петък, 29 април 2022 г.

Факултет “Бизнес и мениджмънт” продължава успешната работа по международен проект за корпоративна социална отговорност – EduLab4Future

Екип на катедра „ Мениджмънт и социални дейности“ на РУ “Ангел Кунчев“ по проект EduLab4Future – приключи успешно работата в четвъртата лабораторна сесия на проекта, финалното събитие се проведе на 28.04.2022 г. С индивидуално представяне на всеки един от участниците. Лабораториите бяха създадени, за да се промотират иновативни практики, обусловени от 17-те Цели за устойчиво развитие (ЦУР), за насърчаване и ускоряване на активното гражданство и устойчивото развитие на бизнеса. Проектът е финансирано по програма Еразъм + на Европейската комисия, приоритетна ос КА2, като водеща организация е университет Политехника – Букурещ, а партньори: UNIVERSITY OF LODZ  (Полша); Brno University of Technology (Чехия) и центровете за професионално обучение - INFOR ELEA (Италия) и EUROTRAINING SOLUTION (Румъния).

От българска страна вече успешно приключи финалната лабораторна сесия по проекта, която мина под наслов „17-те цели за устойчиво развитие като инструмент за социална промяна“ като част от отбелязването на десет годишнината от създаването направление „Социални дейности“ в нашия университет. В нея успешно се регистрираха 19 студенти от специалност БМ и ПА на РУ “Ангел Кунчев“ като успешно завършиха 17 студенти, поради пандемичната обстановка в страната обучението премина в хибридна форма на обучение.
Работата по този образователен проект даде възможност на русенския екип да използва натрупания си до момента опит и капацитет в обучението по Корпоративна социална отговорност и да осъществи успешен обмен на най-нови и ефективни практики при преподаването и бизнес консултирането в тази област постигайки крайната цел, а именно да имаме едни конкурентоспособни млади хора, които да разбират смисъла на устойчивия бизнес като гарант за тяхното бъдеще. Дейностите се извършват и координират от проф. д-р Диана Антонова – зам.ректор по научноизследователска работа, гл. ас. д-р Ирина Костадинова (ръководител екип) и доц. д-р Свилен Кунев.

За контакти и повече информация: Гл. ас. д-р Ирина Костадинова –  ikostadinova@uni-ruse.bg

вторник, 19 април 2022 г.

Екокофички за кисело мляко обединиха Русенския университет и Английската гимназия в нов успех

Пореден успех за Русенския университет, след като ученички от АЕГ „Гео Милев“ създадоха биоразградима кофичка за кисело мляко съвместно с преподаватели от Университета и се класираха за националния кръг на състезанието за учебни компании на Джуниър ачийвмънт – България. 


На 19.04.2022 г. Надежда Туркова, Ивайла Баева, Мирая Гешева и Габриела Терзиева, възпитанички на клуб „Млад предприемач“ на Английската гимназия в Русе, представиха своя проект на полуфиналното състезание на фондация Джуниър ачийвмънт – България за биоразградима кофичка за кисело мляко NECOфичка, която може да съхранява семенца в дъното си и да се ползва като временна саксия след употреба. Ръководителят на клуба гл. ас. д-р Христина Соколова от кат. Икономика и международни отношения на ФБМ сподели, че продуктът е замислен да се произвежда от иновативната PLA - полимлечна киселина, извлечена от царевично нишесте, която се разгражда след 12 седмици. 

Кофичката NECOфичка има три функции:

  1. Първо, съхранява киселото мляко по автентичен за българските производители начин. 
  2. Второ, може да се използва като саксия за отглеждане на цветя или разсади. 
  3. И трето, в дъното на кофичката има място за съхранение на семената.
Младите бизнес дами вярват, че по този начин ще запалят малки и големи, освен да се хранят здравословно, но и да поддържат природата и да засаждат растения.  Продуктът удовлетворява нуждите на пазарна ниша, която не е разработвана до момента, смятат от амбициозния дамски екип. Момичетата от клуба успяват да проектират и реализират прототип с помощта на доц. д-р Йордан Дойчинов от катедра Промишлен дизайн на Русенски университет. Те мечтаят да видят една нова България, в която нашите традиции са преобразени в нов екологичен облик.


Оттук нататък младите бизнес дами ще търсят партньори за реално производство на първите NECOфички, които да представят на националния кръг на състезанието в началото на юни месец тази година. Евентуална победа на националния кръг ще им донесе класиране за европейското състезание, което ще се проведе през юли в Португалия.


Новината подготви гл. ас. д-р Христина Соколова


четвъртък, 14 април 2022 г.

ФБМ организира научна сесия за студенти, докторанти и млади учени

 

Факултет "Бизнес и мениджмънт" има удоволствието да покани студентите и докторантите да участват в съавторство с научен ръководител (преподавател) в Студентската научна сесия,  която е част от 61-та научна конференция на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Съюз на учените – Русе „Нови индустрии, дигитална икономика, общество – проекции на бъдещето - V“.

