понеделник, 18 септември 2023 г.

ФБМ посрещна първокурсниците, които ще се обучават в 5 специалности

На 18. септември 2023 г. се проведе тържественото откриване на академичната 2023/24 година в Русенски университет "Ангел Кънчев". Факултет "Бизнес и мениджмънт" посрещна първокурсниците, избрали да се обучават в 5 бакалавърски специалности: "Индустриален мениджмънт", "Икономика", "Европейско и международно сътрудничество", "Бизнес мениджмънт" и "Социални дейности".

Първокурсниците се запознаха с очакващите ги възможности, новите отговорности, ръководителите на обучаващите катедри, груповите наставници, административните секретари и част от преподавателите.

Деканът на Факултет "Бизнес и мениджмънт" приветства новите студенти за избора на специалност с бъдеще и им пожела винаги да са с една идея напред. Проф. дн М. Кирова сподели резултати от скорошно проучване, според  които възпитаниците на всички специалности във Факултета ще могат да се реализират в дигитализиращата се икономика. Техните професии ще бъдат сред 4-те от посочените 10, които няма опасност да бъдат заменени от изкуствен интелект. 


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева


четвъртък, 14 септември 2023 г.

Ирина Петрова придоби образователна и научна степен "Доктор" по "Организация и управление на производството (индустрия)"

На 14. септември 2023 г. се проведе публична защита на дисертационен труд на тема "ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЕНЧМАРКИНГА КАТО ПОДХОД ЗА ИНОВАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ", разработен от докторант Ирина Петрова с научното ръководство на проф. дн инж. Милена Кирова.

Научното жури с председател проф. дн инж. Милена Кирова и членове доц. д-р Антон Недялков, проф. д-р Николай Карев, доц. д-р Добрин Добрев и доц. д-р Христо Сирашки оцени достойнствата на дисертационния труд и присъди на кандидата Ирина Петрова образователна и научна степен "доктор" по докторска програма „Организация  и  управление  на  производството(индустрия)” в професионално направление3.7„Администрация и управление“.


Новината подготви гл. ас. д-р Мирослава Бонева

Снимка: гл. ас. д-р Игор Шелудко

петък, 8 септември 2023 г.

Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности

    В разгара на отминаващото лято, 24 – 30 юли, в гр. Торино (Италия) проф. дн Диана Антонова, доц. д-р Ирина Костадинова и доц. д-р Свилен Кунев успешно проведоха специализация за повишаване на квалификацията и експертен потенциал в областта на зелената икономика и бизнес управлението, като част от дейностите по международен проект Educate4green - Cooperation partnership for innovation and development of green skills & knowledge enabling transformation and change for greening jobs and enterprises.

Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности

    Едноседмичното събитие, под домакинството на утвърдената консултантска компания INFORELEA, обхвана всички ключови компоненти от създаването на обособена бизнес екосистема, ориентирана към иновативно и екологично използване на ресурси, като по-конкретно:

✅ Предприятие за производство на електроенергия от биогаз, въз основа на преработка на животински тор, подобряващо енергийната ефективност и носещо доход на земеделски стопани, асоциирани на регионален принцип; 
 
✅ Център по роботика и дигитални иновации, действащ като лаборатория за ко-иновиране съвместно с водещи индустриални предприятия от Европа и САЩ; 
 
✅ Селска община, инвестирала в енергоефективно отопление на обществени сгради с дървесен чипс, в комбинация с допълващи мощности от соларни панели по труднодостъпни склонове от планинския релеф на общината; 
 
✅ Предприятие за преработка на битови отпадъци в малко населено място (крайградска зона), с патентован производствен процес с естествено отлежаване до получаване на компост, използван за наторяване на земеделски площи;
 
✅ Научен парк, управляващ комплекс от изследователски лаборатории за базисни иновации, позволяващ на учени от учени и компании от няколко континента да провеждат научни опити и експериментални тестове на нови технологични решения, предимно от областта на водородната мобилност, нови сплави и материали, др.; 
 
✅ Център за внедряване на виртуална реалност (VR) в симулацията и управлението на производствени процеси, както и в обучението по производствен мениджмънт и инженеринг. 
 
Зелена икономика, иновативни умения и зелен бизнес: лятната специализация на преподаватели от кат. Мениджмънт и социални дейности
 
    Новите впечатления, добрите практики от действащи компании и местни организации, както и пряката връзка и съвместна работа на русенските преподаватели с колеги от няколко европейски държави позволяват директно пренасяне на ново знание в обучението на студентите от специалностите „Бизнес мениджмънт“ и „Социални дейности“, както и в научните изследвания на Русенския университет, в подкрепа на социалното и бизнес развитие на региона.
 
Новината подготви: доц. д-р Свилен Кунев