностНикола Огнянов Обретенов5.83
  
За контакти:
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg
Старши инспектор Виолина Пенева, 082 888 737


вторник, 20 март 2018 г.

Настоящи и бъдещи студенти на ФБМ се запознаха с FlexSim - специализиран софтуер за визуализация и симулация на бизнес процеси

На 20. март 2018 по време на  Деня на отворените врати на Русенския университет колегите от Катедра "Мениджмънт и бизнес развитие" представиха програмен продукт за създаване на симулационни модели - FlexSim. Закупеният софтуер позволява да се създават висококачествени 3D визуализации, симулиращи начина, по който протичат производствени, логистични и други процеси в организации; да се събира статистически данни от всеки участник в процеса. 
Със закупените лицензи за FlexSim Факултет "Бизнес и мениджмънт" ще има възможност да демонстрира на студентите сложни бизнес процеси в атрактивен вид (аналогично на 3D игра), да показва как промените в отделните елементи влияят върху ефективността на цялата система, да помага на дипломатите да тестват своите модели. 
Освен атрактивния си вид FlexSim разполага с мощен статистически инструментариум, вероятностни събития, практически неограничени възможности за настройки, програмиране на специфично поведение на участниците в процеса, възможности за свързване с корпоративни бази от данни за интегрирано планиране, експорт и импорт на данни. Тези функции бяха представени на многото посетители, проявили интерес към щанда на Факултет "Бизнес и мениджмънт". 


За контакти: гл. ас. д-р Игор Шелудко, isheludko@uni-ruse.bg

Среща на млади предприемачи със студенти от ФБМ

Двама русенски предприемачи - Людмил Христов и Радослав Стоянов се срещнаха със студенти от специалност "Бизнес мениджмънт" към Русенския университет. Те споделиха своя опит - успехи и провали, което провокира бакалаврите да им задават разнообразни въпроси.

Тази среща е част от усилията на Предприемаческия център на Русенския университет да вдъхне повече себеувереност на студентите да разработват бизнес идеи за собствени фирми, основани на търговска марка и/или промишлен дизайн.

За подробности: доц. д-р Даниел Павлов, 0884343132, dpavlov@uni-ruse.bg

Победителите в третия етап на Фотоконкурса "С една идея напред" получиха своите парични награди

На 20. март 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев", зала 2.101 бяха наградени победителите, участвали във фотоконкурса "С една идея напред" с авторски снимки на тема "Любов и ....., ..... и любов".
Деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" връчи наградите на Боряна Каменова и Милена Петкова по време на срещата „училище-университет-бизнес" в присъствието на учители от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети", студенти и преподаватели от Русенския университет и работодатели от счетоводни къщи.


Милена Миленова Петкова 11б, СУ "Възраждане" - Русе
награда в размер на 25 лв. "Оценка на журито"
Боряна Каменова Каменова, Русенски университет "Ангел Кънчев",
специалност "Публична администрация", 4. курс 
награда за най-много лайкове (477 бр.) 35 лв.
Желаещите да се включат в темата "Преоткриване" до края на месец март могат да изпращат снимки във фейсбук-страницата Фотоконкорс "С една идея напред" @fotobusinessandmanagement или директно във формата.

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


Катедра "Икономика" организира "Триъгълник на успеха - път към изграждане на човешкия капитал"

На 20. март 2018 г. в Русенския университет, зала 2.101 се проведе  среща „училище-университет-бизнес". Събитието е организирано от преподаватели в Катедра "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт". На срещата се събраха ученици и учители от Професионалната гимназия по икономика и управление „Елиас Канети", студенти и преподаватели от Русенския университет, работодатели от счетоводни къщи.
Доц. д-р Иванка Димитрова приветства участниците в "триъгълника на успеха", проф. д.н. Дянко Минчев поясни символиката на трите институции по върховете на равностранния триъгълник:
1. Изразява спецификата на бакалавърската специалност Икономика в РУ –  засиленото изучаване на обща теория на икономиката, финанси и счетоводство и успешната магистърска програма Финанси, счетоводство и одит в публичния сектор.
 2. Присъстващите ученици изучават счетоводство и повечето от присъстващите са членове на клуб Счетоводни предизвикателства.
3. Счетоводните къщи търсят счетоводни кадри и, ако те са завършили ПГИУ или РУ, няма да използват толкова много ресурси, за да ги обучават допълнително. 