Срокове:

 - до 05.05.2022 г. заявка за участие чрез формуляр

 - до 12.05.2022 г. изпращане на доклада mboneva@uni-ruse.bg;

 - до 18.05.2022 г. изпращане на презентацията mboneva@uni-ruse.bg;

 - 19.05.2022, 14:00 ч. откриване на сесията в зала 2Г.404.

Допълнителна информация:

Докладите могат да бъдат на английски или български език. 

Шаблон за доклада може да се изтегли от тук.

Само доклади на английски език ще участват в класирането за „Best Paper”!

Общ обем - 6 стр., вкл. резюмето.

Повече за конференцията.

За контакт:

гл. ас. д-р Мирослава Бонева, mboneva@uni-ruse.bg; 082 888 776

вторник, 5 април 2022 г.

ФБМ организира Академия за жени предприемачи

Русенският университет и преподаватели от Факултет "Бизнес и мениджмънт" имат удоволствието да подпомогнат реализацията на най-инициативните и амбициозни дами, като организира  в партньорство с Американското посолство у нас Академия за жени предприемачи (Academy for Women Entrepreneurs – AWE).

Концепцията за създаване на тази академия е разработена от Бюрото за образование и култура към Държавния департамент на САЩ. Целта й е предоставяне възможност на жени с бизнес идея да развият нужните за стартиране на успешен собствен бизнес умения и ресурси. Обучението се провежда на матерния език на участничките, но осигурените от Държавния департамент материали са на английски език. 
С подкрепата на подбрани специалисти и успешни предприемачи, по време на обучението всяка участничка изготвя подробен бизнес план (на български език), чрез който мечтаната идея за собствен бизнес придобива реални измерения. В края на обучението всеки бизнес план подлежи на оценяване от специална комисия. Всички участнички получават сертификат за успешно преминато обучение, а най-добрите бизнес планове печелят частично финансиране на стойност между $1000 и $5000. 
https://eca.state.gov/awe 

Допълнителна информация:
Начин и място на провеждане
Обучението в академията ще се провежда предимно дистанционно, като всеки обучаем ще разполага със собствен профил в дигиталната платформа на академията и достъп до богата база от електронни ресурси.

График 
Обучението в академията включва 15 учебни занятия, всяко по 5 учебни часа. Те ще се провеждат един път седмично (събота) с начален час 09.00. Освен това се предвижда и време за самостоятелна подготовка на обучаемите. По време на самостоятелната си подготовка, те имат възможност както за онлайн консултации, така и за изграждане на социални мрежи помежду си. 
Обучението ще се проведе по следния график:

21 май 2022: Тържествено откриване на академията (присъствено, в Русенския университет)
28 май 2022: Starting Your Dream
04 юни 2022: Exploring Your Dream
11 юни 2022: Planning Your Dream
18 юни 2022: Making Your Dream
25 юни 2022: Marketing Your Dream
02 юли 2022: Pricing Your Dream
09 юли 2022: Selling Your Dream
16 юли 2022: Managing Your Dream
17 юли – 9 септември: Самостоятелна подготовка и изграждане на социални мрежи
10 септември 2022: Profiting from Your Dream
17 септември 2022: Keeping Track on Your Dream
18 септември – 11 ноември: Самостоятелна подготовка и изграждане на социални мрежи
12 ноември 2022: Funding Your Dream
19 ноември 2022: Formalizing Your Dream
26 ноември 2022: Turning Your Dreams into Reality
Декември: Тържествено закриване на асамблеята
Лектори – водещи преподаватели от Русенския университет и успели предприемачи.

Цена: Участието в академията е напълно безплатно. Приемът ще се осъществи след подбор по документи и интервю при необходимост.

Условия за участие:
1. Жени на възраст над 20 години;
2. Завършена средна или висша степен на образование;
3. Добро владеене на английски език;
4. Основни компютърни умения – пакет MS Office, Интернет;
5. Идея за стартиране на собствен бизнес или за развитие на съществуващ бизнес.
 
Документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в Академия за жени предприемачи, в което се посочват мотиви за включване в академията, както и бизнес идеята.
2. Актуално CV.

При нужда от допълнителни разяснения относно съвместния проект на Русенския университет и Американското посолство в България, моля изпращайте вашите запитвания до доц. д-р Емил Коцев на следния имейл: 
ekotsev@uni-ruse.bg 

Всички кандидати за участие в академията могат да попълнят заявление за участие (електронен формуляр, който се попълва тук) и да изпратят CV на имейл ekotsev@uni-ruse.bg. 

Краен срок за кандидатстване:  07 май 2022.

Новината подготвиха доц. дн Милена Кирова и доц. д-р Емил Коцев