Учениците от ПГИУ представиха историята на счетоводството от шумерските клинописни плочки в древността до наши дни, както и неговото развитие в България. Бе представена и историята на Гимназията по икономика, която тази година чества своята 135-годишнина.

По време на събитието бе представен счетоводен софтуер, дарен от фирма „Микроинвест", с който ще се обучават студенти от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и ученици от Икономическата гимназия. От името на академичната общност и ректорското ръководство фирма Микроинвест бе отличена с плакет на Русенския университет за приноса й в развитието на връзките между бизнеса и обучителните институции и благодарност към грижата и съпричастност на бизнеса към качеството на образователния процес и човешкият капитал, който ще работи за просперитета на града. В края на събитието бе открита компютърна лаборатория 2.110, в която студентите ще работят с новия софтуер.


За контакти:
доц. д-р Иванка Димитрова, idimitrova@uni-ruse.bgпетък, 16 март 2018 г.

Второкурсници от ФБМ се обучаваха с лектор от банковия сектор

На 16. март 2018 от 8:15 до 9:15 в зала 2Г.407 се  проведе лекция на тема  "Пари и банки" с участието на г-н Стефан Костов - секторен мениджър на  Пощенска банка за Северна България.

Присъстващите студенти се обучават във втори курс на различни специалности: Икономика, Международни икономически отношения, Маркетинг,  Публична администрация, Бизнес мениджмънт,  Информатика и информационни технологии в бизнеса и Финансова математика.

Благодарение на организатора гл. ас. д-р Петър Пенчев, преподавател в Катедра "Икономика" към Факултет "Бизнес и мениджмънт" студентите имаха възможността и привилегията да получат полезна и интересна информация от ръководител в действаща финансова институция.


За контакти:
гл. ас. д-р Петър Пенчев, ppenchev@uni-ruse.bg

четвъртък, 8 март 2018 г.

ФБМ - съорганизатор на Startup Europe Week 2018 в Русе

На 07. март 2018 г. в Русенски университет "Ангел Кънчев" се проведе инициативата  Startup Europe Week, организирана от Факултет "Бизнес и мениджмънт" и Startup Factory. Събитието е част от европейската инициатива със същото наименование. Национален координатор за България на Startup Europe Week e EDIT.BG.
В началото на събитието представители на академичната общност, местната власт, неправителствени и бизнес организации дискутираха дигиталното бъдеще на Русе и значението на ИТ общностите и предприемаческата екосистема за местната икономика. Основните участници в този панел бяха : д-р Свилен Кунев, д-р Страхил Карапчански, Емилиян Енев, Иван Пепелов и Явор Иванов.
Действащи IT предприемачи и представители на сдружението в обществена полза Startup Factory анонсираха новата програма Startup Basics - Spring 2018. Мартин Панайотов, Вихрен Ганев и Радостин Стоянов споделиха част от своя опит.
Д-р Свилен Кунев презентира потенциала на магистърската програма "Предприемачество и иновации", Центъра за насърчаване на предприемачеството, успешните партньорства на Русенския университет с местните органи на управление и бизнеса.

За контакти:
гл. ас. д-р Свилен Кунев, snkunev@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg


вторник, 6 март 2018 г.

ФБМ обявява победителите в третия етап от фотоконкурса "С една идея напред"

На 06. март 2018 г. жури от Факултет "Бизнес и мениджмънт" определи победителите във фотоконкурса "С една идея напред" на тема „Любов и ......, ...... и любов“.

Паричните награди ще бъдат връчени на 20 март 2018 г. по време на събитието "Среща между университет, училище и бизнес" от 15ч. в зала 2.101.

Боряна Каменова Каменова, Русенски университет "Ангел Кънчев", специалност "Публична администрация", 4. курс - награда за най-много лайкове (477 бр.) 35 лв.
"Само едно е по-силно от любовта - да обичаш още по-силно"
Милена Миленова Петкова 11б, СУ "Възраждане" - Русе печели награда в размер на 25 лв. "Оценка на журито".  
"Няма по-красива любов
от тази на дете, чието сърце е чисто!
(Любовта и децата)🌸💖"

За контакти:
доц. д-р Свилена Рускова, sruskova@uni-ruse.bg
гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg